Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

2024

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TQ03000511 Inovativní katalyzátory pro domácí spalovací stacionární zdroje 2024 2025
Katalýza materiálů s látkovou přeměnou pro udržitelnou akumulaci tepla v budovách 2024 2025

2023

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TK05010075 Komplexní vodíková bezpečnost v Moravskoslezském kraji 2023 2025
TK05010184 Metodika odběru H2 při vysokých tlacích a navazující analýza jejich znečištění z hlediska dalšího účinného využití v dopravě a v energetice 2023 2025
TM04000021 Dlouhodobá akumulace tepelné energie v přechlazené látce 2023 2025

2022

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TK04020140 Mikrokogenerační zdroj s využitím technologií spalování biomasy a ORC 2022 2024
TK04020181 Výzkum distribuce Hg v mokré metodě odsíření spalin 2022 2024

2021

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
LIFE20PRE/FI/000006 Harmonizing reliable test procedures representing real-LIFE air pollution from solid fuel heating appliances 2021 2024
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0023803 Vývoj sporáku na tuhá paliva s keramickým obkladem a regulací teploty pro pečení Smart Heat 2021 2023
FW03010351 Technologie nízkoemisního lokálního topidla spalující biomasu pro domy s téměř nulovou spotřebou energie 2021 2022
FW03010612 Bateriové úložiště s garantovanou životností minimálně 25 tisíc cyklů a rychlostí vybíjení/nabíjení až 3C pro rodinné domy, průmysl, elektromobilitu a aplikaci v rámci komunitní energetiky 2021 2022
VI04000064 Komplexní snižování rizik katastrof epidemiologického, přírodního a technického charakteru budováním resilience na lokální úrovni 2021 2022

2020

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
LIFE18 IPE/SK/000010 Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia 2020 2027
SS02030031 Integrovaný systém výzkumu, hodnocení a kontroly kvality ovzduší 2020 2026
SS01010121 Analýza skutečného provozu zařízení pro vytápění domácností pevnými palivy 2020 2023
TK03030198 Výzkum a vývoj procesů konverze koksárenského plynu na vodík a alternativní palivo 2020 2023
CZ.01.1.0 2/0.0/0.0 /19_262/ 0020128 Krbová vložka nové konstrukční platformy s pyrolýzním spalováním 2020 2022
EG19_262/0019973 Spalovací zařízení na pelety s akumulační funkcí zdravého sálavého tepla a automatickou regulací hoření 2020 2022
NFP304010U698 Inovace vzdělávacích programů v oblasti energetiky 2020 2022
NFP304010Y352 Inovace pro zdroje energie 2020 2022
1191100073 Moderní ekologická doprava na VEC 2020 2021
CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0019748 Elektromobilita na VEC 2020 2021

2019

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TK02010156 Problematika a dopady využívání tuhých alternativních paliv 2019 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015493 Vývoj nového typu interiérových kamen do nízkoenergetických a pasivních domů 2019 2022
EF18_069/0010049 Výzkum identifikace spalování nežádoucích látek a systémů autodiagnostiky kotlů na tuhá paliva pro vytápění domácností 2019 2022
FV40307 Inteligentní hybridní tepelný zdroj o výkonu do 100 kW 2019 2022
02680 Studie proveditelnosti Centra energetických a environmentálních technologii 2019 2019
SP2019/116 Interference metod snižování emisí škodlivých látek 2019 2019
SP2019/83 Sledování provozních parametrů malého spalovacího zařízení a stanovení jejich vlivu na kondenzaci vody ve spalinové cestě 2019 2019
SP2019/89 Výzkum procesů konverze paliv a využití odpadního tepla v rámci palivoenergetických technologických komplexů 2019 2019
Realizace pilotního kontrolního měření emisí znečišťujících látek na spalovacích zařízeních pořízených v rámci kotlíkových dotací MSK 2019 2019

2018

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_106/0012430 Metodika a systémové řešení při aplikaci normy ISO 50001 2018 2021
EG17_107/0012424 ORC jednotka malého výkonu se speciálními expandéry 2018 2021
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010305 Kombinovaná sanace vod kontaminovaných rozpustnými aditivy paliv využívající nanotechnologie 2018 2020
EG16_084/0010332 Technologie využití odpadního tepla vznikajícího při likvidaci odpadů z čištění vod 2018 2020
06738 Studie možnosti zvýšení energetické nezávislosti celoročně využívaných sportovně-rekreačních areálů-pilotní projekt. 2018 2018
SP2018/174 Čistění plynu vyrobeného zplyňováním pomocí různých materiálů, metoda kontinuální analýzy obsahu čpavku v popelovinách 2018 2018

2017

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
EG16_084/0010314 Mikro ORC jednotka s využitím 3D tisku 2017 2020
FV20623 Nízkoemisní ostrovní zdroje tepla na tuhá paliva do 500 kW 2017 2020
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0005067 Vývoj obvodu pro měření skutečné iniciační energie kapacitního výboje 2017 2019
SP2017/105 Charakterizace popelů a emisí prachu ze spalování tuhých paliv v domácnostech 2017 2017
SP2017/178 Procesy transformace méně hodnotných a netradičních paliv 2017 2017
SP2017/179 Technologie využívání odpadních energií 2017 2017
Technologie snižování emisí prachu ze zdrojů vytápění, vč. identifikace spalování nežádoucích látek 2017 2017

