Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoř Ramanovy a infračervené spektroskopie

 • Nicolet 6700 FT-IR Thermo Scientific, USA
 • Ramanův konfokální mikroskop XploRA™
 • Infračervený spektrometr s Fourierovou transformací FTIR 2000 PERKIN ELMER 

Laboratoře mikroskopie

 • Skenovací elektronový mikroskop PHILIPS XL-30 s rentgenovým spektrometrem EDAX
 • Skenovací transmisní elektronový mikroskop JEOL JSM-7610F Plus s EDS rtg-mikroanalyzátorem a „in-situ“ korelační AFM jednotkou a příslušenstvím
 • Zařízení pro naprašování povrchu vzorků kovem a uhlíkem POLARON SC 7640
 • Mikroskop atomárních sil Solver-Next, NT-MDT
 • Optický 3D mikroskop
 • Optický mikroskop OLYMPUS

Laboratoře rentgenové difrakce

 • RTG práškový difraktometr BrukerD8Advance
 • RTG práškový difraktometr INEL CPS 120
 • RTG práškový difraktometr RIGAKU Ultima IV
 • RTG diffractometer Rigaku Miniflex

Laboratoř termické analýzy

 • DSC131 evo - Diferenciální kompenzační kalorimetrie DSC (-170 až 700°C)
 • Simultánní termická analýza s rozšířením o analýzu uvolněných plynů pomocí FTIR a MS SETSYS Evolution firmy Setaram Instrumentation doplněný Infračerveným spektrometrem Nicolet iS50 a
 • Hmotnostním spektrometrem GSD 320 O3 Omnistar MS