Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET) je vysokoškolským ústavem VŠB – Technické univerzity Ostrava a vznikl k 1. 1. 2021 splynutím vysokoškolských ústavů
Centrum nanotechnologií, Výzkumné energetické centrum, Centrum energetického využití netradičních zdrojů energie a Institut environmentálních technologií.

Vize CEET

CEET směřuje k vybudování uznávaného vysokoškolského ústavu VŠB-TUO zaměřeného na vývoj nových technologií a materiálů pro nízkouhlíkovou a udržitelnou energetiku a environmentálních technologií v souladu s principy cirkulární ekonomiky, který je otevřen ke spolupráci na řešení aktuálních i strategických projektů na národní i mezinárodní úrovni. 

Mise CEET

CEET je vysokoškolským ústavem Vysoké školy báňské -Technické univerzity Ostrava, který je zaměřen na výzkum a vývoj v oblasti nízkouhlíkové a udržitelné energetiky a environmentálních technologií v souladu s principy cirkulární ekonomiky. Nabízí sdílení svého unikátního laboratorního zázemí s fundovanými odborníky pro výzkum, vývoj a vzdělávání studentů všech stupňů studia a je otevřen spolupráci s partnery z veřejného sektoru, aplikační sféry, univerzitami a výzkumnými organizacemi na národní i mezinárodní úrovni.

Strategie CEET

Veškeré aktivity CEET jsou koordinovány pro naplnění priorit od krajské až po mezinárodní úroveň v souladu se strategickými dokumenty s velkým důrazem na spolupráci výzkumné a aplikační sféry.

Další novinky / informace / dokumenty / pracovní příležitosti / zprávy z médií / projekty / atd.

CEET je výzkumně-vzdělávacím interdisciplinárním vědeckým pracovištěm, odborně zaměřeným do oblastí:

vyzkumna_oblast_01_materialy

vyzkumna_oblast_01_materialy

vyzkumna_oblast_01_materialy

vyzkumna_oblast_01_materialy

vyzkumna_oblast_01_materialy

vyzkumna_oblast_01_materialy

CEET dlouhodobě a intenzivně spolupracuje s veřejným sektorem a průmyslovými partnery v různých odvětvích především formou smluvního výzkumu a prostřednictvím společných vědeckovýzkumných projektů. Infrastruktura a přístrojové vybavení CEET poskytuje svým pracovníkům zázemí a potenciál pro výzkum v mnoha odvětvích a zajišťuje efektivní přenos technologií z vědecké do komerční sféry. Objem spolupráce s průmyslem CEET tvoří více než polovinu celkového objemu VŠB-TUO.

Detailní přehled o spolupráci VŠB-TUO naleznete zde:

CEET dlouhodobě a intenzivně spolupracuje s veřejným sektorem a průmyslovými partnery v různých odvětvích především formou smluvního výzkumu a prostřednictvím společných vědeckovýzkumných projektů. Infrastruktura a přístrojové vybavení CEET poskytuje svým pracovníkům zázemí a potenciál pro výzkum v mnoha odvětvích a zajišťuje efektivní přenos technologií z vědecké do komerční sféry. Objem spolupráce s průmyslem CEET tvoří více než polovinu celkového objemu VŠB-TUO.

Detailní přehled o spolupráci VŠB-TUO naleznete zde:

Sledujte CEET na sociálních sítích: