Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výzkumné energetické centrum (VEC) při VŠB – TUO je specializované pracoviště zabývající se výzkumnými a vývojovými (VaV) činnostmi primárně v oblasti energetiky. VEC bylo od roku 2002 do roku 2020 samostatným vysokoškolským ústavem. Od roku 2021 je nově součástí Centra energetických a environmentálních technologií (CEET).

CEET je vysokoškolským ústavem na VŠB-TUO podle ustanovení §22 odst. 1 písm. b), ve smyslu § 34 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 26 odst. 4 písm. b) Statutu VŠB-TUO.

ceet org