Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Prototyp, funkční vzorek

2023

RACLAVSKÁ, Helena, Silvia BIELESZOVÁ, Michal ŠAFÁŘ, Marek KUCBEL, Pavel KANTOR, Jana RŮŽIČKOVÁ, Konstantin RACLAVSKÝ, Hana BRŤKOVÁ, Kristína ŠTRBOVÁ a Konečná EVA. TN02000025//001-V41 Funkční vzorek úpravy odpadní biomasy pro výrobu ekopelet z odpadního kancelářského papíru. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2023. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Michal ŠAFÁŘ, Marek KUCBEL, Jana RŮŽIČKOVÁ, Konstantin RACLAVSKÝ, David BIELESZ a Konečná EVA. TN02000025//003-V24 Funkční vzorek navrženého řešení dle skutečného dosaženého postupu/pokroku – separace. Název - Odběrové zařízení pro kontrolu kvality vytřídění plastů. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2023. [Detail]
FAJKOŠ, Otakar, Zuzana GEWIESE, David HÁJEK, Petr POLOCH, Michael VOCELKA, Jaroslav FRANTÍK, Jan NAJSER a Tomáš NAJSER. Zkušební jednotka pro likvidaci čistírenských kalů. EKOMVO s.r.o., 2023. [Detail]
DVOŘÁK, David, Martin HOLUBEC, Jan JIRÁNEK, David LIMBERSKÝ, Jiří NOVÁK, Jan NAJSER a Marcel MIKESKA. Funkční vzorek navíjejícího mechanizmu a speciálního deviačního zařízení pro bezpečné vtažení hořícího elektromobilu do kontejneru. Ikov Trade a.s., Vysoká škola báňská- Technická Univerzita Ostrava, 2023. [Detail]
DVOŘÁK, David, Martin HOLUBEC, Jan JIRÁNEK, David LIMBERSKÝ, Jiří NOVÁK, Jan NAJSER a Marcel MIKESKA. Prototyp univerzálního hasebního a karanténního kontejneru pro řešení požárů elektromobilů. Ikov Trade a.s., Vysoká škola báňská- Technická Univerzita Ostrava, 2023. [Detail]
NAJSER, Jan, Jaroslav FRANTÍK, Roman FILIP a Pavel BROKL. TAP REC 02. Recycling - kovové odpady a.s., VŠB - TU Ostrava - Centrum ENET, 2023. [Detail]
NAJSER, Jan, Jaroslav FRANTÍK, Roman FILIP a Pavel BROKL. TAP REC 03. Recycling - kovové odpady a.s., VŠB - TU Ostrava - Centrum ENET,, 2023. [Detail]
DIVIŠ, Jan, Rostislav PROKEŠ, David ŽUROVEC a Jakub HLOSTA. Experimentální zařízení k měření koeficientu restituce velmi malých částic. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2023. [Detail]
DIVIŠ, Jan, Rostislav PROKEŠ, David ŽUROVEC a Jakub HLOSTA. Experimentální zařízení k validaci sypné hmotnosti velmi malých částic. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2023. [Detail]
PROKOP, Lukáš, Vladimír DYNDA, Jiří JELÍNEK, Miroslav MAKOVIČKA, Petr ŠNÁBL a Michal VOSÁHLO. Zkušební zařízení pro tlakové zkoušky sestav vodíkových plnících stanic. VŠB-TUO, 2023. [Detail]

