Skip to main content
Skip header

Patent, utility model, registered design

JANČAR, Lukáš, Jiří STRUŽ, Marek PAGÁČ, Richard DVORSKÝ, Jana KUKUTSCHOVÁ, Ladislav SVOBODA and Jiří BEDNÁŘ. Adaptabilní polomaska. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2022. [Detail]
ZABLOUDIL, Adam, Petr POKORNÝ, Jiří KOLÍSKO and Karla ČECH BARABASZOVÁ. Aktivační lázeň pro úpravu povrchu před fosfátováním ocelových komponent. 2022. [Detail]
GABOR, Roman, Klára DROBÍKOVÁ and Jana SEIDLEROVÁ. Antikorozní povrch Al-Sislitin. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2021. [Detail]
HOLEŠOVÁ, Sylva and Karla ČECH BARABASZOVÁ. Nanokompozity polykaprolaktonu s antimikrobiálním nanoplnivem obsahujícím vermikulit/ZnO/ciklopiroxolamin. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2021. [Detail]
PAGÁČ, Marek, Richard DVORSKÝ, Lukáš JANČAR, Ladislav SVOBODA, Jiří BEDNÁŘ and Jan JANSA. Adaptabilní polomaska. 2021. [Detail]
VĚŽNÍKOVÁ, Hana, Karla BARČOVÁ and Michal LESŇÁK. Analyzační linka zplodin hoření. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
DVORSKÝ, Richard, Ladislav SVOBODA, Jiří BEDNÁŘ and Pavel MANČÍK. Způsob kontinuálního měření fotokatalýzy barvivových simulantů. 2020. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla and Sylva HOLEŠOVÁ. Antimikrobiální PVDF nanokompozit s hybridními nanoplnivy oxid zinečnatý-vermikulit-chlorhexidin. 2020. [Detail]
PIŠTORA, Jaromír, Michal LESŇÁK and Jaroslav VLČEK. Způsob měření pomocí MO-SPR senzoru. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2018. [Detail]
VACULÍK, Miroslav, Jana KUKUTSCHOVÁ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ and Pavel KOVÁŘ. Frikční směs obsahující titanát s nevláknitou morfologií částic. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2017. [Detail]
DVORSKÝ, Richard. A METHOD OF THE PREPARATION OF LAMELLAR POROUS MICROSTRUCTURES AND NANOSTRUCTURES BY MEANS OF CONTROLLED VACUUM FREEZE-DRYING OF LIQUID NANOPARTICLES DISPERSIONS. European patent office, 2017. [Detail]
PIŠTORA, Jaromír, Michal LESŇÁK and Jaroslav VLČEK. MO-SPR senzor. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
MOTYKA, Oldřich, Jana SEIDLEROVÁ and Lucie NEUWIRTHOVÁ. Způsob biomonitoringu výskytu a koncentrace nanočástic oxidů kovů. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
PLACHÁ, Daniela, Marcel MIKESKA and Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Filtr pro odstranění anorganických i organických látek z kontaminovaných vod. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
PIŠTORA, Jaromír, Michal LESŇÁK and Jaroslav VLČEK. MO-SPR senzor. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
DVORSKÝ, Richard. A METHOD OF PREPARATION OF LAMELLAR NANOSTRUCTURAL MATERIALS BY MEANS OF CONTROLLED VACUUM FREEZE-DRYING OF LIQUID DISPERSION OF NANOPARTICLES OR SUBMICRON PARTICLES. Moskva: Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), 2016. [Detail]
DVORSKÝ, Richard. A METHOD OF THE PREPARATION OF FIBRILLAR AND LAMELLAR POROUS MICROSTRUCTURES AND NANOSTRUCTURES BY MEANS OF CONTROLLED VACUUM FREEZE-DRYING OF LIQUID NANOPARTICLES DISPERSIONS. United States Patent and Trademark Office (USPTO), 2016. [Detail]
DVORSKÝ, Richard. A method of the Preparation of Fibrillar and Lamellar Porous Microstructures and Nanostructures by Means Of Controlled Vacuum Freeze-Drying Of Liquid Nanoparticles Dispersions. 2016. [Detail]
DVORSKÝ, Richard. A method of the Preparation of Fibrillar and Lamellar Porous Microstructures and Nanostructures by Means Of Controlled Vacuum Freeze-Drying Of Liquid Nanoparticles Dispersions. 2016. [Detail]
PLACHÁ, Daniela, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ and Marcel MIKESKA. Filtr pro odstranění anorganických i organických látek z kontaminovaných vod. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
DVORSKÝ, Richard. Způsob dezintegrace pevných mikročástic do rozměrů nanočástic kavitujícím kapalinovým paprskem a zařízení k provádění tohoto způsobu. 2015. [Detail]
