Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Zpráva

2023

BOROVEC, Karel a Lukáš PILAŘ. Účinnost a optimalizace technologie na snížení konc.Hg v emisích ze spalování fosilních paliv roztokem do DeSOx. CEZ, Energotrans, 2023. [Detail]
NEUFINGER, Zdeněk, Radim KOVAŘÍK, Martina BOROVCOVÁ a Vladimír KULIL. Ekonomické posouzení a zpracování znaleckého posudku - platnost a verifikace EIA "Metro I.D". CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář, 2023. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Jana RŮŽIČKOVÁ, Marek KUCBEL, Barbora ŠVÉDOVÁ, Kristýna BIELESZOVÁ, Thibaud MARCEL, Konstantin RACLAVSKÝ, Dagmar JUCHELKOVÁ, Radim KOVAŘÍK, Dalibor MATÝSEK, Michal ŠAFÁŘ a Pavel KANTOR. Zpráva pro identifikaci vlastností rekultivačních substrátů na bázi kalů z ČOV a dalších vhodných odpadních materiálů SS03010311-V3. Ministerstvo životního prostředí, 2023. [Detail]
VEREŠ, Ján, Jakub ČESPIVA, Jan SKŘÍNSKÝ, Jan KOLONIČNÝ a Tadeáš OCHODEK. Kompletní analýza možnosti nasazení technologií. Neuveden, 2023. [Detail]
BOROVEC, Karel, Radim KOVAŘÍK, Silvie PURMENSKÁ a Martina BOROVCOVÁ. Využití energetických produktů ze spalování uhlí-technicko ekonomická studie. PKN Orlen, Unipetrol Litvínov, 2023. [Detail]
BOROVEC, Karel a Lukáš PILAŘ. Snižování emisí Hg na limity dle BAT roztokem do DeSOx. Sev.en Engeneering s.r.o., 2023. [Detail]
BOROVEC, Karel a Lukáš PILAŘ. Snižování emisí HgT na limity dle BAT, roztokem do DeSOx. Sev.en Engeneering s.r.o., 2023. [Detail]
BOROVEC, Karel a Lukáš PILAŘ. Snižování emisí HgT na limity dle BAT, roztokem do DeSOx, při provozu jednoho absorberu. Sev.en Engeneering s.r.o., 2023. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš a Jakub ČESPIVA. Analýza životního cyklu TAP. Technologická agentura ČR, 2023. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš a Jakub ČESPIVA. Stanovení vhodnosti definovaného TAP ve směsi se dřevem pro proces zplyňování a vyhodnocení produkovaného plynu. Technologická agentura ČR, 2023. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš a Jakub ČESPIVA. Zplyňování a syntéza TAP. Technologická agentura ČR, 2023. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Milan BOROVEC, Jakub MICHALÁK, Robert ČALA a Roman KARÁSEK. Validace a linearizace technologií KME pro PZL a TZL, plnění EL dle BAT, TK, HCl, HF, Hg. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2023. [Detail]
BOROVEC, Karel a Lukáš PILAŘ. Snižování emisí HgT na limity dle BAT, roztokem do DeSOx a vliv na produkty z odsíření. ČEZ EP, 2023. [Detail]

2022

BOROVEC, Karel a Milan BOROVEC. ověření technologie redukce H2S. Aeras, 2022. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Milan BOROVEC, Jakub MICHALÁK a Robert ČALA. Ověření technologie spalování fosilních paliv na plnění EL dle BAT, TK, HCL a HF. Elektrárny Opatovice, a.s., 2022. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Milan BOROVEC, Jakub MICHALÁK a Robert ČALA. Ověření technologie spalování fosilních paliv s ohledem na produkci PZL a TZL na technologii FK. Elektrárny Opatovice, a.s., 2022. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Milan BOROVEC, Jakub MICHALÁK a Robert ČALA. Výzkum technologie spalování fosilních paliv, plnění limitů dle BAT, TK, HCL a HF. Elektrárny Opatovice, a.s., 2022. [Detail]
BOROVEC, Karel a Milan BOROVEC. Ověření účinnosti technologie n asnížení emisí NOx, metodou SNCR. Energo Příbram, s.r.o., 2022. [Detail]
BOROVEC, Karel, Milan BOROVEC, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Verifikace technologie Coramax - zvýšení účinnosti EO a optimalizace záchytu TZL. FLSchmidt, 2022. [Detail]
BOROVEC, Karel a Lukáš PILAŘ. Optimalizace technologie snižování konc.Hg pomocí dávkování pevných sorbentů, včetně vlivu na emise HCl. Fakulta strojni, ČVUT Praha, 2022. [Detail]
BOROVEC, Karel a Milan BOROVEC. Verifikace výsledků  EF oxidů dusíků. GO Steel a.s., 2022. [Detail]
BOROVEC, Karel a Milan BOROVEC.  ověření technologie KGJ. IBG česko, 2022. [Detail]
BOROVEC, Karel a Milan BOROVEC. EF CH4 a N2O ze spalování zemního plynu, ověření technologie KGJ. Koneko marketing, s.r.o., 2022. [Detail]
BOROVEC, Karel a Milan BOROVEC. Zjištění reálných emisí CH4 a N2O ze spalování zemního plynu, ověření technologie KGJ. Koneko marketing, s.r.o., 2022. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Roman KARÁSEK a Milan BOROVEC. Validace a ověření správnosti kontinuálních měření PZL a TZL pro prokázání plnění EL CO, NO, SO2, a jednorázová měření  Hg, NH3 a TZL. Lenzing, a.s., 2022. [Detail]
BOROVEC, Karel a Milan BOROVEC. Ověření přesnosti nastavení analyzátoru emisí N2O a NOx, za redukcí NH3,  optimalizace technologie SNCR. Lovochemie, a.s., 2022. [Detail]
BOROVEC, Karel a Milan BOROVEC. Ověření technologie výroby ledku. Lovochemie, a.s., 2022. [Detail]
KOLONIČNÝ, Jan a Tomáš PUCHOR. Posouzení možnosti instalace FVE pro společnost MCAE Systems, s.r.o. MCAE Systems, s.r.o., 2022. [Detail]
KOLONIČNÝ, Jan. Možnosti realizace energeticky úsporných opatření v areálu společnosti MCAE Systems, s.r.o. MCAE Systems, s.r.o., 2022. [Detail]
VEREŠ, Ján, Jakub ČESPIVA, Jan SKŘÍNSKÝ, Jan KOLONIČNÝ a Tadeáš OCHODEK. Návrh a validace zkušebních aparatur. Neuveden, 2022. [Detail]
BOROVEC, Karel a Lukáš PILAŘ. Optimalizace technologie snižování konc.Hg pomocí dávkování pevných sorbentů. Orgrez, a.s., 2022. [Detail]
BOROVEC, Karel a Lukáš PILAŘ. Verifikace technologie snižování konc.Hg pomocí dávkování sorbentů do spalin v místě před EO. Orgrez, a.s., 2022. [Detail]
BOROVEC, Karel a Lukáš PILAŘ. Verifikace technologie snižování konc.Hg pomocí dávkování sorbentů do spalin v místě před odlučovačem TZL. Orgrez, a.s., 2022. [Detail]
BOROVEC, Karel a Ondřej MINTĚL. Zpráva z upgrade software pro KVET na velkých spalovacích zdrojích. Orgrez, a.s., 2022. [Detail]
BOROVEC, Karel a Lukáš PILAŘ.  technologie redukce konc.Hg systémem dávkování sorbentů do spalin v místě před odlučovačem TZL. Orgrez, a.s., 2022. [Detail]
BOROVEC, Karel a Lukáš PILAŘ. Verifikace technologie spalování uhlí s ohledem na nízké konc.Hg v emisích . Plzeňská teplárenská, a.s., 2022. [Detail]
BOROVEC, Karel a Milan BOROVEC. Ověření přesnosti KME HN3, při využití technologie SNCR pro snižování emisí NOx. RMT, 2022. [Detail]
BOROVEC, Karel a Lukáš PILAŘ. Optimalizace technologie snižování konc.Hg pomocí dávkování kapalných sorbentů v místě DeSOx. Sokolovská uhelná, a.s., 2022. [Detail]
BOROVEC, Karel a Milan BOROVEC. Ověření přesnosti nastavení analyzátoru emisí N2O, za redukcí NH3,  verifikace technologie SNCR. Synthesia, a.s., 2022. [Detail]
BOROVEC, Karel a Milan BOROVEC. Ověření přesnosti nastavení analyzátoru emisí N2O a NOx, za redukcí NH3,  verifikace technologie SNCR včetně emisí skleníkových plynů CH4. Synthesia, a.s., 2022. [Detail]
BOROVEC, Karel a Michal STÁŇA. Výzkum vlivu spalování na výstupu z FK. United Energy, a.s., 2022. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Milan BOROVEC, Jakub MICHALÁK, Robert ČALA a Roman KARÁSEK. Ověření analyzačních technologií KME PZL a TZL, plnění EL dle BAT, TK, HCl, HF, Hg. VEOLIA ENERGIE Kolín, a. s., 2022. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Milan BOROVEC, Jakub MICHALÁK a Roman KARÁSEK. Ověření technologie spalování fosilního palivaí na plnění EL dle BAT. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2022. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Milan BOROVEC, Jakub MICHALÁK, Robert ČALA a Roman KARÁSEK. Ověření technologií KME PZL a TZL, plnění EL dle BAT, TK, HCl, HF, Hg. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2022. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Milan BOROVEC, Jakub MICHALÁK, Robert ČALA a Roman KARÁSEK. Ověření technologie spalování fosilních paliv,včetně plnění limitů dle BAT, TK, HCL a HF. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2022. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Milan BOROVEC, Jakub MICHALÁK, Robert ČALA a Roman KARÁSEK. Ověření technologie spalování fosilních paliv, včetně degazačního plynu a plnění limitů dle BAT, TK, HCL a HF. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2022. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Milan BOROVEC, Jakub MICHALÁK, Robert ČALA a Roman KARÁSEK. Verifikace a nastavení technologií KME PZL a TZL, plnění EL dle BAT, TK, HCl, HF, Hg. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2022. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Milan BOROVEC, Jakub MICHALÁK, Robert ČALA a Roman KARÁSEK. Validace a linearizace technologií KME pro PZL a TZL, plnění EL dle BAT, TK, HCl, HF, Hg. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2022. [Detail]
BOROVEC, Karel a Milan BOROVEC. Ověření technologie spoluspalování uhlí a degaz.plynu . Veolia Energie Praha, 2022. [Detail]
BOROVEC, Karel, Milan BOROVEC, Jakub MICHALÁK a Robert ČALA. Ověření technologie spoluspalování uhlí a degaz.plynu. Veolia Energie Praha, 2022. [Detail]
BOROVEC, Karel, Lukáš PILAŘ, Pavel SKOPEC a Matěj VODIČKA. Výzkum pevných sorbentů pro záchyt Hg ze spalin po spalování pevných fosilních a alternativních paliv. VŠB-TUO, 2022. [Detail]
BOROVEC, Karel a Lukáš PILAŘ. Ověření a optimalizace technologie na snížení konc.Hg v emisích ze spalování uhlí. ČEZ, Energotrans a.s., 2022. [Detail]
BOROVEC, Karel a Lukáš PILAŘ. Ověření a optimalizace technologie na snížení konc.Hg v emisích ze spalování uhlí, roztokem do DeSOx. ČEZ, Energotrans a.s., 2022. [Detail]
BOROVEC, Karel a Lukáš PILAŘ. Optimalizace technologie na snížení konc.Hg v emisích ze spalování uhlí. ČEZ, a.s., 2022. [Detail]

