Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Měření a teorie terahertzové optické aktivity biomolekul
Kód
22-33060S
Předmět výzkumu
Společný projekt VŠB-Technické univerzity Ostrava a Ústavu organické chemie a biochemie je zaměřen na vývoj měření terahertzové (THz) optické aktivity složitých biomolekul, teoretický popis THz optické aktivity a otevírá nové obzory pro detekci ve biomedicíně a farmacii. Projekt je založen na synergii chemického přístupu molekulární dynamiky, syntézy a vibračního kruhového dichroismu na jedné straně a fyzikálních metod THz fotoniky a spektroskopické elipsometrie v časové doméně na druhé straně. Pro zesílení citlivosti THz elipsometrie budeme využívat polarizační modulaci a spínání spintronickým THz emitorem, plasmonické zesílení THz pole a pokročilé vlastněhodnotovou kalibrační proceduru. Měřící technika bude testována na základních vzorcích a využita pro studium šroubovitých vibračních módů, S-S přemostění, proteinových harmonikových módů a vodíkových vazeb.
Rok zahájení
2022
Rok ukončení
2024
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V rámci projektu spolupracujeme se společností RDI technology s.r.o..

Výstřižek