Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Abstrakt nebo poster ve sborníku

2022

HELEGDA, Matouš, Miroslav MYNARZ a Jan SKŘÍNSKÝ. Studium hybridních směsí kukuřičného škrobu s vodíkem. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2022. 27-29 s. ISBN 978-80-7385-256-6. [Detail]

2015

OBALOVÁ, Lucie, Kateřina KARÁSKOVÁ, František KOVANDA, Květa JIRÁTOVÁ, Jaromír ŠRÁMEK, Piotr KUSTROWSKI, Žaneta CHROMČÁKOVÁ, Kateřina PACULTOVÁ, Kamila KOČÍ, Karel BOROVEC a Milan DEJ. K/Co4MnAlOx catalyst for N2O abatement from nitric acid plant waste gases – results of pilot plant-scale testing. [Rusko]: [s.n.], 2015. 466 s. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]

2014

SKŘÍNSKÁ, Mária, Jan SKŘÍNSKÝ, Christina SERAFÍNOVÁ, Radka PŘICHYSTALOVÁ a Petra LUKEŠOVÁ. Comparison of three nanoparticle sizing instruments: The influence of aerosol-exhaust system in an industrial seeding process. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2014. 1546 s. ISBN 978-80-02-02555-9. [Detail]
DOLNÍČEK, Petr, Petra LUKEŠOVÁ, Mária SKŘÍNSKÁ, Jan SKŘÍNSKÝ, Jan MAREK, Ivana BARTLOVÁ, Hana VĚŽNÍKOVÁ, Christina SERAFÍNOVÁ a Radka PŘICHYSTALOVÁ. Prediction of flammable mixtures flash-point. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2014. 1549 s. ISBN 978-80-02-02555-9. [Detail]
DOLNÍČEK, Petr, Jan SKŘÍNSKÝ, Petra LUKEŠOVÁ, Mária SKŘÍNSKÁ, Jan MAREK, Ivana BARTLOVÁ, Hana VĚŽNÍKOVÁ, Christina SERAFÍNOVÁ a Radka PŘICHYSTALOVÁ. Flash-point prediction for binary mixtures of alcohols with water in order to improve their safety. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2014. ISBN 978-80-02-02555-9. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan a Mária SKŘÍNSKÁ. Calculation of maximum explosion pressure for gaseous C1-C3 oxidiser mixtures with different initial temperatures in a spherical closed volume. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2014. ISBN 978-80-02-02555-9. [Detail]
KALIČÁKOVÁ, Zdeňka, Pavel DANIHELKA a Jana KUKUTSCHOVÁ. Charakterizace emisí ultrajemných částic z brzdných procesů na dynamometru. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2014. ISBN 978-80-7013-568-6. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan a Mária SKŘÍNSKÁ. EXPLOSIONS IN POWER INDUSTRY - CASES, CAUSES, CONSEQUENCES, AND PREVENTION. Košice: Technická univerzita, 2014. ISBN 978-80-553-1715-1. [Detail]

2013

ŘEHÁČEK, Jakub, Jakub DLABKA, Pavel DANIHELKA, Barbora BAUDIŠOVÁ, Jan SKŘÍNSKÝ a Vilém SLUKA. Optimization of external emergency planning zones in the Czech Republic. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning/Social Research, 2013. 92-93 s. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]