2021

NĚMEC, Pavel. Energetický posudek areálu. ACER, 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel, Lukáš PILAŘ, Miroslav DURČÁK a Jakub MICHALÁK. Zpráva z technologického ověření technologie Coromax. AERAS, 2021. [Detail]
NĚMEC, Pavel. Energetický posudek výrobního areálu. AEROXON, 2021. [Detail]
NĚMEC, Pavel. energetický posudek společnosti. ALW, 2021. [Detail]
HOPAN, František. Výsledné referenční hodnoty PZZ ALME - OR - 06 rok 2021. ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH LABORATOŘÍ PRO MĚŘENÍ EMISÍ, 2021. [Detail]
BRANC, Michal. Vypracování projektové dokumentace. ASPO, 2021. [Detail]
NĚMEC, Pavel. Energetický posudek ASPO. ASPO, 2021. [Detail]
KAMINSKÝ, Samuel. energetický monitoring. Avion, 2021. [Detail]
KUBOŇOVÁ, Lenka, Jiří HORÁK a Jiří RYŠAVÝ. Real Life Biomass. BEST - Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH, 2021. [Detail]
BRANC, Michal. Zpracování projektové dokumentace TDI. BOSCH, 2021. [Detail]
DEJ, Milan. Protokol č. 142/21 Analýza vzorku. BRIZANT Trade s.r.o., 2021. [Detail]
MECA, Jakub. Projektová dokumentace FVE. Blažek, 2021. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Jakub ČESPIVA a Aleš RICHTER. Oponentní posudek alternativní investice projektu "Modernizace výroby kyseliny dusičné". BorsodChem MCHZ, s.r.o., 2021. [Detail]
NĚMEC, Pavel. Energetický posudek OC. Boruta, 2021. [Detail]
KUBESA, Petr. Zkušební protokol č. 264/20. Burning technology a.s., 2021. [Detail]
KUBESA, Petr. Protokol č. 2/21. Burning technology a.s., 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel a Lukáš PILAŘ. Kontinuální měření emisí Hg, ověření technologie Clairon, záchyt TK. Caliron Ltd, 2021. [Detail]
DEJ, Milan, Jiří HORÁK a Jan OPLETAL. Pecní trubicové zkoušky dvou vzorků "těžebního odpadu". DIAMO, státní podnik, 2021. [Detail]
DEJ, Milan a Jiří HORÁK. Sanace hořících uhelných odvalů - stanovení pomocných parametrů vzorků těžebního odpadu z odvalu Heřmanice. DIAMO, státní podnik, 2021. [Detail]
DEJ, Milan a Jiří HORÁK. Sanace hořících uhelných odvalů - stanovení pomocných parametrů vzorků těžebního odpadu z odvalu Heřmanice. DIAMO, státní podnik, 2021. [Detail]
BRANC, Michal. PD technologického zařízení. DISTEP, 2021. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Aktualizace TES. DPO, 2021. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Vypracování analýzy. DPP, 2021. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Energeticky úsporný projekt. DPP, 2021. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Sloučená projektová dokumentace. DPU, 2021. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. realizační dokumentace. EKOPRIM, 2021. [Detail]
NĚMEC, Pavel. EP administrativní budovy. EM Polar, 2021. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Jakub ČESPIVA a Aleš RICHTER. Oponentní posudek alternativní investice projektu "Modernizace teplárny ŠKO-ENERGO". ERNST & YOUNG, s.r.o., 2021. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Jakub ČESPIVA a Aleš RICHTER. Oponentní posudek alternativní investice projektu "Výrobna KD7-nový energetický zdroj". EUFC CZ s.r.o., 2021. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Jakub ČESPIVA a Aleš RICHTER. Oponentní posudek alternativní investice projektu "ALFAGEN - Modernizace technologie tavení a lití". EUFC CZ s.r.o., 2021. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Jakub ČESPIVA a Aleš RICHTER. Oponentní posudek alternativní investice projektu "Teplárna T600". EUFC CZ s.r.o., 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Milan BOROVEC, Jakub MICHALÁK a Robert ČALA. Ověření technologie spalování uhlí na plnění EL dle BAT. Elektrárny Opatovice, a.s., 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Milan BOROVEC, Jakub MICHALÁK a Robert ČALA. Ověření technologie spalování uhlí na plnění EL dle BAT. Elektrárny Opatovice, a.s., 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Milan BOROVEC, Jakub MICHALÁK a Robert ČALA. Ověření KME PZL a TZL na technologii FK. Elektrárny Opatovice, a.s., 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Milan BOROVEC, Jakub MICHALÁK a Robert ČALA. Ověření technologie KME PZL a TZL, plnění EL dle BAT, Hg. Elektrárny Opatovice, a.s., 2021. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Jakub ČESPIVA a Aleš RICHTER. Oponentní posudek alternativní investice projektu "Multipalivový kotel K15 v Teplárně E3". Energetika Třinec, a.s., 2021. [Detail]
NĚMEC, Pavel. Energetický posudek a audit. Erdrich, 2021. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Poradenský a technický servis. FNKV, 2021. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Energetický generel. FNO, 2021. [Detail]
KYJOVSKÝ, Miroslav. Investiční záměr. FNO, 2021. [Detail]
KAMINSKÝ, Samuel. energetický monitoring. Febrex, 2021. [Detail]
KYJOVSKÝ, Miroslav. analýza koncepce zásobování. Havířov, 2021. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Žádost o dotace. Houdek MZ, 2021. [Detail]
NĚMEC, Pavel. EP výrobního areálu. INVEKTA, 2021. [Detail]
KUBESA, Petr. Zkušební protokol č. 293/21. IPM Lösungen aus Stahl s.r.o., 2021. [Detail]
KUBESA, Petr. Zkušební protokol č. 293/21. IPM Lösungen aus Stahl s.r.o., 2021. [Detail]
KAMINSKÝ, Samuel. energetický monitoring. Ingka, 2021. [Detail]
KAMINSKÝ, Samuel. energetický monitoring. Ingka, 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Ondřej MINTĚL. Verifikace intenzifikované technologie dopravy biomasy. Invelt servis, s.r.o., 2021. [Detail]
NĚMEC, Pavel. Energetický posudek rozvodné sítě. Klatovská teplárna, 2021. [Detail]
KAMINSKÝ, Samuel. energetický monitoring. Korekt export, 2021. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. optimalizace napájení. Kunín, 2021. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Administrace EPC. LOYD Group, s.r.o., 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Roman KARÁSEK a Milan BOROVEC. Verifikace přesnosti a ověření správnosti KME PZL a TZL včetně prokázání plnění EL CO, NO, SO2, Hg, NH3 a TZL. Lenzing, a.s., 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel a Milan BOROVEC. technologické ověření přesnosti nastavení analyzátoru emisí N2O a NOx, za redukcí NH3. Lovochemie, a.s., 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel a Milan BOROVEC. Ověření přesnosti nastavení analyzátoru emisí N2O a NOx, za redukcí NH3, v rozsahu QAL2. Lovochemie, a.s., 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel a Milan BOROVEC. Technologické ověření přesnosti nastavení analyzátoru emisí N2O a NOx, za redukcí NH3. Lovochemie, a.s., 2021. [Detail]
NĚMEC, Pavel. Energetický posudek objektu. MBIO, 2021. [Detail]
NĚMEC, Pavel. Energetické posouzení. MK, 2021. [Detail]
KAMINSKÝ, Samuel. energetický monitoring. Model Obaly, 2021. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Vypracování analýzy. Město Praha, 2021. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. snížení energetické náročnosti. NEPRO, 2021. [Detail]
VEREŠ, Ján, Jan KOLONIČNÝ, Tadeáš OCHODEK, Jan SKŘÍNSKÝ a Jakub ČESPIVA. Komplexní analýza postupů a provozních scénářů syntézy a separace koksárenského plynu. Neuveden, 2021. [Detail]
NĚMEC, Pavel. Energetický posudek - dotace. Northman, 2021. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. studie proveditelnosti. ONSEMI, 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel a Lukáš PILAŘ. Ověření technologie snižování konc.Hg pomocí pevnácých sorbentů. Orgrez, a.s., 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel a Lukáš PILAŘ. Ověření technologie snižování konc.Hg pomocí pevných sorbentů. Orgrez, a.s., 2021. [Detail]
NĚMEC, Pavel. TES. Ostroj, 2021. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. TDS systému vytápění. Pila MSK, 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Lukáš PILAŘ a Ondřej MINTĚL. Verifikace intenzifikované technologie spalování biomasy. Plzeňská teplárenská, a.s., 2021. [Detail]
NĚMEC, Pavel. energetický posudek EP. SILVEKO, 2021. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Projektová dokumentace KGJ. SITEZ, 2021. [Detail]
MECA, Jakub. Projektová dokumentace elektroinstalace. SITEZ, 2021. [Detail]
NĚMEC, Pavel. Energetické posouzení SMO. SMO, 2021. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. zhodnocení technického stavu. SSHR, 2021. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Poradenský servis. SSI, 2021. [Detail]
NĚMEC, Pavel. Kontrolní posudek. STEINBAUER, 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel, Milan BOROVEC, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Zpráva z technologického ověření účinnosti SNCR technologie a technologie EO. Slovenské elektrárně, a.s., 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel, Milan BOROVEC, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Zpráva z technologického ověření účinnosti technologie SNCR a EO. Slovenské elektrárně, a.s., 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel, Milan BOROVEC, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Zpráva z technologického ověření účinnosti technologie SNCR a EO. Slovenské elektrárně, a.s., 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel a Lukáš PILAŘ. Ověření technologie snižování konc.Hg pomocí kapalnýchh sorbentů. Sokolovská uhelná, právní služby, 2021. [Detail]
KAMINSKÝ, Samuel. energetický monitoring. Solar Pálava, 2021. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. FVE. Soufflet, 2021. [Detail]
DEJ, Milan. Protokol č. 264/21 Analýza vzorku. Strojírenský zkušební ústav, s.p., 2021. [Detail]
NĚMEC, Pavel. Energetický audit. Studio A, 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel a Milan BOROVEC. technologickéověření přesnosti nastavení analyzátoru plynných emisí za katalyzátorem. Synthesia, a.s., 2021. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Jakub ČESPIVA a Karel BOROVEC. Analýza systémů čištění spalin v decentralizovaném zdroji. Technologická agentura ČR, 2021. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš a Jakub ČESPIVA. Oponentní posudek alternativní investice projektu "Modernizace zdroje "Brno - sever" pro soustavu zásobování tepelnou energií města Brna". Teplárny Brno, a.s., 2021. [Detail]
KAMINSKÝ, Samuel. energetický monitoring. Toma, 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel a Lukáš PILAŘ. Ověření technologie spalování HU a biomasy s ohledem na nové limity BAT. United Energy, a.s., 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Roman KARÁSEK a Milan BOROVEC. provedení ověření správnosti KME PZL a TZL včetně prokázání plnění EL CO, NO, SO2, Hg a TZL vrozsahu QAL2 a AST. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Roman KARÁSEK, Milan BOROVEC a Robert ČALA. technologické ověření správnosti KME PZL a TZL včetně prokázání plnění EL CO, NO, SO2, Hg a TZL v rozsahu QAL2, AST a BAT. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Roman KARÁSEK, Milan BOROVEC a Robert ČALA. technologické ověření správnosti KME PZL a TZL včetně jednorázových odběrů pro prokázání plnění EL CO, NO, SO2, Hg a TZL v rozsahu QAL2, AST a BAT. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Roman KARÁSEK, Milan BOROVEC a Robert ČALA. Technologické ověření správnosti KME PZL a TZL včetně jednorázových odběrů pro prokázání plnění EL CO, NO, SO2, Hg a TZL v rozsahu QAL2, AST a BAT. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2021. [Detail]
NĚMEC, Pavel. Energetické posouzení Varroc. Varroc, 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Roman KARÁSEK a Jakub MICHALÁK. Ověření přesnosti a správnosti KME PZL a TZL včetně prokázání plnění EL CO, NO, SO2, TZL. Veolia Energie Praha, a.s., 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel a Milan BOROVEC. Optimalizace technologie spalování s ohledem na emise HCL ze spalování biomasy. Veolia Energie ČR, a.s., 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel a Milan BOROVEC. Ověření technologie spalování s ohledem na emise HCL ze spalování biomasy. Veolia Energie ČR, a.s., 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel a Milan BOROVEC. Optimalizace technologie spalování s ohledem na emise HCL ze spalování biomasy, limity BAT. Veolia Energie ČR, a.s., 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel, Milan BOROVEC, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Zpráva z technologického ověření účinnosti SNCR technologie a technologie EO. Veolia Energie, ČR, a.s., 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel, Milan BOROVEC, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Zpráva z technologického ověření účinnosti SNCR technologie a technologie EO. Veolia Energie, ČR, a.s., 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Roman KARÁSEK a Jakub MICHALÁK. Verifikace přesnosti nastavení analyzátoru PZL a TZL, včetně zjištění konc. hg v emisích. Veolia energie ČR, a.s., a.s., 2021. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. organizace VZ. Vrchlabí, 2021. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Žádost o dotace organizace VŘ. Vyncke, 2021. [Detail]
HORÁK, Jiří, Petr MUSIL a František HOPAN. Studené testy na modelu roštu Radegast 1. Vyncke, s.r.o, 2021. [Detail]
DEJ, Milan. Protokol č. 160/21 Analýza vzorku. Vyncke, s.r.o, 2021. [Detail]
DANIHELKA, Pavel, Jan KOLONIČNÝ, David KUPKA, Ján VEREŠ, Jan SKŘÍNSKÝ, Silvie PETRÁNKOVÁ ŠEVČÍKOVÁ, Veronika BRANCOVÁ HASE, Lenka SCHREIBEROVÁ, Jan SMOLKA, Kamila KEMPNÁ, Kateřina BLAŽKOVÁ, Lenka BRUMAROVÁ, Petr NOVOTNÝ, Kamil KEMPNÝ a Lubomír KŘÍŽ. Souhrnná výzkumná zpráva projektu RESIMAS. VŠB-TUO, 2021. [Detail]
HORÁK, Jiří a Jiří RYŠAVÝ. Testing of two catalytic converters in wood stove. Whitebeam d.o.o., 2021. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Vypracování projektové dokumentace. ZSMV, 2021. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Technický průzkum. ZSMV, 2021. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Energeticky úsporná opatření. ČD, 2021. [Detail]
BRANC, Michal. Zpracování projektové dokumentace 1. ČEZ, 2021. [Detail]
BRANC, Michal. Zpracování projektové dokumentace. ČEZ, 2021. [Detail]
NĚMEC, Pavel. energetická analýza. ČEZ, 2021. [Detail]
BOROVEC, Karel a Lukáš PILAŘ. Ověření technologie snižování konc. Hg pomocí pevných sorbentů fy Lhoist. ČVUT, 2021. [Detail]
