Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Poloprovoz, technologie

2023

BLAŽEK, Vojtěch, Pavel KEDROŇ, Ivo PERGL, Krotký VLADIMÍR, Kubík LIBOR, Stanislav MIŠÁK a Lukáš PROKOP. Energetická jednotka s podporou technologie V2H/V2G. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2023. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Marek KUCBEL, Barbora ŠVÉDOVÁ, Konstantin RACLAVSKÝ, Dagmar JUCHELKOVÁ, Jana RŮŽIČKOVÁ, Radim KOVAŘÍK, Michal ŠAFÁŘ a Pavel KANTOR. Rekultivační substrát s využitím vedlejších energetických produktů a odpadů s obsahem organické složky. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2023. [Detail]
NAJSER, Jan, Jaroslav FRANTÍK, Roman FILIP a Pavel BROKL. Ověřená technologie postupu výroby tuhého alternativního paliva. Recycling - kovové odpady a.s., VŠB - TU Ostrava - Centrum ENET, 2023. [Detail]

2022

RACLAVSKÁ, Helena, Jana RŮŽIČKOVÁ, Marek KUCBEL, Barbora ŠVÉDOVÁ a Kristýna BIELESZOVÁ. Technologie výroby rekultivačního substrátu – náhrada VEP jinými anorganickými odpady při dodržení environmentálních vlastností SS03010311-V9. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2022. [Detail]
NAJSER, Jan, Miloš JELÍNEK, Jiří JELÍNEK, Petr NOVÁK a Marcel MIKESKA. Poloprovozní modulová jednotka pro kultivaci řas pro bioplynovou stanici. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, TRENDEX NOVA a.s., Technická univerzita v Liberci, 2022. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Lukáš PROKOP, Stanislav MIŠÁK, Jan FIALA, Jakub JURCZEK, Petr WAGNER, Jakub KOLAŘÍK, Jakub NĚMČÍK, Filip KRUPA, Tomáš DOČEKAL, Ivo PERGL, Adam MARKOWSKI a Václav ŽÁČEK. Poloprovoz modelu parkovacího domu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2022. [Detail]

2021

KABOT, Ondřej, Stanislav MIŠÁK a Jan FULNEČEK. Poloprovoz bezkontaktního detektoru izolačních poruch. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2021. [Detail]
KEDROŇ, Pavel, Lukáš PROKOP, Vojtěch BLAŽEK, Zdeněk SLANINA a Stanislav MIŠÁK. Poloprovoz testovacího systému. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Lukáš PROKOP, Stanislav MIŠÁK, Jan FIALA, Jakub JURCZEK, Petr WAGNER, Ivo PERGL, Jakub NĚMČÍK, Filip KRUPA a Pavel KEDROŇ. Funkční model autonomního manipulačního vozíku. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]
ČECH, Bohumír, Ondřej PALIČKA a Zuzana VÁVROVÁ. Zařízení pro dávkování sušených čistírenských kalů do spalovací komory. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]

2020

SLANINA, Zdeněk, Lukáš PROKOP a Stanislav MIŠÁK. Poloprovoz akumulátorového modulu pro hot swap připojení. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2020. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Lukáš PROKOP a Stanislav MIŠÁK. Poloprovoz energetického úložiště s možností kaskádování v modulárním provedení. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2020. [Detail]
VOMLEL, Vladimír, Jaroslav FRANTÍK, Jan KIELAR a Václav PEER. Technologie pro zvýšení účinnosti kompresorových stanic. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2020. [Detail]
VOMLEL, Vladimír, Jaroslav FRANTÍK, Jan KIELAR a Václav PEER. Zvýšení účinosti kompresorových stanic. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2020. [Detail]
ŠVÉDOVÁ, Barbora, Marek KUCBEL, Pavel KANTOR, Michal ŠAFÁŘ, David BIELESZ, Silvie KOVAĽ a Helena RACLAVSKÁ. Technologie pro zvýšení účinnosti vymývání prachových částic z komunikací. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2020. [Detail]
RACLAVSKÝ, Konstantin, Helena RACLAVSKÁ, Jana RŮŽIČKOVÁ, Jan NEDĚLNÍK a Milan CHOVANEC. TECHNOLOGIE PRO APLIKACI KOMPOSTU S PŘÍDAVKEM BIOUHLU PRO TECHNICKOU REKULTIVACI. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2020. [Detail]
ČECH, Bohumír, Zuzana VÁVROVÁ a Pavel DVOŘÁK. Pracovní postup pro úpravu produktu odsíření. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020. [Detail]
ČECH, Bohumír, Zuzana VÁVROVÁ a Ondřej PALIČKA. Dávkování čistírenských kalů do fluidního ohniště. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020. [Detail]

