Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kniha odborná

2019

SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Karla ČECH BARABASZOVÁ a Daniela PLACHÁ. Introduction to nanocomposite science of layered and tubular materials: preparation and application. Ostrava: Repronis, 2019. ISBN 978-80-7329-445-8. [Detail]

2015

PIŠTORA, Jaromír, Jaroslav VLČEK, Michal LESŇÁK, Dalibor BLAŽEK a Marek KOLENČÍK. Optical Methods in Diagnostics of Nanostructured Materials. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2015. ISBN 978-80-7204-917-2. [Detail]
VIŠŇOVSKÝ, Štefan, Tomuo YAMAGUCHI, Jaromír PIŠTORA, Kamil POSTAVA, Dalibor BLAŽEK, Marek KOLENČÍK, Pierre BEAUVILLAIN a Philippe GOGOL. Unidirectional propagation in planar optical waveguide. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3617-1. [Detail]

2014

VALÁŠKOVÁ, Marta. Vybrané vrstevnaté silikáty a jejich modifikované nanomateriály. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-7204-886-1. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Lucie CHLEBÍKOVÁ, Michal RITZ, Sylva HOLEŠOVÁ, Daniela PLACHÁ a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Praktické příklady analýzy materiálů a nanomateriálů. Frýdek Místek: Tiskárna Kleinwächter, 2014. ISBN 978-80-248-3571-6. [Detail]

2012

SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna a Karla ČECH BARABASZOVÁ. Introduction to Nanocomposite Science of Layered and Tubular Materials. New York: Nova Science Publishers, 2012. ISBN 978-1-60741-739-2. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Sylva HOLEŠOVÁ, Michal RITZ a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Vybrané instrumentální metody analýzy materiálů a nanomateriálů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012. ISBN 978-80-7204-810-6. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta. Vybrané vrstevnaté silikáty a jejich modifikované nanomateriály. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012. ISBN 978-80-7204-811-3. [Detail]
PIŠTORA, Jaromír, Jaroslav VLČEK a Michal LESŇÁK. Optika v diagnostice nanostrukturovaných materiálů. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4334-9. [Detail]

2011

DRÁPALA, Jaromír, Miroslav KURSA, Petr KUBÍČEK, Vlastimil VODÁREK, Jana SEIDLEROVÁ, Monika LOSERTOVÁ, Stanislav LASEK, Rostislav DUDEK, Zuzana MORÁVKOVÁ, Jiří VRBICKÝ, Jitka MALCHARCZIKOVÁ, Rostislav BURKOVIČ, Bedřich SMETANA, Simona ZLÁ, Kateřina KONEČNÁ, Daniel PETLÁK, Gabriela KOSTIUKOVÁ, Aleš KROUPA, Josef SEDLÁČEK, Karel DUŠEK, Alexandra RUDAJEVOVÁ a VE SIDOROV. Bezolovnaté pájky. Teoretické a experimentální studium fázových rovnovah a vlastností nových typů pájek. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2495-6. [Detail]

2010

BARABASZOVÁ, Karla, Sylva HOLEŠOVÁ, Aleš SLÍVA a Pavel ČECH. Nanotechnologie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. ISBN 978-80-7204-713-0. [Detail]

2009

TOMÁŠEK, Vladimír. Frikční kompozity pro brzdové systémy automobilů a metody jejich charakterizace. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Centrum nanotechnologií, 2009. ISBN 978-80-248-2085-9. [Detail]
SEIDLEROVÁ, Jana. Metody hodnocení metalurgických odpadů. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Centrum nanotechnologií, 2009. ISBN 978-80-7329-216-4. [Detail]

2008

KUBÍČEK, Petr, Jaromír DRÁPALA, Monika LOSERTOVÁ, Jiří VRBICKÝ, Oldřich VLACH, Karla BARABASZOVÁ a Miroslav KURSA. Stanovení difuzních charakteristik v binárních a ternárních systémech při pohyblivém mezifázovém rozhraní. Ostrava-Poruba: ES VŠB TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1928-0. [Detail]

2005

WEISS, Zdeněk, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ a Ondřej ŠUSTAI. Nanostruktura uhlíkatých materiálů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. ISBN 80-7329-083-9. [Detail]

E-Monografie

e-monografie Nanomaterials-and-nanotechnology-in-2021

ISBN 978-80-248-4585-2

DOI: 10.31490/9788024845852

obalka_monografie