KAMINSKÝ, Samuel. energetický monitoring. Čeladná, 2021. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Jakub ČESPIVA a Aleš RICHTER. Oponentní posudek alternativní investice projektu "Modernizace procesu výpalu slínku v Cementárně Mokrá". Českomoravský cement, a.s., 2021. [Detail]
NĚMEC, Pavel. Energetický posudek. Česká Kamenice, 2021. [Detail]
NĚMEC, Pavel. Energetický posudek. Česká Kamenice, 2021. [Detail]

2020

PACULTOVÁ, Kateřina, Kateřina KARÁSKOVÁ, Tomáš KIŠKA, Ivan KOUTNÍK, Lucie OBALOVÁ, David JECHA, Ján VEREŠ a Milan BOROVEC. Zhodnocení možností snižování emisí NOx z vybraných kogeneračních jednotek selektivní katalytickou redukcí. -, 2020. [Detail]
BOROVEC, Karel, Milan BOROVEC, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Zpráva z technologického ověření účinnosti EO a optimalizace záchytu TZL. AERAS, a.s., 2020. [Detail]
HOPAN, František. Výsledné referenční hodnoty PZZ ALME - OR - 06 rok 2020. ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH LABORATOŘÍ PRO MĚŘENÍ EMISÍ, 2020. [Detail]
KUBOŇOVÁ, Lenka, Milan DEJ a Zdeněk KYSUČAN. Dlouhodobé využití neutralizačního boxu ALMEVA. Almeva East Europe s.r.o., 2020. [Detail]
KYJOVSKÝ, Miroslav. Aoyama Automotive Fasteners Czech, s.r.o. Aoyama Automotive Fasteners Czech, s.r.o., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Arch.Design, s.r.o. Arch.Design, s.r.o., 2020. [Detail]
BRANC, Michal. Armádní servisní, příspěvková organizace. Armádní servisní, příspěvková organizace, 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. ARPEX MORAVA s.r.o. Arpex Morava s.r.o., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Ateliér POD VĚŽÍ s.r.o. Ateliér Pod Veží, 2020. [Detail]
KUBOŇOVÁ, Lenka, Jiří HORÁK a Jiří RYŠAVÝ. Real Life Biomass. BEST - Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH, 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. BMS SERVIS, s.r.o. BMS SREVIS, s.r.o., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. BOSCH DIESEL s.r.o. BOSCH DIESEL s.r.o., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. BOSCH DIESEL s.r.o. BOSCH DIESEL s.r.o., 2020. [Detail]
KUBESA, Petr. Posouzení vlastností stavebního výrobku tří spotřebičů pro vytápění. Brabenec, spol. s r.o., 2020. [Detail]
KUBESA, Petr. Zkoušení parametrů lokálního topidla pro domácnosti s označením 008A. Burning technology a.s., 2020. [Detail]
KUBESA, Petr. Zkušební protokol č. 235/20. Burning technology a.s., 2020. [Detail]
KUBESA, Petr. Zkušební protokol č. 255/20. Burning technology a.s., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. C.E.I.S. CZ s.r.o. C.E.I.S. CZ s.r.o., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Cement Hranice, akciová společnost. Cement Hranice a.s., 2020. [Detail]
DEJ, Milan a Miroslav JAROCH. Sanace hořících uhelných odvalů - stanovení pomocných parametrů vzorků separované hlušiny. DIAMO, státní podnik, 2020. [Detail]
MECA, Jakub. ENESA a. s. ENESA a.s., 2020. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. ENESA a.s. ENESA a.s., 2020. [Detail]
BOROVEC, Karel a Lukáš PILAŘ. Ověření koncentrace emisí Hg za mokrou absorpcí SO2, včetně speciace. EOP, a.s., 2020. [Detail]
BOROVEC, Karel a Milan BOROVEC. Zpráva z technologického měření konc. NH3 při dávkování sorbentu na snížení podílu NH3 v emisích. EVECO , s.r.o., 2020. [Detail]
BOROVEC, Karel a Milan BOROVEC. Testování emisí NH3 v emisích ze spalování biomasy za technologií SNCR. Energo Future, 2020. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Protokoly z ověření přesnosti nastavení analyzátoru PZL, Hg a TZL. Energy, a.s., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. FORLIT, a. s. FORLIT, a.s., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Hotel ČHS s.r.o. HOTEL ČHS s.r.o., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Houdek MZ s.r.o. HOUDEK MZ s.r.o., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Dotační poradenství. Houdek, 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal a Tomáš KUBOVSKÝ. IMPRA spol. s r.o. IMPRA spol. s r.o., 2020. [Detail]
BRANC, Michal. Intermont, Opatrný, s.r.o. Intermont Opatrný, s. r. o., 2020. [Detail]
NĚMEC, Pavel. KH TEBIS s.r.o. KH TEBIS s.r.o., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Kaňka + Partners s.r.o. Kaňka + Partners s.r.o., 2020. [Detail]
KUBESA, Petr. Zkouška odolnosti proti tepelnému přetížení u obestavěné krbové vložky spalující dřevo. KomínyCZ, s.r.o., 2020. [Detail]
KUBESA, Petr a Martin GARBA. Spalovací zkoušky krbové vložky s betonovou sestavou v kalorimetrické komoře. KomínyCZ, s.r.o., 2020. [Detail]
BOROVEC, Karel a Lukáš PILAŘ. Zpřesnění EF CH4 a N2O ze spalování fosilních paliv. Koneko marketing, s.r.o., 2020. [Detail]
BOROVEC, Karel a Milan BOROVEC. Zpřesnění EF CH4 a N2O ze spalování zemního plynu. Koneko marketing, s.r.o., 2020. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Roman KARÁSEK a Milan BOROVEC. Verifikace přesnosti a ověření správnosti KME PZL a TZL včetně prokázání plnění EL CO, NO, SO2 a TZL. Lenzing, a. s., Biocel Paskov, 2020. [Detail]
BOROVEC, Karel a Milan BOROVEC. Protokol z ověření přesnosti nastavení analyzátoru emisí N2O a NOx, za redukcí NH3. Lovochemie, a.s., 2020. [Detail]
BOROVEC, Karel a Milan BOROVEC. Zpráva z ověření přesnosti nastavení analyzátoru plynných emisí za katalyzátorem. Lovochemie, a.s., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. MEDUNA vakuová kalírna s.r.o., 2020. [Detail]
KYJOVSKÝ, Miroslav. MS UTILITIES & SERVICES. MS UTILITIES & SERVICES, 2020. [Detail]
NĚMEC, Pavel. Mikroelektronika spol. s r.o. Mikroelektronika spol. s r.o., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Město Horní Slavkov. Město Horní Slavkov, 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Město Nejdek. Město Nejdek, 2020. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace. Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Městská nemocnice v Odrách, příspěvková organizace. Městská nemocnice v Odrách, p.o., 2020. [Detail]
KYJOVSKÝ, Miroslav. Městský dopravní podnik, a. s., Opava. Městský dopravní podnik Opava, a.s., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. NOSTA-HERTZ spol. s r.o. NOSTA - HETZ spol. s r.o., 2020. [Detail]
KYJOVSKÝ, Miroslav. Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace. Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. OKK Koksovny, a.s. OKK Koksovny, a.s., 2020. [Detail]
MECA, Jakub. ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIK, s.r.o. ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o., 2020. [Detail]
KRPEC, Kamil. Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku - teplovodní kotel Biopel MINI. OPOP spol. s r.o., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. OSTROJ, a.s. OSTROJ a.s., Těšínská 1586/66, 746 41 Opava€, 2020. [Detail]
BOROVEC, Karel a Lukáš PILAŘ. Zpráva z technologického ověření KME Hg. Orgrez, a.s., 2020. [Detail]
NĚMEC, Pavel. POHL cz, a.s. POHL cz, a.s., 2020. [Detail]
KYJOVSKÝ, Miroslav. Palivový kombinát Ústí, státní podnik. Palivový kombinát Ústí, státní podnik, 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal a Tomáš KUBOVSKÝ. Pobtex s.r.o. Pobtex s.r.o., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Porsche Immobilien CZ spol. s r.o. Porsche Immobilien CZ spol. s r.o., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Porsche Immobilien CZ. Porsche Immobilien CZ spol. s r.o., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Porsche Immobilien CZ spol. s r.o. Porsche Immobilien CZ spol. s r.o., 2020. [Detail]
BRANC, Michal. RIGHT POWER, a. s. RIGHT POWER, a.s., organizační složka, 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. SITEZ s. r. o. SITEZ s.r.o., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Sladovny Soufflet ČR, a.s. Sladovny Soufflet ČR, a.s., 2020. [Detail]
BOROVEC, Karel a Lukáš PILAŘ. Ověření koncentrace emisí Hg za mokrou absorpcí SO2, včetně speciace. Sokolovská uhelná. a.s., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Special Service International Energy, a. s. Special Service International Energy, a. s., 2020. [Detail]
MECA, Jakub. Správa železnic, státní organizace. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Statutární město Brno. Statutární město Brno, 2020. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Statutární město Ostrava. Statutární město Ostrava, 2020. [Detail]
DEJ, Milan. Protokol č. 253/20 Analýza vzorku. Strojírenský zkušební ústav, s.p., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. TEDOM. TEDOM, 2020. [Detail]
BRANC, Michal. TENZA, a.s. TENZA, a.s., 2020. [Detail]
KYJOVSKÝ, Miroslav. TEPO s. r. o. TEPO s. r. o., 2020. [Detail]
MECA, Jakub. TISKÁRNA GRAFICO s.r.o. TISKÁRNA GRAFICO s.r.o., 2020. [Detail]
BOROVEC, Karel a Ondřej MINTĚL. Zpráva z technologického měření teplot spalin z motorů. TU Liberec, 2020. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Jakub ČESPIVA a Petr BIELAN. Detailní analýza potenciálu TAP. Technologická agentura ČR, 2020. [Detail]
ČESPIVA, Jakub, Tadeáš OCHODEK a Jan KOLONIČNÝ. Analýza vlivu kvality různých druhů TAP na technologie energetického zdroje. Technologická agentura ČR, 2020. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Roman KARÁSEK a Milan BOROVEC. Ověření přesnosti a správnosti provozních měření průtoků spalin a vzduchů. Tenza, a. s., 2020. [Detail]
BOROVEC, Karel a Lukáš PILAŘ. Ověření koncentrace emisí Hg za polosuchou metodou DeSOx, včetně speciace. Teplárna Otrokovice, a.s., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Thomayerova nemocnice. Thomayerova nemocnice, 2020. [Detail]
BRANC, Michal. UCED Energy s.r.o. UCED Energy s.r.o., 2020. [Detail]
BOROVEC, Karel a Lukáš PILAŘ. Testování emisí NH3 v emisích a popílku z fluidním kotei za technologií SCR. UJV Řež, 2020. [Detail]
BRANC, Michal. Veolia Energie ČR, a. s. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2020. [Detail]
BOROVEC, Karel a Milan BOROVEC. Zpráva z garančních měření nových plynových kotlů. Veolia Energie Praha, 2020. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Roman KARÁSEK a Jakub MICHALÁK. Verifikace přesnosti a ověření správnosti KME PZL a TZL včetně prokázání plnění EL CO, NO, SO2, TZL. Veolia Energie Praha, a.s., 2020. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Roman KARÁSEK a Milan BOROVEC. Verifikace přesnosti a ověření správnosti KME PZL a TZL včetně prokázání plnění EL CO, NO, SO2, Hg a TZL. Veolia Kolín, a.s., 2020. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Roman KARÁSEK a Milan BOROVEC. Verifikace přesnosti a ověření správnosti KME PZL a TZL včetně prokázání plnění EL CO, NO, SO2, Hg a TZL. Veolia Kolín, a.s., 2020. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Protokoly z ověření přesnosti nastavení analyzátoru PZL a TZL, včetně zjištění konc. hg v emisích. Veolia energie ČR, a.s., a.s., 2020. [Detail]
HORÁK, Jiří, Petr MUSIL a František HOPAN. Studené testy na modelu roštu Radegast 1. Vyncke, s.r.o, 2020. [Detail]
DEJ, Milan. Protokol č. 171/20 Analýza vzorku. Vyncke, s.r.o, 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. VÝTAHY KVADRO, s.r.o. VÝTAHY KVADRO, s.r.o., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Vápenka Čertovy schody a.s. Vápenka Čertovy schody a.s., 2020. [Detail]
ČESPIVA, Jakub, Jan SKŘÍNSKÝ, Ján VEREŠ, Stanislav BAJER, Aleš RICHTER a Tadeáš OCHODEK. Výzkum procesů konverze paliv na vodík a bezpečnost vodíkových technologií. VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2020. [Detail]
ČESPIVA, Jakub, Jan SKŘÍNSKÝ, Jan KOLONIČNÝ, Karel BOROVEC, Oleksandr MOLCHANOV a Aleš RICHTER. Maximalizace efektivity čištění energoplynu. VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal a Tomáš KUBOVSKÝ. ČEZ ESCO, a. s. ČEZ ESCO, 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. ČEZ ESCO, a. s. ČEZ ESCO, a.s., 2020. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. ČEZ ESCO, a.s. ČEZ ESCO, a.s., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. ČEZ ESCO, a.s. ČEZ ESCO, a.s., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. ČEZ ESCO, a.s. ČEZ ESCO, a.s., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal a Tomáš KUBOVSKÝ. ČEZ ESCO, a.s. ČEZ ESCO, a.s., 2020. [Detail]
BRANC, Michal. ČEZ Energetické služby, s. r. o. ČEZ Energetické služby, a.s., 2020. [Detail]
BRANC, Michal. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ČEZ Energetické služby, s.r.o., 2020. [Detail]
BRANC, Michal. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ČEZ Energetické služby, s.r.o., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. ČEZ Energetické služby. ČEZ Energetické služby, s.r.o., 2020. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ČEZ Energetické služby, s.r.o., 2020. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ČEZ Energetické služby, s.r.o., 2020. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ČEZ Energetické služby, s.r.o., 2020. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ČEZ Energetické služby, s.r.o., 2020. [Detail]
BRANC, Michal. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ČEZ Energetické služby, s.r.o., 2020. [Detail]
BRANC, Michal. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ČEZ Energetické služby, s.r.o., 2020. [Detail]
BRANC, Michal. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ČEZ Energetické služby, s.r.o., 2020. [Detail]
BRANC, Michal. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ČEZ Energetické služby, s.r.o., 2020. [Detail]
BRANC, Michal. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ČEZ Energetické služby, s.r.o., 2020. [Detail]
KYJOVSKÝ, Miroslav. ČEZ Energo, s. r. o. ČEZ Energo, s.r.o., 2020. [Detail]
BRANC, Michal. ČEZ Energo, s.r.o. ČEZ Energo, s.r.o., 2020. [Detail]
BRANC, Michal. ČEZ Solární, s.r.o. ČEZ Solární,s.r.o., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. ČEZ Solární, s.r.o. ČEZ Solární,s.r.o., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. ČEZ Teplárenská, a. s. ČEZ Teplárenská, a. s., 2020. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. ČEZ, a. s. ČEZ, a.s., 2020. [Detail]
BOROVEC, Karel a Lukáš PILAŘ. Kontinuální měření emisí Hg, ověření koncentrace Hg včetně speciace, před a za DeSOx. ČEZ, a.s., 2020. [Detail]
BOROVEC, Karel a Lukáš PILAŘ. Kontinuální měření emisí Hg, ověřenítechnologie Clairon. ČEZ, a.s., 2020. [Detail]
DEJ, Milan. Protokol č. 72/20 Analýza vzorku. ČVUT Praha, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, 2020. [Detail]
BOROVEC, Karel a Lukáš PILAŘ. Ověření koncentrace emisí Hg z FK. ŠKOENERGO, a.s., 2020. [Detail]

