Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Prototyp, funkční vzorek

2023

ČECH BARABASZOVÁ, Karla, Sylva HOLEŠOVÁ a Lukáš PLESNÍK. Nanokompozitní materiál PVDF/PCL_vermikulit připravený tepelným lisováním pro separační aplikace. VŠB - TU Ostrava, Centrum nanotechnologií, 2023. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Lukáš PLESNÍK a Vít KUBÁŇ. Polymerní PVDF-Ag kompozitní vrstvený separátor. VŠB-TU Ostrava, CNT, 2023. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Jana SEIDLEROVÁ, Marianna HUNDÁKOVÁ a Gabriela MIKESKOVÁ. Porézní uhlíkatý katodový materiál se sírou připravený z biomasy. VŠB-TUO, 2023. [Detail]
MIKESKOVÁ, Gabriela, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Jana SEIDLEROVÁ, Marianna HUNDÁKOVÁ a Roman GABOR. Porézní uhlíkatý materiál připravený z biomasy. VŠB-TUO, 2023. [Detail]

2022

KOHUT, Tomáš a Kamil POSTAVA. Difraktivní free-form holografický bezpečnostní prvek pracující v bílém světle. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2022. [Detail]
KOHUT, Tomáš a Kamil POSTAVA. Free-form difraktivní hologram s barevnými efekty. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2022. [Detail]
OBZINA, Tomáš, Václav MERTA, Jiří RYGEL, Jaroslav BEŇO, Klára DROBÍKOVÁ a Petr LICHÝ. Přípravek pro hodnocení rozpadavosti jádrových směsí. VŠB-TU Ostrava, katedra metalurgie, 2022. [Detail]

2021

JANČAR, Lukáš, Jiří STRUŽ, Marek PAGÁČ, Richard DVORSKÝ, Jana KUKUTSCHOVÁ, Ladislav SVOBODA a Jiří BEDNÁŘ. Adaptabilní polomaska. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2021. [Detail]
KOHUT, Tomáš, Lukáš HALAGAČKA a Kamil POSTAVA. Funkční vzorek - Syntetický hologram imitující 3D vjem pomocí barevného rozvoje. Syntetický hologram imitující 3D vjem pomocí barevného rozvoje, 2021. [Detail]
KOHUT, Tomáš, Lukáš HALAGAČKA a Kamil POSTAVA. Funkční vzorek - hologram s difrakčně spínaným fotoluminiscenčním obrazem. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]
OBZINA, Tomáš, Václav MERTA, Jiří RYGEL, Jaroslav BEŇO, Klára DROBÍKOVÁ a Petr LICHÝ. Litý zkušební vzorek pro stanovení rozpadavosti slévárenských jádrových směsí a stanovení povrchové kvality lité plochy vzniklé od povrchu jádra. VŠB-TUO, katedra metalurgie a slévárenství, 2021. [Detail]

2020

PAGÁČ, Marek, Richard DVORSKÝ, Lukáš JANČAR, Ladislav SVOBODA, Jiří BEDNÁŘ a Jan JANSA. Adaptabilní polomaska s baktericidními a virucidními nanofiltry s permanentní regerenací působením denního světla. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2020. [Detail]
KOHUT, Tomáš, Kamil POSTAVA a Lukáš HALAGAČKA. Funkční vzorek - syntetický hologram pro zobrazení v koherentním světle. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna a Gabriela KRATOŠOVÁ. Vysoce stabilní a koncentrované nanostříbro za pokojové teploty. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla. Nanokompozitní materiál PVAc - CuO - vermikulit. VŠB-TU Ostrava, CNT, 2020. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla a Sylva HOLEŠOVÁ. LDPE hybridní nanokompozitní materiál s antimikrobiálními vlastnostmi. VŠB-TU Ostrava, CNT, 2020. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Marianna HUNDÁKOVÁ a Lenka PAZOURKOVÁ. Nanokompozitní prášek na bázi síry obohacený o uhlíkatý nanomateriál pro baterie. VŠB-TU Ostrava, CNT, 2020. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Gabriela KRATOŠOVÁ a Vít KUBÁŇ. Grafenoxidová nezávislá tenká folie s přídavkem bio-nanostříbra. VŠB-TU Ostrava, CNT, 2020. [Detail]

