Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Činnost týmu „Energetické audity a studie“ spočívá především v identifikaci energetických úspor, návrhu opatření pro energetické úspory a vyčíslení investičních nákladů těchto opatření, včetně ekonomického hodnocení a určení doby návratnosti.

Do současné doby tým zpracoval stovky energetických auditů, technicko-ekonomických studií včetně studií proveditelnosti, průkazů energetické náročnosti budov a energetických posudků.

Tým se specializuje především na komplexní projekty.