Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Konference, workshop, výstava - uspořádání

2022

ČECH BARABASZOVÁ, Karla, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ a Sylva HOLEŠOVÁ. Particle trajectory analysis in the solutions. 2022. [Detail]
PLACHÁ, Daniela, Veronika HRADIL, Karla ČECH BARABASZOVÁ a Sylva HOLEŠOVÁ. 1. WORKSHOP DOKTORSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE. 2022. [Detail]
PLACHÁ, Daniela, Karla ČECH BARABASZOVÁ a Sylva HOLEŠOVÁ. Seminář Perspektivy analýzy nových materiálů a zdrojů energie. 2022. [Detail]

2021

JANSÍK, Branislav, Vít VONDRÁK, Robert VÁCHA, Stanislav BÖHM, Michalis KOURNIOTIS, Jiří JAROŠ a Dominik LEGUT. 5th Users' Conference of IT4Innovations. 2021. [Detail]
FOJTÍK, Roman, Michal DRAHORÁD, Martina PEŘINKOVÁ, Petr ČERMÁK, Daniel CVEJN a Michal LESŇÁK. Historie a budoucnost dřevěných mostů. 2021. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Karla ČECH BARABASZOVÁ, Sylva HOLEŠOVÁ, Gabriela KRATOŠOVÁ, Daniela PLACHÁ, Marianna HUNDÁKOVÁ, Jana KUPKOVÁ a Lenka PAZOURKOVÁ. NanoOstrava2021. 2021. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Daniela PLACHÁ, Sylva HOLEŠOVÁ a Karla ČECH BARABASZOVÁ. Introduction to Energy Storage and Lithium Ion Batteries. 2021. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Daniela PLACHÁ, Sylva HOLEŠOVÁ a Karla ČECH BARABASZOVÁ. Nanocomposite Electrodes for Lithium-Ion and Li-S Batteries. 2021. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Daniela PLACHÁ, Sylva HOLEŠOVÁ a Karla ČECH BARABASZOVÁ. Nanocomposite Electrodes for Lithium-Air battery and Supercapacitors. 2021. [Detail]

2020

FOJTÍK, Roman, Michal LESŇÁK, Kateřina PETEREK DĚDKOVÁ, Daniel CVEJN, Antonín LOKAJ, Borový JAN, Drahorád MICHAL, Mikeš KAREL, Macek JONÁŠ, David DVOŘÁK, Veronika HRADIL a Hana CESNAKOVÁ. Dřevěné mosty v ČR?. 2020. [Detail]
JANSÍK, Branislav, Vít VONDRÁK, Dominik LEGUT, Jiří KLIMEŠ, Michalis KOURNIOTIS a Petr STRAKOŠ. 4th Users' Conference of IT4Innovations. 2020. [Detail]

2019

SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Karla ČECH BARABASZOVÁ, Sylva HOLEŠOVÁ a Daniela PLACHÁ. NanoOstrava 2019. 2019. [Detail]

2018

PLACHÁ, Daniela a Sylva HOLEŠOVÁ. Summer School of Multifunctional Nanocomposites and Nanomaterials. 2018. [Detail]

2017

SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Karla ČECH BARABASZOVÁ, Sylva HOLEŠOVÁ a Daniela PLACHÁ. NanoOstrava 2017. 2017. [Detail]
PLACHÁ, Daniela, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ a Khalid LAFDI. CARBOFUNworkshop. 2017. [Detail]

2016

LACNÝ, Zdenek, Hana OTOUPALÍKOVÁ a Daniela PLACHÁ. Pokroky v instrumentální analytické technice. 2016. [Detail]
PLAČEK, Lukáš, Daniela PLACHÁ a Marcel MIKESKA. Pokroky v komplexní analýze. 2016. [Detail]

2015

ČECH BARABASZOVÁ, Karla a Daniela PLACHÁ. Vyhodnocení projektu Zkvalitnění výuky muzejní konzervace a restaurování a průzkumu historických materiálů. 2015. [Detail]
PIŠTORA, Jaromír, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Daniela PLACHÁ, Sylva HOLEŠOVÁ, Vladimíra PLAČKOVÁ a Karla ČECH BARABASZOVÁ. NanoOstrava 2015. 2015. [Detail]

2014

SÝKORA, Rudolf a Krzysztof Jaromir LEBECKI. Seminář nelineární optiky a magnetooptiky. 2014. [Detail]
MATĚJOVÁ, Lenka. Activated carbons as environmentally promising materials. 2014. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Lucie NEUWIRTHOVÁ, Sylva HOLEŠOVÁ, Daniela PLACHÁ a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Experimentální metody analýzy materiálů a nanomateriálů. 2014. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla, Sylva HOLEŠOVÁ, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Daniela PLACHÁ a Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ. Analytické metody ve službách konzervátorských a restaurátorských prací. 2014. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla, Sylva HOLEŠOVÁ, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Daniela PLACHÁ a Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ. The final workshop of the project Improving teaching museum conservation and restoration of a survey of historical materials. 2014. [Detail]

2013

ČECH BARABASZOVÁ, Karla, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Sylva HOLEŠOVÁ, Daniela PLACHÁ a Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ. Nano Ostrava 2013. 2013. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla. Praxe analytické laboratoře pro konzervátorství a restaurování. 2013. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla. Analytické metody pro analýzu materiálů a nanomateriálů. 2013. [Detail]
BLAŽEK, Dalibor. Physical Properties of the Modified Material Surfaces. 2013. [Detail]
SÝKORA, Rudolf. Physical insights into material properties using supercomputer power. 2013. [Detail]

2012

ČECH BARABASZOVÁ, Karla. Elektronová mikroskopie. 2012. [Detail]
HOLEŠOVÁ, Sylva a Daniela PLACHÁ. Workshop - Nukleární magnetická rezonance. 2012. [Detail]

2011

ČECH BARABASZOVÁ, Karla, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Sylva HOLEŠOVÁ a Daniela PLACHÁ. NanoOstrava 2011. 2011. [Detail]

1997

KOZUBEK, Ervín, Vlasta ŠTEFANIDESOVÁ, Hana JIRAVOVÁ a Václav ROUBÍČEK. Typová analýza produktu zpracování ropy. Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii. Liblice: ČSCh, 1997. s. 966-971. [Detail]

E-Monografie

e-monografie Nanomaterials-and-nanotechnology-in-2021

ISBN 978-80-248-4585-2

DOI: 10.31490/9788024845852

obalka_monografie