Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET) je vysokoškolským ústavem VŠB – Technické univerzity Ostrava a vznikl k 1. 1. 2021
splynutím vysokoškolských ústavů Centrum nanotechnologií, Výzkumné energetické centrum, Centrum energetického využití netradičních zdrojů energie a Institut environmentálních technologií.

ceet_home_struktura_horizontal_big

CENET

Centrum energetického využití
netradičních zdrojů energie

CNT

Centrum nanotechnologií

IET

Institut environmentálních technologií

VEC

Výzkumné energetické centrum

Vize CEET

Společně vyvíjíme nové metody, materiály a technologie pro moderní, nízkouhlíkovou a udržitelnou energetiku v souladu se strategickými dokumenty na národní a mezinárodní úrovni.

Mise CEET

Sdílení unikátního laboratorního zázemí v čele s fundovanými odborníky pro vzdělávání, výzkum a vývoj v oblasti moderní energetiky ve spolupráci s partnery z aplikační sféry a výzkumnými organizacemi.

Strategie CEET

Veškeré aktivity CEET jsou koordinovány pro naplnění priorit od krajské až po mezinárodní úroveň v souladu se strategickými dokumenty s velkým důrazem na spolupráci výzkumné a aplikační sféry.

CEET je výzkumně-vzdělávacím interdisciplinárním vědeckým pracovištěm, odborně zaměřeným do oblastí:

vyzkumna_oblast_01_materialy

vyzkumna_oblast_01_materialy

vyzkumna_oblast_01_materialy

vyzkumna_oblast_01_materialy

vyzkumna_oblast_01_materialy

vyzkumna_oblast_01_materialy

CEET dlouhodobě a intenzivně spolupracuje s aplikační sférou a firmami v různých odvětvích především formou smluvního výzkumu a prostřednictvím společných vědeckovýzkumných projektů. Objem spolupráce s průmyslem CEET tvoří více než polovinu celkového objemu VŠB-TUO.