Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Virtuální realita pomáhá v likvidaci nebezpečného azbestu

Virtuální realita pomáhá v likvidaci nebezpečného azbestu
Přeshraniční spolupráce pro pomoc absolventům k uplatnění na trhu práce.

Centrum Nanotechnologií se jako partner podílí na projektu „ODBORNÉ KOMPETENCE ABSOLVENTŮ JAKO PŘÍLEŽITOST K ZAMĚSTNÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, NA PŘESHRANIČNÍM TRHU PRÁCE“. Hlavní partner projektu je Główny Instytut Górnictwa (GIG), Katowice. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj INTERREG V-A Česká republika – Polsko s rozpočtem 401 812,29 Euro, kdy podpora z EFRR činí 341 540,45 Euro. Doba realizace projektu je  02/2019 – 12/2022. Hlavním cílem školení je doplnění profesních kompetencí absolventů o správné zacházení a likvidaci výrobků obsahující azbest. Školení je složeno jak z teoretické části, vedené odborníky z Polska a České republiky, tak z praktické části, která je realizována s využitím virtuální reality.

 

 

 

Vloženo: 7. 2. 2022
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9360 - Centrum nanotechnologií
Zpět