Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Nanomateriály, nanokompozity, pokročilé materiály - syntéza a charakterizace

Výzkum je zaměřen na syntézu nanomateriálů, nanokompozitů a moderních materiálů. Nanočástice kovu, oxidy / sulfidy kovů, biologicky aktivní sloučeniny a léčiva, nanočástice ukotvené na aluminosilikátových nebo nanokarbonových nosičích, uhlíkové nanomateriály a organoclays jsou syntetizovány a dále využívány pro přípravu pokročilých materiálů, jako jsou multifunkční a vodivé polymerní nanokompozity, nanokompozity pro skladování energie (např. Li-on baterie), biosenzory, systémy pro dodávání léčiv, antimikrobiální materiály a nátěry. Různé přístupy syntézy využívají fyzikálně-chemických postupů, mechanochemických procesů a „zelené syntézy“.

Aplikace a environmentální bezpečnost nanotechnologií a pokročilých materiálů

Výzkum je zaměřen na návrh, vývoj a testování aplikací moderních materiálů, zejména těch, které byly syntetizovány v CNT v ekologických, biomedicínských vědách a pro získávání a skladování energie. Identifikace a eliminace nebezpečných toxických látek v životním prostředí je jednou z hlavních oblastí výzkumu. V úzké spolupráci s dalšími ústavy Vysoké školy báňské - Technické univerzity byly vyvinuty metody odstraňování nebezpečných organických a anorganických látek ze životního prostředí na základě vysoce účinných sorpčních procesů s použitím kolon s pevným ložem nebo katalytických a fotokatalytických procesů. Polymerní a keramické nanokompozity na bázi fylosilikátů, hydroxyapatitových nebo uhlíkových nanomateriálů modifikovaných funkčními organickými nebo anorganickými látkami jsou studovány pro boj s antimikrobiální rezistencí a jsou testovány pro použití v biomedicínských a sanitárních aplikacích jako je orální léčba, stenty a implantáty nebo jako pokročilé materiály pro antimikrobiální aplikace. povlaky a membrány zabraňující tvorbě biofilmu. Nano-uhlíky a keramické vrstevnaté materiály jsou studovány pro aplikace v oblasti skladování energie. 

Nanofyzika - magnetooptika, optický a terahertzový základní výzkum pro aplikace, plazmonika, spintronika

Výzkum je zaměřen na získávání a interpretaci nových fyzikálních poznatků o perspektivě magnetických nanostruktur pro záznam informací, nerecipročních funkcí a senzorů s využitím spektrální elipsometrie, magnetooptiky a technik plazmonové vlny, dále ve vývoji pokročilých nanostruktur pro optické a terahertzové aplikace a fyziku a vývoj. nanostrukturovaných spinových laserů.

HPC výpočty, molekulární modelování a simulace