Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kapitola v knize

2023

POKORNÝ, M., Lenka BARDOŇOVÁ, A. KOTZIANOVÁ a V. VELEBNÝ. Gas-assisted electrospinning and electroblowing. In: Electrospun and Nanofibrous Membranes: Principles and Applications. Neuveden: Elsevier, 2023. s. 81-103. ISBN 978-0-12-823032-9. [Detail]

2022

SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Gabriela KRATOŠOVÁ, Silvie BROŽOVÁ a Sajjan Kumar SATHISH. Recyclability, circular economy, and environmental aspects of lithium sulfur batteries. In: Lithium-Sulfur Batteries: Materials, Challenges and Applications. Amsterdam: Elsevier, 2022. s. 653-672. ISBN 978-0-323-91934-0. [Detail]

2021

PAVLÍKOVÁ, Irena, Daniel HLADKÝ, Oldřich MOTYKA, Konstantin N. VERGEL, Ludmila P. STRELKOVA a Margarita S. SHVETSOVA. Characterization of PM10 Sampled on the Top of a Former Mining Tower by the High-Volume Wind Direction-Dependent Sampler Using INNA. In: Ambient Air Quality in the Czech Republic. Basel: MDPI Open Access Publishing, 2021. s. 81-99. ISBN 978-3-0365-1762-9. [Detail]
SEIDLEROVÁ, Jana, Michaela TOKARČÍKOVÁ a Roman GABOR. Application of adsorbents modified by nanoparticels. In: Nanomaterials and Nanotechnology in 2021. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, 2021. s. 127-136. ISBN 978-80-248-4585-2. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla, Sylva HOLEŠOVÁ a Lukáš PLESNÍK. Structural and phase variability study of the PVDF nanocomposite materials. In: Nanomaterials and Nanotechnology in 2021. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2021. s. 44-47. ISBN 978-80-248-4585-2. [Detail]
ŠKRLOVÁ, Kateřina, Kateřina MALACHOVÁ, Zuzana RYBKOVÁ, Tereza STACHUROVÁ, Jakub ZÁGORA, M. Fernandéz GARCÍA a Daniela PLACHÁ. Biodegradable polymeric materials with antimicrobial effects suitable for medical applications. In: Nanomaterials and Nanotechnology in 2021. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2021. s. 105-106. ISBN 978-80-248-4585-2. [Detail]
PAZOURKOVÁ, Lenka, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ a Monika ŠUPOVÁ. Study of interactions between bioapatite from human bone and Ca - deficient hydroxyapatite. In: Nanomaterials and Nanotechnology in 2021. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2021. s. 28-30. ISBN 978-80-248-4585-2. [Detail]
ZÁGORA, Jakub, Daniela PLACHÁ, Karla ČECH BARABASZOVÁ, Sylva HOLEŠOVÁ, Roman GABOR, M. Fernandez GARCÍA a A. Muňoz BONILLA. Preparation of polylactide nanoparticles by supercritical fluid technology. In: Nanomaterials and Nanotechnology in 2021. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2021. s. 38-42. ISBN 978-80-248-4585-2. [Detail]
BARDOŇOVÁ, Lenka, Adéla KOTZIANOVÁ, Jaromír KULHÁNEK, Ondřej ŽIDEK, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ a Vladimír VELEBNÝ. Encapsulation of hydrophobic drugs in hyaluronic acid nanofibers: effect of the solution preparation procedure. In: Nanomaterials and Nanotechnology in 2021. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2021. s. 78-81. ISBN 978-80-248-4585-2. [Detail]
JAMPÍLEK, Josef a Daniela PLACHÁ. Nanomaterials as antiparasitics. In: Nanomaterials and Nanotechnology in 2021. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2021. s. 88-92. ISBN 978-80-248-4585-2. [Detail]
PLACHÁ, Daniela a Josef JAMPÍLEK. Impact of Nanoparticles on Protozoa. In: Nanotechnology in Medicine : Toxicity and Safety. Hoboken: Wiley, 2021. s. 67-108. ISBN 978-1-119-76986-6. [Detail]
KOLENČÍK, Marek, Lucia NEMČEK, Martin ŠEBESTA, Martin URÍK, Dávid ERNST, Gabriela KRATOŠOVÁ a Zuzana ŠIMONOVÁ. EFFECT OF TIO2 AS PLANT-GROWTH STIMULATING NANOMATERIAL ON CROP PRODUCTION. In: PLANT RESPONSES TO NANOMATERIALS, RECENT INTERVENTIONS, AND PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL RESPONSES. Basilej: Springer, 2021. s. 129-144. ISBN 978-3-030-36739-8. [Detail]

