Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VEC je autorizovanou a akreditovanou laboratoří v oblasti měření emisí znečišťujících látek z energetických a technologických zdrojů. Jedná se zejména o koncentrace plynných a tuhých emisí v odpadních plynech, včetně vzduchotechnických a vztažných veličin odpadního plynu. Výzkumné energetické centrum je tak držitelem dvou osvědčení:

  • O autorizaci k měření emisí dle Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
  • O akreditaci č. 1166.3

Činnost tohoto oddělení je dále zaměřena na měření účinnosti spalovacích zařízení založených na akreditovaných postupech a další speciální provozní měření z oblasti diagnostiky tepelné techniky a spalování, včetně kontinuálního odběru a analýzy plynných emisí ze spalovací komory, včetně SO2 a H2O.

VEC je jedinou akreditovanou laboratoří v ČR, která provádí kontinuální měření koncentrace čpavku a plynné fáze rtuti v odpadním plynu ze spalovacích zdrojů.