2019

KUBOVSKÝ, Tomáš. Zpracování energetického posudku v areálu společnosti 3E AUTOMOTIVE a.s. 3E Automotive a.s., 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření distribuce tuhých částic před a za EO. 7en , a.s., 2019. [Detail]
KUBOVSKÝ, Tomáš. Zpracování energetického posudku pro společnost AHP 3T s.r.o. v Uničově. AHP 3T s.r.o., 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zpracování energetického posudku areálu společnosti ASPEC, spol. s r.o. v Krnově. ASPEC, spol. s r.o., 2019. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan a Ján VEREŠ. Determination of physicochemical parameters. ATEX Wolff i Wspólnicy SP, 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Vypracování Energetického auditu areálu společnosti Aircraft Industries, a.s. číslo projektu 999. Aircraft Industries, a.s., 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal a Miroslav KYJOVSKÝ. Možnosti úspory energie ve společnosti Aoyama Automotive Fasteners Czech, s.r.o. v Lovosicích. Aoyama Automotive Fasteners Czech, s.r.o., 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Odborný poradenský servis v oblasti administrace žádosti dotačního titulu. Armádní Servisní, příspěvková organizace, 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zpracování technicko-ekonomické studie pro společnost Armádní Servisní, příspěvková organizace. Armádní servisní, příspěvková organizace, 2019. [Detail]
HOPAN, František a Jiří HORÁK. Výsledné referenční hodnoty PZZ ALME - OR - 06 rok 2019. Asociace autorizovaných laboratoří pro měření emisí, 2019. [Detail]
GALĘZIOK, Tomáš. Technicko-ekonomická studie "Propojení elektrárny a lisovny pro zabezpečení odběru elektrické energie přímo z elektrárny a nastavení záložního zdroje odběru ze sítě". BIOENERGO - KOMPLEX, s.r.o., 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal a Tomáš KUBOVSKÝ. Zpracování energetického posudku ve společnosti BMB, spol. s r.o. BMB, spo. s r.o., 2019. [Detail]
KUBOVSKÝ, Tomáš. Zpracování projektové dokumentace pro společnost BMB, spol. s r. o. BMB, spol. s r.o., 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Michal BRANC a Tomáš GALĘZIOK. Poskytování služeb, poradenství a koordinančních činností, specializovaných činností společnosti BOSCH DIESEL s.r.o. BOSCH DIESEL, s.r.o., 2019. [Detail]
DEJ, Milan a Jana SERENČÍŠOVÁ. Protokol č. 87/19 Analýza vzorku. BRIZANT Trade s.r.o., 2019. [Detail]
RYŠAVÝ, Jiří a Jiří HORÁK. Stanovení provozních parametrů biolihových hořáků. Bio Flame, s.r.o., 2019. [Detail]
KUBESA, Petr a Jiří HORÁK. Zkušební protokol č. 168/19 zkoušky spotřebiče 002E. Burning technology a.s., 2019. [Detail]
KUBESA, Petr a Jiří HORÁK. Ověření provozních parametrů spotřebiče 002 a ověření funkce automatické regulace u spotřebiče 006B. Burning technology a.s., 2019. [Detail]
KUBESA, Petr a Jiří HORÁK. Protokol o posouzení vlastností stavebního výrobku č. 1/19. Burning technology a.s., 2019. [Detail]
KUBESA, Petr a Jiří HORÁK. Informativní zkoušky spotřebiče s označením 006 s automatickou regulací Timpex. Burning technology a.s., 2019. [Detail]
KUBESA, Petr a Jiří HORÁK. Zkušební protokol č. 271/19. Burning technology a.s., 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel a Lukáš PILAŘ. Ověření koncentrace emisí Hg na fluidním kotli za mokrou absorpcí, včetně speciace. C-Energy Planá, s.r.o., 2019. [Detail]
KUBOVSKÝ, Tomáš. Zpracování energetického posudku v areálu společnosti CDS-VIROPLASTIC CZ s.r.o. CDS - Viroplastic CZ, 2019. [Detail]
VEREŠ, Ján a Jan SKŘÍNSKÝ. Stanovení fyzikálně-chemických vlastností látek. COUP Ostrava s.r.o., 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal a Tomáš KUBOVSKÝ. Zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro stavební povolení a pro provedení stavby v areálu společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. Pardubicích. DEHAS s.r.o., 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal a Tomáš KUBOVSKÝ. Zpracování projektové dokumentace v areálu společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. DEHAS s.r.o., 2019. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš a Tomáš GALEZIOK. Projektová dokumentace pro akci Modernizace měnírny Libeň - výběr projekanta. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., 2019. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Kompletní projektová dokumentace pro realizaci VZT pro město Praha. Dopravní podnik hl.m. Praha, 2019. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Zpracování projektové dokumentace centrální VZT pro DP Praha, a.s. Dopravní podnik hlavního města Praha, a.s., 2019. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Projektová dokumentace montáže technologie odsávání výfukových plynů - ÚD Hostivař - projektová dokumentace pro společnost Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Dopravní podnik hlavního města Praha, a.s., 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zpracování energetické analýzy v areálu společnosti E&H services a.s. E&H services a.s., 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Zpráva z technologického ověření přesnosti nastavení analyzátoru PZL a TZL, včetně zjištění konc. hg v emisích. EOP, a.s., 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel a Lukáš PILAŘ. Ověření koncentrace emisí Hg za mokrou absorpcí SO2, včetně speciace. EOP, a.s., 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal a Michal BRANC. Výběr zhotovitele projektové dokumentace na zateplení budov v pavilonech O, R, G, Li v areálu FNKV. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, 2019. [Detail]
KUBOVSKÝ, Tomáš. Zpracování energetického posudku v areálu společnosti Fischer TPD s.r.o. Fischer TPD s.r.o., 2019. [Detail]
KUBOVSKÝ, Tomáš. Zpracování energetického posudku v areálu společnosti GD Druckguss s.r.o. GD Immobilien s.r.o., 2019. [Detail]
KUBESA, Petr a Jiří HORÁK. Informativní zkoušky série krbových vložek HS Flamingo. HS Flamingo s.r.o., 2019. [Detail]
KUBESA, Petr a Jiří HORÁK. Protokol o posouzení vlastnstí stavebního výrobku č. 2/19. HS Flamingo s.r.o., 2019. [Detail]
KUBOVSKÝ, Tomáš. Zpracování energetického posudku v areálu společnosti Hanácká potravinářská společnost s.r.o. Hanácká potravinářská spol.s r.o., 2019. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan a Ján VEREŠ. Stanovení výbuchových charakteristik. IHAS s.r.o., 2019. [Detail]
SKŘÉPEK, Michal. Implementace softwaru EnergoGuard v areálu Avion Shopping park Bratislava. Ingka Centres Slovensko s.r.o., 2019. [Detail]
SKŘÉPEK, Michal. EnergoGuard monitoring energií pro AVION Shopping Park Ostrava. Ingka Centres ČR, 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zpracování energetického posudku pro společnost KLEIN automotive s.r.o. ve Štítech. KLEIN Automotive s.r.o., 2019. [Detail]
BRANC, Michal. Autorský dozor pro společnost KVS EKODIVIZE a.s. KVS Ekodivize, a.s., 2019. [Detail]
HOPAN, František, Jiří HORÁK a Josef KEDER. Vyhodnocení imisí v okolí imisní buňky Ostrava-Radvanice ul. Nad Obcí. Liberty Ostrava a.s., 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel a Milan BOROVEC. Zpráva z ověření přesnosti nastavení analyzátoru emisí N2O a NOx, za katalyzátorem. Lovochemie, a.s., 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření přesnosti nastavení analyzátoru PZL a TZL. Lovochemie, a.s., 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření přesnosti nastavení 2 analyzátorů PZL a TZL. Lovochemie, a.s., 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření přesnosti nastavení analyzátoru PZL a TZL, včetně zjištění konc. hg v emisích. Lovochemie, a.s., 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel a Milan BOROVEC. Zpráva z ověření přesnosti nastavení analyzátoru emisí N2O a NOx, za redukcí NH3. Lovochemie, a.s., 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel a Milan BOROVEC. Zpráva z ověření koncentrace Nh3, N2O a NOx, na výstupu z technologie LV. Lovochemie, a.s., 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel a Milan BOROVEC. Zpráva z ověření koncentrace Nh3, N2O a NOx, na vstupu a výstupu z technologie LV. Lovochemie, a.s., 2019. [Detail]
SKŘÉPEK, Michal. Implementace monitorovacího systému EnergoGuard. MODEL Obaly, a,s,, 2019. [Detail]
BRANC, Michal. Vypracování projektové dokumentace rekonstrukce rozvoden. MS Utilities Services, a.s., 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zpracování energetického auditu areálu společnosti MSV Metal Studénka, a.s. ve Studénce. MSV Metal Studénka, a.s., 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zpracování energetického posudku v areálu společnosti MAGNETON a.s. Magneton, a.s., 2019. [Detail]
HORÁK, Jiří, Jiří KREMER a František HOPAN. Pilotní kontrolní měření vybraných kotlů na pevná paliva v domácnostech. Moravskoslezský kraj - Krajský úřad, 2019. [Detail]
BRANC, Michal. Rekonstrukce plynové kotelny Vančurova v Novém Jičíně. Město Nový Jičín, 2019. [Detail]
BRANC, Michal. Rekonstrukce plynové kotelny Loučka v Novém Jičíně. Město nový Jičín, 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal a Tomáš KUBOVSKÝ. Zpracování energetického posudku v areálu společnosti OKK Koksovny, a.s. OKK Koksovny, a.s., 2019. [Detail]
KUBOVSKÝ, Tomáš. Zpracování energetického auditu areálu společnosti OSTROJ a.s. v Opavě. OSTROJ, a.s., 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zpracování dokumentů stávajícího stavu a po realizaci úsporných opatření pro budovy nemocnice Kutná Hora. Obastní nemocnice Kolín, 2019. [Detail]
BRANC, Michal. Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem "Rekonstrukce plynové kotelny" pro společnost Oderská městská společnost, s.r.o. Oderská městská společnost, 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel a Miroslav DURČÁK. Kontinuální měření emisí Hg, ověření koncentrace Hg včetně speciace, před DeSOx. Orgrez, a.s., 2019. [Detail]
KUBOVSKÝ, Tomáš. Zpracování energetického posudku v areálu v Olomouci - Bystrovanech pro společnost PRESBETON Nova, s.r.o. PRESBETON Nova, s.r.o., 2019. [Detail]
KUBOVSKÝ, Tomáš. Zpracování energetického posudku v areálu v Hranicích - Slavíči pro společnost PRESBETON Nova, s.r.o. PRESBETON Nova, s.r.o., 2019. [Detail]
NEUFINGER, Zdeněk, David ŠMAT a Jan KOLONIČNÝ. Organizace výběrového řízení pro společnost Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s., 2019. [Detail]
DEJ, Milan, Jana SERENČÍŠOVÁ a Lenka KUBOŇOVÁ. Protokol č. 107/19 Analýza vzorku. Policie ČR, 2019. [Detail]
BRANC, Michal. Technická spolupráce, poradenství a technická pomoc na zakázce KVS Dvorce. REFLEX CZ, s.r.o., 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zpracování technicko ekonomické studie v areálu příspěvkové organizace Rehabilitační ústav Kladruby. Rehabilitační ústav Kladruby, 2019. [Detail]
BRANC, Michal. Zpracování projektové dokumentace pro stavbu kogeneračních jednotek v objektu kotelny v Novém Jičíně pro společnost RIGHT POWER, a.s., organizační složka. Right power, a.s, 2019. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš a Tomáš GALĘZIOK. Projektová dokumentace na akci Nový horkovodní zdroj 3x 24MWt ve stávající kotelně K7, K8 Energocentra Vítkovice. SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s., 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Technicko ekonomická studie za účelem využití EPC projektu v objektech a zařízeních společnosti STAREZ - SPORT, a.s. STAREZ – SPORT, a.s., 2019. [Detail]
NEUFINGER, Zdeněk a Tomáš GALĘZIOK. Zpracování projektové dokumentace pro společnost SYNERGION ALFA CZ s.r.o. SYNERGION ALFA CZ s.r.o., 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zpracování technicko - ekonomické studie posouzení instalace KGJ v areálu společnosti Sdružené zdravotnické zařízení v Krnově. Slezská nemocnice v Opavě, 2019. [Detail]
BRANC, Michal. Projektová dokumentace rekonstrukce parní kotelny a instalace kogenerační jednotky v areálech společnosti Hamé s.r.o. Slovácká Fruta, 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel a Lukáš PILAŘ. Ověření koncentrace emisí Hg v emisích z práškového kotle, za DeSOx, včetně speciace Hg. Sokolovská uhelná , a.s., 2019. [Detail]
RYŠAVÝ, Jiří a Jiří HORÁK. Stanovení teploty vodního rosného bodu spalin a porovnání komínů s izolací a bez ní z pohledu kondenzace spalin. Společenstvo kominíků ČR, 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Koordinátor veřejné zakázky na poskytování energetických služeb metodou EPC pro areál zadavatele. Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p., 2019. [Detail]
KUBOVSKÝ, Tomáš. Zpracování energetického posudku v areálu společnosti TEPLO - CHLAD s.r.o. TEPLO-CHLAD s.r.o., 2019. [Detail]
KOLONIČNÝ, Jan a David KUPKA. Využití tepelných čerpadel v teplárenství. Technologická agentura ČR, 2019. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan a Ján VEREŠ. Stanovení výbuchových charakteristik pracho-plynových disperzí. Technologická agentura ČR, 2019. [Detail]
BRANC, Michal. Projektová dokumentace pro akci Optimalizace soustavy CZT Náchod. Tenza, a.s., 2019. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Teplovod pro mateřskou školu Jesenická. Teplo Vrbno s.r.o., 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Návrh koncepce energeticky úsporného projektu a příprava technické dokumentace pro podání žádosti o dotaci a Zpracování a podání žádosti o dotaci do 70. Výzvy OPŽP. Thomayerova nemocnice, 2019. [Detail]
DEJ, Milan. Protokol č. 241/19 Analýza vzorku. TÜV NORD Czech, s.r.o., 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel a Lukáš PILAŘ. Ověření koncentrace emisí NH3 v emisích a popílku z fluidním kotei za technologií SCR. UJV Řež, 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel a Lukáš PILAŘ. Ověření koncentrace emisí amoniaku v emisích a popílku z fluidním kotle za technologií SCR. UJV Řež, 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel a Lukáš PILAŘ. Zpřesnění EF CH4 ze spalování fosilních paliv. UJV Řež, 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Analýza cenových koeficientů tepla odebíraného společností UNIPETROL RPA, s.r.o. od společnosti TAMERO INVEST s.r.o. Unipetrol RPA, a.s., 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zpracování energetického posudku areálu společnosti VALLATE energy s.r.o. VALLATE energy s.r.o., 2019. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš a Michal BRANC. Zpracování studie "Elektrokotel pro poskytování služby MZ - 15 v ETB". VEOLIA Energie ČR, a.s., 2019. [Detail]
DEJ, Milan, Jana SERENČÍŠOVÁ a Tereza VYSTRČILOVÁ. Protokol č. 191/19 Analýza vzorku. VYNCKE s.r.o., 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření zdroje tuhých částic při spalování různých paliv. Veolia Energie ČR , a.s., 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel a Lukáš PILAŘ. Zpráva z ověření koncentrace kyslíku za ohřívákem vzduchu a za EO. Veolia Energie ČR , a.s., 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel, Milan BOROVEC, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Zpráva z technologických měření emisí. Veolia Energie, Praha, a.s., 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Stanovení účinnost kotle, ověření parametrů technologie výroby páry včetně emisí. Veolia Kolín, a.s., 2019. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice - projektová dokumentace. ZSMV, 2019. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Odborný posudek na akci Změna zdroje tepla hotelu Vtava. Zařízení služeb pro Ministerstvi vnitra, 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Změna zdroje tepla hotelu Vltava - projektová a inženýrská činnost. Zařízení služeb pro ministerstvo vnitra, 2019. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) Úprava rozvodů ZP včetně způsobu fakturačního měření v TNA pro společnost innogy Energo, s.r.o. innogy Energo, s.r.o., 2019. [Detail]
KRPEC, Kamil a Jiří HORÁK. Srovnání výsledků stanovení koncentrace prachu standardní gravimetrickou metodou a "jednotnou metodou" EN-PME - rozšíření databáze výsledků. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal a Zdeněk NEUFINGER. Možnosti využití odpadního tepla z technologických zařízení tiskárny společnosti OTK GROUP, a.s. v Kolíně. ČEZ ESCO a.s, 2019. [Detail]
BRANC, Michal a Tomáš GALĘZIOK. Projektová dokumentace skladové haly společnosti MFT PEGATRON Czech. ČEZ ESCO, a.s., 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Posouzení možnosti decentralizace vytápění výrobního areálu společnosti ŽĎAS, a.s. ČEZ ESCO, a.s., 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Využití vypouštěných odpadních vod z technologie autokláv ve společnosti Hamé s.r.o. - Babice. ČEZ ESCO, a.s., 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Úprava systému vytápění a ohřevu TV za účelem minimalizace spotřeby páry. ČEZ ESCO, a.s., 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Možnosti energetických úspor v areálu společnosti LONZA BIOTEC s.r.o. v Kouřimi. ČEZ ESCO, a.s., 2019. [Detail]
KUBOVSKÝ, Tomáš. Zpracování energetického auditu areálu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. ČEZ ESCO, a.s., 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Posouzení možnosti energetických úspor ve výrobním areálu společnosti Moravskoslezské cukrovary. a.s. odštěpný závod Opava. ČEZ ESCO, a.s., 2019. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Autorský dozor pro akci Rekonstrukce výtopny a souvisejících rozvodů tepla. ČEZ Energetické služby, a.s., 2019. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Zpracování projektové dokumentace - Stavba nového energetického centra pro společnost Spolana a.s. ČEZ Energetické služby, a.s., 2019. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš a Michal BRANC. Projektová dokumentace - Výstavba parní plynové kotelny. ČEZ Energetické služby, a.s., 2019. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš a Michal BRANC. Návrh místního provozního předpisu v Ostravě Vítkovicích. ČEZ Energetické služby, a.s., 2019. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu k projektu INSTALACE KGJ V Horním Slavkově. ČEZ Energetické služby, a.s., 2019. [Detail]
BRANC, Michal. Zpracování a projednání přípravné a projektové dokumentace pro stavbu "Instalace KGJ v Energocentru Vítkovice, a.s. - III". ČEZ Energetické služby, a.s., 2019. [Detail]
BRANC, Michal. Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu k projektu "INSTALACE KGJ V ENERGOCENTRU VÍTKOVICE, a.s. III.". ČEZ Energetické služby, a.s., 2019. [Detail]
BRANC, Michal. Instalace kogenerační jednotky pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla v Nemocnici Havlíčkův Brod. ČEZ Energetické služby, a.s., 2019. [Detail]
BRANC, Michal. Zpracování projektové dokumentace pro stavbu kogenerační jednotky v areálu Dřevomodelárny Sléváren Třinec a.s. v Třinci pro společnost ČEZ Energetické služby, s.r.o. ČEZ Energetické služby, a.s., 2019. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Rozptylová studie v lokalitě Nejdek. ČEZ Teplárenská, a.s., 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel a Lukáš PILAŘ. Vliv provozu polosuché metody DeSOx a dávkování sorbentů na obsah Hg v produktech z čištění spalin. ČVUT, 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel a Lukáš PILAŘ. Ověření koncentrace emisí Hg v emisích z práškového kotle, za polosuchou metodou, včetně speciace Hg. ČVUT, 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel, Milan BOROVEC, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Zpráva z technologického ověření účinnosti EO a optimalizace záchytu TZL. ČVUT, 2019. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Zpracování projektové dokumentace v areálu PA ČR. Česká republika – Policejní akademie České republiky v Praze, 2019. [Detail]
HOPAN, František, Miroslav JAROCH a Jiří HORÁK. Vyhodnocení emisních faktorů TOC a NMTOC při spalování pevných paliv v různých konstrukcích kotlů. Český hydrometeorologický ústav, 2019. [Detail]
BOROVEC, Karel, Milan BOROVEC a Lukáš PILAŘ. Zpráva z technologického měření konc. HCL při dávkování sorbentu na snížení podílu HCL v emisích. ŠKO ENERGO, s.r.o., 2019. [Detail]

