Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Design nanovlákenné membrány obsahující nanočástice CeO2

Design nanovlákenné membrány obsahující nanočástice CeO2
V mezinárodním časopise Polymer Testing byla publikován článek popisující výsledky výzkumu nanovlákenné membrány.

V mezinárodním časopise Polymer Testing byla publikován článek popisující výsledky výzkumu nanovlákenné membrány připravené elektrostatickým zvlákňováním polyvinylidenfluoridu (PVDF). Na nanovlákna PVDF byly ukotveny nanočástice oxidu ceričitého (CeO2), které mají katalytické vlastnosti. Nanovlákna v membráně se ukázala být výrazně plochá. Tato plochost je důsledkem vrstevnatého uspořádání řetězců PVDF. Otázkou řešenou pomocí molekulárního modelování byla vhodnost této dominantní vrstevnaté roviny PVDF pro ukotvení nanočástic CeO2 a jejich krystalografická orientace. Modelování ukázalo, že nanočástice se na vrstevnatou rovinu kotví nejen velmi silně, ale že jsou ukotveny v katalyticky výhodných orientacích, což z membrány PVDF/CeO2 činí slibný materiál pro praktické využití. Strategie molekulárního modelování, popsaná v článku, je univerzální a s její pomocí mohou být studovány různé nanočástice na různých nanovláknech.

Publikovaný článek je výsledkem spolupráce vědců ze sedmi výzkumných pracovišť: Centra nanotechnologií, Centra ENET a Institutu environmentálních technologií na VŠB-TUO, z  Přírodovědecké fakulty a Fakulty životního prostředí na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a z Ústavu anorganické chemie a Mikrobiologického ústavu AV ČR, v.v.i. Molekulární modelování bylo provedeno spoluautory z Laboratoře molekulárních simulací a funkčních nanostruktur na Centru nanotechnologií VŠB-TUO.

Vloženo: 18. 4. 2022
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9360 - Centrum nanotechnologií
Zpět