Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Státní doktorské zkoušky

Státní doktorské zkoušky
Studenti Nanotechnologií úspěšně složili státní doktorské zkoušky.

Na konci dubna úspěšně proběhly na Centru nanotechnologií státní doktorské zkoušky studentů studijního programu Nanotechnologie. Všem studentům gratulujeme a přejeme jim mnoho úspěchů při dokončení jejich disertační práce. 

Ing. Pavla Czerneka (školitel prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.)
Název tezí disertační práce: Syntéza uhlíkových vláken na bázi izotropní smoly a uhlíkatých kuliček pro kompozitní materiály

Ing. Zuzany Vilamová (školitel prof. Ing. Richard Dvorský, Ph.D.)
Název tezí disertační práce: Depozice fotokatalytických nanomateriálů na tkaniny a jejich využití při degradaci polutantů

Ing. Jakuba Zágora (školitel prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.)
Název tezí disertační práce: Příprava polymerních nanostrukturovaných nanomateriálů s antibakteriálními účinky pro přípravu hydrogelů

Ing. Mariusz Drong (školitel doc. Dr. Mgr. Kamil Postava)
Název tezí disertační práce: Poruchový přístup k semiklasické teorii laserů se zaměřením na spinové lasery

Vloženo: 25. 4. 2023
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9361 - Pokročilé nanotechnologie
Zpět