Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pracovníci Výzkumného energetického centra se podílí na výuce v bakalářském, magisterském a doktorském studiu presenčním i distančním na Fakultě strojní. Přednášky zajišťují pedagogicko-vědečtí pracovníci VEC, cvičení, semináře a experimentální část doktorandi VEC.

Výzkumné energetické centrum poskytuje výuku a praktická experimentální cvičení v kvalitně vybavených učebnách a laboratořích centra v oblastech:

  • Energetika a racionální využívání energie
  • Ochrana životního prostředí
  • Měření a zkoušení spalovacích zařízení, metodiky a měřících zařízení
  • Provoz, ekonomika a management

Vedení vysokoškolských kvalifikačních prací

Bakalářské studium

VEC se podílí na výuce studentů bakalářského studia v oborech „Technika tvorby a ochrany životního prostředí“ a „Provoz a řízení v energetice“.

Zajišťuje tyto předměty:

  • Základy sdílení tepla a spalování (3. ročník, pro část spalování je garantem a přednášejícím: Ing. Jiří Horák, Ph.D., vedoucí cvičení Ing. Jiří Ryšavý a Ing. Kamil Krpec, Ph.D.)

Ke stažení:

Magisterské studium

VEC se podílí na výuce studentů magisterského studia v oboru „Energetické stroje a zařízení“.

Zajišťuje tyto předměty:

  • Spalování a spalovací zařízení (4. ročník, přednáší: doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek)

Ke stažení:

Doktorské studium

VEC se podílí na výuce studentů doktorského studia v oboru „Energetické stroje a zařízení“. Doktorandi jsou vedeni doc. Dr. Ing. Tadeášem Ochodkem.