Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Patent, užitný vzor, průmyslový vzor

2023

GELNAR, Daniel, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS a Lucie JEZERSKÁ. Zařízení pro nastavení úhlu vnitřního tření sypkých materiálů. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2023. [Detail]
GELNAR, Daniel, Petr DOSPIVA, Petr DOČKAL, Petr KAČOR a Stanislav MIŠÁK. Kombinovaná modulární větrná elektrárna s převodovým generátorem. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2023. [Detail]
ŠKRLOVÁ, Kateřina, Daniela PLACHÁ, Kateřina MALACHOVÁ a Zuzana RYBKOVÁ. Degradabilní polymerní kompozitní materiál, zejména s antimikrobiálními účinky. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2023. [Detail]
GELNAR, Daniel, Dospiva PETR, Dočkal PETR, Petr KAČOR a Stanislav MIŠÁK. Sestavný modul větrné elektrárny, čtyřčetný modul větrné elektrárny. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2023. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Stanislav MIŠÁK a Lukáš ŠOUSTEK. Způsob online lokalizace poruchy vedení distribuční sítě zemním spojením a systém k provádění tohoto způsobu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2023. [Detail]
NAJSER, Jan, Jaroslav FRANTÍK, Tomáš NAJSER, Marcel MIKESKA a Jan KIELAR. Zařízení pro generaci plazmového výronu ionizací přehřáté vodní páry pomocí ultra krátkých vln. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2023. [Detail]
TOPOLÁNEK, David, Marek LAMPART, Stanislav MIŠÁK, Michal PTÁČEK, Petr MLÝNEK, Václav VYČÍTAL, Pavel PRAKS a Jan VYSOCKÝ. Adaptivní monitorovací systém pro rozsáhlé mřížové sítě elektrické distribuční soustavy a způsob jeho nastavení a provozování. 2023. [Detail]
CIHLÁŘOVÁ, Denisa, Ondřej NĚMČEK, Jan KIELAR, Jan NAJSER, Jaroslav FRANTÍK, Dominik ZIMA a Ondřej ZÁHORA. Recyklovaná asfaltová směs. 2023. [Detail]
NAJSER, Jan, Marcel MIKESKA, Jan KIELAR a Tomáš NAJSER. Zařízení pro separaci vodíku ze syntézního nebo procesního plynu, zejména z produktu plazmového zplyňování. 2023. [Detail]
ČERNÝ, Otakar a Stanislav HONUS. Přečerpávací elektrárna pro přečerpávání mezi základní a plovoucí nádrží. 2023. [Detail]
ČERNÝ, Otakar a Stanislav HONUS. Přečerpávací elektrárna se stabilními nádržemi. 2023. [Detail]
ČERNÝ, Otakar, Stanislav HONUS, Mário BALCO, Jaromír GADULA, Roman LUKEŠ, Vít KŘIVÝ a David MIKOLÁŠEK. Model přečerpávací elektrárny. 2023. [Detail]

2022

KEDROŇ, Pavel, Lukáš PROKOP, Vojtěch BLAŽEK, Zdeněk SLANINA a Stanislav MIŠÁK. Zařízení pro monitorování technického stavu akumulátorů množiny elektromobilů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2022. [Detail]
PEER, Václav, Jan KIELAR, Jan NAJSER a Jaroslav FRANTÍK. Výparník pro ORC energetická zařízení. 2022. [Detail]
ČERNÝ, Otakar a Stanislav HONUS. Způsob provádění kompresního cyklu a zubový nebo šroubový kompresor k provádění tohoto způsobu. 2022. [Detail]
HONUS, Stanislav a Otakar ČERNÝ. Přečerpávací elektrárna s horní a dolní nádrží v plovoucí nádrži. 2022. [Detail]
ČERNÝ, Otakar a Stanislav HONUS. Přečerpávací elektrárna pro přečerpávání mezi základní a plovoucí nádrží. 2022. [Detail]
HONUS, Stanislav a Otakar ČERNÝ. Zařízení pro zkoušení tlakových nádob. 2022. [Detail]

