Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Magnetický práškový nanosorbent

Magnetický práškový nanosorbent
V mezinárodním odborném časopise Environmental Technology & Innovation byla publikována studie popisující práškový magnetický nanosorbent.

V mezinárodním odborném časopise Environmental Technology & Innovation byla publikována studie popisující práškový magnetický nanosorbent schopný odstraňovat z vody nebezpečné polyaromatické uhlovodíky. Zatímco magnetitová jádra umožňují použitý nanosorbent snadno z vody vyjmout, organické řetězce na povrchu nanosorbentu zvyšují jeho sorpční účinnost. Studie je výsledkem spolupráce odborníků z Ostravy a Ústí nad Labem. Příprava vzorků a laboratorní experimenty byly realizovány na Fakultě životního prostředí a Přírodovědecké fakultě UJEP. Molekulární modelování, které pomohlo ozřejmit pozorovanou nerovnoměrnou adsorpci těžkých polyaromátů, bylo provedeno na Centru nanotechnologií VŠB-TUO.

Vloženo: 21. 10. 2021
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9360 - Centrum nanotechnologií
Zpět