2022

ZIMA, Petr, Dominik ZIMA, Ondřej NĚMČEK a Marcel MIKESKA. Separátor asfaltového recyklátu. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2022. [Detail]
FULNEČEK, Jan, Ondřej KABOT a Lukáš PROKOP. Konfigurovatelný testovací polygon - model sítě. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2022. [Detail]
NAJSER, Jan, Miloš JELÍNEK, Jelínek JIŘÍ, Novák PETR a Marcel MIKESKA. Uzavřený systém pro kultivaci řas se systémem selektivního osvětlení (spektrálním světlem GROW LED). Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, TRENDEX NOVA a.s., Technická univerzita v Liberci, 2022. [Detail]
VOKURKA, Michal, Martin ŽÍDEK a Jan DIVIŠ. Experimentální model jámy obdélníkového průřezu 10,95 m2. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2022. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Konstantin RACLAVSKÝ, Marek KUCBEL, Barbora ŠVÉDOVÁ, Michal ŠAFÁŘ a Dagmar JUCHELKOVÁ. Speciální odběrové zařízení pro prašnou depozici ze skládek uhlí. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2022. [Detail]
BUČEK, Pavel, Petr MARŠOLEK a Alexandr MARTAUS. Funkční vzorek systému pro ředění spalin. VŠB-TU Ostrava, Institut environmentálních technologií, 2022. [Detail]
BUČEK, Pavel, Petr MARŠOLEK a Alexandr MARTAUS. Funkční vzorek systému pro čištění spalin. VŠB-TU Ostrava, Institut environmentálních technologií, 2022. [Detail]
BUČEK, Pavel, Petr MARŠOLEK a Alexandr MARTAUS. Funkční vzorek emisní jednotky. VŠB-TU Ostrava, Institut environmentálních technologií, 2022. [Detail]

2021

FULNEČEK, Jan, Stanislav MIŠÁK a Lukáš PROKOP. Anténní senzor pro detekci vysokoimpedančních poruch. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2021. [Detail]
SLANINA, Zdeněk a Lukáš PROKOP. Přepravník. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Lukáš PROKOP, Stanislav MIŠÁK, Jan FIALA, Jakub JURCZEK, Petr WAGNER, Jakub KOLAŘÍK, Jakub NĚMČÍK, Filip KRUPA a Tomáš DOČEKAL. Automatizovaný parkovací systém. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Lukáš PROKOP, Stanislav MIŠÁK, Jan FIALA, Jakub JURCZEK, Petr WAGNER, Ivo PERGL, Jakub NĚMČÍK, Filip KRUPA a Pavel KEDROŇ. Autonomní manipulační vozík. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Lukáš PROKOP a Ivo PERGL. Mobilní nabíjecí stanice přepravníku v parkovacím domě. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]
HLOSTA, Jakub, Alois LAKOMÝ a Petr LAKOMÝ. Optimalizovaný anizotropní tvrdý feritový magnet. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]

2020

SLANINA, Zdeněk, Lukáš PROKOP a Stanislav MIŠÁK. Prototyp akumulátorového modulu pro hot swap připojení. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2020. [Detail]
HLOSTA, Jakub, Lucie JEZERSKÁ, Lakomý ALOIS a Lakomý PETR. Anizotropní tvrdý feritový magnet. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2020. [Detail]
FULNEČEK, Jan, Stanislav MIŠÁK a Lukáš PROKOP. Bezkontaktní senzor pro detekci poruch závěsných izolovaných vodičů VN. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2020. [Detail]
VYSOCKÝ, Jan a David SEIDL. Systém pro sběr a zpracování dat z řízené elektrické sítě. Centrum energetických jednotek pro využití netradičních zdrojů energie, 2020. [Detail]
NOVÁK, Petr, Jan NAJSER a Martin LISÝ. Jednotka na komplexní energetické využívání zbytkového materiálu po fermentaci formou termického zplyňování o výkonu 200 kW. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020. [Detail]
MIŠÁK, Stanislav, Roman HRBÁČ, Libor HRDINA, David SEIDL a David VALA. Obousměrná nabíječka, zejména pro elektromobily. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Matěj GOLEMBIOVSKÝ, Jakub KOLAŘÍK, Tomáš DOČEKAL, Jan DEDEK a Lukáš PROKOP. Model parkovacího domu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Lukáš PROKOP a Stanislav MIŠÁK. Funkční vzorek energetického modulu s diagnostickou jednotkou. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Lukáš PROKOP a Stanislav MIŠÁK. Distribuované energetické úložiště. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020. [Detail]
ŽUROVEC, David, Jakub HLOSTA, Jan NEČAS, Jan DIVIŠ, Jiří ROZBROJ a Jiří ZEGZULKA. Zařízení pro plnění lisovací formy při výrobě víceplášťových trubek. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, 2020. [Detail]
HONUS, Stanislav, Petr ŠIDO, Mário BALCO, Milan ODRIHOCKÝ a Zdeněk PŘIKRYL. Systém přípravy alternativních paliv pro laboratorní spalovací komoru. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2020. [Detail]
HONUS, Stanislav, Mário BALCO a Jaromír GADULA. Experimentální zařízení pro výzkum turbulentního spalování směsných paliv. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2020. [Detail]
HONUS, Stanislav, Adam PALIČKA a Marek JADLOVEC. Zařízení pro výzkum energetického využití pevných produktů tepelných procesů. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2020. [Detail]