2021

MIŠÁK, Stanislav, Ondřej NĚMČEK, Jaroslav FRANTÍK a Pavel PRAKS. Zařízení pro výzkum energetického využití odpadů a alternativních paliv (CEETe). Ostrava: Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2021. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Lukáš PROKOP, Stanislav MIŠÁK, Jan FIALA, Jakub JURCZEK a Petr WAGNER. Robotický manipulátor palet pro parkovací domy. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]
PROKOP, Lukáš, Zdeněk SLANINA a Stanislav MIŠÁK. Kontaktní systém - sestava zástrčka a zásuvka. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]
PERGL, Ivo, Lukáš PROKOP, Zdeněk SLANINA, Stanislav MIŠÁK, Jan FIALA, Jakub JURCZEK a Petr WAGNER. Autonomní manipulační vozík. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]
KEDROŇ, Pavel, Lukáš PROKOP, Vojtěch BLAŽEK, Zdeněk SLANINA a Stanislav MIŠÁK. Zařízení pro využití energie z elektromobilu v energetické jednotce. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]
PROKOP, Lukáš, Zdeněk SLANINA a Stanislav MIŠÁK. Sestava zástrčky a zásuvky. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]
PEER, Václav, Jaroslav FRANTÍK a Jan NAJSER. Zařízení k chlazení materiálu, zejména zpracovaného torefakcí. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2021. [Detail]
HRBÁČ, Roman, Libor HRDINA a Stanislav MIŠÁK. Nabíječka pro obousměrný tok energie a způsob jejího řízení. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2021. [Detail]
NEČAS, Jan, Jiří ROZBROJ, David ŽUROVEC, Jakub HLOSTA a Jiří ZEGZULKA. Zařízení pro řízené dělení sypkých materiálů. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2021. [Detail]
NEČAS, Jan, Jakub HLOSTA, David ŽUROVEC a Jan DIVIŠ. Validační pneumatické zařízení pro dopravu sypkých hmot. 2021. [Detail]
ČECH, Bohumír a Zuzana VÁVROVÁ. Zařízení k separaci rtuti ze spalin. 2021. [Detail]
ČECH, Bohumír, Zbyszek SZELIGA, Pavel DVOŘÁK a Radim FOJTŮ. Rekuperační šnekový výměník tepla, zejména pro sypké materiály. 2021. [Detail]
NĚMČEK, Ondřej, Jaroslav FRANTÍK, Jan NAJSER a Václav PEER. Reaktor pro zpracování biomasy torefakcí. 2021. [Detail]
ČERNÝ, Otakar a Stanislav HONUS. Způsob stanovení spotřeby energie na vytápění nebo chlazení. 2021. [Detail]
ČERNÝ, Otakar a Stanislav HONUS. Systém pro měření spotřeby energie. 2021. [Detail]
ČERNÝ, Otakar a Stanislav HONUS. Zařízení k využívání odpadního tepla z kompresoru pro výrobu elektřiny. 2021. [Detail]

