Skip to main content
Skip header

Scientific book

SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Karla ČECH BARABASZOVÁ and Daniela PLACHÁ. Introduction to nanocomposite science of layered and tubular materials: preparation and application. Ostrava: Repronis, 2019. ISBN 978-80-7329-445-8. [Detail]
PIŠTORA, Jaromír, Jaroslav VLČEK, Michal LESŇÁK, Dalibor BLAŽEK and Marek KOLENČÍK. Optical Methods in Diagnostics of Nanostructured Materials. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2015. ISBN 978-80-7204-917-2. [Detail]
VIŠŇOVSKÝ, Štefan, Tomuo YAMAGUCHI, Jaromír PIŠTORA, Kamil POSTAVA, Dalibor BLAŽEK, Marek KOLENČÍK, Pierre BEAUVILLAIN and Philippe GOGOL. Unidirectional propagation in planar optical waveguide. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3617-1. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta. Vybrané vrstevnaté silikáty a jejich modifikované nanomateriály. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-7204-886-1. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Lucie CHLEBÍKOVÁ, Michal RITZ, Sylva HOLEŠOVÁ, Daniela PLACHÁ and Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Praktické příklady analýzy materiálů a nanomateriálů. Frýdek Místek: Tiskárna Kleinwächter, 2014. ISBN 978-80-248-3571-6. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna and Karla ČECH BARABASZOVÁ. Introduction to Nanocomposite Science of Layered and Tubular Materials. New York: Nova Science Publishers, 2012. ISBN 978-1-60741-739-2. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Sylva HOLEŠOVÁ, Michal RITZ and Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Vybrané instrumentální metody analýzy materiálů a nanomateriálů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012. ISBN 978-80-7204-810-6. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta. Vybrané vrstevnaté silikáty a jejich modifikované nanomateriály. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012. ISBN 978-80-7204-811-3. [Detail]
PIŠTORA, Jaromír, Jaroslav VLČEK and Michal LESŇÁK. Optika v diagnostice nanostrukturovaných materiálů. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4334-9. [Detail]
DRÁPALA, Jaromír, Miroslav KURSA, Petr KUBÍČEK, Vlastimil VODÁREK, Jana SEIDLEROVÁ, Monika LOSERTOVÁ, Stanislav LASEK, Rostislav DUDEK, Zuzana MORÁVKOVÁ, Jiří VRBICKÝ, Jitka MALCHARCZIKOVÁ, Rostislav BURKOVIČ, Bedřich SMETANA, Simona ZLÁ, Kateřina KONEČNÁ, Daniel PETLÁK, Gabriela KOSTIUKOVÁ, Aleš KROUPA, Josef SEDLÁČEK, Karel DUŠEK, Alexandra RUDAJEVOVÁ and VE SIDOROV. Bezolovnaté pájky. Teoretické a experimentální studium fázových rovnovah a vlastností nových typů pájek. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2495-6. [Detail]
BARABASZOVÁ, Karla, Sylva HOLEŠOVÁ, Aleš SLÍVA and Pavel ČECH. Nanotechnologie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. ISBN 978-80-7204-713-0. [Detail]
TOMÁŠEK, Vladimír. Frikční kompozity pro brzdové systémy automobilů a metody jejich charakterizace. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Centrum nanotechnologií, 2009. ISBN 978-80-248-2085-9. [Detail]
SEIDLEROVÁ, Jana. Metody hodnocení metalurgických odpadů. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Centrum nanotechnologií, 2009. ISBN 978-80-7329-216-4. [Detail]
KUBÍČEK, Petr, Jaromír DRÁPALA, Monika LOSERTOVÁ, Jiří VRBICKÝ, Oldřich VLACH, Karla BARABASZOVÁ and Miroslav KURSA. Stanovení difuzních charakteristik v binárních a ternárních systémech při pohyblivém mezifázovém rozhraní. Ostrava-Poruba: ES VŠB TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1928-0. [Detail]
WEISS, Zdeněk, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ and Ondřej ŠUSTAI. Nanostruktura uhlíkatých materiálů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. ISBN 80-7329-083-9. [Detail]

E-Monography

e-monography Nanomaterials-and-nanotechnology-in-2021

ISBN 978-80-248-4585-2

DOI: 10.31490/9788024845852

obalka_monografie