Skip to main content
Skip header

Chapter

ZABLOUDIL, A., N. PRODANOVIC, Petr POKORNÝ, J. KOLISKO and Karla ČECH BARABASZOVÁ. Study of the Preparation of Micronized Zinc Phosphate Dihydrate with Potential for Application in the Phosphating Process. In: Key Engineering Materials. Volume 592-593. Curych: Trans Tech Publications, 2022. p. 245-251. ISBN 978-3-03785-934-6. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Gabriela KRATOŠOVÁ, Silvie BROŽOVÁ and Sajjan Kumar SATHISH. Recyclability, circular economy, and environmental aspects of lithium sulfur batteries. In: Lithium-Sulfur Batteries: Materials, Challenges and Applications. Amsterdam: Elsevier, 2022. p. 653-672. ISBN 978-0-323-91934-0. [Detail]
PAVLÍKOVÁ, Irena, Daniel HLADKÝ, Oldřich MOTYKA, Konstantin N. VERGEL, Ludmila P. STRELKOVA and Margarita S. SHVETSOVA. Characterization of PM10 Sampled on the Top of a Former Mining Tower by the High-Volume Wind Direction-Dependent Sampler Using INNA. In: Ambient Air Quality in the Czech Republic. Basel: MDPI Open Access Publishing, 2021. p. 81-99. ISBN 978-3-0365-1762-9. [Detail]
SEIDLEROVÁ, Jana, Michaela TOKARČÍKOVÁ and Roman GABOR. Application of adsorbents modified by nanoparticels. In: Nanomaterials and Nanotechnology in 2021. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, 2021. p. 127-136. ISBN 978-80-248-4585-2. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla, Sylva HOLEŠOVÁ and Lukáš PLESNÍK. Structural and phase variability study of the PVDF nanocomposite materials. In: Nanomaterials and Nanotechnology in 2021. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2021. p. 44-47. ISBN 978-80-248-4585-2. [Detail]
ŠKRLOVÁ, Kateřina, Kateřina MALACHOVÁ, Zuzana RYBKOVÁ, Tereza STACHUROVÁ, Jakub ZÁGORA, M. Fernandéz GARCÍA and Daniela PLACHÁ. Biodegradable polymeric materials with antimicrobial effects suitable for medical applications. In: Nanomaterials and Nanotechnology in 2021. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2021. p. 105-106. ISBN 978-80-248-4585-2. [Detail]
PAZOURKOVÁ, Lenka, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ and Monika ŠUPOVÁ. Study of interactions between bioapatite from human bone and Ca - deficient hydroxyapatite. In: Nanomaterials and Nanotechnology in 2021. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2021. p. 28-30. ISBN 978-80-248-4585-2. [Detail]
ZÁGORA, Jakub, Daniela PLACHÁ, Karla ČECH BARABASZOVÁ, Sylva HOLEŠOVÁ, Roman GABOR, M. Fernandez GARCÍA and A. Muňoz BONILLA. Preparation of polylactide nanoparticles by supercritical fluid technology. In: Nanomaterials and Nanotechnology in 2021. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2021. p. 38-42. ISBN 978-80-248-4585-2. [Detail]
BARDOŇOVÁ, Lenka, Adéla KOTZIANOVÁ, Jaromír KULHÁNEK, Ondřej ŽIDEK, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ and Vladimír VELEBNÝ. Encapsulation of hydrophobic drugs in hyaluronic acid nanofibers: effect of the solution preparation procedure. In: Nanomaterials and Nanotechnology in 2021. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2021. p. 78-81. ISBN 978-80-248-4585-2. [Detail]
JAMPÍLEK, Josef and Daniela PLACHÁ. Nanomaterials as antiparasitics. In: Nanomaterials and Nanotechnology in 2021. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2021. p. 88-92. ISBN 978-80-248-4585-2. [Detail]
