Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoře Centra nanotechnologií poskytují široký rozsah služeb v oblasti chemické, strukturní a fázové analýzy a testování materiálů, zejména v oblasti analýz materiálů a složek životního prostředí, jako jsou vody pitné, povrchové, podzemní a odpadní, vodné výluhy, zeminy, odpady, emise, sedimenty, paliva, kaly, oleje, stavební a silikátové materiály, lihoviny, technický líh, nemrznoucí směsi. Významnou oblastí je rovněž testování a charakterizace frikčních materiálů. V  oblasti analytických činností CNT působí již více než dvacet let a prokazuje tak dostatečnou záruku kvality a spolehlivosti poskytovaných výsledků.

Na základě dlouhodobých zkušeností a získaných odborností jsou zákazníkům nabízeny a poskytovány konzultace, interpretace výsledků a odborná stanoviska, a rovněž vývoj a zavádění nových metod zahrnující komplexní řešení zadané problematiky v oblasti anorganických i organických materiálů dle požadavků zákazníka.

Laboratoře Centra nanotechnologií mají zaveden systém managementu kvality od roku 1997, v současné době jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. V rámci akreditovaných zkušebních metod úzce spolupracují s laboratoří Institutu environmentálních technologií (IET) Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, čímž byla rozšířena původní nabídka analýz o analýzy vybraných organických látek v emisích, imisích a pracovním ovzduší.

Laboratoře mají zaveden flexibilní rozsah akreditace, který umožňuje rozvoj poskytovaných služeb v rozsahu akreditovaných metod, avšak flexibilita je nabízena zákazníkům i v oblasti neakreditovaných metod dle požadavků zákazníka, neboť laboratoře nabízí i neakreditované služby jak v  oblasti chemických analýz tak  v oblasti fázové a strukturní analýzy. Těmto službám se pracovníci věnují se stejným úsilím, jako v případě metod akreditovaných.

Manažer kvality

Ing. Světlana Kozubová
e-mail: 
tel.: +420 597 321 546; +420 724 838 948

Vedoucí akreditované laboratoře

Ing. Zdenek Lacný
e-mail: zdenek.lacny@vsb.cz
tel.: +420 597 321 554

Příjem vzorků

Ing. Hana Janušová
e-mail:
tel.: +420 597 321 546; +420 724 838 948