2019

PIŠTORA, Jaromír, Michal LESŇÁK, Jan VALÍČEK, Marta HARNIČÁROVÁ a Vladimír VRABKO. Magnetic field distribution around magnetized steel ropes and its modulation by rope defects. In: Advanced Structured Materials. Volume 92. Cham: Springer, 2019. s. 211-219. ISBN 978-3-319-79004-6. [Detail]

2018

DĚDKOVÁ, Kateřina, Petr JANDAČKA, Rostislav VÁŇA, Jana KUKUTSCHOVÁ a Nikola VÍTKOVSKÁ. Morphology and Elemental Composition of Metal Based Granules in Wings of Bumblebees. In: Improved Performance of Materials. Cham: Springer, 2018. s. 207-218. ISBN 978-3-319-59589-4. [Detail]

2017

VALÁŠKOVÁ, Marta a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Cordierite ceramics: Clay minerals precursors and nanocomposite applications. In: Clay Minerals: Properties, Occurrence and Uses. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2017. s. 89-141. ISBN 978-1-5361-0823-1. [Detail]
KONVIČKOVÁ, Zuzana, Ondrej LAŠŠÁK, Gabriela KRATOŠOVÁ, Kateřina ŠKRLOVÁ a Veronika HOLIŠOVÁ. Colloidal Bio-nanoparticles in Polymer fibers: Current Trends and Future Prospects. In: Metal Nanoparticles in Pharma. Cham: Springer, 2017. s. 279-294. ISBN 978-3-319-63789-1. [Detail]
HUNDÁKOVÁ, Marianna, Kateřina DĚDKOVÁ a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Decoration of Inorganic Substrates with Metallic Nanoparticles and Their Application as Antimicrobial Agents. In: Metal Nanoparticles in Pharma. Cham: Springer, 2017. s. 295-336. ISBN 978-3-319-63789-1. [Detail]
THOMASOVÁ, Barbora a Vladimír TOMÁŠEK. Speciální metoda vzorkování hotových výrobků. In: Vzorkování. IV, Průmysl. Český Těšín: 2 THETA, 2017. s. 108-109. ISBN 978-80-86380-87-2. [Detail]

2015

PLACHÁ, Daniela, Iva BESTOVÁ, Marcel MIKESKA a Jiří KARAS. Advanced methods for organically contaminated wastewaters. In: Converted fuel and not only that : selected issues. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 129-150. ISBN 978-80-248-3685-0. [Detail]

