Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Software

2023

VYSOCKÝ, Jan, Lukáš PROKOP, David SEIDL, Stanislav MIŠÁK a Tomáš JEŽOWICZ. Software pro simulaci provozních stavů trakční soustavy. Centrum ENET, 2023. [Detail]
PROKOP, Lukáš, Stanislav MIŠÁK, Jan NĚMEC, Libor HRDINA a David SEIDL. Hydrogen and Renewable Energy Simulation Platform. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2023. [Detail]

2022

VANTUCH, Tomáš, Vojtěch BLAŽEK, Pavel KEDROŇ, Ivo PERGL, Lukáš PROKOP a Stanislav MIŠÁK. Řídicí systém s podporou dynamické optimalizace plánu toku energie mezi energetickou jednotkou a elektromobilem. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2022. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Vladimír HOMOLA, Dagmar JUCHELKOVÁ, Marek KUCBEL, Michal ŠAFÁŘ, Barbora ŠVÉDOVÁ, Jana RŮŽIČKOVÁ, Konstantin RACLAVSKÝ a Pavel KANTOR. Software umožňující modelování množství dispergovaných uhelných částic ze skládek SS01020432-V16. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2022. [Detail]
KRÁTKÝ, Michal, Jan FULNEČEK, Lukáš PETR, Radim BAČA, Stanislav MIŠÁK a Peter CHOVANEC. FaultCoverPattern Classifier. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2022. [Detail]
PEŠEK, Martin, Lukáš POTÁČEK, Josef DOHNAL, Michal KOCŮREK a Stanislav HONUS. Plynárenský model – SimGasTrace. EGÚ Brno, a.s., 2022. [Detail]
MARTINOVIČ, Tomáš, Jan FULNEČEK a Renáta PRAKSOVÁ. PADAS - Partial Discharge Analysis Suite. VŠB - TU Ostrava, 2022. [Detail]

2021

SLANINA, Zdeněk, Lukáš PROKOP, Stanislav MIŠÁK, Tomáš DOČEKAL, Tomáš VANTUCH a David SEIDL. SW aplikace pro řízení parkovacího domu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]
VANTUCH, Tomáš, Lukáš PROKOP a Stanislav MIŠÁK. Software pro predikci nastavení energetických toků u objektů s HS. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]

2020

VYSOCKÝ, Jan, Pavel PRAKS a Ladislav FOLTYN. Software pro optimalizaci provozu elektrické distribuční sítě za abnormálních provozních podmínek sítě a při výskytu poruch v síti. Centrum energetických jednotek pro využití netradičních zdrojů energie, 2020. [Detail]
FOLTYN, Ladislav, Jan VYSOCKÝ a Pavel PRAKS. Optimalizační software - Optimalizační algoritmus. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020. [Detail]
VYSOCKÝ, Jan, Michal BĚLOCH, Pavel PRAKS a Ladislav FOLTYN. Optimalizační software - matematický model řízené distribuční sítě. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020. [Detail]

2018

VO TIEN, Dung, Radomír GOŇO a Zbigniew LEONOWICZ. LoadFlowAnalysis. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2018. [Detail]
KRÁL, Martin a Radomír GOŇO. Výběr vhodných ochran pro generátor MVE. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2018. [Detail]

2017

OŽANA, Štěpán, Tomáš ONDRACZKA, Radim HERCÍK a Jiří KOZIOREK. Simulační model fyzikálního chování ultrasonického senzoru. VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2017. [Detail]

2016

MIŠÁK, Stanislav, Lukáš PROKOP a Tomáš VANTUCH. Aplikační SW pro výkonový balancér. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2016. [Detail]
MIŠÁK, Stanislav, Lukáš PROKOP a Tomáš VANTUCH. Aplikační SW pro aktivní řízení energetických jednotek. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2016. [Detail]
DRHOLEC, Jiří a Radomír GOŇO. Provozovatel LDS. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
DRHOLEC, Jiří a Radomír GOŇO. Dispečer LDS. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]

2015

KRÁL, Martin a Radomír GOŇO. Výběr vodní turbíny. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]

2014

HORÁK, Bohumil, Zdeněk SLANINA, Daniel MINAŘÍK, David VALA, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Vít OTEVŘEL a Jiří KAZÁRIK. Firmware zařízení pro LPG pro studený start. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
SLÁDEČEK, Václav. Aplikační software pro měnič kmitočtu univerzální trakční akumulátorové jednotky. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]

2013

HONUS, Stanislav, Tomáš VÝTISK a Dagmar JUCHELKOVÁ. Stanovení specifických emisních limitů při ko-spalování tradičních a alternativních paliv. Centrum ENET, 2013. [Detail]
HONUS, Stanislav, Przemyslaw BUKOWSKI a Dagmar JUCHELKOVÁ. Technical-Economical Analysis For A Boiler Switched From Coal To Biomass. Centrum ENET, 2013. [Detail]
BUKOWSKI, Przemyslaw, Artur GROCHOWSKI, Stanislav HONUS a Dagmar JUCHELKOVÁ. Anti-Corrosion Method Selector 1.0. Software. Centrum ENET, 2013. [Detail]

2012

PROKOP, Lukáš, Stanislav MIŠÁK, Jindřich STUCHLÝ a Jakub VRAMBA. Software pro analýzu provozních stavů energetických jednotek. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]

2011

KOT, Tomáš a Vladimír MOSTÝN. Aplikace pro vizualizaci údajů senzoru pro měření vzdálenosti. Robotsystem, s.r.o., 2011. [Detail]
KOT, Tomáš a Vladimír MOSTÝN. Uživatelské rozhraní mobilního robotu. Robotsystem, s.r.o., 2011. [Detail]
KOT, Tomáš a Vladimír MOSTÝN. Aplikace pro řízení kamerové hlavy. Robotsystem, s.r.o., 2011. [Detail]
KOT, Tomáš a Vladimír MOSTÝN. Aplikace pro řízení pojezdu mobilního robotu. Robotsystem, s.r.o., 2011. [Detail]
ČECH, Bohumír, Zbyszek SZELIGA, Michal STÁŇA a Jan MATOUŠEK. Výpočtový software pro stanovení spotřeby reagentu čpavkové metody odsiřování DE-EMIS. VŠB-TUO, 2011. [Detail]
MLČÁK, Tomáš, Jan NEČAS, Dagmar JUCHELKOVÁ a Jiří ZEGZULKA. Software pro optimalizaci chodu pohonné jednotky. VŠB-TUO, Institut dopravy, 2011. [Detail]