PLACHÁ, Daniela and Josef JAMPÍLEK. Impact of Nanoparticles on Protozoa. In: Nanotechnology in Medicine : Toxicity and Safety. Hoboken: Wiley, 2021. p. 67-108. ISBN 978-1-119-76986-6. [Detail]
KOLENČÍK, Marek, Lucia NEMČEK, Martin ŠEBESTA, Martin URÍK, Dávid ERNST, Gabriela KRATOŠOVÁ and Zuzana ŠIMONOVÁ. EFFECT OF TIO2 AS PLANT-GROWTH STIMULATING NANOMATERIAL ON CROP PRODUCTION. In: PLANT RESPONSES TO NANOMATERIALS, RECENT INTERVENTIONS, AND PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL RESPONSES. Basilej: Springer, 2021. p. 129-144. ISBN 978-3-030-36739-8. [Detail]
PIŠTORA, Jaromír, Michal LESŇÁK, Jan VALÍČEK, Marta HARNIČÁROVÁ and Vladimír VRABKO. Magnetic field distribution around magnetized steel ropes and its modulation by rope defects. In: Advanced Structured Materials. Volume 92. Cham: Springer, 2019. p. 211-219. ISBN 978-3-319-79004-6. [Detail]
DĚDKOVÁ, Kateřina, Petr JANDAČKA, Rostislav VÁŇA, Jana KUKUTSCHOVÁ and Nikola VÍTKOVSKÁ. Morphology and Elemental Composition of Metal Based Granules in Wings of Bumblebees. In: Improved Performance of Materials. Cham: Springer, 2018. p. 207-218. ISBN 978-3-319-59589-4. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta and Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Cordierite ceramics: Clay minerals precursors and nanocomposite applications. In: Clay Minerals: Properties, Occurrence and Uses. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2017. p. 89-141. ISBN 978-1-5361-0823-1. [Detail]
KONVIČKOVÁ, Zuzana, Ondrej LAŠŠÁK, Gabriela KRATOŠOVÁ, Kateřina ŠKRLOVÁ and Veronika HOLIŠOVÁ. Colloidal Bio-nanoparticles in Polymer fibers: Current Trends and Future Prospects. In: Metal Nanoparticles in Pharma. Cham: Springer, 2017. p. 279-294. ISBN 978-3-319-63789-1. [Detail]
HUNDÁKOVÁ, Marianna, Kateřina DĚDKOVÁ and Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Decoration of Inorganic Substrates with Metallic Nanoparticles and Their Application as Antimicrobial Agents. In: Metal Nanoparticles in Pharma. Cham: Springer, 2017. p. 295-336. ISBN 978-3-319-63789-1. [Detail]
THOMASOVÁ, Barbora and Vladimír TOMÁŠEK. Speciální metoda vzorkování hotových výrobků. In: Vzorkování. IV, Průmysl. Český Těšín: 2 THETA, 2017. p. 108-109. ISBN 978-80-86380-87-2. [Detail]
PLACHÁ, Daniela, Iva BESTOVÁ, Marcel MIKESKA and Jiří KARAS. Advanced methods for organically contaminated wastewaters. In: Converted fuel and not only that : selected issues. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. p. 129-150. ISBN 978-80-248-3685-0. [Detail]
KRATOŠOVÁ, Gabriela, Kateřina DĚDKOVÁ, Ivo VÁVRA and Fedor ČIAMPOR. Investigation of nanoparticles in biological objects by electron microscopy techniques. In: Intracellular Delivery II: Fundamentals and Application. Dordrecht: Springer Netherlands, 2014. p. 165-187. ISBN 978-94-017-8895-3. [Detail]
MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Kateřina. Krystalová struktura a rentgenová difrakce-praktická část. In: Praktické příklady analýzy materiálů a nanomateriálů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. p. 17-27. ISBN 978-80-248-3571-6. [Detail]
NEUWIRTHOVÁ, Lucie. Rentgenová fluorescenční spektrometrie - praktická část. In: Praktické příklady analýzy materiálů a nanomateriálů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. p. 28-39. ISBN 978-80-248-3571-6. [Detail]
