Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
22-33060S Měření a teorie terahertzové optické aktivity biomolekul 2022 2024
GX19-27454X Ovlivnění elektronických vlastností organometalických molekul pomocí jejich nekovalentních interakcí s rozpouštědly, ligandy a 2D nanosystémy 2019 2023

Ministerstvo pro místní rozvoj

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002209 DRONE EXPERT - specializované školení pro žáky a student 2020 2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027350 Technologie pro odsolování vod a eliminaci boru 2022 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
EF19_073/0016945 Doktorská grantová soutěž VŠB - TU Ostrava 2020 2023

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TITSMZP207 Výzkum látek poškozujících ozonovou vrstvu a fluorovaných skleníkových plynůve stavebním sektoru České republiky 2023 2024
SS01010156 Výzkum vlivu atmosférické depozice PAH a těžkých kovů na zdraví obyvatelstva v souvislosti s resuspenzí částic vlivem dopravy 2020 2023

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V rámci projektu spolupracujeme se společností RDI technology s.r.o..

Výstřižek