2019

KOHUT, Tomáš, Kamil POSTAVA a Lukáš HALAGAČKA. Funkční vzorek - hologram využívající polarizace světla. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019. [Detail]
THOMAS, Jan, Barbora THOMASOVÁ, Jiří MALIŠ a Vladimír TOMÁŠEK. Keramický support na bázi popílku a aditiv. VŠB-TU Ostrava, HGF, ICT, 2019. [Detail]
THOMAS, Jan, Barbora THOMASOVÁ, Lucie GEMBALOVÁ a Vladimír TOMÁŠEK. Keramická mikrofiltrační membrána s povrchovou úpravou. VŠB-TU Ostrava, HGF, ICT, 2019. [Detail]
THOMASOVÁ, Barbora, Jan THOMAS a Lucie GEMBALOVÁ. Keramická ultrafiltrační membrána s kompozitní povrchovou úpravou. VŠB-TU Ostrava, HGF, ICT, 2019. [Detail]
THOMASOVÁ, Barbora, Jan THOMAS a Lucie GEMBALOVÁ. Keramická membrána UF povrchově modifikovaná. VŠB-TU Ostrava, HGF, ICT, 2019. [Detail]

2018

TOKARSKÝ, Jonáš, Lenka KULHÁNKOVÁ, Pavlína PEIKERTOVÁ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ a Lenka ŘEHÁČKOVÁ. Elektricky vodivý keramický materiál s obsahem vícevrstvého grafenu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018. [Detail]

2017

TOKARSKÝ, Jonáš a Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ. Fotoaktivní nanokompozit ZnO/stevensit se zvýšenou fotokatalytickou účinností. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017. [Detail]

2016

TOKARSKÝ, Jonáš, Lenka KULHÁNKOVÁ, Pavlína PEIKERTOVÁ a Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ. Polypyrrol/ghassoul (PPy/GHA) - elektricky vodivý nanokompozitní materiál. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
KULHÁNKOVÁ, Lenka, Jonáš TOKARSKÝ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ a Pavlína PEIKERTOVÁ. Elektricky vodivý nanokompozit polypyrrol/montmorillonit (PPy/MMT). Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla a Sylva HOLEŠOVÁ. Hybridní nanokompozitní materiál na bázi vermikulitu. VŠB - TU Ostrava, Centrum nanotechnologií 100%, 2016. [Detail]

2015

TOKARSKÝ, Jonáš a Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ. Fotoaktivní nanokompozit ZnO/stevensit. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
DVORSKÝ, Richard. Prototyp vakuová vymrazovací komora. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
DVORSKÝ, Richard. Vysokotlaký ultrazvukový reaktor. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
PLACHÁ, Daniela, Marcel MIKESKA a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Prototyp organicky modifikovaného vermikulitu. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]

2014

DĚDKOVÁ, Kateřina, Vlastimil MATĚJKA, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ a Pavlína PEIKERTOVÁ. Nanostrukturovaný kompozitní materiál kaolinit/TiO2 s antibakteriálními vlastnostmi. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
DĚDKOVÁ, Kateřina, Vlastimil MATĚJKA a Barbora JANÍKOVÁ. Nanostrukturovaný kompozitní materiál kaolinit/ZnO s antibakteriálními vlastnostmi. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
DĚDKOVÁ, Kateřina, Jaroslav LANG, Jonáš TOKARSKÝ a Vlastimil MATĚJKA. Nanostrukturovaný kompozitní materiál grafit/TiO2 s antibakteriálními vlastnostmi. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
DĚDKOVÁ, Kateřina, Barbora JANÍKOVÁ, Jonáš TOKARSKÝ a Vlastimil MATĚJKA. Nanostrukturovaný kompozitní materiál grafit/ZnO s antibakteriálními vlastnostmi. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
MATĚJKA, Vlastimil, Jaroslav LANG a Jonáš TOKARSKÝ. Kompozitní plnivo GRAFTiT5. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
JANÍKOVÁ, Barbora, Vlastimil MATĚJKA, Jaroslav LANG, Lucie NEUWIRTHOVÁ a Jonáš TOKARSKÝ. Příprava a charakterizace fotoaktivního nanokompozitu oxid zinečnatý/montmorillonit (ZnO/MMT). Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla. Antibakteriální jílové nanoplnivo brushite/vermikulit do polymerních matric. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla. Antibakteriální jílové nanoplnivo hydroxyapatit/vermikulit do polymerních matric. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
HOLEŠOVÁ, Sylva. Antimikrobiální jílové nanoplnivo chlorhexidin/kaolinit do polymerních matric. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
HOLEŠOVÁ, Sylva a Magda SAMLÍKOVÁ. Antimikrobiální jílové nanoplnivo chlorhexidin/Zn-vermikulit do polymerních matric. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír, Adam BUREČEK a Daniela PLACHÁ. Experimentální filtrační jednotka pro testování sorpčních materiálů v poloprovozních podmínkách. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení, 2014. [Detail]