2014

KRATOŠOVÁ, Gabriela, Kateřina DĚDKOVÁ, Ivo VÁVRA a Fedor ČIAMPOR. Investigation of nanoparticles in biological objects by electron microscopy techniques. In: Intracellular Delivery II: Fundamentals and Application. Dordrecht: Springer Netherlands, 2014. s. 165-187. ISBN 978-94-017-8895-3. [Detail]
MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Kateřina. Krystalová struktura a rentgenová difrakce-praktická část. In: Praktické příklady analýzy materiálů a nanomateriálů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 17-27. ISBN 978-80-248-3571-6. [Detail]
NEUWIRTHOVÁ, Lucie. Rentgenová fluorescenční spektrometrie - praktická část. In: Praktické příklady analýzy materiálů a nanomateriálů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 28-39. ISBN 978-80-248-3571-6. [Detail]
HOLEŠOVÁ, Sylva. Využití NMR pro analýzu vybraných archeologických materiálů organické povahy. In: Praktické příklady analýzy materiálů a nanomateriálů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 46-56. ISBN 978-80-248-3571-6. [Detail]
PLACHÁ, Daniela. Chromatografické metody pro charakterizaci historických a jiných materiálů. In: Praktické příklady analýzy materiálů a nanomateriálů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 57-67. ISBN 978-80-248-3571-6. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla. Mikroskopické metody analýzy materiálů a nanomateriálů-praktická část. In: Praktické příklady analýzy materiálů a nanomateriálů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 6-16. ISBN 978-80-248-3571-6. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna. Využití strukturních analytických dat pro molekulární modelování nanomateriálů. In: Praktické příklady analýzy materiálů a nanomateriálů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 68-82. ISBN 978-80-248-3571-6. [Detail]
TOMÁŠEK, Vladimír. Metody využívající rentgenové záření a jejich postavení v analytické chemii. In: Zásady a možnosti analýzy anorganických látek : učební text projektu "Příprava kurzů a učebních textů v oboru vzorkování a chemické analýzy" : modul K01-2014. Český Těšín: 2THETA, 2014. s. 129-130. ISBN 978-80-260-7238-6. [Detail]
MERTA, Karel a Vladimír TOMÁŠEK. Základy rentgenové spektrometrie. In: Zásady a možnosti analýzy anorganických látek : učební text projektu "Příprava kurzů a učebních textů v oboru vzorkování a chemické analýzy" : modul K01-2014. Český Těšín: 2THETA, 2014. s. 130-138. ISBN 978-80-260-7238-6. [Detail]
TOMÁŠEK, Vladimír. Elektronová mikroskopie a mikroanalýza. In: Zásady a možnosti analýzy anorganických látek : učební text projektu "Příprava kurzů a učebních textů v oboru vzorkování a chemické analýzy" : modul K01-2014. Český Těšín: 2THETA, 2014. s. 174-177. ISBN 978-80-260-7238-6. [Detail]

2013

KRATOŠOVÁ, Gabriela, Ivo VÁVRA, Kateřina HORSKÁ, Ondřej ŽIVOTSKÝ, Yvonne NĚMCOVÁ, Markéta BOHUNICKÁ, Jiří SLABOTINSKÝ, Adam SCHRÖFEL, Kateřina ROSENBERGOVÁ a Andrea KADILAK. Synthesis of metallic nanoparticles by diatoms and chrysophytes - prospects and applications. In: Green biosynthesis of nanoparticles : mechanisms and applications. Wallingford: CABI, 2013. s. 61-78. ISBN 978-1-78064-223-9. [Detail]
ČADA, Michael, Montasir QASYMEH a Jaromír PIŠTORA. Optical Wave Propagation in Kerr Media. In: Wave Propagation theories and applications. Rijeka, Croatia: INTECH, 2013. s. 175-192. ISBN 978-953-51-0979-2. [Detail]

2012

VALÁŠKOVÁ, Marta a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Vermiculite: structural properties and examples of the use. In: Clay minerals in nature, their characterization, modification and application. Rijeka: InTech, 2012. s. 209-238. ISBN 978-953-51-0738-5. [Detail]

2011

SCHRÖFEL, Adam a Gabriela KRATOŠOVÁ. Biosynthesis of Metallic Nanoparticles and Their Applications. In: Intracellular delivery : fundamentals and applications. New York: Springer, 2011. s. 373-409. ISBN 978-94-007-1247-8. [Detail]

2010

FIEDOR, Jiří, Blanka GRYGAROVÁ a Vladimír TOMÁŠEK. Toxic metals distribution during waste incineration. In: Mathematical Modelling in Environment Studies. Cordoba: José Maria Caridad y Ocerin, 2010. s. 6-12. ISBN 978-84-95723-58-1. [Detail]

