Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Evropská unie

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
101130717 Jednoatomové fotokatalyzátory vylepšené pomocí fotonického skleněného reaktoru s vlastním pohonem pro výrobu pokročilých technologií biopaliv (GlaS-A-Fuels) 2024 2027
Twinning excelence v řízení a výzkumu pro zelenou energii a chemikálie pomocí katalýzy jednoatomových částic (MERGE) 2024 2027
Single Atom-Based Nanohybrid Photocatalysts for Green Fuels 2022 2025

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
22-33060S Měření a teorie terahertzové optické aktivity biomolekul 2022 2024

Ministerstvo pro místní rozvoj

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.11.04.02/00/23_003/0000008 Rozvoj technického vzdělávání - přeshraniční spolupráce 2023 2026

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FW10010383 Aplikace nízkoteplotního plazmatu za účelem redukce plynných emisí 2024 2026
SS07020007 Vývoj "environment friendly" systému antikorozní povrchové úpravy zařízení dopravní infrastruktury 2024 2026
TH82020004 Samouzdravující se keramický kompozit vyztužený vlákny 2023 2026
TITSMZP207 Výzkum látek poškozujících ozonovou vrstvu a fluorovaných skleníkových plynůve stavebním sektoru České republiky 2023 2024

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V rámci projektu spolupracujeme se společností RDI technology s.r.o..

Výstřižek