Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Nový způsob měření fotokatalytické aktivity nanomateriálů v kapalné disperzi

Nový způsob měření fotokatalytické aktivity nanomateriálů v kapalné disperzi
Vědci z Centra nanotechnologií CEET představili nový způsob měření fotokatalytické aktivity nanomateriálů na 15. ročníku European Congress on Catalysis.

Na konci léta se uskutečnil 15. ročník European Congress on Catalysis. Centrum nanotechnologií na této konferenci zastupovali Ing. Ladislav Svoboda, Ph.D., a Ing. Zuzana Vilamová. Hlavními tématy v letošním programu byly: Katalýza pro řešení průmyslových výzev; Katalýza pro zlepšení životního prostředí a kvality života; Materiály pro heterogenní, homogenní a bio-katalýzu a Speciální plenární sekce zahrnující Katalyzátory a reaktory pro skladování a přeměnu energie, Intermetalické sloučeniny v katalýze, Foto-řízené procesy pro syntézu paliv a organických látek. Konference se účastnila celá řada špičkových vědců z celého světa.

V sekci Katalýza pro zlepšení životního prostředí a kvality života, jejíž jedním z hlavních témat byla Environmentální fotokatalýza měl přednášku Ladislav Svoboda na téma “Continuous in situ measurement of photocatalytic efficiency of powder materials in liquid dispersions by optical absorption method”. V této přednášce představil nový způsob měření a zcela nové experimentální uspořádání pro vůbec první kontinuální in situ měření fotokatalytické aktivity nanomateriálů v kapalné disperzi. Novost této metody byla prokázána i udělením patentu (CZ 308365 B6). Přednáška měla velký úspěch, který byl završen velmi prestižní nabídkou spolupráce od Dr. Juana José Delgado, Universitat de Cádiz, Španělsko. V posterové sekci Centrum nanotechnologií zastupovala Zuzana Vilamová s posterem “Evaluation of photocatalytic particles deposition techniques to fibrous membranes for pollutant degradation“.

Vloženo: 6. 9. 2023
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9361 - Pokročilé nanotechnologie
Zpět