2020

ČERNÝ, Otakar a Stanislav HONUS. Způsob provádění kompresního cyklu a kompresor k provádění tohoto způsobu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
GELNAR, Daniel, David ŽUROVEC, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS a Jiří ROZBROJ. Brzda dynamického toku. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
FULNEČEK, Jan, Stanislav MIŠÁK a Lukáš PROKOP. Měřicí řetězec k detekci vysokoimpedančních izolačních poruch. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
FULNEČEK, Jan, Stanislav MIŠÁK a Lukáš PROKOP. Zemní senzor pro detekci vysokoimpedančních izolačních poruch. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
GELNAR, Daniel, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS a Jiří ROZBROJ. Vlnový dopravník pro zpracování a dopravu materiálu vlnami. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
NĚMČEK, Ondřej, Jaroslav FRANTÍK, Jan NAJSER, Marcel MIKESKA, Jan KIELAR a Vladimír VOMLEL. Zařízení pro využití odpadního tepla na principu ORC kompresoru. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Matěj GOLEMBIOVSKÝ, Jakub KOLAŘÍK, Tomáš DOČEKAL a Jan DEDEK. Systém pro balancované nabíjení akumulátoru. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
GOLEMBIOVSKÝ, Matěj, Jakub KOLAŘÍK, Jan DEDEK, Zdeněk SLANINA a Tomáš DOČEKAL. Akumulátorový modul pro hot swap připojení. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Konstantin RACLAVSKÝ, Kristína ŠTRBOVÁ a Eva KONEČNÁ. Tuhé alternativní palivo pro výrobu syngasu plazmovým zplyňováním. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
VILIMEC, Ladislav, Jaroslav KONVIČKA a Stanislav HONUS. Parní kotel pro spalování odpadů. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
ČERNÝ, Otakar a Stanislav HONUS. Zubový kompresor s novým způsobem komprese. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
ČERNÝ, Otakar a Stanislav HONUS. Šroubový kompresor s novým způsobem komprese. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
HRBÁČ, Roman, Libor HRDINA a Stanislav MIŠÁK. Obousměrná nabíječka, zejména pro automobily. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
VYSOCKÝ, Jan, Lukáš PROKOP, Stanislav MIŠÁK, Pavel PRAKS a Ladislav FOLTYN. Systém pro optimalizaci provozu elektrické distribuční sítě. 2020. [Detail]
NEČAS, Jan, Jakub HLOSTA, David ŽUROVEC, Daniel GELNAR a Jiří ZEGZULKA. Způsob plnění lisovací formy při výrobě víceplášťových trubek a zařízení k provádění tohoto způsobu. 2020. [Detail]
ČECH, Bohumír, Pavel DVOŘÁK, Zuzana VÁVROVÁ, Radim FOJTŮ a Ondřej PALIČKA. Zařízení pro dávkování kalů do fluidního ohniště. 2020. [Detail]
SZELIGA, Zbyszek, Bohumír ČECH a Pavel DVOŘÁK. Rekuperační deskový výměník tepla. 2020. [Detail]
ČECH, Bohumír, Zbyszek SZELIGA, Pavel DVOŘÁK a Radim FOJTŮ. Rekuperační šnekový výměník tepla, zejména pro sypké materiály. 2020. [Detail]
ČERNÝ, Otakar a Stanislav HONUS. Kompresor. 2020. [Detail]