2016

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
EG15_019/0004928 Teplovodní krbová vložka s integrovanou akumulací 2016 2019
HN7401601 MERO ČR a.s.,Danihelka 2822 2016 2016
HN7411601 MERO ČR a.s.,Danihelka 2822 2016 2016
SP2016/137 Provozní charakteristiky rozdílných technologií využití odpadního tepla včetně akumulace 2016 2016
SP2016/144 Zplyňovací procesy se zaměřením na možnosti využití RDF a využití prachu pro sorpci dehtovitých látek 2016 2016
SP2016/152 Stanovení parametrů sporáků na tuhá paliva a charakterizace popelů ze spalování tuhých paliv v domácnostech 2016 2016
TB050MZP011 Hodnocení dopadů narušení funkčnosti prvků kritické infrastruktury v oblasti energetiky na environmentální bezpečnost 2016 2016

2015

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
LO1403 Inovace pro efektivitu a životní prostředí-Growth 2015 2019
122D142005508 Případové studie využívání efektivních energetických opatření z praxe poskytovatelů energetických služeb 2015 2016
ED2.1.00/19.0407 Zvýšení výzkumné kapacity a kvality centra INEF 2015 2016
TB040MZP016 Výzkum měrných emisí znečišťujících látek ze spalování tuhých paliv v lokálních topeništích 2015 2016
SP2015/128 Stanovení provozních vlastností lokálních spotřebičů spalující tuhá paliva – metoda kalorimetrické komory 2015 2015
SP2015/132 Emise jemných částic z antropogenních činností (vytápění domácností, brzdné procesy automobilů) 2015 2015
SP2015/176 Termické procesy, materiály a produkty 2015 2015
SP2015/177 Procesy a technologie využití energie a jejich parametry 2015 2015

2014

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
22420220037 Vplyv spalovania komunálného odpadu v malých zdrojoch tepla na životné prostredie v obciach 2014 2015
SP2014/125 Měrné emise znečišťujících látek a provozní vlastnosti malých spalovacích zdrojů 2014 2014
SP2014/160 Enviromentální aspekty provozu energetických zařízení 2014 2014
SP2014/177 Řízení energetických sítí a související rizika a nejistoty 2014 2014

2013

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
4CE535P3 Environmentální a ekonomické přínosy biouhlí v CE 2013 2015
00749 Projekt identifikace energetických úspor v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj 2013 2014
22420220033 Nakládání s odpady v Moravskoslezském a v Žilinském kraji 2013 2014
3228/2013/OŽP SMOKEMAN zasahuje - INFOTERMA 2014 2013 2014
BP2012 Vysoceúčinný uhelný roštový kotel 2013 2014
NFP2241 03201 06 Rozvoj spolupráce mezi VEC a KET se zaměřením na odborný růst doktorandů a výzkumných pracovníků 2013 2014
FRVS2013/532 Provozní vlastnosti kondenzačního plynového kotle 2013 2013
SMOKEMAN zasahuje na výstavě Střechy, pláště, izolace, stavba 2013 2013 2013

2012

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TE01020036 Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny 2012 2019
CZ.1.07/2.4.00/17.0032 Budoucnost technických oborů 2012 2014
DP29 Aktuální a budoucí energetika 2012 2012
DP30 Výměnné stáže INEF 2012 2012

2011

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FR-TI3/140 Moderní práškový hořák 2011 2014
3934776 Regionální výukové a expertní centrum REACH a chemické 2011 2013
FR-TI3/143 Výzkum a vývoj separačního dochlazovače paroplynové směsi za separačním parogenerátorem 2011 2013

2010

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
ED0036/01/01 Inovace pro efektivitu a životní prostředí 2010 2014
CZ.1.05/2.1.00/01.0036 Inovace pro efektivitu a životní prostředí 2010 2013
122D142000504 Současný stav energetiky a průmyslu s velkou spotřebou energie v Moravskoslezském kraji 2010 2011
Progresivní technologie a systémy pro energetiku 2010 2011
1072755 Výstavba FVE na vybraných střešních systémech VŠB-TU Ostrava-Poruba 2010 2010
SP/201081 Stanovení vlivu provozních podmínek malých spalovacích zařízení na velikost emisních faktorů znečišťujících látek. 2010 2010
SP/201086 Vztah designového a technického řešení kachlových kamen 2010 2010
SP/201088 Separace CO2 z paroplynové směsi v separačním parogenerátoru 2010 2010

2009

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FR-TI1/178 Krbová kamna se sníženou produkcí prachu 2009 2013
FR-TI1/219 Vývoj a výzkum zařízení zplyňování odpadů ze dřeva ve formě dřevní štěpky 2009 2012
FR-TI1/344 Snižování emisí tuhých znečišťujících látek z energoplynu za vysokých teplot 2009 2012
GA101/09/1464 Termodynamická analýza procesů spalování a zplyňování biopaliv 2009 2011
Podpora lokálního vytápění biomasou 2009 2011
ROZP2009/19/27 Technologický pavilon 2009 2009
ROZP2009/19/28 Uplatnění nejlepších dostupných technologií energetického využití biomasy 2009 2009

2008

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FI-IM5/159 Zplyňování biomasy a tříděného tuhého odpadu s výrobou elektrické energie pomocí turbosoustrojí 2008 2011
02138-2007-ŠMS Konference - DTČ 2008 2008
OK 486 Regionální kontaktní organizace pro 7. RP v Moravskoslezském kraji 2008 2008

2007

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FI-IM4/188 Výzkum a vývoj separačního parogenerátoru 2007 2010