2019

NĚMČEK, Ondřej, Petr ZIMA, Ondřej ZÁHORA a Jan KIELAR. Reaktor pro torefakci biomasy s recirkulací. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, MOBIKO Plus, a.s., 2019. [Detail]
ŽUROVEC, David, Jiří ROZBROJ, Štěpán KLIMEŠ a Jan POMAHAČ. Prototyp dělícího zařízení. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019. [Detail]
SLANINA, Zdeněk a Ivo PERGL. Model robotického vozidla s pohonem mecanum wheel. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019. [Detail]
SLANINA, Zdeněk a Martin KOSINKA. Řídicí jednotka EFCU. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019. [Detail]
GOLEMBIOVSKÝ, Matěj, Tomáš DOČEKAL, Jan DEDEK, Stanislav MIŠÁK, Lukáš PROKOP a Zdeněk SLANINA. Funkční vzorek energetického úložiště. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019. [Detail]
ŠMÍDA, Zdeněk a Stanislav HONUS. Experimentální stand pro měření Rootsova dmychadla. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky, 2019. [Detail]
GOLEMBIOVSKÝ, Matěj, Stanislav MIŠÁK, Lukáš PROKOP a Zdeněk SLANINA. Funkční vzorek energetického modulu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra informatiky, 2019. [Detail]

2018

NĚMČEK, Ondřej, Jaroslav FRANTÍK, Jan KIELAR a Jan NAJSER. Prototyp expandéru pro využití odpadního tepla v zapojení s kompresorem - Zařízení pro využití odpadního tepla na principu ORC kompresoru. Ostrava: Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2018. [Detail]
MIŠÁK, Stanislav, Lukáš PROKOP, David SEIDL a Michal PETRUŽELA. Zařízení pro generování elektrické energie pomocí tlakové vlny. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2018. [Detail]
NEČAS, Jan, Jakub HLOSTA a Martin MACHÁČEK. Úsek trati pneumatického dopravníku. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2018. [Detail]
HRDINA, Libor a Roman HRBÁČ. Řídicí jednotka měniče. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2018. [Detail]
ŽUROVEC, David, Jiří ROZBROJ, Klimeš ŠTĚPÁN a Čechová JANA. Dělič sypkých materiálů pro cementárenský průmysl. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018. [Detail]
ŽUROVEC, David, Jiří ROZBROJ, Jana ČECHOVÁ a Štěpán KLIMEŠ. Dělič sypkých materiálů pro vstupní suroviny hutí. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018. [Detail]

2017

ŽUROVEC, David, Jiří ROZBROJ, Čechová JANA, Klimeš ŠTĚPÁN a Pešek MARTIN. Prototyp dělícího zařízení pro podporu inovativního vývoje. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2017. [Detail]
NOVÁK, Matěj a Radomír GOŇO. Ionizátor. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2017. [Detail]
HONUS, Stanislav, Marek JADLOVEC, Ondřej NĚMČEK a Jaroslav FRANTÍK. Experimentální spalovací zařízení se stacionární fluidní vrstvou. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 2017. [Detail]