1998

KLIKA, Zdeněk, Ondřej ŠUSTAI a Lucie BARTOŇOVÁ. Těkavost těžkých kovů při spalování uhlí. In: Aprochem 98, 7. konference chemické technologie. Milovy: Aprochem, Na Dračkách 13, Praha 6, 1998. s. 428-435. ISBN 80-02-01244-5. [Detail]
DANIHELKA, Pavel, Tadeáš OCHODEK, Pavel NOSKIEVIČ a Jana SEIDLEROVÁ. Těžké kovy a spalování uhlí. In: Coal utilization and fuel system. Cleanwater: Cleanwater, 1998. s. 977-987. ISBN 0-932066-23-2. [Detail]
WEISS, Zdeněk, Ondřej ŠUSTAI, Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ) a Václav ROUBÍČEK. Teplotní transformace minerálních složek uhelné hmoty. In: Mezinárodní konference APROCHEM 98. Milovy: APROCHEM '98, Na Dračkách 13, 162 00 Praha 6, Czech Republic, 1998. s. 420-428. ISBN 80-02-01244-5. [Detail]
KLIKA, Zdeněk, Ondřej ŠUSTAI a Lucie BARTOŇOVÁ. Těkavost těžkých prvku při spalování uhlí. In: Mezinárodní konference APROCHEM 98. Milovy: APROCHEM '98, Na Dračkách 13, 162 00 Praha 6, Czech Republic, 1998. s. 428-435. [Detail]
ZEGZULKA, Jiří, Ondřej ŠUSTAI a Aleš SLÍVA. Praktické zkušenosti s měřením popílků na laserovém granulometru Fritsch C22. In: Recyklace odpadů II. Ostrava: Ediční středisko VŠB - TU Ostrava, 1998. s. 185-192. ISBN 80-7078 588-8. [Detail]
KOZUBEK, Ervín, Berthold THOMAS, Václav ROUBÍČEK a Vlasta ŠTEFANIDESOVÁ. Strukturensuchungen an Ausgewahlten Benzinen mit Hilfe 1H- und 13C-NMR-Spektroskopie. In: Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, řada hutnická. VŠB-TU Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. s. 69-79. [Detail]

1997

DANIHELKA, Pavel a Jana SEIDLEROVÁ. Problém síranů při recyklaci siřičitanu hořečnatého při výrobě celulózy. In: Recyklace odpadů. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 1997. s. 011-19. ISBN 80-7078-787-3. [Detail]
DANIHELKA, Pavel, Jana SEIDLEROVÁ a Tadeas RUSŇÁK. Problém síranů při recyklaci siřičitanu hořečnatého při výrobě celulózy. In: Recyklace odpadů. Ostrava: VŠB-TU, 1997. s. 11-19. ISBN 80-7078-487-3. [Detail]

1996

WEISS, Zdeněk. Distribution of Heavy Metals Beetwen Inorganic and Organic Parts of Coal. In: . Clearwater: American Society of Mechanical Engineers Fuels Clearwater, 1996. ISBN Není. [Detail]
FEČKO, Peter, Adriana FARKAŠOVÁ a Radmila KUČEROVÁ. The application of the Thiobacillus ferrooxidans bacteria in leaching of the waste from Tatra Kopřivnice a.s. In: 5th International Symposium on the Reclamation, Treatment.... Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1996. s. 579-587. ISBN 80-7078-349-4. [Detail]
WEISS, Zdeněk, Milan RIEDER a Slavomil ĎUROVIČ. Effect of stacking disorder on the X-ray diffraction patterns of graphite polytypes. In: Carbon and carbonaceous composite materials. USA, Illinois: World Scientific Publishing Co.Pte.Ltd., 1996. s. 106-117. ISBN 981-02-2801-5. [Detail]

1995

WEISS, Zdeněk, Zdeněk KLIKA, Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ), Ondřej ŠUSTAI a Vladimír TOMÁŠEK. The effect of coal combustion temperature on mineralogical composition and content of residual trace elements in ash. In: Acta Montana. Praha: , 1995. s. 103-119. ISSN 1211-1929. [Detail]
JONŠTA, Zdeněk, Vladimír TOMÁŠEK a Karel MAZANEC. Hodnocení odolnosti vysokopevných ocelí proti koroznímu praskání v závislosti na pH vnějšího prostředí. In: Metal '95. Ostrava: Tanger, s.r.o. Ostrava, 1995. s. 233-242. [Detail]