HOLEŠOVÁ, Sylva. Využití NMR pro analýzu vybraných archeologických materiálů organické povahy. In: Praktické příklady analýzy materiálů a nanomateriálů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. p. 46-56. ISBN 978-80-248-3571-6. [Detail]
PLACHÁ, Daniela. Chromatografické metody pro charakterizaci historických a jiných materiálů. In: Praktické příklady analýzy materiálů a nanomateriálů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. p. 57-67. ISBN 978-80-248-3571-6. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla. Mikroskopické metody analýzy materiálů a nanomateriálů-praktická část. In: Praktické příklady analýzy materiálů a nanomateriálů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. p. 6-16. ISBN 978-80-248-3571-6. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna. Využití strukturních analytických dat pro molekulární modelování nanomateriálů. In: Praktické příklady analýzy materiálů a nanomateriálů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. p. 68-82. ISBN 978-80-248-3571-6. [Detail]
TOMÁŠEK, Vladimír. Metody využívající rentgenové záření a jejich postavení v analytické chemii. In: Zásady a možnosti analýzy anorganických látek : učební text projektu "Příprava kurzů a učebních textů v oboru vzorkování a chemické analýzy" : modul K01-2014. Český Těšín: 2THETA, 2014. p. 129-130. ISBN 978-80-260-7238-6. [Detail]
MERTA, Karel and Vladimír TOMÁŠEK. Základy rentgenové spektrometrie. In: Zásady a možnosti analýzy anorganických látek : učební text projektu "Příprava kurzů a učebních textů v oboru vzorkování a chemické analýzy" : modul K01-2014. Český Těšín: 2THETA, 2014. p. 130-138. ISBN 978-80-260-7238-6. [Detail]
TOMÁŠEK, Vladimír. Elektronová mikroskopie a mikroanalýza. In: Zásady a možnosti analýzy anorganických látek : učební text projektu "Příprava kurzů a učebních textů v oboru vzorkování a chemické analýzy" : modul K01-2014. Český Těšín: 2THETA, 2014. p. 174-177. ISBN 978-80-260-7238-6. [Detail]
KRATOŠOVÁ, Gabriela, Ivo VÁVRA, Kateřina HORSKÁ, Ondřej ŽIVOTSKÝ, Yvonne NĚMCOVÁ, Markéta BOHUNICKÁ, Jiří SLABOTINSKÝ, Adam SCHRÖFEL, Kateřina ROSENBERGOVÁ and Andrea KADILAK. Synthesis of metallic nanoparticles by diatoms and chrysophytes - prospects and applications. In: Green biosynthesis of nanoparticles : mechanisms and applications. Wallingford: CABI, 2013. p. 61-78. ISBN 978-1-78064-223-9. [Detail]
ČADA, Michael, Montasir QASYMEH and Jaromír PIŠTORA. Optical Wave Propagation in Kerr Media. In: Wave Propagation theories and applications. Rijeka, Croatia: INTECH, 2013. p. 175-192. ISBN 978-953-51-0979-2. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta and Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Vermiculite: structural properties and examples of the use. In: Clay minerals in nature, their characterization, modification and application. Rijeka: InTech, 2012. p. 209-238. ISBN 978-953-51-0738-5. [Detail]
SCHRÖFEL, Adam and Gabriela KRATOŠOVÁ. Biosynthesis of Metallic Nanoparticles and Their Applications. In: Intracellular delivery : fundamentals and applications. New York: Springer, 2011. p. 373-409. ISBN 978-94-007-1247-8. [Detail]
FIEDOR, Jiří, Blanka GRYGAROVÁ and Vladimír TOMÁŠEK. Toxic metals distribution during waste incineration. In: Mathematical Modelling in Environment Studies. Cordoba: José Maria Caridad y Ocerin, 2010. p. 6-12. ISBN 978-84-95723-58-1. [Detail]
