Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Stručné učební osnovy kurzu

 • bezpečnost a ochrana zdraví při měření emisí
 • platné normy pro měření emisí, jejich návaznost na normy ISO a EN, prováděcí vyhláška
 • principy měření přístrojů s elektrochemickými převodníky, záznam a zpracování dat
 • způsoby kalibrace a ověřování přístrojů s elektrochemickými převodníky
 • podmínky a způsob měření průtoků spalin a vzdušin
 • odběr vzorků tuhých znečišťujících látek
 • odběr a úprava vzorku pro kontinuální měřicí přístroje
 • kontinuální měřicí systémy v režimu jednorázového měření, popis, druhy, funkce, adjustace, údržba
 • odběr vzorků plynných znečišťujících látek manuálními metodami
 • zacházení s odebranými vzorky, popis a evidence vzorků, zpracování vzorků
 • záznam a zpracování dat v rámci jednorázových měření emisí

Přihláška a další informace

Termíny konání

Informace na telefonu 597 323 878.

Místo konání

VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum

Cena

8 000 Kč, pro členy ALME je cena stanovena na 5 000 Kč, DPH se nevyměřuje (v ceně kurzu jsou studijní materiály, stravování formou snídaní a obědů, občerstvení).

U tohoto kurzu nezajišťujeme ubytování (seznam blízkých ubytovacích zařízení je uveden v „dalších informacích“).