Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

CNT bylo místem půlroční stáže dr. Magdaleny Antonowicz se zaměřením na “Aplikaci zelené chemie v nanotechnologiích”

Jsme potěšeni, že Centrum nanotechnologií pod vedením profesorky Gražyny Simha Martynkové mohlo připravit výzkumné prostředí pro absolvování půlroční stáže paní dr. Magdaleně Antonowicz z Fakulty biomedicínského inženýrství Slezské technické univerzity v polských Gliwicích.

Aktuálně Dr. Antonowicz působí na pozici odborné asistentky a její výzkum se zaměřuje především na oblast polymerních biomateriálů a studia degradace polymerních materiálů. Mezi její zájmy patří také vývoj nových forem implantátů, zdravotnických prostředků a rehabilitačních pomůcek s využitím CAD systémů a technik reverzního inženýrství včetně technologií virtuálního zobrazování a 3D skenování. 
Přesněji však její studie a zájem na CNT směřoval k vývoji kompozitu složeného z biostabilního polymeru s nanočásticemi vzácných kovů připravenými zelenou syntézou. Aplikace "zelené" chemie na syntézu biokompatibilních nanočástic AgNPs získává v posledních letech značnou pozornost díky svému potenciálnímu využití v biomedicíně. 

A jaký pocit si dr. Antonowicz odnášní z pobytu na CNT? 
„Pobyt na CNT mi dal příležitost spojit své zkušenosti se zkušenostmi výzkumných pracovníků v Ostravě. Velmi na mě zapůsobilo, že jsem se ve skupině prof. Martynkové hodně naučila, a to díky vysoké úrovni pracovního prostředí CNT, mimořádné a příjemné atmosféře, rychlosti řešení vědeckých problémů .Byl to velmi dobře strávený čas a vím, že se vracím s mnoha zkušenostmi, které rozšíří můj obzor pro další vědecký výzkum." říká Magdalena.  
Dr. Antonowicz bude ve spolupráci s VŠB-TUO pokračovat v rámci špičkového výzkumu na projektu MATUR. 

Vloženo: 18. 3. 2024
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9360 - Centrum nanotechnologií
Zpět