Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Náročný, ale úspěšný. Tak hodnotili rok 2022 účastníci Workshopu CEET

Náročný, ale úspěšný. Tak hodnotili rok 2022 účastníci Workshopu CEET
Nejen bilance výsledků letošního roku, ale také hledání možností pro ještě větší mezioborové provázání výzkumných týmů bylo cílem druhého ročníku Workshopu CEET, který se ve středu uskutečnil v aule VŠB-TUO.

Zástupci vedení Centra energetických a environmentálních technologií i jeho součástí představili i klíčové projekty pro příští roky, k nimž řadí zejména Národní centrum pro energetiku II Technologické agentury ČR a projekt REFRESH, o jehož podporu z OP Spravedlivá transformace usiluje VŠB-TUO společně s Moravskoslezským inovačním centrem a Ostravskou univerzitou.

Zatímco před rokem se první workshop konal vzhledem k pandemii covid-19 v online prostředí a jeho smyslem bylo zejména představit jednotlivé laboratoře nově vzniklého vysokoškolského ústavu, při druhém ročníku již mohli výzkumníci prezentovat své výsledky prezenčně, s důrazem na vzájemnou spolupráci.

Letošní rok považuji pro CEET za velice úspěšný. O to, co děláme, je velký zájem, dokážeme konkurovat jiným univerzitám a máme významné spolupráce s firmami. Není mnoho center, která jsou schopna pod jednou střechou soustředit odborníky pokrývající všechny činnosti různé technologické úrovně od základního výzkumu až po transfer technologií. Naším největším partnerem je Moravskoslezský kraj, který je pro nás určitým polygonem s možností ověření myšlenek a v ideálním případě s jejich následným uvedením do praxe,“ uvedl ředitel CEET Stanislav Mišák.

Ve své prezentaci mimo jiné ocenil své kolegy za to, že jejich práce tvoří téměř třetinu publikačního výkonu celé VŠB-TUO. V oblasti doplňkové činnosti, kam patří aktivity spjaté s komercializací výsledků výzkumu, zajišťují v rámci univerzity dokonce 70 procent. Převážná část přitom směřuje do oblasti energetiky.

Pro naši univerzitu je důležité, aby zůstala výzkumně zaměřenou univerzitou a ve vědě se posouvala stále kupředu. Jsem velmi ráda, že CEET k tomu výrazně přispívá a patří v tomto směru k lídrům univerzity. Držte oheň v tom, co děláte,“ vyzvala účastníky workshopu prorektorka pro vědu a výzkum Jana Kukutschová, která mimo jiné informovala o pozici VŠB-TUO v některých mezinárodních žebříčcích vysokých škol, aktivitách Fraunhoferovy inovační platformy či PhD Akademie.

Zaměstnanci CEET se v letošním roce podíleli rovněž na přípravě významných projektů. Úsilí se v těchto dnech zúročilo ziskem Národního centra pro energetiku II, které propojuje 34 partnerů z akademické i komerční sféry právě pod vedením CEET. V příštích šesti letech má za úkol připravit strategii pro energetickou transformaci a zajištění udržitelnosti a soběstačnosti tuzemské energetiky s přesahem do EU. Připraven je již projekt REFRESH. Tento klíčový projekt strategické vize SMARAGD, jejímž úkolem je přispět k přechodu Moravskoslezského kraje na „chytrý a zelený“ region, staví na existenci čtyř takzvaných živých laboratoří. Zaměstnanci CEET by měli zajistit činnost dvou z nich – Energy Lab a Materials & Environment Lab.

Klíčovým slovem nejen obou projektů, ale celého fungování CEET je spolupráce. I proto druhou část programu Workshopu CEET tvořily panelové debaty, jejichž účastníci hledali možné formy spolupráce v oblastech materiálů pro energetiku a environmentální technologie, akumulace, transformace a řízení energií, výzkumu využití druhotných surovin a alternativních zdrojů energie nebo environmentálních aspektů a technologií.

Pokud lépe provážeme laboratoře, posílíme výzkum a urychlíme i transfer technologií do praxe. Spojením původních čtyř center jsme vytvořili sílu, kterou můžeme využít v řadě aspektů včetně podávání velkých projektů. Projekt REFRESH je toho důkazem,“ doplnil Mišák, který všem zaměstnancům poděkoval za práci v letošním roce.

Text: Martina Šaradínová, PR specialista pro VaV
Foto: Petr Havlíček

Vloženo: 8. 12. 2022
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9390 - Centrum energetických a environmentálních technologií
Zpět