2019

DEDKOVÁ, Jarmila, Pavel STOČEK, Jan NAJSER, Jaroslav FRANTÍK, Lisý MARTIN a Baláš MAREK. Zařízení na čištění a úpravu syntézních plynů. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2019. [Detail]
PETR, Novák, Jelínek MILOŠ, Lisý MARTIN a Jan NAJSER. Zařízení pro zpracování fermentačního zbytku. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2019. [Detail]
NĚMČEK, Ondřej, Petr ZIMA, Ondřej ZÁHORA a Jaroslav FRANTÍK. Hasicí zařízení pro porézní biomasu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2019. [Detail]
GELNAR, Daniel, David ŽUROVEC, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS a Jiří ROZBROJ. Zařízení pro snižování účinků abrazivního toku sypkého materiálu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2019. [Detail]
MRÁZEK, Jan, Jiří ZEGZULKA a Daniel GELNAR. Nosná trať pásového dopravníku. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2019. [Detail]
DUDEK, Jan, Roman HRBÁČ, Stanislav MIŠÁK a Tomáš MLČÁK. Způsob řízení výkonu a jištění zátěží v ostrovních sítích s různými zátěžemi. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2019. [Detail]
FULNEČEK, Jan, Lukáš PROKOP, Stanislav MIŠÁK, David SEIDL a Vojtěch BLAŽEK. Diagnostické zařízení pro elektrochemické akumulátory a baterie. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2019. [Detail]
PAULER, Patrik, Zdeněk NOGA a Václav SLÁDEČEK. Zařízení pro lokální chlazení tkáně. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2019. [Detail]
MAREK, Martin, Jaroslav FRANTÍK a Jan NAJSER. Napájecí systém pro indukční ohřev pyrolýzního reaktoru. 2019. [Detail]
NAJSER, Jan a Jaroslav FRANTÍK. Pyrolýzní jednotka s indukčním ohřevem. 2019. [Detail]
NĚMČEK, Ondřej, Petr ZIMA, Ondřej ZÁHORA a Jaroslav FRANTÍK. Torefakční zařízení pro porézní biomasu. 2019. [Detail]
VILIMEC, Ladislav, Jaroslav KONVIČKA a Stanislav HONUS. Kogenerační jednotka se spalovacím kotlem a parní turbínou. 2019. [Detail]
VILIMEC, Ladislav, Jaroslav KONVIČKA a Stanislav HONUS. Parní kotel pro spalování odpadů. 2019. [Detail]
JADLOVEC, Marek a Stanislav HONUS. Zařízení pro výzkum spalování alternativních pevných paliv. 2019. [Detail]
MIŠÁK, Stanislav a Lukáš PROKOP. Způsob a zařízení pro balancování parametrů kvality elektrické energie v elektrické síti. 2019. [Detail]
ČECH, Bohumír, Pavel DVOŘÁK, Zuzana VÁVROVÁ, Radim FOJTŮ a Ondřej PALIČKA. Teploměr pro kontaktní měření v abrazivním prostředí. 2019. [Detail]
SZELIGA, Zbyszek, Bohumír ČECH a Pavel DVOŘÁK. Rekuperační deskový výměník tepla. 2019. [Detail]
ČECH, Bohumír, Pavel DVOŘÁK, Zuzana VÁVROVÁ, Radim FOJTŮ a Ondřej PALIČKA. Zařízení k dávkování kalů do spalovacích zařízení. 2019. [Detail]

2018

FRANTÍK, Jaroslav, Jan NAJSER a Marcel MIKESKA. Pouzdro diferenciálu. Ostrava: Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2018. [Detail]
FRANTÍK, Jaroslav, Ondřej NĚMČEK a Jan NAJSER. Způsob stabilizace metanového čísla procesních plynů a zařízení k provádění tohoto způsobu pro jednopalivové motory. Ostrava: Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2018. [Detail]
PAVLÍK, Petr, Veronika SASSMANOVÁ a Jan KIELAR. Realizace měření hmotnostního úbytku pro experimentální jednotku pro rozklad organického materiálu. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. [Detail]
DOBIÁŠ,, Jiří, Jan RÁŠO, a Jiří ZEGZULKA. Zařízení pro gravitační čištění dopravního pásu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2018. [Detail]
DUDEK, Jan, Roman HRBÁČ, Stanislav MIŠÁK a Tomáš MLČÁK. Systém řízení výkonu a jištění zátěží v ostrovních sítích s různými zátěžemi a ostrovní síť s tímto systémem. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2018. [Detail]
ČECH, Bohumír, Zbyszek SZELIGA, Ondřej PALIČKA, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK a Radim FOJTŮ. Způsob zpracování produktu po odsíření spalin polosuchou vápencovou metodou a zařízení k provádění tohoto způsobu. 2018. [Detail]

2017

ŽÍDEK, Martin, Jiří ROZBROJ, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS a Marian MARSCHALKO. Validační systém tažných a tlačných nástrojů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017. [Detail]
RŮŽIČKOVÁ, Jana, Dagmar JUCHELKOVÁ a Helena RACLAVSKÁ. Vzorkovací zařízení pro odběr vzorků pevných částic a organického uhlíku ze spalovacího zařízení. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2017. [Detail]
SZELIGA, Zbyszek, Pilař LUKÁŠ, Míček JIŘÍ a Zbieg ROSTISLAV. Poloprovozní jednotka pro výzkum metod konverze a eliminace Hg ve spalinách energetických zdrojů. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2017. [Detail]
ČECH, Bohumír, Pavel DVOŘÁK, Zuzana VÁVROVÁ, Radim FOJTŮ a Ondřej PALIČKA. Návratová klapka obratového třídiče, zejména pro tlukadlové mlýny. 2017. [Detail]