KLIKA, Zdeněk, Ondřej ŠUSTAI and Lucie BARTOŇOVÁ. Těkavost těžkých kovů při spalování uhlí. In: Aprochem 98, 7. konference chemické technologie. Milovy: Aprochem, Na Dračkách 13, Praha 6, 1998. p. 428-435. ISBN 80-02-01244-5. [Detail]
DANIHELKA, Pavel, Tadeáš OCHODEK, Pavel NOSKIEVIČ and Jana SEIDLEROVÁ. Těžké kovy a spalování uhlí. In: Coal utilization and fuel system. Cleanwater: Cleanwater, 1998. p. 977-987. ISBN 0-932066-23-2. [Detail]
WEISS, Zdeněk, Ondřej ŠUSTAI, Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ) and Václav ROUBÍČEK. Teplotní transformace minerálních složek uhelné hmoty. In: Mezinárodní konference APROCHEM 98. Milovy: APROCHEM '98, Na Dračkách 13, 162 00 Praha 6, Czech Republic, 1998. p. 420-428. ISBN 80-02-01244-5. [Detail]
KLIKA, Zdeněk, Ondřej ŠUSTAI and Lucie BARTOŇOVÁ. Těkavost těžkých prvku při spalování uhlí. In: Mezinárodní konference APROCHEM 98. Milovy: APROCHEM '98, Na Dračkách 13, 162 00 Praha 6, Czech Republic, 1998. p. 428-435. [Detail]
ZEGZULKA, Jiří, Ondřej ŠUSTAI and Aleš SLÍVA. Praktické zkušenosti s měřením popílků na laserovém granulometru Fritsch C22. In: Recyklace odpadů II. Ostrava: Ediční středisko VŠB - TU Ostrava, 1998. p. 185-192. ISBN 80-7078 588-8. [Detail]
KOZUBEK, Ervín, Berthold THOMAS, Václav ROUBÍČEK and Vlasta ŠTEFANIDESOVÁ. Strukturensuchungen an Ausgewahlten Benzinen mit Hilfe 1H- und 13C-NMR-Spektroskopie. In: Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, řada hutnická. VŠB-TU Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. p. 69-79. [Detail]
DANIHELKA, Pavel and Jana SEIDLEROVÁ. Problém síranů při recyklaci siřičitanu hořečnatého při výrobě celulózy. In: Recyklace odpadů. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 1997. p. 011-19. ISBN 80-7078-787-3. [Detail]
DANIHELKA, Pavel, Jana SEIDLEROVÁ and Tadeas RUSŇÁK. Problém síranů při recyklaci siřičitanu hořečnatého při výrobě celulózy. In: Recyklace odpadů. Ostrava: VŠB-TU, 1997. p. 11-19. ISBN 80-7078-487-3. [Detail]
WEISS, Zdeněk. Distribution of Heavy Metals Beetwen Inorganic and Organic Parts of Coal. In: . Clearwater: American Society of Mechanical Engineers Fuels Clearwater, 1996. ISBN Není. [Detail]
FEČKO, Peter, Adriana FARKAŠOVÁ and Radmila KUČEROVÁ. The application of the Thiobacillus ferrooxidans bacteria in leaching of the waste from Tatra Kopřivnice a.s. In: 5th International Symposium on the Reclamation, Treatment.... Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1996. p. 579-587. ISBN 80-7078-349-4. [Detail]
WEISS, Zdeněk, Milan RIEDER and Slavomil ĎUROVIČ. Effect of stacking disorder on the X-ray diffraction patterns of graphite polytypes. In: Carbon and carbonaceous composite materials. USA, Illinois: World Scientific Publishing Co.Pte.Ltd., 1996. p. 106-117. ISBN 981-02-2801-5. [Detail]
WEISS, Zdeněk, Zdeněk KLIKA, Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ), Ondřej ŠUSTAI and Vladimír TOMÁŠEK. The effect of coal combustion temperature on mineralogical composition and content of residual trace elements in ash. In: Acta Montana. Praha: , 1995. p. 103-119. ISSN 1211-1929. [Detail]
JONŠTA, Zdeněk, Vladimír TOMÁŠEK and Karel MAZANEC. Hodnocení odolnosti vysokopevných ocelí proti koroznímu praskání v závislosti na pH vnějšího prostředí. In: Metal '95. Ostrava: Tanger, s.r.o. Ostrava, 1995. p. 233-242. [Detail]
FEČKO, Peter and Radmila KUČEROVÁ. Bakteriálné luhovanie pyritu. In: . Košice1994. p. 26. [Detail]
