Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Realizace projektu „Nanotechnologie“ (poskytnutého MŠMT, ROZP2006/411) umožnila VŠB‑TUO jako první VŠ v České republice akreditaci nového bakalářského a navazujícího magisterského programu s názvem Nanotechnologie, které jsou  od akademického roku 2007/2008 vyučovány jako celouniverzitní studijní program. V roce 2012 byla zahájena také výuka doktorského studijního programu ve stejném oboru. CNT zajišťuje podstatnou část výuky tohoto studijního programu všech tří stupňů studia. Dále zabezpečuje výuku dalších předmětů s chemickým zaměřením pro tři fakulty (FS, FMT a HGF), především pro studijní obory Pozemní stavitelství, Chemická metalurgie, Výpočetní vědy, Environmentální inženýrství aj. Studenti mají v laboratořích k dispozici moderní přístrojovou techniku a výuka v praktických cvičeních vhodně doplňuje teoretické poznatky předmětů zaměřených na chemii, přípravu a charakterizaci nanostrukturovaných materiálů. V rámci dvou evropských projektů: Infrastrukturní podpora strategického studijního programu CNT VŠB-TUO (reg. číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002468) a Infrastrukturní zabezpečení vědecké výchovy doktorandů CNT VŠB-TUO (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002664) bude stávající přístrojová technika do roku 2020 postupně doplněna o řadu sofistikovaných zařízení umožňujících provedení speciálních pozorování a měření. Součástí výuky je zapojení studentů do řešení projektů a praktických požadavků průmyslových podniků, jejichž výrobní činnost je zaměřena nejen na oblast nanotechnologií.

Realizace studijního programu Nanotechnologie v bakalářské a navazující magisterské formě je od AR2019/2020 realizováno pod Fakultou materiálově-technologickou. Proto všechny informace o studiu jsou uvedeny na stránkách Fakulty materiálově-technologické. 

Návrhy témat bakalářských prací

Návrhy témat diplomových prací

Návrhy témat disertačních prací

Bakalářské studium

Magisterské studium

Doktorské studium