Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoř se zabývá přípravou uhlíkatých nanomateriálů a přípravou nanočástic organických látek (léčiv, polymerů), modifikací uhlíkatých nanomateriálů nebo přírodních vrstevnatých materiálů a jejich následnou aplikací jako sorbentů pro adsorpci organických látek, jako plniv pro přípravu do polymerních nanokompozitních materiálů apod. Dlouhodobé zkušenosti nabízí v oblasti analytické chemie, zejména využití chromatografických metod pro stanovení širokého spektra organických látek, anorganických iontů a plynů.

Výzkumné zaměření

 • příprava multifunkčních polymerních a polymerních nanokompozitních materiálů s antimikrobiálními vlastnostmi
 • příprava uhlíkatých nanomateriálů
 • příprava a testování nanostrukturovaných sorbentů
 • příprava nanočástic s využitím superkritické fluidní technologie
 • vývoj analytických metod v analýze organických látek

Poskytované služby

 • akreditovaná laboratoř č. 1166, viz služby
 • kvalitativní a kvantitativní stanovení organických látek plynovou a kapalinovou chromatografií včetně MS a MS/MS stanovení
 • kvalitativní a kvantitativní analýzu pomocí iontové chromatografie
 • analýzu emisí po odběrech
 • analýzu paliv
 • analýzu vod, půd, odpadů
 • přípravu a separaci vzorků pro organickou analýzu
 • obecnou a praktickou výukovou a školící činnost v oblasti instrumentální organické analýzy

Spolupráce s univerzitami

Projekty

DronExpert

Azbest

Kontakt

prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.; vedoucí laboratoře
e-mail:
tel.: +420 597 321 557

Ing. Zdenek Lacný, vedoucí akreditované laboratoře
e-mail:
tel.: +420 597 321 554

Výzkumný tým

Patenty

Přístrojové vybavení

Publikační činnost

Plynový chromatograf GC/MS/MS
Robotický systém pro extrakci na pevném sorbentu.
Speed Extractor pro extrakci organických látek z pevných vzorků
Speed Extractor pro extrakci organických látek z pevných vzorků
Supekritická fluidní extrakce
Termická desorpce CombiPAL