Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Klíčové přístrojové vybavení Centra nanotechnologií vychází ze základního materiálově-chemického zaměření výzkumu a výuky pracoviště. Majoritní zastoupení přístrojů je z oblasti chemické a strukturní analýzy, a dále zahrnuje specifická zařízení pro testování materiálových parametrů, jako jsou povrchové vlastnosti, termické a frikční parametry. Vybavení centra zahrnuje rovněž přístroje pro technologie nanomateriálů a jejich úpravu. Přístrojové vybavení Centra nanotechnologií slouží jak k výzkumu a výuce tak je i využíváno při spolupráci s komerční sférou.

Přístrojové vybavení Centra nanotechnologií lze rozdělit do několika kategorií:

  • přístroje a zařízení, které umožňují mechanickou i chemickou úpravu materiálů a jejich základní charakterizaci
  • přístroje zabezpečující chemickou analýzu – anorganickou i organickou
  • přístroje pro strukturní a fázovou analýzu včetně mikroskopických metod
  • programy zaměřené na výpočetní chemii

Laboratoře Centra nanotechnologií jsou umístěny v budově N a CPIT v areálu VŠB-TUO.