2016

MIŠÁK, Stanislav a Lukáš PROKOP. Zařízení pro testování koncepce chránění provozu energetické jednotky pro off-grid provoz. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2016. [Detail]
MAREČEK, Šimon, Václav SLÁDEČEK a Zdeněk NOGA. Chladicí prostředek pro rehabilitaci koňských končetin. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
HAWLICZEK, Petr a Radomír GOŇO. Měnič napětí pracující od 20mV. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
KRÁL, Martin a Radomír GOŇO. Měřicí zařízení fyzikálních veličin s dataloggerem. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
KRÁL, Martin a Radomír GOŇO. Měřicí zařízení síly RF signálu. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
KRÁL, Martin a Radomír GOŇO. Řídicí jednotka se servopohonem. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
KOUTNÝ, Martin a Radomír GOŇO. Ukládání magnetické energie do prostoru vzduchové mezery. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
HLOSTA, Jakub, David ŽUROVEC, František ZÁDRAPA, Jiří ZEGZULKA a Jan NEČAS. Zařízení k měření aeračních vlastností prášků a sypkých hmot s válcovou komorou. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
HLOSTA, Jakub, David ŽUROVEC, František ZÁDRAPA, Jiří ZEGZULKA a Jan NEČAS. Zařízení k měření aeračních vlastností prášků a sypkých hmot s plochou komorou. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
FRANTÍK, Jaroslav, Stanislav HONUS a Jan NAJSER. Temperovaný kondenzátor pyrolýzního plynu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
NAJSER, Jan, Jaroslav FRANTÍK, Petr VACULÍK a Ondřej NĚMČEK. Dopalovací hořák pyrolýzního plynu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
ŽUROVEC, David, Jakub HLOSTA, Václav RUTTKAY, Rostislav PROKEŠ, Jan NEČAS a Jiří ZEGZULKA. Vibrační separátor. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
GELNAR, Daniel, Jiří ROZBROJ, Jiří ZEGZULKA a Jan NEČAS. Návrh zařízení pro kalibraci vstupních a optimalizaci výstupních parametrů DEM. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
HONUS, Stanislav, Jaroslav FRANTÍK, Ondřej NĚMČEK a Jan NAJSER. Mobilní zařízení pro výzkum ko-spalovacích procesů. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
FRANTÍK, Jaroslav, Petr VACULÍK a Ondřej NĚMČEK. Pyrolýzní zásobník vstupních surovin s aktivním dnem. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]