MATĚJKA, Vlastimil, Jaroslav LANG, Lucie NEUWIRTHOVÁ and Petr KOSÁK. Způsob přípravy perleťového pigmentu na bázi grafit/TiO2. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
PLACHÁ, Daniela, Jiří SLABOTÍNSKÝ and Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Adsorpční materiál pro zadržení toxických škodlivin, jeho použití a ochranný kompozitní systém, který absorpční materiál obsahuje a jeho použití. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
PLACHÁ, Daniela, Jiří SLABOTÍNSKÝ and Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Adsorpční materiál pro zadržení toxických škodlivin a ochranný kompozitní systém, který adsorpční materiál obsahuje. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
DANIHELKA, Pavel, Lubomír KŘÍŽ, Jana SUCHÁNKOVÁ, Marek ČÁSLAVSKÝ and Daniela PLACHÁ. Způsob odstraňování volatilních organických látek z malých vodních zdrojů pomocí kombinované pervaporace a mikroaerace s použitím membrán s nanopóry a mikropóry a zařízení k provádění tohoto způsobu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví Praha, 2014. [Detail]
MATĚJKA, Vlastimil, Vítězslav STÝSKALA, Lenka KULHÁNKOVÁ, Jonáš TOKARSKÝ and Pavla ČAPKOVÁ. Elektricky vodivý kompozitní materiál. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
KRATOŠOVÁ, Gabriela, Adam SCHRÖFEL, Ivo ŠAFAŘÍK, Kateřina HORSKÁ, Martin URBAN, Kateřina ROSENBERGOVÁ, Mirka ŠAFAŘÍKOVÁ and Jiří SLABOTINSKÝ. Bionanokompozit, způsob jeho výroby a použití. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
DANIHELKA, Pavel, Lubomír KŘÍŽ, Jana SUCHÁNKOVÁ, Marek ČÁSLAVSKÝ and Daniela PLACHÁ. Zařízení k odstraňování volatilních organických látek z malých vodních zdrojů pomocí kombinované pervaporace a mikroaerace s použitím membrán s nanopóry a mikropóry. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví Praha, 2013. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla, Aleš SLÍVA and Kamil SKÁCEL. Mlecí zařízení pro mechanický proces zpracování jemných částic. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví ČR, 2013. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla, Kamil SKÁCEL, Jiří KUBEŠ and Aleš SLÍVA. Mlecí zařízení pro homogenizaci mechanického procesu mletí. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2011. [Detail]
MATĚJKA, Vlastimil, Jozef VLČEK, Petra MATĚJKOVÁ, Václava TOMKOVÁ and Zdenek LACNÝ. Porézní materiál s obsahem fotokatalyzátoru. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2011. [Detail]
PLACHÁ, Daniela and Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Způsob modifikace vermikulitu, zejména na sorpční materiál. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2011. [Detail]
BARABASZOVÁ, Karla, Kamil SKÁCEL, Jiří KUBEŠ and Aleš SLÍVA. Mlecí zařízení pro homogenizaci mechanického procesu mletí. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Centrum nanotechnologií, 2010. [Detail]
MATĚJKA, Vlastimil, Nožka LIBOR and Jan MICHÁLEK. Zařízení pro zjišťování fotoaktivity katalyzátorů při jejich ozařování světelným zdrojem. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Univerzita Palackého Olomouc, 2010. [Detail]
SEIDLEROVÁ, Jana, Ivo ŠAFAŘÍK, Miroslava ŠAFAŘÍKOVÁ and Květoslava BARTOŠOVÁ. Magnetický sorbent iontů kovů na bázi jílového minerálu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2010. [Detail]
SEIDLEROVÁ, Jana and Květoslava BARTOŠOVÁ. Sorbents iontů thalia z vodných roztoků. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Centrum nanotechnologií, 2009. [Detail]
ČAPKOVÁ, Pavla and Vlastimil MATĚJKA. Fotokatalytický aktivní kompozit jíl/TiO2 jako složka stavebních materiálů. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Centrum nanotechnologií, 2009. [Detail]

E-Monography

e-monography Nanomaterials-and-nanotechnology-in-2021

ISBN 978-80-248-4585-2

DOI: 10.31490/9788024845852

obalka_monografie