Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Certifikovaná metodika

2022

ALEXA, Petr, Radim UHLÁŘ, Stanislav LICHOROBIEC a Václav DOMBEK. Metodika pro detekci výbušnin (pomocí rychlých neutronů). 2022. [Detail]

2021

FUSEK, Martin, Jan FAMFULÍK, Jakub ŠMIRAUS, Michal RICHTÁŘ, Michal ŠOFER, Pavel RAŠKA a Miroslav VACULÍK. Ověřování jízdních vlastností zásahových požárních vozidel HZS ČR. 2021. [Detail]

2015

PLACHÁ, Daniela, Marcel MIKESKA a Iveta MARTAUSOVÁ. Nakládání s použitými sorpčními materiály na bázi jílových minerálů. 2015. [Detail]
PLACHÁ, Daniela, Marcel MIKESKA, Adam BUREČEK a Iveta MARTAUSOVÁ. Využití organicky modifikovaných jílových minerálů při dynamické sorpci. 2015. [Detail]

2013

SEIDLEROVÁ, Jana, Šárka TOMISOVÁ a Alena TILKOVÁ. Stanovení B a Be metodou ICP-AES v tuhých palivech. 2013. [Detail]
SEIDLEROVÁ, Jana, Martina MIROŠOVÁ a Alena TILKOVÁ. Stanovení Mo metodou AAS-GF v tuhých palivech. 2013. [Detail]
PLACHÁ, Daniela, Adéla MATLOCHOVÁ, Ondřej DUTKO a Naďa RAPANTOVÁ. Odstranění organických látek z kontaminovaných vod metodou vsádkové sorpce s využitím sorpčních materiálů na bázi uhlíkatých nanotrubiček. 2013. [Detail]
LACNÝ, Zdenek a Daniela PLACHÁ. Stanovení alkoholů metodou plynové chromatografie s detektorem FID. 2013. [Detail]
PLACHÁ, Daniela a Zdenek LACNÝ. Stanovení těkavých organických látek metodou headspace/GC/MS. 2013. [Detail]

2012

ROZUMOVÁ, Lucia, Roman GABOR, Jana SEIDLEROVÁ a Jiří KUBEČKA. Imobilizace polutantů nebezpečných odpadů. 2012. [Detail]

2011

PLACHÁ, Daniela a Helena RACLAVSKÁ. Odstranění nepolárních organických látek z odpadních vod s využitím sorpčních materiálů s vysokým obsahem huminových látek. 2011. [Detail]
PLACHÁ, Daniela, Helena RACLAVSKÁ a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Odstranění nepolárních organických látek z odpadních vod s využitím sorpčních materiálů na bázi jílových minerálů. 2011. [Detail]

2010

LACNÝ, Zdenek, Hana OTOUPALÍKOVÁ a Vlastimil MATĚJKA. Stanovení oxidů dusíku při fotokatalytické přeměně. 2010. [Detail]
SEIDLEROVÁ, Jana a Šárka TOMISOVÁ. Metodika pro stanovení nízkých koncentrací As, Sb, Se, a Sn metodou AES – ICP. 2010. [Detail]
SEIDLEROVÁ, Jana a Šárka TOMISOVÁ. Stanovení boru v materiálech se silikátovou matricí. 2010. [Detail]
SEIDLEROVÁ, Jana. Stanovení Mo v materiálech se silikátovou matricí. 2010. [Detail]

2009

PLACHÁ, Daniela a Helena RACLAVSKÁ. Metodika stanovení těkavých mastných kyselin v kompostu a jiných materiálech organického původu. Ostrava: Magistrát města Ostravy, ZU OVA, 2009. [Detail]
PLACHÁ, Daniela a Helena RACLAVSKÁ. Metodika stanovení těkavých mastných kyselin v kompostu a jiných materiálech organického původu. MMO, ZUOVA, 2009. [Detail]