2015

ČERMÁK, Tomáš, Václav SLÁDEČEK, Jan VINCENEC, Petr PALACKÝ, Ivo NEBORÁK, Jaroslav KOPÁČEK a Kamil FOJTÁŠEK. Prototyp univerzální trakční akumulátorové jednotky. Vysoká škola báňská TU Ostrava, 2015. [Detail]
KRÁL, Martin a Radomír GOŇO. Chránič zásuvek proti nebezpečnému doteku. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
KOUTNÝ, Martin a Radomír GOŇO. Vyvíječ vodíku. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
MINAŘÍK, Daniel, Bohumil HORÁK a Petr MOLDŘÍK. Balanční modul akumulátoru s aktivním chlazením. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
MINAŘÍK, Daniel a Petr MOLDŘÍK. Ověřovací zapojení akumulátorové banky fotovoltaického systému s aktivním balancováním. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
MINAŘÍK, Daniel a Petr MOLDŘÍK. Laboratorní zapojení pro nastavení pracovního bodu modulu palivového článku. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
MINAŘÍK, Daniel a Petr MOLDŘÍK. Laboratorní zapojení pro nastavení pracovního bodu modulu elektrolyzéru. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
VALA, David, Zdeněk SLANINA, Daniel MINAŘÍK a Jiří KAZÁRIK. Balancer pro baterie s bezdrátovou komunikací. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
ZÁDRAPA, František, Jan NEČAS, Daniel GELNAR, Jiří ROZBROJ a Jiří ZEGZULKA. Sada smykových kroužků pro měření úhlu vnějšího tření v závislosti na tvaru povrchu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
ZÁDRAPA, František, Jan NEČAS, Daniel GELNAR, Jiří ROZBROJ a Jiří ZEGZULKA. Transparentní smyková cela pro sledování procesu pohybu částic zatížených normálovou silou. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
HLOSTA, Jakub, David ŽUROVEC, František ZÁDRAPA, Jiří ZEGZULKA a Jan NEČAS. Zařízení k měření aeračních vlastností prášků a sypkých hmot s plochou komorou. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
HLOSTA, Jakub, David ŽUROVEC, František ZÁDRAPA, Jiří ZEGZULKA a Jan NEČAS. Zařízení k měření aeračních vlastností prášků a sypkých hmot s válcovou komorou. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
NEČAS, Jan, David ŽUROVEC, Daniel GELNAR, František ZÁDRAPA, Jakub HLOSTA a Petr KUBESA. Pouzdro šnekového vynašeče. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
VACULÍK, Petr. Stejnosměrný fotovoltaický měnič modulární konstrukce. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
VACULÍK, Petr. Výuková jednotka středofrekvenčního měniče s SiC polovodičovými prvky. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
VACULÍK, Petr. Kompletní výkonový polovodičový měnič pro průmyslové použití. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]

2014

HONUS, Stanislav, Mário BALCO, Dagmar JUCHELKOVÁ a Vladimír WAS. Systém pro výzkum dvoufázového proudění, kolizí částic a přenosu tepla. Centrum ENET, 2014. [Detail]
FOJTÁŠEK, Kamil a Jaroslav KOPÁČEK. Hydraulický systém pro pojezd a manipulaci. Centrum ENET, 2014. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Daniel MINAŘÍK, Zdeněk SLANINA, David VALA, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Jiří KAZÁRIK a Vít OTEVŘEL. Zařízení pro ohřev LPG pro studený start. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Daniel MINAŘÍK, Zdeněk SLANINA, David VALA, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Jiří KAZÁRIK a Vít OTEVŘEL. Tepelné čerpadlo vzduch-voda. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Daniel MINAŘÍK, Zdeněk SLANINA, David VALA, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Jiří KAZÁRIK a Vít OTEVŘEL. Fotovoltaická elektrárna v ostrovním režimu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Daniel MINAŘÍK, Zdeněk SLANINA, David VALA, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Jiří KAZÁRIK a Vít OTEVŘEL. Demonstrační úloha pro srovnání fotovoltaických a solárních panelů. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
JEZERSKÁ, Lucie, Jiří ZEGZULKA, Jan VYLETĚLEK, Daniel GELNAR a Jakub HLOSTA. Validační model k metodě DEM ve tvaru excentrické výsypky. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
GELNAR, Daniel, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS a Lucie JEZERSKÁ. Validační zařízení k metodě DEM na principu membránových posuvů. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
ŽUROVEC, David, Jakub HLOSTA, Lucie JEZERSKÁ a Jan NEČAS. Validační skladovací zařízení. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
ZEGZULKA, Jiří, Jan NEČAS, David ŽUROVEC, Daniel GELNAR, Jiří ROZBROJ a Jakub HLOSTA. Plnící jednotka stlačeného plynu s technologií umožňující snižování energetické náročnosti provozu. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
NEUWIRTH, Jiří, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS a Daniel GELNAR. Validační korečkové zařízení k měření abrazivity. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]