2016

VALA, David, Daniel MINAŘÍK a Zdeněk SLANINA. Ochranný kryt balancovacího modulu elektrobaterie. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
VALA, David, Daniel MINAŘÍK a Zdeněk SLANINA. Ochranný kryt balancovacího modulu elektrobaterie. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
VALA, David, Daniel MINAŘÍK a Zdeněk SLANINA. Ochranný kryt balancovacího modulu elektrobaterie. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Daniel MINAŘÍK, David VALA a Zdeněk SLANINA. Multifunkční kryt balancovacího modulu. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
MINAŘÍK, Daniel, David VALA a Zdeněk SLANINA. Balancovací modul s optickou komunikací. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
VACULÍK, Petr a Jaroslav FRANTÍK. Modulární polovodičový měnič. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
JEZERSKÁ, Lucie, Jan VYLETĚLEK, David ŽUROVEC a Jiří ZEGZULKA. Zásobník s výsypkou. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
ŽUROVEC, David, Daniel GELNAR, Jiří ZEGZULKA a Jan NEČAS. Validační skladovací zařízení pro měření tokových procesů sypkých hmot metodou elektrické kapacitní tomografie. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
GELNAR, Daniel, Jiří ZEGZULKA, Lubomír ŠOOŠ, Dagmar JUCHELKOVÁ a Jan NEČAS. Validační zařízení a způsob měření statického a dynamického sypného úhlu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
PLACHÁ, Daniela, Marcel MIKESKA a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Filtr pro odstranění anorganických i organických látek z kontaminovaných vod. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
MIŠÁK, Stanislav a Viktor POKORNÝ. Průjezdový energetický systém pro generování elektrické energie pro osvětlení či signalizaci v oblasti povrchových komunikací. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
MIŠÁK, Stanislav, Pavel VÁLEK a Jiří FOLDYNA. Indikátor poruch izolačního systému vysokonapěťových izolovaných vodičů. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
HLOSTA, Jakub, David ŽUROVEC, Jiří ZEGZULKA, František ZÁDRAPA a Jan NEČAS. Zařízení k měření aeračních vlastností prášků a sypkých hmot s plochou komorou. 2016. [Detail]
HLOSTA, Jakub, David ŽUROVEC, František ZÁDRAPA, Jiří ZEGZULKA a Jan NEČAS. Zařízení k měření aeračních vlastností prášků a sypkých hmot s válcovou komorou. 2016. [Detail]
MINÁŘ, Jan a Stanislav HONUS. Zařízení pro výzkum energetického zhodnocení odpadních materiálů. 2016. [Detail]
MIŠÁK, Stanislav, Jaroslav ZAJÍC a David SEIDL. Zařízení pro detekci překážky na kolejovém přejezdu. 2016. [Detail]

