Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Veškeré počáteční zkoušky typu výrobku budou prováděny ve zkušební laboratoři VEC akreditované ČIA, výkonným pracovištěm právnické osoby pro autorizované činnosti. Zkušební laboratoř je vybavena nejmodernější technikou splňující a často překračující požadavky na přesnost jednotlivých měření daných harmonizovanými technickými normami a dalšími předpisy. Celý měřící systém je vybaven automatickým zpracováním dat.Zkušební laboratoř má akreditovány veškeré potřebné zkoušky pro zajišťování kompletních zkoušek typu výrobku.

Přehled osvědčení naleznete zde

Jsou to například následující zkoušky:

 • Zkouška přetížení
 • Zkouška stáložárnosti a doby hoření
 • Zkouška těsnosti
 • Stanovení tepelného výkonu
 • Stanovení účinnosti zařízení
 • Zkouška zvýšení teploty v pečicí troubě a způsobilost pečicí trouby k pečení
 • Zkouška bezpečného provozu
 • Stanovení složení spalin
 • Stanovení spalného tepla kalorimetricky a dopočet výhřevnosti
 • Stanovení uhlíku, vodíku, dusíku analyzátorem CHN 628, stanovení kyslíku – dopočtem
 • Stanovení veškeré síry vysokoteplotní spalovací metodou přídavným modulem CHN 628
 • Stanovení teplot tavitelnosti popela