Skip to main content
Skip header

Pilot production, technology

GABOR, Roman, Jana SEIDLEROVÁ, Klára DROBÍKOVÁ and Tomáš PRYMUS. Povrchová úprava siluminů mikroobloukovou anodickou oxidací. VŠB - TU Ostrava, Centrum nanotechnologií, 2022. [Detail]
THOMAS, Jan, Barbora THOMASOVÁ and Lucie GEMBALOVÁ. Technologie výroby keramických membrán MF/UF. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin, 2020. [Detail]
PLACHÁ, Daniela and Marcel MIKESKA. Dekontaminace odpadních vod s využitím organicky modifikovaného vermikulitu. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]

E-Monography

e-monography Nanomaterials-and-nanotechnology-in-2021

ISBN 978-80-248-4585-2

DOI: 10.31490/9788024845852

obalka_monografie