2015

HORÁK, Bohumil, Daniel MINAŘÍK, David VALA a Zdeněk SLANINA. Škálovatelná deska balančního modulu s integrovanými kontakty. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Daniel MINAŘÍK, David VALA a Zdeněk SLANINA. Kombinovaný šroub s kontaktní elektrickou zdířkou. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
HORÁK, Bohumil, David VALA, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Daniel MINAŘÍK a Zdeněk SLANINA. Zařízení pro obousměrnou konverzi a přenos elektrické energie mezi elektromobilem a objektem. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
VÁVRA, Petr, Jan KRÁČMAR, Marek PENHAKER a Milada HLAVÁČKOVÁ. Operační nástroj. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
HONUS, Stanislav, Mário BALCO a Dagmar JUCHELKOVÁ. Systém pro simulaci fluidní vrstvy v kotlích. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
SZELIGA, Zbyszek, Ondřej NĚMČEK, Stanislav HONUS, Mário BALCO a Dagmar JUCHELKOVÁ. Laboratorní systém s dvou-sekčním fluidním reaktorem. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena a Dagmar JUCHELKOVÁ. Sálavá vložka pro snížení produkce polétavých částic a organického uhlíku. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Konstantin RACLAVSKÝ, Dagmar JUCHELKOVÁ a Dalibor MATÝSEK. Záchytný systém pro matrice do skenovacího mikroskopu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Konstantin RACLAVSKÝ, Dagmar JUCHELKOVÁ a Dalibor MATÝSEK. Souprava pro sledování a vyhodnocování technologických procesů a podmínek pro řízení spalovacích dějů fosilních paliv a biomasy v oblasti energetiky na základě měření parametrů vyjadřujících barvu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ČERMÁK, Tomáš, Václav SLÁDEČEK, Jan VINCENEC, Petr PALACKÝ, Ivo NEBORÁK, Jaroslav KOPÁČEK a Kamil FOJTÁŠEK. Zapojení univerzální trakční akumulátorové jednotky. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ČERMÁK, Tomáš, Václav SLÁDEČEK, Jan VINCENEC, Petr PALACKÝ, Ivo NEBORÁK, Jaroslav KOPÁČEK a Kamil FOJTÁŠEK. Uspořádání hydraulické části elektrohydraulického pohonu univerzální trakční akumulátorové jednotky bez aktivního chlazení. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ČERMÁK, Tomáš, Václav SLÁDEČEK, Jan VINCENEC, Petr PALACKÝ, Ivo NEBORÁK, Jaroslav KOPÁČEK a Kamil FOJTÁŠEK. Kontejner pro univerzální trakční akumulátorovou jednotku. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ČERMÁK, Tomáš, Václav SLÁDEČEK, Jan VINCENEC, Petr PALACKÝ, Ivo NEBORÁK, Jaroslav KOPÁČEK a Kamil FOJTÁŠEK. Kontejner pro univerzální zdrojovou akumulátorovou jednotku. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ŽUROVEC, David, Jakub HLOSTA, Jiří ZEGZULKA a Jan NEČAS. Validační skladovací zařízení. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
VYLETĚLEK, Jan, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS a Martin ŽÍDEK. Simulační zařízení k provzdušňování v silech. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ROZBROJ, Jiří, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS a Daniel GELNAR. Validační svislý šnekový dopravník. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ŽUROVEC, David, Daniel GELNAR, Jiří ZEGZULKA a Jan NEČAS. Validační skladovací zařízení k měření tokových procesů tomografickou metodou. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ŽÍDEK, Martin, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS a Dagmar JUCHELKOVÁ. Validační řetězový dopravník s unášeči. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ŽÍDEK, Martin, Jiří ROZBROJ, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS a Marian MARSCHALKO. Validační systém tažných a tlačných nástrojů. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ZEGZULKA, Jiří, Jan NEČAS, David ŽUROVEC, Daniel GELNAR, Jiří ROZBROJ a Jakub HLOSTA. Multifunkční plnicí jednotka plynu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ŽÍDEK, Martin, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS a Dagmar JUCHELKOVÁ. Validační řetězový dopravník s unášeči a způsob modelování mechanických procesů s jeho pomocí. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ZEGZULKA, Jiří, Jan NEČAS, David ŽUROVEC, Daniel GELNAR, Jiří ROZBROJ a Jakub HLOSTA. Multifunkční plnicí jednotka plynu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
GELNAR, Daniel, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS a Dagmar JUCHELKOVÁ. Způsob modelování mechanických procesů sypkých hmot a zařízení k provádění tohoto způsobu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ROZBROJ, Jiří, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS a Daniel GELNAR. Validační svislý šnekový dopravník a způsob modelování mechanických procesů s jeho pomocí. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ŠOOŠ, Lubomír, Juraj ONDRUŠKA, Peter BIATH, Miloš MATÚŠ a Jiří ZEGZULKA. Lis na pelety. Báňská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2015. [Detail]