LEŠKO, Juraj, Jana SEIDLEROVÁ and Vladimír TOMÁŠEK. Problematika posuzování rizikovosti metalurgických odpadů. In: . Řeka: Dům Techniky, 1994. [Detail]
FEČKO, Peter, Radmila KUČEROVÁ and Michal BIELESZ. Bakteriálne lúhovanie pyritu. In: Biometalurgia III.. Košice: ÚG SAV, 1994. p. 26-34. ISBN není. [Detail]
JONŠTA, Zdeněk, Vladimír TOMÁŠEK and Karel MAZANEC. Optimalizace tepelného zpracování vysokopecních ocelí z hlediska odolnosti proti koroznímu praskání. In: Conmet '94. Brno: Conmet, s.r.o. Brno, 1994. p. 61-64. [Detail]
JONŠTA, Zdeněk, Vladimír TOMÁŠEK and Karel MAZANEC. Únava řezné keramiky při opakovaném zatěžování. In: Conmet '94. Brno: Conmet, s.r.o. Brno, 1994. p. 98-101. [Detail]
FEČKO, Peter, Radmila KUČEROVÁ and Helena RACLAVSKÁ. Bakteriálne lúhovanie sulfidov (pyritu,chalkopyritu a arzenopyritu) a ich porovnanie. In: Ecotechnologies, monitoring and managment in the Environment. Košice: TU Košice, 1994. p. 164-171. ISBN není. [Detail]
JONŠTA, Zdeněk, Vladimír TOMÁŠEK and Karel MAZANEC. Analýza lomových ploch vysokopevných ocelí z hlediska odolnosti proti koroznímu praskání. In: Fractography '94. Stará Lesná: VTEI-ÚMV SAV, Košice, 1994. p. 224-228. [Detail]
FEČKO, Peter, Radmila KUČEROVÁ and Alena BEŇOVSKÁ. Zmeny arzenopyritu v priebehu bakteriálného lúhovania. In: Mineralogie ,geochemie a životní prostředí.. Ostrava: VŠB Ostrava, 1994. p. 58-61. ISBN není. [Detail]
JONŠTA, Zdeněk, Vladimír TOMÁŠEK and Karel MAZANEC. Problematika hodnocení odezvy řezné keramiky na opakované zatěžování. In: Nástrojové materiály. Ostravice: katedra MI, VŠB-TU, 1994. p. 348-356. [Detail]
FEČKO, Peter, Radmila KUČEROVÁ and Michal BIELESZ. Bacterial leaching of pyrite from Medard Mine North Bohemian Brown Coal Basin. In: XXVI.Krakovska konferencja naukovo-techniczna przerobki kopa. Kraków PR: AGH Kraków, 1994. p. 221-230. ISBN 83-85886-07-9. [Detail]
TOMÁŠEK, Vladimír, Karel MAZANEC and Zdeněk JONŠTA. Hodnocení změn pH na čele trhliny vysokopevných ocelí při korozním praskání. In: Conmet '93. Brno: Conmet, s.r.o. Brno, 1993. p. 52-55. [Detail]
JONŠTA, Zdeněk, Vladimír TOMÁŠEK and Karel MAZANEC. Příspěvek k hodnocení lomové houževnatosti technické keramiky a její odezva na opakováné zatěžování. In: Jakost a materiálové inženýrství. Ostrava: katedra MI, VŠB-TU Ostrava, 1993. p. 113-122. [Detail]
JONŠTA, Zdeněk, Vladimír TOMÁŠEK and Karel MAZANEC. Příspěvek k hodnocení vývinu popouštěcí křehkosti ocelí používaných v jaderné energetice. In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Mariánské Lázně: ČVTS ŠKODA výzkum, s.r.o. Plzeň, 1993. p. 187-190. [Detail]
JONŠTA, Zdeněk, Vladimír TOMÁŠEK and Karel MAZANEC. Hodnocení lomové houževnatosti a odezvy na cyklické zatížení korundové keramiky používané na účely implantace. In: Amateur 92. Bratislava: Dom techniky ZSVTS, 1992. p. 190-191. ISBN 80-233-0245-0. [Detail]
JONŠTA, Zdeněk, Karel MAZANEC and Vladimír TOMÁŠEK. Hodnocení technické keramiky proti porušení a jejich odezvy na opakováné zatížení. In: Jakost a materiálové inženýrství. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1992. p. 30-37. [Detail]
TOMÁŠEK, Vladimír, Peter FILIP and Karel MAZANEC. Korozní charakteristiky paměťových slitin TiNi. In: Korozivzdorné oceli a slitiny. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1992. p. 235-240. [Detail]

E-Monography

e-monography Nanomaterials-and-nanotechnology-in-2021

ISBN 978-80-248-4585-2

DOI: 10.31490/9788024845852

obalka_monografie