2008

SEIDLEROVÁ, Jana a Šárka TOMISOVÁ. Stanovení Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Si, Sn, Ti, V a Zn metodou ICP-AES. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2008. [Detail]
OTOUPALÍKOVÁ, Hana, Jana MATELOVÁ a Zdenek LACNÝ. Stanovení spalného tepla. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2008. [Detail]
OTOUPALÍKOVÁ, Hana, Zdenek LACNÝ a Jana MATELOVÁ. Stanovení S a halogenů spalováním v kalorimetrické bombě. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2008. [Detail]
OTOUPALÍKOVÁ, Hana a Zdenek LACNÝ. Stanovení aniontů metodou iontové chromatografie. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2008. [Detail]
LACNÝ, Zdenek, Jana MATELOVÁ a Daniela PLACHÁ. Stanovení chloridů v pevné fázi. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2008. [Detail]
PLACHÁ, Daniela a Zdenek LACNÝ. Stanovení těkavých halogenovaných organických látek. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2008. [Detail]
PLACHÁ, Daniela a Zdenek LACNÝ. Stanovení těkavých halogenovaných organických látek. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2008. [Detail]
PLACHÁ, Daniela a Zdenek LACNÝ. Stanovení těkavých aromatických látek. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2008. [Detail]
PLACHÁ, Daniela a Zdenek LACNÝ. Stanovení těkavých aromatických látek. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2008. [Detail]
PLACHÁ, Daniela a Zdenek LACNÝ. Analýza plynů chromatografickými metodami. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2008. [Detail]
LACNÝ, Zdenek a Daniela PLACHÁ. Stanovení PCB. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2008. [Detail]
PLACHÁ, Daniela a Zdenek LACNÝ. Stanovení PCB. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2008. [Detail]
PLACHÁ, Daniela a Zdenek LACNÝ. Stanovení polykondenzovaných aromatických uhlovodíků - GC. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2008. [Detail]
PLACHÁ, Daniela a Zdenek LACNÝ. Stanovení polykondenzovaných aromatických uhlovodíků - GC. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2008. [Detail]
PLACHÁ, Daniela a Zdenek LACNÝ. Stanovení těkavých organických látek metodou GC/MS. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2008. [Detail]
LACNÝ, Zdenek a Daniela PLACHÁ. Stanovení těkavých organických látek metodou GC/MS. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2008. [Detail]
PLACHÁ, Daniela a Zdenek LACNÝ. Stanovení nehalogenovaných organických uhlovodíků metodou plynové chromatografie. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2008. [Detail]
LACNÝ, Zdenek a Daniela PLACHÁ. Stanovení nehalogenovaných organických uhlovodíků metodou plynové chromatografie. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2008. [Detail]
OTOUPALÍKOVÁ, Hana a Zdenek LACNÝ. Stanovení polykondenzovaných aromatických uhlovodíků metodou HPLC. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2008. [Detail]
OTOUPALÍKOVÁ, Hana a Zdenek LACNÝ. Stanovení polykondenzovaných aromatických uhlovodíků metodou HPLC. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2008. [Detail]
TOMÁŠEK, Vladimír. Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) a rozpuštěného organického uhlíku (DOC) ve vodách a vodných výluzích. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2008. [Detail]
TOMÁŠEK, Vladimír. Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) v odpadech, kalech a sedimentech. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2008. [Detail]

2007

TOMÁŠEK, Vladimír. Stanovení Na, Mg, Al, Si, P, S, K, Ca, Ti, Fe, Mn, Cl, V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Br, Rb, Sr, Z, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, I, Cs, Tl, Pb, Bi, Th a U v zeminách, sedimentech, tuhých odpadech a palivech, stavebních a silikátech. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2007. [Detail]
TOMÁŠEK, Vladimír. Stanovení P, S, Cl, K, Ca, Ti, Fe, Mn, V, Cr, Ni, Cu, Zn, Br, Mo, Ag, Cd, Sn, Ba a Pb v kapalných a pastovitých odpadech a v olejích metodou XRFS. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2007. [Detail]

2005

SEIDLEROVÁ, Jana a Martina NOVÁČKOVÁ. Stanovení Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb a Zn metodou plamenové AAS. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2005. [Detail]
SEIDLEROVÁ, Jana a Martina NOVÁČKOVÁ. Stanovení As, Be, Cd, Co, Cu, Mn, Mo, Ni, Sb, Se a Sn metodou elektrotermické atomizace AAS. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2005. [Detail]
SEIDLEROVÁ, Jana a Martina NOVÁČKOVÁ. Stanovení As Sb, Se metodou těkavých hydridů. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2005. [Detail]
SEIDLEROVÁ, Jana a Martina NOVÁČKOVÁ. Stanovení Hg analyzátorem AMA 254. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2005. [Detail]
SEIDLEROVÁ, Jana a Martina NOVÁČKOVÁ. Metoda atomové emistní spektroskopie s indukčně vázanou plazmou. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2005. [Detail]
TOMÁŠEK, Vladimír. Spektrometrické stanovení fluoridů v pevných vzorcích. Praha 1 - Nové Město: Český institut pro akreditaci, o.p.s., 2005. [Detail]

E-Monografie

e-monografie Nanomaterials-and-nanotechnology-in-2021

ISBN 978-80-248-4585-2

DOI: 10.31490/9788024845852

obalka_monografie