Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Studium klíčových faktorů ovlivňujících hydrogenaci/deoxygenaci směsí kyslíkatých látek
Kód
22-12925S
Předmět výzkumu
Projekt se zabývá studiem hydrogenace/deoxygenace modelových furanických a fenolických látek v plynné fázi na heterogenních nosičových kovových katalyzátorech. Pozornost je zaměřena na popis klíčových parametrů, které ovlivňují hydrogenaci/deoxygenaci směsí kyslíkatých látek, a objasnění původu rozdílné aktivity katalyzátorů při hydrogenaci/deoxygenaci samotných kyslíkatých látek nebo jejich směsí. Studována bude nejenom aktivita a selektivita katalyzátorů, ale i vliv jejich složení a vlastností (např. hydrogenační síla a oxofilicita) na aktivitu/selektivitu katalyzátorů a na adsorpci/desorpci kyslíkatých látek (jednotlivě i ve směsích) na těchto katalyzátorech. Projekt přispěje k lepšímu pochopení hydrogenace/deoxygenace směsí furanických a fenolických sloučenin, které je důležité pro budoucí zhodnocování kyslíkatých látek získaných z biomasy.
Rok zahájení
2022
Rok ukončení
2024
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Spoluřešitelé
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam