Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Poloprovoz, technologie

2022

GABOR, Roman, Jana SEIDLEROVÁ, Klára DROBÍKOVÁ a Tomáš PRYMUS. Povrchová úprava siluminů mikroobloukovou anodickou oxidací. VŠB - TU Ostrava, Centrum nanotechnologií, 2022. [Detail]
OBZINA, Tomáš, Václav MERTA, Jiří RYGEL, Jaroslav BEŇO, Klára DROBÍKOVÁ, Petr LICHÝ a Michal VYKOUKAL. Ověřená technologie hodnocení rozpadavosti jádrových systémů. VŠB-TU Ostrava, katedra metalurgie, 2022. [Detail]

2020

THOMAS, Jan, Barbora THOMASOVÁ a Lucie GEMBALOVÁ. Technologie výroby keramických membrán MF/UF. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin, 2020. [Detail]

2015

PLACHÁ, Daniela a Marcel MIKESKA. Dekontaminace odpadních vod s využitím organicky modifikovaného vermikulitu. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]

E-Monografie

e-monografie Nanomaterials-and-nanotechnology-in-2021

ISBN 978-80-248-4585-2

DOI: 10.31490/9788024845852

obalka_monografie