2012

SEIDLEROVÁ, Jana, Lucia ROZUMOVÁ, Ivo ŠAFAŘÍK a Miroslava ŠAFAŘÍKOVÁ. Sorbent rtuťových iontů. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla. Antibakteriální jílová nanoplniva ZnO/vermikulit a CuO/vermikulit do polymerních matric. VŠB - TU Ostrava, Centrum nanotechnologií, 2012. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla. Antibakteriální směsná jílová nanoplniva ZnO/CuO/vermikulit do polymerních matric. VŠB - TU Ostrava, Centrum nanotechnologií, 2012. [Detail]
KULHÁNKOVÁ, Lenka, Lucie NEUWIRTHOVÁ, Jonáš TOKARSKÝ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ a Pavla ČAPKOVÁ. Příprava a charakterizace vodivého nanokompozitu polyanilin/montmorillonit (PANI/MMT). VŠB - TU Ostrava, Centrum nanotechnologií, 2012. [Detail]
ČÍŽ, Radovan, Vladimír TOMÁŠEK a Miroslav VACULÍK. Electronic measuring system for testing of brake linings-MBS (Measurement of brake systems). VŠB - TU Ostrava, Centrum nanotechnologií, 2012. [Detail]

2011

HLAVÁČ, Libor a Dominik HLAVÁČ. Pasivní laditelný modulátor toku vody pro tlaky do 50 MPa. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]

2010

VOJTĚŠKOVÁ, Silvie, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Vlastimil MATĚJKA a Jonáš TOKARSKÝ. SiO2/TiO2. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Centrum nanotechnologií, 2010. [Detail]
BARABASZOVÁ, Karla. Kompozit ZnO na jílových nosičích. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Centrum nanotechnologií, 2010. [Detail]
MATĚJKA, Vlastimil, Jonáš TOKARSKÝ a Monika ŠUPOVÁ. Fotoaktivní kompozit vermikulit-CdS. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Centrum nanotechnologií 100%, 2010. [Detail]
GRÖPLOVÁ, Kamila, Petra BÁBKOVÁ, Kristina ČABANOVÁ, Vlastimil MATĚJKA a Miroslav VACULÍK. Aparatura pro testování inhibičních účinků růstu autotrofních organismů fotokatalyticky aktivními materiály. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Kateřina, Vlastimil MATĚJKA a Pavla ČAPKOVÁ. Nanokompozit kaolinit/ZnO. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]

2009

VALÁŠKOVÁ, Marta, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ a Marianna HUNDÁKOVÁ. Antibakteriální nanokompozit KA - Ag. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Centrum nanotechnologií, 2009. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Porézní sub-mikrokompozit - kordierit se zirkonem. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Centrum nanotechnologií, 2009. [Detail]
HOLEŠOVÁ, Sylva. Antibakteriální organovermikulit. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Centrum nanotechnologií, 2009. [Detail]

E-Monografie

e-monografie Nanomaterials-and-nanotechnology-in-2021

ISBN 978-80-248-4585-2

DOI: 10.31490/9788024845852

obalka_monografie