2018

KREMER, Jiří. Zkoušky provozních parametrů kotle na agropelety ProPelety 60. AXIOM TECH s.r.o., 2018. [Detail]
BRANC, Michal a Jaroslav GUŇA. Projektová dokumentace "Zpracování plynového potrubí pro plynovou kotelnu BOSCH v Mexiku". AVS design s.r.o., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal a Veronika KUČERIKOVÁ. Projektová dokumentace zateplení budov A a B spol. AVÍZO, a.s. AVÍZO, a.s., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Veronika KUČERIKOVÁ a Ondřej ŠENKYŘÍK. Energetický posudek v areálu spol. AVÍZO, a.s. AVÍZO, a.s., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel a Lukáš PILAŘ. Ověření koncentrace emisí Hg na fluidním kotli, včetně speciace, během provozních testů sorbentů na snížení Hg v emisích. AlpiQ Generation CZ, 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel a Miroslav DURČÁK. Ověření kontinuálního měření emisí Hg, ověření konc. Hg včetně speciace. Alpiq Generation CZ, a.s., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel a Lukáš PILAŘ. Ověření kontinuálního měření emisí Hg na fluidním kotli ověření konc. Hg včetně speciace. Alpiq Generation CZ, a.s., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Prostějov letecká kasárna - ekologizace vytápění / Část 1 - Zpracování a podání žádosti o dotaci. Armádní Servisní, příspěvková organizace, 2018. [Detail]
BRANC, Michal, Lukáš BUKOVSKÝ, Tomáš GALĘZIOK a Slavomír STUPKA. Projektová dokumentace "Prostějov Letecká kasárna - ekologizace vytápění". Armádní Servisní, příspěvková organizace, 2018. [Detail]
HOPAN, František a Jiří HORÁK. Výsledné referenční hodnoty PZZ ALME - OR - 06 rok 2018. Asociace autorizovaných laboratoří pro měření emisí, 2018. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš a Jana TRÁVNÍČKOVÁ. Zpráva CSR a ES pro látku oxid olovnato-olovičitý pro Austin Detonator, s.r.o. Austin Detonator, s.r.o., 2018. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš a Jana TRÁVNÍČKOVÁ. Žádost o vynětí sloučenin olova a šestimocného chromu pro Austin Detonator, s.r.o. Austin Detonator, s.r.o., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal a Tomáš KUBOVSKÝ. Energetický posudek - úspory energií v areálu Jh1 spol. BOSCH DIESEL s.r.o. BOSCH DIESEL s.r.o., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal a Tomáš KUBOVSKÝ. Energetický posudek - úspory energií v areálu Jh3 spol. BOSCH DIESEL s.r.o. BOSCH DIESEL s.r.o., 2018. [Detail]
GALĘZIOK, Tomáš. Projektová dokumentace pro "S010-18 Rekonstrukce osvětlení Jh 305, 306" v závodě Jh3" BOSCH Diesel, s.r.o. BOSCH Diesel, s.r.o., 2018. [Detail]
DEJ, Milan. Protokol č. 240/18 Analýza vzorku. BRIZANT Trade s.r.o., 2018. [Detail]
KUBESA, Petr. Zkoušení krbových kamen s označením 005A. BURNING TECHNOLOGY a.s., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Milan BOROVEC. Zpráva z ověření hlavních parametrů KME PZL CO, NO, SO2 a TZL, včetně provozních testů na koncentraci SO2. Biocel Paskov, a.s., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Milan BOROVEC. Zpráva z technologického složení spalin za RK, před technologií pro snížení TZL. Biocel Paskov, a.s., 2018. [Detail]
BLAHETOVÁ, Marie, Stanislav LASEK a Jiří HORÁK. Posouzení korozního napadení palivového zásobníku kotle Bosch. Bosch Termotechnika s.r.o., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel a Lukáš PILAŘ. Ověření koncentrace emisí Hg na fluidním kotli, včetně speciace. C-Energy Planá, s.r.o., 2018. [Detail]
VEREŠ, Ján a Jan SKŘÍNSKÝ. Stanovení fyzikálně-chemických vlastností látek. COUP Ostrava s.r.o., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal a Veronika KUČERIKOVÁ. Digitalizace projektové dokumentace výrobní haly společnosti CRYSTALITE BOHEMIA s.r.o. ve Světlé nad Sázavou. DEHAS s.r.o., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Veronika KUČERIKOVÁ a Ondřej ŠENKYŘÍK. Technicko ekonomická studie v areálu společnosti CRYSTALITE BOHEMIA s.r.o. ve Světlé nad Sázavou. DEHAS s.r.o., 2018. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš a Tomáš GALĘZIOK. Projektová dokumentace "FVE - technologie elektro" a hromosvod pro VUZ Dědina. DPU REVIT s.r.o., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Zdeněk NEUFINGER a Jan MARTÍNEK. Technicko ekonomická studie - rekonstrukce stávajícího energetického zdroje spol. DYAS.EU, a.s. DYAS.EU, a.s., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Samuel KAMINSKÝ a Miroslav KYJOVSKÝ. Technicko-ekonomická studie pro "Investiční záměr - instalace záložních zdrojů energie v areálech Hranečník a Martinov - KGJ". Dopravní podnik Ostrava a.s., 2018. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš a Tomáš GALĘZIOK. Modernizace technologie měnírny Libeň - část DSP a IČ. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal a Aleš RICHTER. Energetický posudek areálu DUKOL Ostrava, s.r.o. Dukol Ostrava, s r.o., 2018. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš a Michal HORNYCH. Realizace energetických služev pro spol. EVČ s.r.o. v roce 2018. EVČ s.r.o., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Zpráva z technologického ověření koncetrace TZL za DeSOx. Elektrárny Opatovice a. s., 2018. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš, Tomáš GALĘZIOK a Michal HORNYCH. Projektová dokumentace - "Instalace plynové KGJ 1 MWe v areálu Eligo Brno" a "Optimalizace CZT Náchod SUN a Mánesovo nábřeží". Energis 92, s.r.o., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření hlavních parametrů KME PZL CO, NO, SO2 a TZL, s ohledem na přesnost a nejistotu měření. Energy Ústí nad Labem, a.s., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel a Miroslav DURČÁK. technologické měření koncentrace skleníkových plynů v emisích ze spalování antracitu. Enviro Team Slovakia, s.r.o., 2018. [Detail]
SKŘÉPEK, Michal. Monitoring zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů - FVE Bruzovice v roce 2018. FEBREX a.s., 2018. [Detail]
SKŘÉPEK, Michal. Monitoring zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů - FVE Čeladná, s.r.o. v roce 2018. FVE ČELADNÁ, s.r.o., 2018. [Detail]
NEUFINGER, Zdeněk a Tomáš GALĘZIOK. Projektová dokumentace - rekonstrukce vytápění b. 300 Chropyně, vícepráce 2018. Fatra, a.s., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Energetický posudek pro žádost o dotaci - program Smart Grids I. - Výzva IV. pro spol. GO Steel Frýdek Místek a.s. GO Steel Frýdek Místek a.s., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal a Tomáš KUBOVSKÝ. Podání žádosti o dotaci pro spol. GO Steel Frýdek Místek a.s. GO Steel Frýdek Místek a.s., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal a Lukáš BUKOVSKÝ. Projektová dokumentace na provedení rekonstrukce SRT z PS 55. Havířovská teplárenská společnost, a.s., 2018. [Detail]
NEUFINGER, Zdeněk a Petra BAUEROVÁ. Průzkum trhu v oblasti energetiky pro spol. Hyundai Engineering Czech s.r.o. Hyundai Engineering Czech s.r.o., 2018. [Detail]
SCHÖN, Claudia, Hans HARTMANN a Jiří HORÁK. Status of PM emission measurement methods and new developments. IEA Bioenergy, 2018. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan a Ján VEREŠ. Stanovení fyzikálně-chemických parametrů. IHAS s.r.o., 2018. [Detail]
KRPEC, Kamil. Zkouška tepelného výkonu, stanovení účinnosti, stanovení složení spalin - teplovodní kotel HEITZ MAX BIO 240. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, 2018. [Detail]
KUBESA, Petr. Zkoušky vestavného spotřebiče na dřevo s typovým označením Mijori W280. K-3, s.r.o., 2018. [Detail]
SKŘÉPEK, Michal. Monitoring zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, a to slunečního záření - FVE v roce 2018. KOREKT EXPORT s.r.o., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Tomáš KUBOVSKÝ a Aleš RICHTER. Energetický posudek výrobního areálu v Duchcově pro KOVOSREAL s.r.o. KOVOSREAL s.r.o., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal a Jan MARTÍNEK. Energetický posudek výrobní haly spol. KSR Industrial, s.r.o. v Opavě. KSR Industrial, s.r.o., 2018. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš, Jaroslav GUŇA a Michal HORNYCH. Projektová dokumentace pro rekonstrukci uhelné kotelny pro společnost KVS EKODIVIZE a.s. KVS EKODIVIZE a.s., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Ondřej ŠENKYŘÍK a Petra PETRIČKO. Energetický posudek areálu společnosti MAGNETON a.s. v Kroměříži. MAGNETON a.s., 2018. [Detail]
GALĘZIOK, Tomáš. Projektová dokumentace "Rekonstrukce rozvoden R6A2, R6U a R6A" v roce 2018. MS Utilitiesa & Services a.s., 2018. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš, Tomáš GALĘZIOK a Michal HORNYCH. Projektová dokumentace rekonstrukce horkovodních rozvodů a horkovzdušných jednotek pro MSV Metal Studénka. MSV Metal Studénka, a.s., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Miroslav KYJOVSKÝ a Rostislav HEGAR. Technicko ekonomická studie pro město Nový Jičín v oblasti tepelné infrastruktury. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Miroslav KYJOVSKÝ a Rostislav HEGAR. Aktualizace technicko-energetické studie rekonstrukce energ. hospodářství pro Magistrát města Ostravy. Magistrát města Ostravy, Odbor investiční, oddělení podpory investic, 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Ondřej ŠENKYŘÍK, Veronika KUČERIKOVÁ a Zuzana ČERNOUŠKOVÁ. Energetický audit v areálu spol. Mefrit s.r.o. Mefrit, spol. s r.o., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal a Tomáš KUBOVSKÝ. Snížení energetické náročnosti vybraných areálů ve správě Ministerstva kultury ČR. Ministerstvo kultury ČR, 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal a Aleš RICHTER. Energetický posudek pro žádost o dotaci "Úspora energie - Výzva IV." pro spol. Model Obaly a.s. Model Obaly a.s., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření technologického složení odpadního plynu z papírenského stroje. Model Obaly, a.s., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření provozního měření množství spal. vzduchů na provoze fluidního kotle. Model Obaly, a.s., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Rostislav HEGAR a Aleš RICHTER. Technicko-ekonomická studie "Posouzení stavu CZT a koncepce tepelného hospodářství na další období ve městě Benešov". Město Benešov, 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Miroslav KYJOVSKÝ a Rostislav HEGAR. Technicko-ekonomická studie pro Město Jeseník. Město Jeseník, 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal a Miroslav KYJOVSKÝ. Projekt EPC pro město Kopřivnice. Město Kopřivnice; EVČ s.r.o., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Rostislav HEGAR a Aleš RICHTER. Technicko-ekonomická studie - identifikace možnosti úspor provozu CZT ve městě Odry. Město Odry, 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Petra PETRIČKO, Miroslav KYJOVSKÝ a Jan MARTÍNEK. Technicko-ekonomická studie "Rekonstrukce tepelného hosp. Městské nemocnice Ostrava". Město Ostrava, Městská nemocnice Ostrava, p.o., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Rostislav HEGAR, Aleš RICHTER a Miroslav KYJOVSKÝ. Facility study energoblok CZT Pacov. Město Pacov, 2018. [Detail]
KYJOVSKÝ, Miroslav, Ondřej ŠENKYŘÍK a Michal ŽLEBEK. Pasportizace nezdravotnických elektro a strojních zařízení v Městské nemocnici Ostrava, p.o. Městská nemocnice Ostrava, p.o., 2018. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš a Tomáš GALĘZIOK. Energetický management - Městská nemocnice Ostrava. Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel a Lukáš PILAŘ. Zpřesnění výsledků měření hg ze spalování uhlí pro integrovaný registr znečištění ovzduší. MŽP ČR, 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Jan MARTÍNEK, Veronika KUČERIKOVÁ a Zuzana ČERNOUŠKOVÁ. Koncepce energeticky úsporného projektu pro podání žádosti o dotaci pro vybrané objekty FN Královské Vinohrady. NOSTA-HERTZ spol. s r.o., 2018. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš a Tomáš GALĘZIOK. Projektová dokumentace "Komplexní rekonstrukce veřejného osvětlení a přidružených sítí v obci Vrchoslavice" rok 2018. Obec Vrchoslavice, 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel, Milan BOROVEC a Milan DEJ. Zpráva z ověření účinnosti technologie SNCR. Orgrez, a.s., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel, Milan BOROVEC a Milan DEJ. Zpráva z optimalizace účinnosti technologie SNCR. Orgrez, a.s., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel, Milan BOROVEC a Milan DEJ. Zpráva z provozního ověření účinnosti technologie SNCR. Orgrez, a.s., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel, Milan BOROVEC a Milan DEJ. Zpráva z provozního ověření účinnosti technologie SNCR v místě před EO. Orgrez, a.s., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal a Samuel KAMINSKÝ. Studie - Instalace KGJ do kotelny nemocnice v Novém Jičíně. RIGHT POWER, a.s., organizační složka, 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Ondřej ŠENKYŘÍK a Jan MARTÍNEK. Energetický audit objektu spol. Robert Bosch odbytová s.r.o. Mikulov. Robert Bosch odbytová s.r.o., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Ondřej ŠENKYŘÍK a Jan MARTÍNEK. Energetický posudek areálu v Mladé Boleslavi. SD-Kovo Mladá Boleslav, a.s., 2018. [Detail]
BRANC, Michal, Lukáš BUKOVSKÝ a Tomáš GALĘZIOK. Nový horkovodní zdroj 3x24 MWt ve stávající kotelně K7, K8 Energocentra Vítkovice. SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s., 2018. [Detail]
SKŘÉPEK, Michal. Monitorování FVE Zaječí pro fy. SOLAR Pálava s.r.o. v roce 2018. SOLAR Pálava s.r.o., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Roman KARÁSEK a Milan BOROVEC. Zpráva z technologického měření spoluspalování nebezpečných odpadů. SUEZ Využití zdrojů, s.r.o., Služby, 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel a Milan BOROVEC. Zpráva z technologického měření odpadního plynu ze slévání. Sand Team, s.r.o.,, 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Roman KARÁSEK a Milan BOROVEC. Zpráva z technologického ověření parametrů elektroodlučovače včetně měření kyselých složek spalin. Sev.en, a.s., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Roman KARÁSEK a Milan BOROVEC. Zpráva z technologického ověření parametrů elektroodlučovače po optimalizaci. Sev.en, a.s., 2018. [Detail]
RYŠAVÝ, Jiří. Posouzení vlivu tepelné izolace (mezi komínovou vložkou a komínovým pláštěm) na zajištění bezporuchového provozu komínu. Společenstvo kominíků ČR, 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal a Samuel KAMINSKÝ. Zpracování posudku vady nedostatečného řešení odvětrávání místnosti DA v budovách VTP MFB III a IV. Statutární město Ostrava, 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal a Jan MARTÍNEK. Energetický posudek výrobní haly v Lišově. Steinbauer Lechner s.r.o., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Veronika KUČERIKOVÁ a Tomáš KUBOVSKÝ. Energetický posudek - úspory energie v areálu spol. Strojírny a stavby Třinec, a.s. Strojírny a stavby Třinec, a.s., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel a Milan BOROVEC. Technologické ověření KME N2O na výrobně kys. dusičné. Synthesia, a.s., 2018. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš, Michal BRANC a Nikola DROBNÁ. Autorský dozor projektu "Rekonstrukce kotelny "C" ve Frýdlantu nad Ostravicí". T E R M O Frýdlant n.O. s.r.o., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal a Tomáš KUBOVSKÝ. Energetický posudek areálu spol. TECHFLOOR s.r.o. TECHFLOOR s.r.o., 2018. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš a Michal BRANC. Projektová dokumentace "Rekonstrukce kotelny Ferrum ve Frýdlantu nad Ostravicí". TERMO Frýdlant n.O. s.r.o., 2018. [Detail]
BRANC, Michal. Projektová dokumentace "Výměna kotlů a komínových vložek kotelny Čeladná Centrum". TERMO Frýdlant n.O. s.r.o., 2018. [Detail]
SKŘÉPEK, Michal. Monitoring zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, a to slunečního záření - FVE Toma a FVE ČOV v roce 2018. TOMA, a.s., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Stanovení účinnost kotle, ověření parametrů technologie výroby páry. Teso Ostrava, s.r.o., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Stanovení účinnost kotle, ověření parametrů technologie výroby páry. Teso Ostrava, s.r.o., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Jan MARTÍNEK, Veronika KUČERIKOVÁ a Zuzana ČERNOUŠKOVÁ. Koncepce energeticky úsporného projektu a příprava technické dokumentace pro podání žádosti o dotaci do 70. Výzvy OPŽP. Thomayerova nemocnice, 2018. [Detail]
DEJ, Milan. Protokol č. 198/18 Analýza vzorku. TÜV NORD Czech, s.r.o., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Ondřej ŠENKYŘÍK a Jan MARTÍNEK. Energetický posudek areálu spol. UNITED BAKERIES a.s. UNITED BAKERIES a.s., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Milan BOROVEC. Zpráva z provozního ověření KME CO, NO, SO2 a TZL. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK, Roman KARÁSEK a Milan BOROVEC. Verifikace přesnosti a ověření správnosti KME PZL a TZL včetně prokázání plnění EL CO, NO, SO2 a TZL. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2018. [Detail]
BRANC, Michal a Tomáš GALĘZIOK. Projektová dokumentace "Rekonstrukce kabelového vedení 6kV". VIADRUS a.s., 2018. [Detail]
DEJ, Milan. Protokol č. 136/18 Analýza vzorku. VYNCKE s.r.o., 2018. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš, Michal ŽLEBEK, Petra PETRIČKO a Ondřej ŠENKYŘÍK. Úprava projektové dokumentace "Decentralizaci, využití odpad. tepla a realizace freecoolingu". Varroc Lighting Systems, s.r.o., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Zpráva z verifikace přesnosti KME PZL a ověření plnění EL CO, NO, SO2 a TZL. Veolia Energie Kolín, a. s., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Výkonová závislost a množství spalin u technologie DeSOx. Veolia Energie ČR, a.s., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Milan BOROVEC. Zpráva z ověření plnění EL CO, NO, SO2 a TZL. Veolia Průmyslové služby, a. s., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření hlavních parametrů KME PZL CO, NO, SO2 a TZL, včetně provozních testů na koncentraci CO2. Veolia energie Praha, a.s., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal a Miroslav KYJOVSKÝ. Technicko ekonomická studie Aquaparku ve Slaném pro VSH Slaný, spol. s r.o. Víceúčelová sportovní hala Slaný spol. s r.o., 2018. [Detail]
BAJER, Stanislav, Milan DEJ a Jiří HORÁK. Identifikace spalování nevhodných paliv při vytápění domácností. VŠB - TU Ostrava, 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Tomáš GALĘZIOK a Tomáš KUBOVSKÝ. Energetický posudek, projektová dokumentace a žádost o dotaci fotovoltaické elektrárny pro Z + M servis, spol. s r.o. Z + M servis, spol. s r.o., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal a Samuel KAMINSKÝ. Analýza spotřeb energií a vypracování návrhu energeticky úsporných opatření v areálu Přípotoční 300, Praha 10. Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal a Samuel KAMINSKÝ. Posouzení vytápění peletami v areálu Svojšice. Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, 2018. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš a Michal BRANC. Změna zdroje tepla Hotelu Vltava, Červená nad Vltavou 126. Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Rostislav HEGAR a Aleš RICHTER. Audit na dodávku tepelné, elektrické energie a služeb areálu ÚVN-VFN Praha. Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, 2018. [Detail]
KRPEC, Kamil. Srovnání výsledků stanovení koncentrace prachu standardní gravimetrickou metodou a jednotnou metodou EN-PME. Úřad pro technickou normalizaci, metrologií a státní zkušebnictví, 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal a Tomáš KUBOVSKÝ. Energetický posudek areálu spol. ČEMAT, s.r.o. ČEMAT, s.r.o., 2018. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš a Michal HORNYCH. Zhotovení projektové dokumentace liniových staveb - Lipník n/B, Dluhonice, Horní Těšice, Rožnov p/R. ČEZ Distribuce, a.s., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Miroslav KYJOVSKÝ, Samuel KAMINSKÝ, Aleš RICHTER a Rostislav HEGAR. Zajištění realizace energetických služeb pro ČEZ ESCO, a.s. v roce 2018. ČEZ ESCO a.s., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal a Tomáš KUBOVSKÝ. Technicko-ekonomická studie pro logistické centrum spol. Lidl v Bravanticích. ČEZ ESCO, a.s., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Odborný posudek na výpočet roční spotřeby tepel. energie na vytápění pro soustavu budov B3100 a B310A pro Spolana a.s. ČEZ ESCO, a.s., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Rostislav HEGAR a Aleš RICHTER. Modernizace teplárny a posouzení stavu výroby a distribuce stlačeného vzduchu ve spol. ŽĎAS. ČEZ ESCO, a.s., 2018. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš, Michal BRANC a Jaroslav GUŇA. Autorský dozor "Rekonstrukce výtopny ev. obj. 210000003 a souvisejících rozvodů tepla". ČEZ Energetické služby, a.s., 2018. [Detail]
BRANC, Michal, Jaroslav GUŇA, Nikola DROBNÁ a Lukáš BUKOVSKÝ. Projektová dokumentace KGJ v Polsku. ČEZ Energetické služby, a.s., 2018. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš, Michal HORNYCH a Michal BRANC. Projektová dokumentace "Instalace KGJ Prostějov, ul. Mozartova, ul. Tylova" a "Instalace KGJ Sanatoria Klimkovice". ČEZ Energetické služby, a.s., 2018. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš a Michal BRANC. Projektová dokumentace "Instalace dvou KGJ Tedom v lokalitě Mikołów Polska". ČEZ Energetické služby, a.s., 2018. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš a Michal HORNYCH. Autorský dozor na stavbě. ČEZ Energetické služby, a.s., 2018. [Detail]
BRANC, Michal, Lukáš BUKOVSKÝ a Michal HORNYCH. Projektová dokumentace "Instalace KGJ ul. Hornova 921, Horní Slavkov". ČEZ Energetické služby, a.s., 2018. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš, Michal BRANC, Slavomír STUPKA a Jaroslav GUŇA. Projektová dokumentace "Výstavba nového energ. centra pro SPOLANU a.s.". ČEZ Energetické služby, a.s., 2018. [Detail]
BRANC, Michal a Nikola DROBNÁ. Projektová dokumentace "Instalace KGJ v Energocentru Vítkovice, a.s. - II". ČEZ Energetické služby, a.s., 2018. [Detail]
BRANC, Michal a Nikola DROBNÁ. Projektová dokumentace "Instalace KGJ v Energocentru Vítkovice, a.s. - III". ČEZ Energetické služby, a.s., 2018. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Přípravná a projektová dokumentace "Rekonstrukce vytápění v kotelně objektu PČR, Ostrava. ČEZ Energo, s.r.o., 2018. [Detail]
GALĘZIOK, Tomáš. Dokumentace stavebního povolení pro fotovoltaické elektrárny. ČEZ Korporátní služby, s.r.o., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal a Radovan KLIMSZA. Rozptylová studie pro lokality Ústí nad Labem a Orlová. ČEZ Teplárenská, a.s., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal a Samuel KAMINSKÝ. Posouzení vhodnosti instalace KGJ v lokalitě BOSPOR spol. s r.o. v Bohumíně. ČEZ Teplárenská, a.s., 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Rozptylová studie pro město Chomutov. ČEZ Teplárenská, a.s., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Milan BOROVEC. Vliv spoluspalování uhlí č.a h. , včetně polosuché metody odsíření na emise Hg. ČEZ, a.s., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel a Lukáš PILAŘ. Vliv provozu DeSOx na obsah Hg v produktech z čištění spalin. ČVUT, 2018. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Radovan KLIMSZA a Aleš RICHTER. Audit energetických toků v areálu DKV v roce 2018. České dráhy a.s., 2018. [Detail]
BRANC, Michal. Projekt plynové přípojky Uzlové kotelny ČD a.s., DKV Česká Třebová. České dráhy, a.s., 2018. [Detail]
BOROVEC, Karel, Milan BOROVEC a Lukáš PILAŘ. Zpráva z technologického měření konc. HCL při zvyšování podílu spoluspalování biomasy. ŠKO ENERGO, s.r.o., 2018. [Detail]