2013

ŽUROVEC, David, Jakub HLOSTA, Jiří ZEGZULKA a Jan NEČAS. Zařízení pro dopravu abrazivního materiálu. Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Oto PUMPRLA, Ota VACULÍK, Zbyszek SZELIGA a Michal STÁŇA. Sonda pro měření rychlostního pole proudicí vzdušiny v koksárenské hasicí věži mokrého hašení koksu. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, katedra energetiky, 2013. [Detail]
SZELIGA, Zbyszek, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Oto PUMPRLA, Michal STÁŇA a Ota VACULÍK. Sonda pro záchyt úletu TZL v koksárenské hasicí věži v izokinetickém odběru. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, katedra energetiky, 2013. [Detail]
GOŇO, Radomír. Regulátor výkonu elektrických spotřebičů. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
GELNAR, Daniel, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS a Jan VYLETĚLEK. Zařízení pro měření statického a dynamického sypného úhlu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
GELNAR, Daniel, Jiří ZEGZULKA a Jan NEČAS. Inovované řešení vibračního dopravníku pro dopravu abrazivních materiálů. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Daniel MINAŘÍK, Zdeněk SLANINA, David VALA, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Jiří KAZÁRIK a Vít OTEVŘEL. „DC“ nabíjecí stanice elektromobilů. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Daniel MINAŘÍK, Zdeněk SLANINA, David VALA, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Jiří KAZÁRIK a Vít OTEVŘEL. Nabíjecí stanice elektromobilů provedení „Vandal Proof I“. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Daniel MINAŘÍK, Zdeněk SLANINA, David VALA, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Jiří KAZÁRIK a Vít OTEVŘEL. Nabíjecí stanice elektromobilů provedení „Vandal Proof II“. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Daniel MINAŘÍK, Zdeněk SLANINA, David VALA, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Jiří KAZÁRIK a Vít OTEVŘEL. Nabíjecí stanice elektromobilů provedení „Parkovací paleta“. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Daniel MINAŘÍK, Zdeněk SLANINA, David VALA, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Jiří KAZÁRIK a Vít OTEVŘEL. „AC“ nabíjecí stanice elektromobilů. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]