2014

HORÁK, Bohumil, Zdeněk SLANINA, David VALA, Daniel MINAŘÍK, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Vít OTEVŘEL a Jiří KAZÁRIK. Nabíjecí stanice. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Daniel MINAŘÍK, Zdeněk SLANINA, David VALA, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Jiří KAZÁRIK a Vít OTEVŘEL. Nabíjecí stanice pro elektromobilitu. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Zdeněk SLANINA, David VALA, Daniel MINAŘÍK, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Vít OTEVŘEL a Jiří KAZÁRIK. Mechanická automatická ochrana termoelektrického generátoru. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Zdeněk SLANINA, David VALA, Daniel MINAŘÍK, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Vít OTEVŘEL a Jiří KAZÁRIK. Nabíjecí stanice. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Zdeněk SLANINA, David VALA, Daniel MINAŘÍK, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Vít OTEVŘEL a Jiří KAZÁRIK. Nabíjecí stanice. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
NEČAS, Jan, Jiří ZEGZULKA, Daniel GELNAR a Jiří ROZBROJ. Validační pásový dopravník. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
VYLETĚLEK, Jan, Jiří ROZBROJ, Jiří ZEGZULKA a Jan NEČAS. Validační systém k simulacím průběhu procesů v silech, reaktorech a procesních nádobách. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
GELNAR, Daniel, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS a Dagmar JUCHELKOVÁ. Zařízení pro modelování mechanických procesů sypkých hmot. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
GELNAR, Daniel, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS a Jan VYLETĚLEK. Měřící zařízení sypného úhlu. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
HLOSTA, Jakub, David ŽUROVEC, Petr PAVLÍK, Jiří ZEGZULKA a Dagmar JUCHELKOVÁ. Zařízení k pražení kávy. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
VACULÍK, Petr, Aleš HAVEL a Petr CHLEBIŠ. Design skříně polovodičového měniče. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
VACULÍK, Petr. Design skříně polovodičového měniče s uživatelským panelem. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
GELNAR, Daniel, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS a Dagmar JUCHELKOVÁ. Validační korečkový elevátor pro modelování mechanických procesů a způsob modelování mechanických procesů. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
GREPL, Jan, Marek PENHAKER, Milada HLAVÁČKOVÁ a Petr KOVÁŘ. Čelisti elektrochirurgického endoskopického nástroje. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
GREPL, Jan, Marek PENHAKER, Petr KOVÁŘ a Milada HLAVÁČKOVÁ. Endoskopický pružný nástroj pro elektrochirurgii. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
GREPL, Jan, Marek PENHAKER, Milada HLAVÁČKOVÁ a Petr KOVÁŘ. Čelisti elektrochirurgického endoskopického nástroje. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
GREPL, Jan, Marek PENHAKER, Milada HLAVÁČKOVÁ a Petr KOVÁŘ. Čelisti elektrochirurgického endoskopického nástroje. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
GREPL, Jan, Marek PENHAKER, Milada HLAVÁČKOVÁ a Petr KOVÁŘ. Čelisti elektrochirurgického endoskopického nástroje. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
HLAVÁČKOVÁ, Milada, Rostislav ČECH a Marek PENHAKER. Zařízení pro měření kloubního rozsahu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
GREPL, Jan, Petr VÁVRA, Marek PENHAKER a Milada HLAVÁČKOVÁ. Operační nástroj. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
HENŽEL, Miroslav, Marek PENHAKER, Jiří PROKOP, Jiří PODEŠVA a Milada HLAVÁČKOVÁ. Přístroj k vyšetřování měkkých tkání a způsob provedení tohoto vyšetření. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
KRÁČMAR, Jan, Marek PENHAKER, Petr KOVÁŘ a Milada HLAVÁČKOVÁ. Pružinou rozevíratelný čelisťový endoskopický nástroj pro elektrochirurgii. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
PLACHÁ, Daniela, Jiří SLABOTÍNSKÝ a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Adsorpční materiál pro zadržení toxických škodlivin a ochranný kompozitní systém, který adsorpční materiál obsahuje. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
BILÍK, Jiří, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ a Simona JURSOVÁ. Uspořádání technologické linky pro injektáž degazačního plynu do vysoké pece. 2014. [Detail]