2017

HOPAN, František a Jiří HORÁK. Výsledné referenční hodnoty PZZ ALME - OR - 06 rok 2017. ALME, 2017. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan, Ján VEREŠ a Pavel FRIEDEL. Stanovení požárně technických charakteristik plynů. ArcelorMittal Ostrava a.s., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal a Miroslav KYJOVSKÝ. Zpracování technicko-ekonomické studie zásobování teplem areálu letiště Prostějov. Armádní Servisní, příspěvková organizace, 2017. [Detail]
SKŘÉPEK, Michal a Samuel KAMINSKÝ. Implementace EnergoGuard a monitoring energií pro AVION Schopping Park Ostrava. Avion Shopping Park Ostrava, 2017. [Detail]
DEJ, Milan. Protokol č. 90/17 Analýza vzorku. BRIZANT Trade s.r.o., 2017. [Detail]
KRPEC, Kamil. Zkouška tepelného výkonu, stanovení účinnosti, bezpečnostní zkoušky – teplovodní kotel BENEKOV K14. Benekovterm s.r.o., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Měření teplotního pole technologického kotle. Biocel Paskov, a.s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Milan DEJ. Ověření konc. SO2 v odpadním plynu z technologie výroby viskózy. Biocel Paskov, a.s., 2017. [Detail]
KRPEC, Kamil. Testing of catalytic converters in wood stove. Blackthorn Environmental Limited, 2017. [Detail]
NEUFINGER, Zdeněk. Technická a poradenská činnost při dodávkách tepel. techniky - Bosch Termotechnika s.r.o. Bosch Termotechnika s.r.o., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Jan MARTÍNEK a Tomáš KUBOVSKÝ. Zpracování komplexního energetického auditu pro společnost BREMBO CZECH s.r.o. v Ostravě. Brembo Czech s.r.o., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Ondřej ŠENKYŘÍK a Jan MARTÍNEK. Zpracování komplexního energetického auditu pro společnost Bílovecká nemocnice, a.s. v Bílovci. Bílovecká nemocnice, a.s., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Bílovecká nemocnice, a.s., pavilon C. Bílovecká nemocnice, a.s., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Posouzení možnosti úspor v areálu krytého bazénu a koupaliště ve Valašském Meziříčí. CZT Valašské Meziříčí s.r.o., 2017. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Zpracování PD "VUZ Dědina - zateplení objektu, Vojenské ubytovací zařízení - Dědina, Praha - Ruzyně". DPU REVIT s.r.o., 2017. [Detail]
HORNYCH, Michal, Miloš MOTYČKA a Jaromír SOUČEK. Optimalizace CZT Náchod – Mánesovo nábřeží, instalace KGJ a plynové kotelny. ENERGIS 92, s.r.o., 2017. [Detail]
HORNYCH, Michal, Miloš MOTYČKA a Jaromír SOUČEK. Optimalizace CZT Náchod – SUN, instalace KGJ a plynové kotelny. ENERGIS 92, s.r.o., 2017. [Detail]
TRÁVNÍČKOVÁ, Jana. Vypracování podkladů pro přípravu a realizaci činnosti výkonu Hlavního energetika SŽDC. EPP Bohemia, s.r.o., 2017. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš, Michal BRANC, Jaromír SOUČEK, Miloš MOTYČKA a Michal HORNYCH. Zpracování a projednání části projektové dokumentace stavby „Optimalizace soustavy CZT Náchod – oblast č. 1 – Plhov“. EVELIS s.r.o., 2017. [Detail]
HORNYCH, Michal. Realizace energetických služeb pro EVČ s.r.o. v roce 2017. EVČ s.r.o., 2017. [Detail]
GALĘZIOK, Tomáš a Michal HORNYCH. Projektové práce pro spol. EVČ s.r.o. EVČ s.r.o., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal a Aleš RICHTER. Studie stlačeného vzduchu pro Teplárnu Otrokovice, a.s. EVČ s.r.o., 2017. [Detail]
NEUFINGER, Zdeněk a Michal SKŘÉPEK. Monitoring zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů - FVE Bruzovice. FEBREX a.s., 2017. [Detail]
SKŘÉPEK, Michal a Zdeněk NEUFINGER. Monitoring zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů - FVE Čeladná, s.r.o. FVE ČELADNÁ, s.r.o., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Ondřej ŠENKYŘÍK, Petra PETRIČKO, Miroslav KYJOVSKÝ a Veronika KUČERIKOVÁ. Zpracování komplexního energetického auditu a průkazů energetické náročnosti pro Fakultní nemocni Královské Vinohrady v Praze 10. Fakultní nemocnce Královské Vinohrady, 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Projektová dokumentace na regulaci vytápění radiátory na budovách č. 26, 23, 35 a 43. Fatra, a.s., 2017. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš a Tomáš GALĘZIOK. Projektová dokumentace pro provádění stavby "Měření el. energie odběrných míst v areálu Fatra a.s. Napajedla a Chropyně". Fatra, a.s., 2017. [Detail]
NEUFINGER, Zdeněk a Tomáš GALĘZIOK. Projektová dokumentace - rekonstrukce vytápění b. 300 Chropyně. Fatra, a.s., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal a Rostislav HEGAR. Koncepce splnění emisních limitů stávajících zdrojů tepla ve městě Františkovy Lázně. Františkolázeňská výtopna, s.r.o., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Milan BOROVEC a Milan DEJ. Zpráva z provozního ověření technologie SNCR. GE Power, s.r.o., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel a Jerzy GORECKI. Vývoj metodiky online stanovení NH3 v popílku. GE Power, s.r.o., 2017. [Detail]
KREMER, Jiří a Kamil KRPEC. Stanovení emisních a tepelně-technických parametrů kotle Viadrus U22 při spalování upravených olejů. INVATION TRADE, spol. s r.o., 2017. [Detail]
KRPEC, Kamil a Jiří HORÁK. Determination of emission factors EC and OC for wood stove XEOOS. International Cryosphere Climate Initative, 2017. [Detail]
KRPEC, Kamil a Jiří HORÁK. Determination of emission factors EC and OC for wood stove XEOOS. International Cryosphere Climate Initative, 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Energetický posudek - instalace FVE fy. KARLA spol. s r.o. KARLA spol. s r.o., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal a Petra PETRIČKO. Energetický audit Závodu 2 na adrese Nádražní 68, Štíty. KLEIN automotive s.r.o., 2017. [Detail]
SKŘÉPEK, Michal a Zdeněk NEUFINGER. Monitoring zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, a to slunečního záření - FVE. KOREKT EXPORT s.r.o., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Technicko-ekonomická studie - "Posouzení možnosti optimalizace a případné rekonstrukce systému zásobování teplem v hotelech Novotel a Ibis Wenceslas Square". Kateřinská Hotel, s.r.o., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel a Milan BOROVEC. Zpráva z ověření emisí N2O a NOx, za katalyzátorem. Lovochemie, a.s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel a Miroslav DURČÁK. Ověření KME PZL a TZL. Lovochemie, a.s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel a Milan BOROVEC. Ověření přesnosti a nastavení KME PZL a TZL. Lovochemie, a.s., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Petra PETRIČKO, Miroslav KYJOVSKÝ a Ondřej ŠENKYŘÍK. Zpracování komplexního energetického auditu pro společnost MAGNETON a.s. MAGNETON a.s., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) při rekonstrukci VZT v objektu galvanovny MAGNETON a.s. v Kroměříži. MAGNETON a.s., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zpracování energetického posudku areálu společnosti Moravskoslezské cukrovary, a.s. v Hrušovanech nad Jevišovkou. Moravskoslezský cukrovar, a.s., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal a Miroslav KYJOVSKÝ. Technicko ekonomická studie CZT Boskovice. Město Boskovice, 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal a Samuel KAMINSKÝ. Technicko-ekonomická studie – Celkové posouzení centrálního zásobování teplem v Českém Těšíně. Město Český Těšín, 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Jan MARTÍNEK a Petra PETRIČKO. Energetický audit pro společnost NC Line a.s. v Suchdolu nad Odrou. NC Line a.s., 2017. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš a Tomáš GALĘZIOK. Prováděcí dokumentace a práce k revitalizaci osvětlení v areálu Nemocnice Třebíč. Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření technologie SNCR. ORGREZ, a.s. Divize ekologických systémů, 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Zpráva z provozního ověření technologie SNCR. ORGREZ, a.s. Divize ekologických systémů, 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření účinnosti technologie SNCR. ORGREZ, a.s. Divize ekologických systémů, 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Milan BOROVEC a Milan DEJ. Zpráva z provozního ověření technologie SNCR. ORGREZ, a.s. Divize ekologických systémů, 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Milan BOROVEC a Milan DEJ. Zpráva z provozního ověření technologie SNCR. ORGREZ, a.s. Divize ekologických systémů, 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Ověření účinnosti EO, záchytu TZL ze spalování fosilních paliv, KME NH3. ORGREZ, a.s. Divize ekologických systémů, 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Jan MARTÍNEK a Karel HOLUŠA. Energetický posudek - Posouzení možností energetických úspor v OSTROJ a.s. v Opavě. OSTROJ a.s., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Jan MARTÍNEK, Ondřej ŠENKYŘÍK, Veronika KUČERIKOVÁ a Tomáš KUBOVSKÝ. Zpracování komplexního energetického auditu pro jednotlivé budovy Ostravské univerzity. Ostravská univerzita, 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zpracování energetického posudku dle podmínek dotačního titulu OPŽP. PKV BUILD s.r.o., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Rostislav HEGAR a Miroslav KYJOVSKÝ. Studie energetického, ekologického a ekonomického stavu plynových kotelen VS ČR. PKV Build s.r.o., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Ověření parametrů technologie výroby páry. Pivovary Staropramen a.s.,, 2017. [Detail]
RYŠAVÝ, Jiří. Katalyzátory při spalování tuhých paliv ve spotřebičích malého výkonu. Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny, 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zpracování komplexního energetického auditu pro společnost RONA a.s. v Lednické Rovne. RONA a.s., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Ondřej ŠENKYŘÍK a Tomáš KUBOVSKÝ. Energetické úspory v areálu společnosti S C ALFANAMETAL s.r.o. S+C ALFANAMETAL s.r.o., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal a Tomáš KUBOVSKÝ. Zpracování komplexního energetického auditu pro společnost SIGMA GROUP a.s. v Lutíně. SIGMA GROUP a.s., 2017. [Detail]
SKŘÉPEK, Michal a Tadeáš OCHODEK. Monitorování FVE Zaječí pro fy. SOLAR Pálava s.r.o. SOLAR Pálava s.r.o., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal a Samuel KAMINSKÝ. Posouzení možnosti instalace KGJ v areálu Slezské nemocnice v Opavě. Slezská nemocnice v Opavě, 2017. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Úprava plynovodu - Dokumentace pro provádění stavby / SUB - Závod 07 MEP Postřelmo. Slovácké strojírny, a.s., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Radovan KLIMSZA, Michal HORNYCH, Lukáš BUKOVSKÝ a Michal BRANC. Analýza přechodu napájecí soustavy SŽDC. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 2017. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš, Michal BRANC a Nikola DROBNÁ. Zpracování projektové dokumentace Rekonstrukce kotelny „C“ ve Frýdlantu nad Ostravicí. T E R M O Frýdlant n.O. s.r.o., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal a Samuel KAMINSKÝ. Posouzení dopadu instalace kogenerační jednotky v lokalitě VS3-Trávníky do ceny tepla TEHOS v Otrokovicích. TEHOS s.r.o., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Posouzení dopadu instalace kogenerační jednotky v lokalitě VS 3 Trávníky do ceny tepla TEHOS v Otrokovicích. TEHOS s.r.o., 2017. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Studie proveditelnosti formou projektové dokumentace - bytový dům Nad Stadionem a MŠ Jesenická. TEPLO VRBNO s.r.o., 2017. [Detail]
SKŘÉPEK, Michal a Zdeněk NEUFINGER. Monitoring zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, a to slunečního záření - FVE Toma a FVE ČOV. TOMA, a.s., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal a Zdeněk NEUFINGER. Energetické audity budov firmy Toma, a.s. TOMA, a.s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Milan BOROVEC a Roman KARÁSEK. Ověření emisí z nových kotlů na ZP. Telo, a.s.,, 2017. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Zajištění technického dozoru investora (TDI) při rekonstrukci Centrální výtopny města Rýmařov. Teplo Rýmařov, s.r.o., 2017. [Detail]
KUČERIKOVÁ, Veronika a Lukáš BUKOVSKÝ. Komplexní zhodnocení stavebně-technického stavu objektů a ocelových konstrukcí v areálu Teplárny Otrokovice. Teplárna Otrokovice a.s., 2017. [Detail]
TRÁVNÍČKOVÁ, Jana. Konzultační činnost při implementaci požadavků nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH). Teva Czech Industries s.r.o., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Koncepce energ. úsporného projektu a příprava technické dokumentace pro podání žádosti o dotaci - Thomayerova nemocnice. Thomayerova nemocnice, 2017. [Detail]
DEJ, Milan. Protokol č. 107/17 Analýza vzorku. TÜV Nord Czech, s.r.o., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření přesnosti KME TZL a PZL CO, NO, SO2 a NH3, kalibrační měření. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. KME TZL a PZL CO, NO, SO2 a NH3, kalibrační měření. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. KME TZL a PZL CO, NO, SO2 , PCDD/F, HCl, HF, TK, kalibrační měření. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. KME TZL a PZL CO, NO, SO2 , ověření platnosti kal. funkce. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření přesnosti KME TZL a PZL CO, NO, SO2 a NH3. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. KME TZL a PZL CO, NO, SO2 , ověření platnosti kal. funkce. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. ověření koncentrací TZL a PZL CO, NO, SO2 , ověření platnosti kal. funkce. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. výzkum tvorby emisí ze spalování fosilních paliv. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Ověření účinnosti EO, záchytu TZL ze spalování fosilních paliv,. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel a Miroslav DURČÁK. Ověření konc. SO2 v odpadním plynu z technologie výroby viskózy. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel a Milan BOROVEC. Zpráva z ověření přesnosti KME NH3. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření přesnosti KME PZL a ověření plnění EL CO, NO, SO2 a TZL. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel a Milan BOROVEC. Zpráva z ověření ověření plnění EL CO, NO, SO2 a TZL. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Milan BOROVEC a Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření ověření plnění EL CO, NO, SO2 a TZL. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel a Pavel FRIEDEL. Zpráva z ověření účinnosti KGJ a složení odpadního plynu. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření přesnosti KME PZL a ověření plnění EL CO, NO, SO2 a TZL. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření přesnosti KME PZL a ověření plnění EL CO, NO, SO2 a TZL. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření přesnosti KME PZL a ověření plnění EL CO, NO, SO2 a TZL. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2017. [Detail]
DEJ, Milan. Protokol č. 117/17 Analýza vzorku. VYNCKE s.r.o., 2017. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš, Michal BRANC, Jaroslav GUŇA, Michal HORNYCH, Jaromír SOUČEK a Miloš MOTYČKA. Zhotovení projektové dokumentace a energetického posudku pro decentralizaci, využití odpadního tepla z kompresorovny a realizace free-coolingu. Varroc Lighting Systems, s.r.o., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Ekologizace blokových kotelen. Veolia Energie Praha a.s., 2017. [Detail]
KUBESA, Petr. Zkouška tepelného výkonu, stanovení účinnosti, zkouška přetížení, zkouška stáložárnosti a doby hoření (model Samana). Viadrus a.s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel a Miroslav DURČÁK. Ověření konc. SO2 v odpadním plynu z technologie spalování biomasy. Vyncke, s.r.o, 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zpracování studie proveditelnosti tepelného hospodářství, možnosti energetických řešení v areálu Jánských Lázní. WERO energy & consulting s.r.o., 2017. [Detail]
KRPEC, Kamil. Zkouška tepelného výkonu, stanovení účinnosti, bezpečnostní zkoušky – teplovodní kotel Vollcano 25 A PEL. ZK Design a.s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Ověření účinnosti EO, záchytu TZL ze spalování fosilních paliv,. ZVVZ - Enven Engineering, a.s., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Jan MARTÍNEK, Ondřej ŠENKYŘÍK, Veronika KUČERIKOVÁ a Aleš RICHTER. AUDYT ENERGETYCZNY Przedsiębiorstwa Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. – Zakład Tarnów Opolski. Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal a Samuel KAMINSKÝ. Posouzení možností realizace moderního zdroje tepla u objektu ZSMV. Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Tomáš KUBOVSKÝ a Ondřej ŠENKYŘÍK. Posouzení možnosti úspor při rekonstrukci rozvodů SZT společnosti innogy Energo, s.r.o. – oblast č. 3 v Náchodě. innogy Energo, s.r.o., 2017. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš a Michal BRANC. Zpracování PD - „Optimalizace soustavy CZT Náchod – Oblast č. 1 – Plhov“, „Parní kotelna 16 t/h – TNA“. innogy Energo, s.r.o., 2017. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš a Michal HORNYCH. Zhotovení projektové dokumentace liniových staveb - Kocourovec, Charváty, Darkovice, Nový Jičín, Lutín. ČEZ Distribuce, a.s., 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Petra PETRIČKO, Miroslav KYJOVSKÝ, Samuel KAMINSKÝ, Aleš RICHTER a Rostislav HEGAR. Zajištění realizace energetických služeb pro ČEZ ESCO, a.s. v roce 2017. ČEZ ESCO a.s., 2017. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš, Michal BRANC, Jaroslav GUŇA a Miloš MOTYČKA. Zpracování projektové dokumentace "Nový zdroj tepla TEVI – plynová kotelna". ČEZ Energetické služby, a.s., 2017. [Detail]
BRANC, Michal. Instalace KGJ Prostějov - ul. Mozartova (1560 kWe) a ul. Tylova (999 kWe). ČEZ Energetické služby, a.s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel a Miroslav DURČÁK. Kontinuální měření emisí Hg ze spalování hnědého uhlí. ČEZ Energetické služby, a.s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel a Miroslav DURČÁK. Test sorbentů na snížení emisí Hg ze spalování hnědého uhlí. ČEZ Energetické služby, a.s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel a Miroslav DURČÁK. Kontinuální měření emisí Hg. ČEZ Energetické služby, a.s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel a Miroslav DURČÁK. Kontinuální měření emisí Hg při spalování hnědého uhlí. ČEZ Energetické služby, a.s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel a Miroslav DURČÁK. Kontinuální měření emisí Hg, ověření možnosti plnění budoucího limitu. ČEZ Energetické služby, a.s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel a Miroslav DURČÁK. Kontinuální měření emisí Hg, dlouhodobý test ověření možnosti plnění budoucího limitu. ČEZ Energetické služby, a.s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel a Miroslav DURČÁK. Kontinuální měření emisí Hg, dlouhodobý test ověření možnosti plnění budoucího limitu při spalování různých paliv. ČEZ Energetické služby, a.s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Měření emisí Hg, test dávkování činidla. ČEZ Energetické služby, a.s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel a Miroslav DURČÁK. Test sorbentů na snížení emisí Hg ze spalování hnědého uhlí. ČEZ Energetické služby, a.s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel a Miroslav DURČÁK. Kontinuální měření emisí Hg, ověření konc. hg. ČEZ Energetické služby, a.s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel a Miroslav DURČÁK. Kontinuální měření emisí Hg, ověření konc. hg za absorbérer. ČEZ Energetické služby, a.s., 2017. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš a Zdeněk NEUFINGER. Zpracování projektové dokumentace „Nový zdroj tepla TEVI – VS Závodní“. ČEZ Energetické služby, a.s., 2017. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš a Michal BRANC. Projektová dokumentace "Nový zdroj tepla TEVI - posílení plynové přípojky". ČEZ Energetické služby, a.s., 2017. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Technický dozor a kontrola energetického auditu pro spol. A. Pöttinger, spol. s r.o. ČEZ Energo, s.r.o., 2017. [Detail]
BRANC, Michal a Lukáš BUKOVSKÝ. Zpracování a projednání přípravné a projektové dokumentace - instalace KGJ Sanatoria Klimkovice. ČEZ Energo, s.r.o., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel a Miroslav DURČÁK. Kontinuální měření emisí Hg, ověření konc. hg. ČEZ, a.s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel a Milan BOROVEC. verifikace měření emisí Hg, a NH3, ověření konc. hg. ČEZ, a.s., 2017. [Detail]
BOROVEC, Karel a Miroslav DURČÁK. Kontinuální měření emisí Hg, ověření konc. Hg včetně speciace. ČEZ, a.s., 2017. [Detail]
KRPEC, Kamil. Zkouška tepelného výkonu, stanovení účinnosti – teplovodní kotel Attack FD Automat 25. Česká obchodní inspekce, 2017. [Detail]
HOPAN, František. Nulté kolo porovnání impaktorů při měření na prašné trati. Česká obchodní inspekce, 2017. [Detail]
HORÁK, Jiří, Milan DEJ a Stanislav BAJER. Podklady pro zpracování metodiky indikace spalování odpadu prostřednictvím analýzy popela. Česká republika – Ministerstvo životního prostředí, 2017. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Audit energetických toků v areálu DKV. České dráhy a.s., 2017. [Detail]