2012

VACULÍK, Petr, Aleš HAVEL a Martin BORSKI. Výuková jednotka výkonového střídače. FEI VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
PALACKÝ, Petr a Josef OPLUŠTIL. Měřicí a řídicí ústředna. FEI VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
PALACKÝ, Petr a Miroslav UCHOČ. Diagnostioka akumulátorů. FEI VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
SIKORA, Tadeusz. Plynule regulovatelný zdroj jalového výkonu. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB-TUO, 2012. [Detail]
SIKORA, Tadeusz. Nelineární zátěž s nastavitelnou kapacitou v stejnosměrném (mezi)obvodu. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB-TUO, 2012. [Detail]
SLÁDEČEK, Václav. Kapacitní zvyšující měnič napětí. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB-TUO, 2012. [Detail]
SZELIGA, Zbyszek, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Michal STÁŇA a Oto PUMPRLA. Vytápěná rychlostní sonda pro měření rychlosti proudící vzdušiny a stanovení rychlostních polí v hasicí věži mokrého hašení koksu. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, katedra energetiky, 2012. [Detail]
SZELIGA, Zbyszek, Bohumír ČECH, Oto PUMPRLA, Jan MATOUŠEK a Michal STÁŇA. Dávkovací systém reagentu pro prekomerční jednotku polosuché čpavkové metody odsiřování spalin. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, katedra energetiky, 2012. [Detail]
KAČOR, Petr, Stanislav MIŠÁK a Lukáš PROKOP. Axiální větrný motor s vnějším rozváděcím kolem. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
PROKOP, Lukáš a Stanislav MIŠÁK. Ostrovní napájecí systém středního výkonu. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
MIŠÁK, Stanislav. Diagnostický systém pro sledování provozních parametrů větrné elektrárny. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
PROKOP, Lukáš. Fyzikální platforma pro monitoring malých fotovoltaických elektráren. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
PROKOP, Lukáš, Stanislav MIŠÁK, Jakub VRAMBA a Jindřich STUCHLÝ. Stacionární monitorovací systém pro diagnostiku akumulačních zařízení pro ostrovní provoz. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
KAČOR, Petr. Axiální synchronní generator malého výkonu. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
KAČOR, Petr. Rotační přerušovač vysokého napětí s funkcí usměrňovače. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, David VALA, Jiří KAZÁRIK, Bohumil HORÁK a Daniel MINAŘÍK. Elektromobil Kaipan K0. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, David VALA, Jiří KAZÁRIK, Bohumil HORÁK a Daniel MINAŘÍK. Elektromobil Kaipan K1. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, David VALA, Jiří KAZÁRIK, Bohumil HORÁK a Daniel MINAŘÍK. Elektromobil Kaipan K2. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
NEČAS, Jan a Jiří ZEGZULKA. Zařízení k optimalizaci velikosti dávky sypkého materiálu při její dopravě. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
ZEGZULKA, Jiří a Jan NEČAS. Hrabicový dopravník I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
NEČAS, Jan a Jiří ZEGZULKA. Trubkový dopravník. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
NEČAS, Jan a Jiří ZEGZULKA. Měřící stand s pasivním prvkem plochého tvaru. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
ZEGZULKA, Jiří a Jan NEČAS. Měřící stand s pasivním prvkem kuželového tvaru. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
NEČAS, Jan, Jiří ZEGZULKA, Daniel GELNAR a Jiří ROZBROJ. Malý kompresor na CNG. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, David VALA, Jiří KAZÁRIK, Bohumil HORÁK a Daniel MINAŘÍK. Elektromobil Kaipan K3. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
PAVELEK, Tomáš. Elektronická zátěž. VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, katedra elektroniky (430), 2012. [Detail]
PAVELEK, Tomáš. Monitorování článků akumulátorové baterie. VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, katedra elektroniky (430), 2012. [Detail]

2011

HLAVSOVÁ, Adéla, Helena RACLAVSKÁ a Dagmar JUCHELKOVÁ. Laboratorní pyrolyzér s analytickou koncovkou. VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
HONUS, Stanislav a Dagmar JUCHELKOVÁ. Mechanický regulátor přívodu spalovacího vzduchu pro hořák procesních plynů. Centrum ENET, 2011. [Detail]
HONUS, Stanislav, Dagmar JUCHELKOVÁ a Mário BALCO. Hořák plynného produktu termického procesu. Centrum ENET, 2011. [Detail]
JUCHELKOVÁ, Dagmar, Stanislav HONUS, Mário BALCO, Libor BARAŇÁK, Jaroslav FRANTÍK a Veronika SASSMANOVÁ. Optimalizační modul pro regulaci objemu spalovacího prostoru hořáku procesních plynů. Centrum ENET, 2011. [Detail]
SMELIK, Roman, Mário BALCO, Dagmar JUCHELKOVÁ a Stanislav HONUS. Šnekový reaktor pro kontinuální termické zpracování organických materiálů. Centrum ENET, 2011. [Detail]
SMELIK, Roman, Merany KAREL, Dagmar JUCHELKOVÁ, Mário BALCO a Libor BARAŇÁK. Modulární pyrolýzní jednotka pro zpracování organických odpadů. Centrum ENET, 2011. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, David VALA, Daniel MINAŘÍK a Jiří KAZÁRIK. Vestavný systém pro měření pulzů z elektroměru a řízení silové části. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
MLČÁK, Tomáš, Dagmar JUCHELKOVÁ, Jiří ZEGZULKA a Jan NEČAS. Zařízení pro měření zátěže při chodu pohonné jednotky. VŠB-TUO, Institut dopravy, 2011. [Detail]