Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoř nanotechnologií a struktury materiálů je zaměřena na vývoj nových technologií pro 
nanočástice a nanostruktury se specifickými vlastnostmi a na modifikace povrchových vlastností 
materiálů v nanoměřítku. Výzkum využívá pokročilé charakterizační nástroje a výpočetní metody 
k modelování a simulaci chování nanomateriálů a predikci jejich vlastností. Technologie 
laboratoře jsou zaměřeny na materiálové oblasti energetiky a životního prostředí s důrazem na 
bezpečnost a udržitelnost.