2016

HOPAN, František a Jiří HORÁK. Výsledné referenční hodnoty PZZ ALME - OR - 06 rok 2016. ALME, 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření úrovně emisí TZL a PZL CO, NO, SO2 , H2SO4, HCl. ArcelorMittal Ostrava, a.s., 2016. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zhotovení energetického posudku dle zákona 103/2015 Sb. Beskydské uzeniny, a.s., 2016. [Detail]
RICHTER, Aleš. Metodika výpočtu elektřiny z KVET dle vyhlášky 37/2016 Sb. – Biocel Paskov, a.s. Biocel Paskov a.s., 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření KME a jednorázové měření emisí. Biocel Paskov, a.s., 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření úrovně emisí ze spalování biomasy. Biocel Paskov, a.s., 2016. [Detail]
MARTÍNEK, Jan a Michal ŽLEBEK. Úspory energie v areálu společnosti Borgers CS s.r.o. Borgers CS spol. s r.o., 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel a Aleš RICHTER. Zpráva z ověření výkonu technologie. Borsodchem MCHZ, spol. s r.o., 2016. [Detail]
KREMER, Jiří a Kamil KRPEC. Spalovací zkoušky odhořívacích kotlů. Bosch Termotechnika s.r.o., 2016. [Detail]
PETRIČKO, Petra. Zpracování energetického posudku pro dotace Léčebny dlouhodobě nemocných, pracoviště Městské nemocnice Ostrava. C.S. alvino s.r.o., 2016. [Detail]
KYJOVSKÝ, Miroslav a Lukáš BUKOVSKÝ. Posouzení možnosti využití odpadního tepla z vypalovacích pecí pro sušicí pece v areálu společnosti Capital Refractories s.r.o. Capital Refractories s.r.o., 2016. [Detail]
KAMINSKÝ, Samuel a Aleš RICHTER. Stanovení metodiky výpočtu elektřiny z KVET dle vyhlášky 453/2012 Sb. a metodického pokynu k vyhlášce 453/2012 Sb. ve společnosti DEZA, a. s., včetně aktualizace na vyhlášku 37/2016 Sb. DEZA, a.s., 2016. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zadání vstupních dat do modulu majetkového portálu - Obnova stavebních objektů Pardubického kraje. EPP Bohemia s.r.o., 2016. [Detail]
HORNYCH, Michal. Instalace KGJ v kotelně společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s., Odolena Voda. EVČ s.r.o., 2016. [Detail]
RICHTER, Aleš a Barbora HRUBÁ. Zpracování komplexního energetického auditu pro společnost EVČ s.r.o. v Pardubicích. EVČ s.r.o., 2016. [Detail]
HORNYCH, Michal. Realizace energetických služeb pro EVČ s.r.o. EVČ s.r.o., 2016. [Detail]
HEGAR, Rostislav. Ekonomické vyhodnocení varianty číslo 4 - Ekologizace stávajícího zdroje TEVI. Energocentrum Vítkovice, a.s., 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření KME. Energy Ústí nad Labem a.s., 2016. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Revitalizace nemovitosti společnosti FERRCOMP, a.s. ve Frýdlantu nad Ostravicí – Energetický posudek. Ferrcomp, a.s., 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel a Milan DEJ. Zpráva z ověření technologie. Glanzstoff - Bohemia, s.r.o., 2016. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan a Ján VEREŠ. Stanovení požárně technických charakteristik dvou druhů kapalin. IHAS, s.r.o., 2016. [Detail]
KRPEC, Kamil. Determination of emission factors EC and OC for wood heater Storch Estelli. International Cryosphere Climate Initative, 2016. [Detail]
PETRIČKO, Petra a Michal ŽLEBEK. Posouzení možnosti úspor v areálu společnosti KLEIN automotive s.r.o. ve Štítech – Závod 1. KLEIN automotive s.r.o., 2016. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zpracování energetického auditu budov nemocnice Šternberk. KRP GROUP s.r.o., 2016. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zpracování energetického auditu budov nemocnice Přerov. KRP Group s.r.o., 2016. [Detail]
PETRIČKO, Petra. Zpracování energetického auditu nemocnice Prostějov. KRP Group s.r.o., 2016. [Detail]
KUBESA, Petr. Zpráva z měření sporáku VSP 9170. KVS EKODIVIZE a.s., 2016. [Detail]
KREMER, Jiří a František HOPAN. Ověření možnosti spalování černouhelných pelet z černého uhlí z Heřmanické haldy. Krnovská škrobárna spol. s r.o, 2016. [Detail]
MARTÍNEK, Jan, Ondřej ŠENKYŘÍK a Michal ŽLEBEK. Úspory energie v areálu společnosti Kögel, s.r.o. v Chocni. Kögel, s.r.o., 2016. [Detail]
TRÁVNÍČKOVÁ, Jana a Pavol MÚDRY. Stanovení způsobu aplikace zákonných požadavků v oblasti nakládání s energií do prostředí SŽDC. Level seven, s.r.o., 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel, Milan DEJ a Miroslav DURČÁK. Zpráva z ověření účinnosti katalyzátoru. Lovochemie, a.s., 2016. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Posouzení možnosti úspor v areálu splečnosti MAGNETON a.s. v Kroměříži. MAGNETON a.s., 2016. [Detail]
DANIHELKA, Pavel. Zpracování aktualizace posouzení rizik a konzultační činnost. MERO ČR, a.s., 2016. [Detail]
HOPAN, František a Jiří HORÁK. Simulace reálných podmínek ohniště velkoprostorového parního kotle v pádové trubce. MORE, s.r.o., 2016. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Petra PETRIČKO a Ondřej ŠENKYŘÍK. Úspora energií v areálu společnosti MSV Metal Studénka, a.s. ve Studénce. MSV Metal Studénka, a.s., 2016. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Posouzení možnosti úspor v areálu společnosti MSV Metal Studénka - projektová dokumentace pro stavební povolení. MSV Metal Studénka, a.s., 2016. [Detail]
KAMINSKÝ, Samuel a Aleš RICHTER. Energetické posouzení objektů Ministerstva financí ČR. Ministerstvo financí ČR, 2016. [Detail]
DANIHELKA, Pavel, Pavel DOBEŠ, Jana SUCHÁNKOVÁ, Aleš KOŤÁTKO, Lenka SCHREIBEROVÁ, Lenka ŠTĚRBOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Krizová rizika pro MŽP, 2016. Ministerstvo životního prostředí, 2016. [Detail]
PETRIČKO, Petra, Michal ŽLEBEK, Ondřej ŠENKYŘÍK a Barbora HRUBÁ. Zpracování průkazů energetické náročnosti budov pro budovy v areálech Městské nemocnice Ostrava. Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 2016. [Detail]
KUČERIKOVÁ, Veronika a Michal ŽLEBEK. Zhotovení průkazu energetické náročnosti budovy pro Nosta Hertz spol. s r.o. NOSTA-HERTZ spol. s r.o., 2016. [Detail]
PETRIČKO, Petra a Michal ŽLEBEK. Posouzení možnosti úspor v areálu společnosti ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. v Rožnově pod Radhoštěm. ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o., 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel a Milan DEJ. Zpráva z ověření emisí N2O. ORGREZ, a.s., 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření KME TZL a PZL CO, NO, SO2. ORGREZ, a.s. Divize ekologických systémů, 2016. [Detail]
ŠENKYŘÍK, Ondřej, Michal ŽLEBEK a Jan MARTÍNEK. Úspory energie v areálu společnosti PF PLASTY CZ s.r.o. - Energetický audit. PF Plasty CZ s.r.o., 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření účinosti primárních opatření. Plzeňská energetika, a.s., 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření technologie SNCR. Plzeňská teplárenská, 2016. [Detail]
MOTYČKA, Miloš. Modernizace a ekologizace plynových kotelen provozovaných společností VYTEP Uničov s.r.o. ProActive Services s.r.o., 2016. [Detail]
PETRIČKO, Petra, Michal ŽLEBEK, Aleš RICHTER, Jan MARTÍNEK a Veronika KUČERIKOVÁ. Posouzení možnosti úspor v areálu společnosti Varroc Lighting Systems, s.r.o. v Šenově u Nového Jičína. RIGHT POWER, a.s., organizační složka, 2016. [Detail]
PETRIČKO, Petra a Michal ŽLEBEK. Posouzení možnosti úspor v areálu společnosti Varroc Lighting Systems, s.r.o. v Rychvaldu. Right Power, a.s., organizační složka, 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření KME TZL a PZL. SICK, spol. s r.o., 2016. [Detail]
HEGAR, Rostislav. Návrhy řešení energeticky v SPH. SPH - Služby, s.r.o., 2016. [Detail]
KYJOVSKÝ, Miroslav, Rostislav HEGAR, Veronika KUČERIKOVÁ, Petra PETRIČKO a Michal ŽLEBEK. Komplexní energetický audit – Areály společnosti Slovácké strojírny, a.s. Slovácké strojírny, a.s., 2016. [Detail]
KRPEC, Kamil. Experimentální ověření vlivu náběhové/svislé výšky kouřovodu na bezpečnost odvodu spalin. Společenstvo kominíků České republiky, 2016. [Detail]
PETRIČKO, Petra, Veronika KUČERIKOVÁ a Michal ŽLEBEK. Posouzení možnosti úspor v areálu společnosti Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o. v Kamenici. Strojemtal Aluminium Forging, s.r.o., 2016. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Provedení kontroly kotlů pro společnost Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o. v Kamenici. Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o., 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel a Michal KUBAČKA. Zpráva z ověření technologie DeSOx. TENZA a.s., Brno, 2016. [Detail]
KYJOVSKÝ, Miroslav a Rostislav HEGAR. Optimalizace provozu tepelného hospodářství z dlouhodobého pohledu města Vrbna pod Pradědem. TEPLO Vrbno s.r.o., 2016. [Detail]
BRANC, Michal. Energetický posudek, Nové zdroje Ferrum, TERMO Frýdlant n. O. s.r.o. TERMO Frýdlant n.O. s.r.o., 2016. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Veřejné osvětlení města Vizovice – Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele. Technické služby města Vizovice, příspěvková organizace, 2016. [Detail]
NEVŘELA, Petr a Rostislav HEGAR. Posouzení akumulace tepla a zavedení KVET v CV Dolní v Bruntále. Teplo Bruntál a.s., 2016. [Detail]
HOLUŠA, Karel a Michal ŽLEBEK. Posouzení stavebně-technického stavu TOT. Teplárna Otrokovice a.s., 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření garantovaných hodnot. Teplárna Otrokovice, a.s., 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel. Zpráva z ověření garantovaných hodnot kotle spalující degazační plyn. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření úrovně plynných a tuhých emisí, měření množství spalin. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření přesnosti KME TZL a PZL CO, NO, SO2. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření přesnosti KME TZL a PZL CO, NO, SO2 a NH3. VEOLIA ENERGIE ČR, a. s., 2016. [Detail]
MARTÍNEK, Jan, Veronika KUČERIKOVÁ a Michal ŽLEBEK. Úspory energie v areálu společnosti VOP CZ, s.p. v Šenově u Nového Jičína. VOP CZ, s.p., 2016. [Detail]
RICHTER, Aleš, Veronika KUČERIKOVÁ a Michal ŽLEBEK. Úspory energie v areálu společnosti VOP CZ, s.p. v Bludovicích u Nového Jičína. VOP CZ, s.r.o., 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření KME a jednorázové měření emisí. Veolia Energie Kolín, a.s., 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel, Milan DEJ a Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření účinnosti technologie DeSOx na záchyt TK. Veolia Energie ČR, a.s., 2016. [Detail]
PEER, Václav a Pavel FRIEDEL. Zpráva z měření parametrů zplyňovacího zařízení Veolia Utilities Žiar nad Hronom. Veolia Utilities Žiar nad Hronom a.s., 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel a Václav PEER. Zpráva z ověření složení energetického plynu. Veolia Utilities Žiar nad Hronom a.s., 2016. [Detail]
KREMER, Jiří. Stanovení povrchových teplot automatických krbových kamen na dřevní pelety Viadrus AGURO a odzkoušení provozních stavů. Viadrus a.s., 2016. [Detail]
KREMER, Jiří a František HOPAN. Kalibrace Venturiho trubic VYNCKE DN 140, DN 250, DN 400. Vyncke, s.r.o, 2016. [Detail]
HORÁK, Jiří, Milan DEJ, Vendula LACIOK a Lenka CHLEBKOVÁ. Analýzy tuhých biopaliv. Vyncke, s.r.o, 2016. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Karel BOROVEC, Tomáš BLEJCHAŘ a Pavel FRIEDEL. Závěrečná zpráva o realizaci projektu - Chlazená sonda s tryskou. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2016. [Detail]
PEER, Václav a František HOPAN. Závěrečná zpráva. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2016. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Posouzení možností úspor ve středisku Válcovna 3,5 Kvarto společnosti Vítkovice Steel, a.s. Ostrava - Energetický posudek. VÍTKOVICE STEEL, a.s., 2016. [Detail]
HOPAN, František a Jiří HORÁK. Stanovení potrubních faktorů při měření funkčních zkoušek stanovení účinnosti vzorkování ve ventilačním komíně MO34. VÚJE, 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel, Miroslav DURČÁK a Roman KARÁSEK. Zpráva z ověření technologie záchytu TZL. Vítkovice Power Engineering a.s., 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel a Miroslav DURČÁK. Výzkum emisí Hg ze spalování uhlí. ÚJV Řež, a.s, 2016. [Detail]
PETRIČKO, Petra, Michal ŽLEBEK, Jan MARTÍNEK, Aleš RICHTER, Samuel KAMINSKÝ a Miroslav KYJOVSKÝ. Posouzení možnosti úspor v areálu Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice, 2016. [Detail]
HORNYCH, Michal. Zhotovení projektové dokumentace liniových staveb – Dobratice, Bošota a Petřvald, Dům s pečovatelskou službou. ČEZ Distribuce, a.s., 2016. [Detail]
KAMINSKÝ, Samuel, Aleš RICHTER a Petra PETRIČKO. Možnosti úspor energie v areálu TPS Dýšina - Energetický audit. ČEZ ESCO, a.s., 2016. [Detail]
ŠENKYŘÍK, Ondřej, Jan MARTÍNEK a Michal ŽLEBEK. Úspory energie v areálu společnosti MB TOOL, s.r.o. ČEZ ESCO, a.s., 2016. [Detail]
ŽLEBEK, Michal a Petra PETRIČKO. Zajištění realizace energetických služeb pro ČEZ ESCO, a.s. ČEZ ESCO, a.s., 2016. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Zpracování technicko-ekonomické studie proveditelnosti nového zdroje tepla pro oblast Vítkovice - Kotelna. ČEZ Energetické služby, a.s., 2016. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Zpracování techniko-ekonomické studie proveditelnosti nového zdroje tepla pro oblast Vítkovice - Výměník. ČEZ Energetické služby, a.s., 2016. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Technicko-ekonomická studie - Nový zdroj tepla pro Vítkovice - AMEO. ČEZ Energetické služby, a.s., 2016. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Petra PETRIČKO, Veronika KUČERIKOVÁ a Barbora HRUBÁ. Zpracování energetických průkazů budov, energetických auditů a kontroly účinnosti kotlů a klimatizačních zařízení. ČEZ Energetické služby, a.s., 2016. [Detail]
NEVŘELA, Petr, Michal BRANC a Lukáš BUKOVSKÝ. Zpracování a projednání přípravné a projektové dokumentace dokumentace – „Instalace KGJ Prostějov ul. Mozartova a ul. Tylova“. ČEZ Energetické služby, a.s., 2016. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Nový zdroj tepla pro Vítkovice varianta 3.5, decentralizace. ČEZ Energetické služby, a.s., 2016. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš, Karel HOLUŠA, Michal ŽIDEK a Michal ŽLEBEK. Zajišťování úspor energií v oblastech energeticky pro ČEZ Energetické služby, s.r.o. ČEZ Energetické služby, a.s., 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel a Miroslav DURČÁK. kontinuální měření emisí Hg. ČEZ Energetické služby, a.s., 2016. [Detail]
BOROVEC, Karel a Miroslav DURČÁK. kontinuální měření emisí Hg ze spalování hnědého uhlí. ČEZ Energetické služby, a.s., 2016. [Detail]
KAMINSKÝ, Samuel. Studie efektivnosti provozu kotelny DKV Česká Třebová od roku 2017. České dráhy, a.s., 2016. [Detail]

