Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Od počátku systematického vědeckého studia výbuchů plynných a prachových disperzí se pro stanovení výbuchových parametrů používaly zařízení o objemu do 20-L a výbuchové parametry se stanovovaly za standardních zkušebních podmínek.

Dnes je však v průmyslu stále více žádoucí vědecky pracovat v oblastech velkých objemů a to i nad 1000-L. Většina průmyslových procesů také probíhá za nestandardních podmínek tj. zvýšených teplot a tlaků. My jsme v návaznosti na tento trend navrhli prototyp 1024-L otápěného výbuchového autoklávu, který slouží jako most mezi laboratorním a průmyslovým měřítkem. Zároveň využívá možnosti velice dobře definovaného testování v laboratorních podmínkách. Naše varianta výbuchového autoklávu umožňuje studovat od množství stejných jako standardní 20-L přístroje až po množství 50× větší s možností měnit prostorové a časové koncentrační poměry mezi hořlavou látkou a oxidačním prostředkem a využít různé varianty iniciačních zdrojů od chemických, přes tepelné až po elektrické a to vše za fyzikálně vyšších počátečních teplot uvnitř autoklávu.

Nebezpečí výbuchů je spojeno s řadou technologických zařízení základního i průmyslového výzkumu souvisejících s bezpečností výroby, skladováním, přepravou a využíváním paliv včetně paliv netradičních, kombinovaných nebo připravovaných z odpadu či obnovitelných zdrojů. V souvislosti s tím naše laboratoř disponuje také 20-l výbuchovým autoklávem poskytující přesné výsledky, které lze v případě nutnosti korigovat výsledky z 1000-L.