Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Činnost týmu „Energetické audity a studie“ spočívá především v identifikaci energetických úspor, návrhu opatření pro energetické úspory a vyčíslení investičních nákladů těchto opatření, včetně ekonomického hodnocení a určení doby návratnosti.

Do současné doby tým zpracoval více jak 70 energetických auditů, přes 50 technicko-ekonomických studií a studií proveditelnosti, přes 90 průkazů energetické náročnosti budov a více jak 30 energetických posudků.

Investiční náročnost realizovaných projektů v rámci energetických auditů a studií v posledních 3 letech přesáhla 1 300 mil. Kč, kdy přes 420 mil. Kč činily získané dotace v rámci různých dotačních titulů.