2015

HOPAN, František. Experimental Determination of THERMACT Additive Influence on Combustion Quality of Lignite. ABHITECH ENERGYCON s.r.o., 2015. [Detail]
HOPAN, František a Jiří HORÁK. Výsledné referenční hodnoty PZZ ALME - OR - 06 (2015). ALME - Asociace autorizovaných laboratoří pro měření emisí, 2015. [Detail]
BOROVEC, Karel, Michal KUBAČKA a Milan DEJ. Zpráva z ověření účinnosti technologie DeNOx. ALSTOM s.r.o., 2015. [Detail]
BOROVEC, Karel, Michal KUBAČKA a Milan DEJ. Zpráva z měření čpavkového skluzu. ALSTOM s.r.o., 2015. [Detail]
BOROVEC, Karel, Michal KUBAČKA a Milan DEJ. Zpráva z měření NH3. ALSTOM s.r.o., 2015. [Detail]
PEER, Václav, Jan NAJSER, Milan DEJ, Šárka TOMŠEJOVÁ, Veronika HASE a Lenka SCHREIBEROVÁ. Energetické využívání agropaliv – návrh a bilance vícestupňového zařízení. AXIOM TECH s.r.o., 2015. [Detail]
ŽIDEK, Michal. Optimalizace kotle K3. AmpluServis, a.s., 2015. [Detail]
BOROVEC, Karel a Michal KUBAČKA. Zpráva z ověření EL technologií. ArcelorMittal Frýdek Místek a.s., 2015. [Detail]
HORNYCH, Michal a Lukáš BUKOVSKÝ. Projektová dokumentace - Rekonstrukce řídítek ovládacích polí. Arpex Morava s.r.o., 2015. [Detail]
BOROVEC, Karel a Michal KUBAČKA. Zpráva z proovzního ověření KME, včetně měření průtoků odpadních plynů. Biocel Paskov, a.s., 2015. [Detail]
KYJOVSKÝ, Miroslav, Lukáš BUKOVSKÝ a Michal ŽLEBEK. Posouzení možnosti rekonstrukce zdroje tepla v areálu Bílovecké nemocnice, a.s. Bílovecká nemocnice, a.s., 2015. [Detail]
PEER, Václav, Jan SKŘÍNSKÝ a Ján VEREŠ. Stanovení výbuchových parametrů LEL, UEL, LOC. Dalkia Industry Žiar na Hronom, Priemyselná 12, 765 63 Žiar nad Hronom, 2015. [Detail]
PEER, Václav a Jan NAJSER. Zpráva z měření složení plynu ze zplyňovacího zařízení Dalkia Industry Žiar nad Hronom. Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s., 2015. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Snížení nákladů na výrobu tepla z CZT ve městě Prostějov. Domovní správa Prostějov, s.r.o., 2015. [Detail]
PAVLOKOVÁ, Petra a Michal ŽLEBEK. Revitalizace nemovitosti společnosti DrakaBag s.r.o. v Odrách – Loučky. DrakaBag s.r.o., 2015. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan, Ján VEREŠ, Václav PEER a Pavel FRIEDEL. Stanovení chemické stability, reaktivity, výbuchových parametrů LEL, UEL a rozpustnosti vysokopecního, konvertorového a koksárenského plynu. ENVIFORM a.s., 2015. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš a Miloš MOTYČKA. Studie napájení elektrickou energií pro Teplárnu Náchod. Energis 92 s.r.o., 2015. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš a Aleš RICHTER. Posouzení alternativní investice snížení emisí SOx v Elektrárně Mělník I. Energotrans a.s., 2015. [Detail]
KUBESA, Petr a František HOPAN. Zpráva z ověřování funkčnosti chlazeného komínového systému Heluz IZOSTAT DUO. HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., 2015. [Detail]
KREMER, Jiří. Zpráva ze spalovacích zkoušek na krbové vložce Romotop KV 025 a komínovém systému HELUZ IZOSTAT DUO. HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., 2015. [Detail]
BOROVEC, Karel a Michal KUBAČKA. Zpráva z kalibrace a ověření přesnosti měření KME. Lovochemie, a.s., 2015. [Detail]
BOROVEC, Karel a Michal KUBAČKA. Zpráva z ověření stavu redukce NH3. Lovochemie, a.s., 2015. [Detail]
KYJOVSKÝ, Miroslav. Využití odpadního tepla z karuselové pece. MS Utilities & Services a.s., 2015. [Detail]
MARTÍNEK, Jan a Michal ŽLEBEK. Posouzení možnosti úspor ve výrobním areálu společnosti MSA, a.s. v Dolním Benešově. MSA, a.s., 2015. [Detail]
PAVLOKOVÁ, Petra a Michal ŽLEBEK. Posouzení možnosti úspor v areálu společnosti MAGNETON a.s. v Kroměříži. Magneton a.s., 2015. [Detail]
DANIHELKA, Pavel, Pavel DOBEŠ, Jakub DLABKA, Aleš KOŤÁTKO, Lenka ŠTĚRBOVÁ, Barbora BAUDIŠOVÁ, Jana SUCHÁNKOVÁ, Lubomír KŘÍŽ a Pavel VÍCHA. Krizová rizika pro MŽP, 2015. Ministerstvo životního prostředí, 2015. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Posouzení možností úspor v areálu společnosti Model Obaly a.s., výrobní závod Nymburk. Model Obaly a.s., 2015. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Posouzení možnosti úspor v areálu společnosti Model Obaly a.s. výrobní závod Opava. Model Obaly a.s., 2015. [Detail]
SKŘÉPEK, Michal. Doplnění měřidel tepla a plynu pro výpočet KVET ve společnosti Model Obaly, a.s. Opava. Model Obaly, a.s. Opava, 2015. [Detail]
PAVLOKOVÁ, Petra a Michal ŽLEBEK. Koncepce snížení ceny tepla z CZT ve městě Blansko. Město Blansko, 2015. [Detail]
HOLUŠA, Karel. Posouzení osvětlovací soustavy veřejného osvětlení města Vizovice. Město Vizovice, 2015. [Detail]
BOROVEC, Karel a Michal KUBAČKA. Zpráva z ověření účinnosti technologie DeSOx technologie. NOEN, a.s., 2015. [Detail]
KRPEC, Kamil. Experimentální ověření funkce nanonátěrů na fotokatalýzu NO. NanoTrade s.r.o., 2015. [Detail]
PEER, Václav a Milan DEJ. Zpráva z měření chování paliva na bázi PP při pyrolýze. Netles Business, s.r.o., 2015. [Detail]
BOROVEC, Karel a Michal KUBAČKA. Zpráva z ověření účinnosti SNCR. ORGREZ, a.s. Divize ekologických systémů, 2015. [Detail]
BOROVEC, Karel a Michal KUBAČKA. Zpráva z měření NOx. ORGREZ, a.s. Divize ekologických systémů, 2015. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zpracování energetické auditu pro Oblastní nemocnici Kolín. Oblastní nemocnice Kolín, a.s., 2015. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zpracování energetického posudku areálu společnosti Ostroj a.s. v Opavě. Ostroj a.s., 2015. [Detail]
BOROVEC, Karel a Michal KUBAČKA. Zpráva z měření účinnosti SNCR. Plzeňská energetika, a.s., 2015. [Detail]
BOROVEC, Karel a Michal KUBAČKA. Zpráva z měření účinnosti EO. Plzeňská energetika, a.s., 2015. [Detail]
RICHTER, Aleš a Samuel KAMINSKÝ. Zpracování metodiky stanovení elektřiny z KVET včetně provedení měření modulu Cskut - Precheza. Precheza a.s., 2015. [Detail]
PEER, Václav a Milan DEJ. Zpráva z měření chování paliva na bázi PET při tepelné depolymeraci. RAPA speed motor s.r.o., 2015. [Detail]
PAVLOKOVÁ, Petra a Michal ŽLEBEK. Posouzení možnosti úspor v objektu společnosti SIMO plus, s.r.o. v Zábřehu. SIMO plus, s.r.o., 2015. [Detail]
PAVLOKOVÁ, Petra a Michal ŽLEBEK. Vypracování Energetického posudku společnosti SNAHA a.s. v Jaroměři. SNAHA a.s., 2015. [Detail]
PEER, Václav a Milan DEJ. Zpráva z měření chování paliva na bázi HDPE při termickém rozkladu. Sladký & Nevřiva s.r.o., 2015. [Detail]
NEVŘELA, Petr a Lukáš BUKOVSKÝ. Úpravy systému vytápění v objektu Domov sester. Slezská nemocnice v Opavě, p.o., 2015. [Detail]
NEVŘELA, Petr, Miroslav KYJOVSKÝ, Lukáš BUKOVSKÝ a Michal BRANC. Úprava systému vytápění areálu Slezská nemocnice v Opavě. Slezská nemocnice v Opavě, p.o., 2015. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš a Michal BRANC. Zajištění energetických úspor v budovách Slováckých strojíren, a.s. Slovácké strojírny, a.s., 2015. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš a Miroslav KYJOVSKÝ. Zajištění energetických úspor v budovách Slováckých strojíren, a.s. Slovácké strojírny, a.s., 2015. [Detail]
TRÁVNÍČKOVÁ, Jana a Andrea DALECKÁ. Statement of Spolana a.s. to the draft "Opinion on an Application for trichloroethylene". Spolana a.s., 2015. [Detail]
TRÁVNÍČKOVÁ, Jana, Christina SERAFÍNOVÁ, Andrea DALECKÁ a Mária SKŘÍNSKÁ. The subsequent cooperation in the authorization documentation of Trichloroethylene. Spolana a.s., 2015. [Detail]
RICHTER, Aleš a Jan PLACHÝ. Zpracování metodiky výpočtu elektřiny z KVET. TAMERO INVEST, s.r.o., 2015. [Detail]
BOROVEC, Karel a Michal KUBAČKA. Zpráva z ověření účinnosti TF. TENZA a.s., Brno, 2015. [Detail]
BOROVEC, Karel a Michal KUBAČKA. Zpráva z měření emisí NOx a CO. TENZA a.s., Brno, 2015. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Návrh koncepce provozu CZT ve Frýdlantuý nad Ostravicí. TERMO Frýdlant n. O. s.r.o., 2015. [Detail]
BOROVEC, Karel a Michal KUBAČKA. Zpráva z garančního měření na kotli spalujícím biomasu. Tanza , a.s., 2015. [Detail]
HOLUŠA, Karel. Zpracování projektové dokumentace Veřejného osvětlení města Vsetína. Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace, 2015. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově. Technoprojekt, a.s., 2015. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Analýza zhodnocení stavu majetku v Teplárně Kyjov, a.s. Teplárna Kyjov, a.s., 2015. [Detail]
RICHTER, Aleš a Samuel KAMINSKÝ. Návrh metodiky pro stanovení Cskut - Teplárna Otrokovice. Teplárna Otrokovice a.s., 2015. [Detail]
HOLUŠA, Karel a Michal ŽLEBEK. Posouzení stavebně-technického stavu TOT. Teplárna Otrokovice a.s., 2015. [Detail]
ŽIDEK, Michal. Poskytování služeb v oblasti energetického poradenství. Teplárna Otrokovice a.s., 2015. [Detail]
HEGAR, Rostislav, Samuel KAMINSKÝ a Aleš RICHTER. Analýza rozvoje kotelny v návaznosti na potřebný parní výkon v Teplárně Otrokovice a.s. Teplárna Otrokovice, a.s., 2015. [Detail]
PAVLOKOVÁ, Petra a Michal ŽLEBEK. Posouzení možnosti úspor v areálu společnosti Timéco s.r.o. v Jindřichově Hradci. Timéco s.r.o., 2015. [Detail]
BOROVEC, Karel a Michal KUBAČKA. Zpráva z ověření přesnosti měření KME. Veolia Energie ČR, a.s., 2015. [Detail]
BOROVEC, Karel a Michal KUBAČKA. Zpráva z měření plynných a tuhých emisí. Veolia Energie ČR, a.s., 2015. [Detail]
BOROVEC, Karel, Michal KUBAČKA a Milan DEJ. Zpráva z ověření účinnosti technologie DeNOx a DeSOx. Veolia Energie ČR, a.s., 2015. [Detail]
BOROVEC, Karel a Michal KUBAČKA. Zpráva z jednorázových ověření plynných a tuhých emisí. Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., 2015. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Posouzení možnosti úspor v areálu společnosti VIADRUS a.s. v Bohumíně. Viadrus a.s., 2015. [Detail]
MARTÍNEK, Jan a Michal ŽLEBEK. Úspory energie v objektu ocelárny Viadrus a.s. Viadrus a.s., 2015. [Detail]
MARTÍNEK, Jan a Michal ŽLEBEK. Zpracování komplexního energetického auditu v areálu společnosti Viadrus a.s. Viadrus a.s., 2015. [Detail]
KREMER, Jiří. Zkouška kotle Viadrus U22 s vestavěným hořákem Ferroli SUN P7. Viadrus, a.s., 2015. [Detail]
SOCHA, David. Charakteristiky chování pevných biopaliv na pohyblivém roštu. Vyncke s.r.o., 2015. [Detail]
HOPAN, František a Jiří HORÁK. Stanovení tlakové ztráty pevných biopaliv na pohyblivém roštu. Vyncke s.r.o., 2015. [Detail]
HORÁK, Jiří, Milan DEJ a Vendula LACIOK. Analýzy biopaliv. Vyncke, s.r.o, 2015. [Detail]
PEER, Václav a František HOPAN. Průběžná zpráva. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2015. [Detail]
DEJ, Milan a Jiří HORÁK. Výsledky zkoušek dávkování sorbentů na snížení koncentrace HCl a SO2 v odpadním plynu ze spalování odpadů ve SPOVO. Vápenka Vitošov s.r.o., 2015. [Detail]
KRPEC, Kamil. Zpráva ze spalovacích zkoušek na automatickém kotli. ZK DESIGN, a.s., 2015. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš a Michal ŽLEBEK. Zajištění úspor v oblasti energetiky. ČEZ Energetické služby, a.s., 2015. [Detail]
BRANC, Michal. Technická pomoc a dokumentace skutečného provedení stavby pro akci "Instalace KGJ Mohelnice". ČEZ Energetické služby, a.s., 2015. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Technicko-ekonomická studie optimálního řešení změny zařízení na hladine VVN a VN v závodu střed - Spolek pro chemickou a hutní výrobu. ČEZ Energetické služby, a.s., 2015. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zpracování Průkazů energetické náročnosti budov, Energetických auditů, kontroly účinnosti kotlů a klimatizačních zařízení. ČEZ Energetické služby, a.s., 2015. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Zpracování TES proveditelnosti nového zdroje tepla pro oblast Vítkovice - Kotelna. ČEZ Energetické služby, a.s., 2015. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš. Technicko-ekonomická studie - Nový zdroj tepla pro Vítkovice - výměník. ČEZ Energetické služby, a.s., 2015. [Detail]
RICHTER, Aleš a Michal ŽLEBEK. Služby technické pomoci v oblasti energetiky – systém Energo Manager. ČEZ Energetické služby, a.s., 2015. [Detail]
BRANC, Michal. Zpracování a projednání přípravné a projektové dokumentace - instalace KGJ Sanatoria Klimkovice. ČEZ Energo, s.r.o., 2015. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Optimalizace vybraných zdrojů ve správě Domovní správy Prostějov, s.r.o. pro možnosti instalace KGJ. ČEZ Energo, s.r.o., 2015. [Detail]
BRANC, Michal. Zpracování a projednání přípravné projektové dokumentace - Instalace KGJ v Teplárně Ostrava - Vítkovice. ČEZ Energo, s.r.o., 2015. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš a Aleš RICHTER. Posouzení alternativní investice snížení emisí NOx a SOx v Teplárně Trmice. ČEZ a.s., 2015. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Dlouhodobá spolupráce v oblasti energetických úspor. Českomoravská distribuce s.r.o., 2015. [Detail]

2014

HOPAN, František a Jiří HORÁK. Experimental Determination of THERMACT Additive Influence on Combustion Quality in the Drop Tube Test Facility. ABHITECH ENERGYCON s.r.o., 2014. [Detail]
HOPAN, František a Jiří HORÁK. Výsledné referenční hodnoty PZZ ALME - OR - 06. ALME, 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel a Michal KUBAČKA. Zpráva z měření. ArcelorMittal Ostrava, a.s., 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel a Michal KUBAČKA. Zpráva z měření. Biocel Paskov, a.s., 2014. [Detail]
KRPEC, Kamil. Spalovací a bezpečnostní zkoušky na automatickém teplovodním kotli Bosch USB AUTO. Bosch Termotechnika s.r.o, 2014. [Detail]
RICHTER, Aleš. Metodika pro vykazování KVET. Dalkia Industry CZ, a.s., 2014. [Detail]
NAJSER, Jan a Václav PEER. Výzkum zplyňování dřevní štěpky v protiproudém generátoru. Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s, Priemyselná 12, 765 63 24 Žiar nad Hronom, 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel a Michal KUBAČKA. Zpráva z garančního měření. Dalkia Česká republika, a.s., 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel a Michal KUBAČKA. Zpráva z měření. Dalkia Česká republika, a.s., 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel, Michal KUBAČKA a Milan DEJ. Zpráva z měření. Dalkia Česká republika, a.s., 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel a Michal KUBAČKA. Zpráva z měření. ECM Ecomonitoring, s.r.o., 2014. [Detail]
RICHTER, Aleš. Koncepce vykazování KVET, Elektrárna Dětmarovice, a.s. Elektrárna Dětmarovice, a.s., 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel a Michal KUBAČKA. Zpráva z měření. Energy Ústí nad Labem a.s., 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel a Michal KUBAČKA. Zpráva z měření. Gascontrol s.r.o., 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel a Michal KUBAČKA. Zpráva z měření. Gascontrol s.r.o., 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel a Milan DEJ. Zpráva z měření. Glanzstoff Bohemia, a.s. Lovosice, 2014. [Detail]
KRPEC, Kamil. Zpráva ze spalovacích zkoušek na krbových kamnech Storch Estelli a komínovém systému HELUZ IZOSTAT DUO. HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel a Milan DEJ. Zpráva z měření. Hedviga group, a.s., 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel a Milan DEJ. Zpráva z měření. Hedviga group, a.s., 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel a Milan DEJ. Zpráva z měření. Hedviga group, a.s., 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel a Milan DEJ. Zpráva z měření. Hedviga group, a.s., 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel a Milan DEJ. Zpráva z měření. Hedviga group, a.s., 2014. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš a Petr NEVŘELA. Energetický audit včetně projektové dokumentace. KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s., 2014. [Detail]
MARTINÍK, Lubomír. Zpráva o měření kamen KVS 9114 - nalezení optimálního nastavení přívodu vzduchu a dodávky paliva. KVS EKODIVIZE, a.s., 2014. [Detail]
JANŠA, Jan. Komplexní posouzení stávajícího stavu povinných dokladů z hlediska energetiky a vytvoření koncepce přehledu energ. náročnosti majetku kraje. Karlovarský kraj, 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel a Milan DEJ. Zpráva z měření. Lovochemie, a.s., 2014. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš, Michal BRANC, Petr NEVŘELA a Miroslav KYJOVSKÝ. Koncepce zásobování teplem Lázně Luhačovice, a.s. Lázně Luhačovice, a.s., 2014. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zpracování technicko-ekonomické studie, zaměřené na dílčí energetická opatření vytypovaných částí areálu společnosti MSA a.s. MSA, a.s., Hlučínská 41, 747 22 Dolní Benešov, 2014. [Detail]
NEVŘELA, Petr, Lukáš BUKOVSKÝ, Miroslav KYJOVSKÝ a Michal HORNYCH. Posouzení občasného provozu parní kotelny, včetně revize a dopracování dokumentace stávajícího stavu společnosti Model Obaly a.s. Opava. Model Obaly a.s., 2014. [Detail]
SKŘÉPEK, Michal, Aleš RICHTER, Martin HUTNÍK a Jan JANŠA. Měření spotřeb tepla a přenos do systému EnerGoguard. Model Obaly a.s., 2014. [Detail]
KOLONIČNÝ, Jan a David KUPKA. Vývojová zpráva zkušebního zařízení pro využití syté páry pro decentralizovanou výrobu elektřiny. Moravskoslezský energetický klastr, 2014. [Detail]
KOLONIČNÝ, Jan a David KUPKA. Dokumentace typové instalace zkušebního zařízení pro využití syté páry pro decentralizovanou výrobu elektřiny. Moravskoslezský energetický klastr, 2014. [Detail]
KOLONIČNÝ, Jan a David KUPKA. 3D ideové schéma zkušebního zařízení pro využití syté páry pro decentralizovanou výrobu elektřiny. Moravskoslezský energetický klastr, 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel a Michal KUBAČKA. Zpráva z měření. ORGREZ, a.s. Divize ekologických systémů, 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel a Michal KUBAČKA. Zpráva z měření. ORGREZ, a.s. Divize ekologických systémů, 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel a Michal KUBAČKA. Zpráva z měření. ORGREZ, a.s. Divize ekologických systémů, 2014. [Detail]
KRPEC, Kamil. Spalovací zkoušky na kotli Ponast KP62S se štěrbinovým hořákem. PONAST spol. s.r.o., 2014. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Karel BOROVEC a Michal KUBAČKA. Zpráva z měření. SEA, a.s., 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel a Milan DEJ. Zpráva z měření. SP Power, s.r.o., 2014. [Detail]
SERAFÍNOVÁ, Christina a Radka PŘICHYSTALOVÁ. Výzkum alternativních látek za trichloroethylene. SPOLANA a.s., 2014. [Detail]
MOTYČKA, Miloš a Michal HORNYCH. Vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele ve formě prováděcích dokumentací s oceněnými i slepými výkazy výměr pro následující projekty Slováckých strojíren v Uherském Brodu. Slovácké strojírny, a.s., 2014. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zpracování technicko-ekonomické předprojektové studie (TES). Smurfit Kappa Czech s.r.o., 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel, Michal KUBAČKA a Milan DEJ. Zpráva z garančního měření. TENZA a.s., Brno, 2014. [Detail]
ŽIDEK, Michal. Analýza veřejného osvětlení. Technické služby města Vsetína, přísp. org., 2014. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš, Michal BRANC, Petr NEVŘELA a Miroslav KYJOVSKÝ. Kotelna na biomasu Šklov (Bělorusko). Telo, a.s.,, 2014. [Detail]
ŽIDEK, Michal, Aleš RICHTER a Michal SKŘÉPEK. Technicko-ekonomická studie Teplárna Otrokovice, a.s. Teplárna Otrokovice, a.s., 2014. [Detail]
KREMER, Jiří. Testování kotle Viadrus U31. VIADRUS a.s., 2014. [Detail]
HOPAN, František a Jiří HORÁK. Stanovení potrubních faktorů při měření funkčních zkoušek stanovení účinnosti vzorkování ve ventilačním komíně MO34. VÚJE, 2014. [Detail]
KYJOVSKÝ, Miroslav a Lukáš BUKOVSKÝ. Instalace KGJ Energie HB areál Chlumčany. Vítkovice POWER ENGINEERING, a.s., 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel a Michal KUBAČKA. Zpráva z měření. ZVVZ, a.s., 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel a Michal KUBAČKA. Zpráva z měření. Západočeská univerzita v Plzni, 2014. [Detail]
JANŠA, Jan a Jan MARTÍNEK. Inventarizace povinných dokladů z hlediska energetiky. Ústecký kraj, 2014. [Detail]
ŽIDEK, Michal. DPS a DSPS na akci "Doplnění měření do vývodových kobek TR3, TR8, Trafostanice v MSA, a.s., Dolní Benešov". ČEZ Energetické služby, a.s., 2014. [Detail]
ŽLEBEK, Michal. Zpracování průkazů energetické náročnosti budov a zjednodušené projektové dokumentace pro ČEZ ES. ČEZ Energetické služby, a.s., 2014. [Detail]
ŽLEBEK, Michal a Lukáš BUKOVSKÝ. Zajištění úspor energií v oblastech energetiky. ČEZ Energetické služby, a.s., 2014. [Detail]
SKŘÉPEK, Michal. Poskytnutí licence SW EnergoGuard. ČEZ Energetické služby, a.s., 2014. [Detail]
BUKOVSKÝ, Lukáš, Miroslav KYJOVSKÝ a Petr NEVŘELA. Instalace KGJ v areálu centrální výtopny Luhačovice. ČEZ Energo, s.r.o., 2014. [Detail]
BRANC, Michal a Petr NEVŘELA. Instalace KGJ v teplárně Ostrava - Vítkovice. ČEZ Energo, s.r.o., 2014. [Detail]
BRANC, Michal, Lukáš BUKOVSKÝ, Miloš MOTYČKA a Michal HORNYCH. Zpracování projektové dokumentace pro akci „Instalace KGJ Sanatoria Klimkovice“. ČEZ Energo, s.r.o., 2014. [Detail]
ŽLEBEK, Michal a Lukáš BUKOVSKÝ. Služby technické pomoci v oblastech energetiky a otimalizačních studií úspor energií. ČEZ a.s., 2014. [Detail]
PAVLOKOVÁ, Petra. Studie technických možností využití trigenerace v areálu výrobního závodu Mondelez Czech Republic s.r.o. a Mlékárna Hlinsko, a.s. pro ČEZ Energo, s.r.o. ČEZ a.s., útvar kogenerace, 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel a Michal KUBAČKA. Zpráva z měření. ČEZ, a.s. Teplárna Trmice, 2014. [Detail]
BOROVEC, Karel a Michal KUBAČKA. Zpráva z měření. ČEZ, a.s. Teplárna Trmice, 2014. [Detail]

2009

KEDER, Josef, Jiří SMOLÍK, Pavel MIKUŠKA, Bohumil KOTLÍK, Vladimír BUREŠ a Jiří HORÁK. PODKLADOVÉ MATERIÁLY pro kontrolní den projektu "Stanovení chemických a toxikologických vlastností prachových částic a výzkum jejich vzniku". Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2009. [Detail]