2013

ŽÍDEK, Martin, Jiří ROZBROJ, Jiří ZEGZULKA a Jan NEČAS. Validační systém tažných a tlačených zařízení. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
ROZBROJ, Jiří, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS a Daniel GELNAR. Validační šnekový dopravník svislý. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
ŽÍDEK, Martin, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS a Dagmar JUCHELKOVÁ. Validační řetězový dopravník s unášeči. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
GELNAR, Daniel, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS a Dagmar JUCHELKOVÁ. Validační vibrační dopravník. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
GELNAR, Daniel, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS a Dagmar JUCHELKOVÁ. Validační korečkový elevátor. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
GELNAR, Daniel, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS a Dagmar JUCHELKOVÁ. Validační korečkový elevátor pro modelování mechanických procesů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
ČECH, Bohumír a Zbyszek SZELIGA. Zařízení k minimalizaci čpavkového skluzu ve spalinách. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
GREPL, Jan, Marek PENHAKER, Petr KOVÁŘ a Milada HLAVÁČKOVÁ. Magnetem rozevíratelný čelisťový endoskopický nástroj pro elektrochirurgii. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
ČECH, Bohumír a Zbyszek SZELIGA. Vestavba do hasicí věže pro mokré hašení koksu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
MIŠÁK, Stanislav, Jakub NEVŘALA a Libor HRDINA. Způsob a zapojení pro řízení větrné elektrárny. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
JANÍK, Ivo, Jiří BILÍK a Pavlína PUSTĚJOVSKÁ. Uspořádání technologické linky pro výrobu čistého tekutého železa s uplatněním tavení metalizované vsázky ohřátým dusíkem. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
JANÍK, Ivo, Jiří BILÍK a Pavlína PUSTĚJOVSKÁ. Uspořádání technologické linky pro výrobu čistého tekutého železa redukcí vodíkem a tavením elektrickou energií ve společném reaktoru. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
BRÁZDA, Robert, Martin HORÁK, Jiří ZEGZULKA a Jan VYLETĚLEK. Zařízení k polohování snímačů zatížení výsypek svislých skladovacích systémů. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
GREPL, Jan, Marek PENHAKER, Petr KOVÁŘ a Milada HLAVÁČKOVÁ. Endoskopický pružný nástroj pro elektrochirurgii. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]

2012

BRÁZDA, Robert, Martin HORÁK, Jiří ZEGZULKA a Jan VYLETĚLEK. Zařízení k polohování snímačů zatížení výsypek svislých skladovacích systémů. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2012. [Detail]

2011

ČECH, Bohumír a Zbyszek SZELIGA. Zařízení k minimalizaci čpavkového skluzu ve spalinách. Ostrava: VŠB-TUO, 2011. [Detail]
NEČAS, Jan, Jiří ZEGZULKA, Tomáš MLČÁK, Dagmar JUCHELKOVÁ a Roman SMELIK. Zařízení pro optimalizaci chodu pohonné jednotky. Ostrava: VŠB-TUO, Institut dopravy, 2011. [Detail]
ČECH, Bohumír a Zbyszek SZELIGA. Zařízení k minimalizaci čpavkového skluzu ve spalinách. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2011. [Detail]
NEČAS, Jan, Jiří ZEGZULKA, Dagmar JUCHELKOVÁ, Tomáš MLČÁK a Roman SMELIK. Zařízení pro optimalizaci chodu pohonné jednotky. Praha2011. [Detail]