Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
DRONE EXPERT - specializované školení pro žáky a student
Kód
CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002209
Předmět výzkumu
Cílem projektu je, aby účastníci školení získali kvalifikaci pro práci s UAV. Specializovaným školením umožňujícím vykonávat odbornou práci v mnoha odvětvích ekonomiky budou předcházet kurzy připravující se na státní zkoušky (česky a polsky pro každého účastníka) k získání licence. Budou také poskytovány jazykové a školicí kurzy na téma založení a financování vlastního podnikání. Kromě toho bude možné absolvovat stáže u institucí provádějících práci s UAV.
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2023
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
INTERREG V-A (Česká republika - Polská republika)
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V rámci projektu spolupracujeme se společností RDI technology s.r.o..

Výstřižek