2019

GOLEMBIOVSKÝ, Matěj, Tomáš DOČEKAL, Jan DEDEK, Stanislav MIŠÁK, Lukáš PROKOP a Zdeněk SLANINA. Poloprovoz energetického úložiště. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Konstantin RACLAVSKÝ, Jana RŮŽIČKOVÁ, Marek KUCBEL a Barbora ŠVÉDOVÁ. Technologická úprava vlastností kompostu z automatických kompostérů přídavkem aditiv/biouhlu s cílem dosažení kvality kompostu vhodných pro pěstební substráty. VŠB-TUO, 2019. [Detail]

2018

MIŠÁK, Stanislav, Lukáš PROKOP, David SEIDL, Vojtěch BLAŽEK a Jan FULNEČEK. Poloprovoz zařízení pro generování elektrické energie pro napájení osvětlení či signalizaci v oblasti povrchových komunikaci. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2018. [Detail]

2017

MIŠÁK, Stanislav a Lukáš PROKOP. Zařízení pro řízení toků energií mezi decentralizovanou jednotkou a distribuční soustavou. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2017. [Detail]
MIŠÁK, Stanislav a Lukáš PROKOP. Platforma pro provoz energetické jednotky s aktivním systémem řízení. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2017. [Detail]

2016

NAJSER, Jan, Jaroslav FRANTÍK, Ondřej NĚMČEK a Stanislav HONUS. Čištění pyrolýzního plynu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]

2015

SLANINA, Zdeněk, Bohumil HORÁK, David VALA, Daniel MINAŘÍK, Vít OTEVŘEL, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ a Petr HOLUB. Energetický zdroj s mikrokogenerační jednotkou. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
ČERMÁK, Tomáš, Václav SLÁDEČEK, Ivo NEBORÁK, Jaroslav KOPÁČEK, Kamil FOJTÁŠEK a Vladimír SUKENÍK. Univerzální trakční akumulátorová jednotka. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]

2013

ČECH, Bohumír, Zbyszek SZELIGA, Jan MATOUŠEK, Michal STÁŇA, Oto PUMPRLA a Ota VACULÍK. Ověřená technologie snižování emise TZL z konvexně konkávní hasicích věží koksárenské baterie. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, katedra energetiky, 2013. [Detail]
ČECH, Bohumír, Ota VACULÍK, Zbyszek SZELIGA, Jan MATOUŠEK, Oto PUMPRLA a Michal STÁŇA. Poloprovoz technologie snižování emise TZL z konvexně konkávní hasicí věže koksárenské baterie. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, katedra energetiky, 2013. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Bohumil HORÁK, Daniel MINAŘÍK, David VALA, Vít OTEVŘEL, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ a Jiří KAZÁRIK. Hybridní nabíjecí stanice elektromobilů. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Bohumil HORÁK, Daniel MINAŘÍK, David VALA, Vít OTEVŘEL, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ a Jiří KAZÁRIK. Nabíjecí stanice elektromobilů v provedení „Vandal Proof“. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]

2012

GELNAR, Daniel, Jiří ROZBROJ, Jan NEČAS a Jiří ZEGZULKA. Technologie verifikace vstupních parametrů pomocí korečkového elevátoru. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
GELNAR, Daniel, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS a Jiří ROZBROJ. Technologie verifikace vstupních parametrů pomocí šnekového dopravníku. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
NEČAS, Jan a Jiří ZEGZULKA. Technologie dávkování sypkých hmot pro pneumatickou dopravu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
ZEGZULKA, Jiří a Jan NEČAS. Technologie měření odporu vlakové soupravy. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
NEČAS, Jan a Jiří ZEGZULKA. Technologie optimalizace toku sypké hmoty ze zásobníku. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]

2011

SMELIK, Roman, Mário BALCO, Libor BARAŇÁK, Dagmar JUCHELKOVÁ, Stanislav HONUS, Jaroslav FRANTÍK a Veronika SASSMANOVÁ. Pyrolýzní systém pro kontinuální zpracování organických odpadů. Centrum ENET, 2011. [Detail]
BLEJCHAŘ, Tomáš, Jiří PECHÁČEK, Rostislav MALÝ, Miloš MAIER, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA a Michal STÁŇA. Ověřená technologie prototypových vstřikovacích trysek technologie SNCR. Orgrez a.s.; VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Lumír NÁVRAT, Bohumil HORÁK, David VALA, Daniel MINAŘÍK a Vít OTEVŘEL. Dobíjecí stojany pro elektromobily. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Dagmar JUCHELKOVÁ a Ondřej ZAJONC. Technologie výroby energokompostu. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
ČECH, Bohumír, Zbyszek SZELIGA, Michal STÁŇA a Jan MATOUŠEK. Poloprovozní jednotka minimalizace SO2 a NH3 ve spalinách z energetických zdrojů čpavkovou metodou DE-EMIS. VŠB-TUO, 2011. [Detail]
ČECH, Bohumír, Zbyszek SZELIGA, Jan MATOUŠEK a Michal STÁŇA. Ověřená technologie minimalizace SO2 a NH3 čpavkovou metodou DE-EMIS. VŠB-TUO, 2011. [Detail]