1994

FEČKO, Peter a Radmila KUČEROVÁ. Bakteriálné luhovanie pyritu. In: . Košice1994. s. 26. [Detail]
LEŠKO, Juraj, Jana SEIDLEROVÁ a Vladimír TOMÁŠEK. Problematika posuzování rizikovosti metalurgických odpadů. In: . Řeka: Dům Techniky, 1994. [Detail]
FEČKO, Peter, Radmila KUČEROVÁ a Michal BIELESZ. Bakteriálne lúhovanie pyritu. In: Biometalurgia III.. Košice: ÚG SAV, 1994. s. 26-34. ISBN není. [Detail]
JONŠTA, Zdeněk, Vladimír TOMÁŠEK a Karel MAZANEC. Optimalizace tepelného zpracování vysokopecních ocelí z hlediska odolnosti proti koroznímu praskání. In: Conmet '94. Brno: Conmet, s.r.o. Brno, 1994. s. 61-64. [Detail]
JONŠTA, Zdeněk, Vladimír TOMÁŠEK a Karel MAZANEC. Únava řezné keramiky při opakovaném zatěžování. In: Conmet '94. Brno: Conmet, s.r.o. Brno, 1994. s. 98-101. [Detail]
FEČKO, Peter, Radmila KUČEROVÁ a Helena RACLAVSKÁ. Bakteriálne lúhovanie sulfidov (pyritu,chalkopyritu a arzenopyritu) a ich porovnanie. In: Ecotechnologies, monitoring and managment in the Environment. Košice: TU Košice, 1994. s. 164-171. ISBN není. [Detail]
JONŠTA, Zdeněk, Vladimír TOMÁŠEK a Karel MAZANEC. Analýza lomových ploch vysokopevných ocelí z hlediska odolnosti proti koroznímu praskání. In: Fractography '94. Stará Lesná: VTEI-ÚMV SAV, Košice, 1994. s. 224-228. [Detail]
FEČKO, Peter, Radmila KUČEROVÁ a Alena BEŇOVSKÁ. Zmeny arzenopyritu v priebehu bakteriálného lúhovania. In: Mineralogie ,geochemie a životní prostředí.. Ostrava: VŠB Ostrava, 1994. s. 58-61. ISBN není. [Detail]
JONŠTA, Zdeněk, Vladimír TOMÁŠEK a Karel MAZANEC. Problematika hodnocení odezvy řezné keramiky na opakované zatěžování. In: Nástrojové materiály. Ostravice: katedra MI, VŠB-TU, 1994. s. 348-356. [Detail]
FEČKO, Peter, Radmila KUČEROVÁ a Michal BIELESZ. Bacterial leaching of pyrite from Medard Mine North Bohemian Brown Coal Basin. In: XXVI.Krakovska konferencja naukovo-techniczna przerobki kopa. Kraków PR: AGH Kraków, 1994. s. 221-230. ISBN 83-85886-07-9. [Detail]

1993

TOMÁŠEK, Vladimír, Karel MAZANEC a Zdeněk JONŠTA. Hodnocení změn pH na čele trhliny vysokopevných ocelí při korozním praskání. In: Conmet '93. Brno: Conmet, s.r.o. Brno, 1993. s. 52-55. [Detail]
JONŠTA, Zdeněk, Vladimír TOMÁŠEK a Karel MAZANEC. Příspěvek k hodnocení lomové houževnatosti technické keramiky a její odezva na opakováné zatěžování. In: Jakost a materiálové inženýrství. Ostrava: katedra MI, VŠB-TU Ostrava, 1993. s. 113-122. [Detail]
JONŠTA, Zdeněk, Vladimír TOMÁŠEK a Karel MAZANEC. Příspěvek k hodnocení vývinu popouštěcí křehkosti ocelí používaných v jaderné energetice. In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Mariánské Lázně: ČVTS ŠKODA výzkum, s.r.o. Plzeň, 1993. s. 187-190. [Detail]

1992

JONŠTA, Zdeněk, Vladimír TOMÁŠEK a Karel MAZANEC. Hodnocení lomové houževnatosti a odezvy na cyklické zatížení korundové keramiky používané na účely implantace. In: Amateur 92. Bratislava: Dom techniky ZSVTS, 1992. s. 190-191. ISBN 80-233-0245-0. [Detail]
JONŠTA, Zdeněk, Karel MAZANEC a Vladimír TOMÁŠEK. Hodnocení technické keramiky proti porušení a jejich odezvy na opakováné zatížení. In: Jakost a materiálové inženýrství. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1992. s. 30-37. [Detail]
TOMÁŠEK, Vladimír, Peter FILIP a Karel MAZANEC. Korozní charakteristiky paměťových slitin TiNi. In: Korozivzdorné oceli a slitiny. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1992. s. 235-240. [Detail]

E-Monografie

e-monografie Nanomaterials-and-nanotechnology-in-2021

ISBN 978-80-248-4585-2

DOI: 10.31490/9788024845852

obalka_monografie