Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoř úpravy a přípravy materiálů

 • Frikční pila Leco LSM 175
 • Čelisťový drtič TESTCHEM
 • Čelisťový drtič Retsch
 • Laboratorní vibrační mlýn VM 4
 • Planetový kulový mlýn Retsch PM 4
 • Planetový mlýn FRITSCH pulverisette 7, mlecí zařízení achát a karbid wolframu, zařízení pro mletí v kapalném dusíku SPEX 6850
 • Planetární mlýn Pulverisette FRITSCH 7 Classic Line
 • Kulový planetový mlýn FRITSCH
 • Tryskový mlýn STURTEVANT
 • Horizontální třepačka; Vertikální třepačka
 • Odstředivka Hettich Rotina 420
 • Kavitační nanodesintegrátor WJM
 • Vysokotlaký ultrazvukový reaktor 3 kW/200 b
 • Ultrazvukový nanodesintegrátor Ultrasonic
 • Membránová vývěva
 • Ultrazvuková lázeň s chlazením BANDELIN SONOCOOL
 • Centrifuga chlazená ROTINA
 • Rotační třepačka Heidolph, REAX 20
 • Mikrovlnné rozkladné zařízení, MLS ETHOS UP
 • Plynová tavička FLUXANA
 • Mikrovlnné zařízení CWR-TECH
 • Rotační odparka vč. příslušenství
 • Vákuová odparka
 • Sušárny Uno 400, fa Memmert
 • Odporové pece s teplotou do 1200  °C
 • Talířová leštička Leco SPECTRUM SYSTEM 1000
 • Zařízení pro naprašování povrchu vzorků kovem a uhlíkem POLARON SC 7640

Laboratoře charakterizace materiálů

 • Sítovací stroj proudový RETSCH Sieves AS 200 JET
 • Zařízení pro sítovou analýzu Retsch VE 1000,
 • Dynamický BET- analyzátor Horiba SA-9600
 • Kontinuální fotokatalytický reaktor FV-CNT
 • Sorpční aparatura
 • Trubková pec a odběrem plynné fáze
 • Kalorimetr C6000
 • Analyzátor měrného specifického povrchu SURFER
 • Soustavy ultrazvukových zařízení HILSCHER + Elmasonic