Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 11. 2023!

Scientific Writing Camp podpoří přípravu interdisciplinárních publikací mladých vědců

Scientific Writing Camp podpoří přípravu interdisciplinárních publikací mladých vědců
Na první Scientific Writing Camp (SWC), který se uskuteční 13. a 14. prosince, se již nyní mohou hlásit doktorandi a postdoktorandi VŠB-TUO. Mladí výzkumníci budou moci během dvou dní prezentovat svůj výzkum, propojit se s kolegy z jiných oborů a hledat možnosti spolupráce, jež by mohla vést až ke společné publikaci. To vše s podporou zkušených mentorů a odborníků z Univerzitní knihovny a s vyhlídkou finančnímu odměny pro nejlepší účastníky.

Cílem akce je podpořit interdisciplinaritu při výzkumu a následném publikování jeho výsledků. Chceme mladým výzkumným pracovníkům poskytnout prostor k učení, sdílení poznatků a motivovat je k vytváření multioborových týmů, hledání nových vědeckých témat a přípravě společných publikací,“ řekla prorektorka pro vědu a výzkum Jana Kukutschová, pod jejíž záštitou se akce uskuteční a která se zhostí i role odborného mentora.

Během SWC vytvoří účastníci mezioborové týmy, společně definují výzkumnou mezeru, navrhnou metodologii a cíl výzkumu. Krátké přednášky účastníky seznámí s požadavky kvalitních vědeckých časopisů a strukturou vědeckého článku. Po celou dobu akce budou mít možnost svou práci konzultovat se zkušenými mentory.

V případě další práce na článku mohou účastníci využívat konzultace s mentory nebo odborníky z Univerzitní knihovny i po skončení SWC. Všem týmům, které dospějí až k publikování článku v prvním kvartilu, budou hrazeny poplatky za Open Access,“ doplnila prorektorka. Pokud se pilotní akce osvědčí, měly by následovat další.

Výsledky práce všech týmů během SWC ohodnotí odborná komise. Jednotliví členové tří týmů s nejlépe definovaným a zpracovaným vědeckým záměrem se mohou těšit na finanční odměnu ve výši deset, pět a dva tisíce korun. Registrace mikrotýmů je možná do 21. listopadu zde. Bližší informace o programu jsou dostupné zde.

Scientific Writing Camp je první akcí svého druhu na VŠB-TUO. Navazuje ale například na aktivity PhD Akademie, která se problematice vědeckého psaní věnuje v samostatných kurzech Writing for Publication. 

Text: Martina Šaradínová, PR specialista pro VaV
Foto: Petr Havlíček

Vloženo: 4. 11. 2022
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV + PhD Akademie
Zpět