Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Poloprovoz, technologie

2023

RACLAVSKÁ, Helena, Marek KUCBEL, Barbora ŠVÉDOVÁ, Konstantin RACLAVSKÝ, Dagmar JUCHELKOVÁ, Jana RŮŽIČKOVÁ, Radim KOVAŘÍK, Michal ŠAFÁŘ a Pavel KANTOR. Rekultivační substrát s využitím vedlejších energetických produktů a odpadů s obsahem organické složky. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2023. [Detail]

2022

BOROVEC, Karel, Lukáš PILAŘ, Vladislav KOŽUSZNIK, Aleš LACIOK, Petr SALVET, Vladímír ŠTĚPÁNEK a Petr HRDINA. Ověřená technologie záchytu Hg ze spalin pomocí pevných sorbentů na bázi syntetických zeolitů a aluminosilikátů. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2022. [Detail]

2021

BOROVEC, Karel, Lukáš PILAŘ a Matěj VODIČKA. Ověřená technologie záchytu Hg v rámci polosuché metody odsíření spalin. VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2021. [Detail]

2020

SUCHÁNKOVÁ, Jana, Lenka KLIMKOVÁ, Pavel DANIHELKA a Lubomír KŘÍŽ. Poloprovozní technologické zařízení na principu přechodu z kapalné do plynné fáze pro odstraňování MTBE (methyl-tertiary-butyl ether) z havarijně kontaminovaných vod. VŠB-TUO, VZ Chrudim s.r.o, 2020. [Detail]

2016

PEER, Václav a Pavel FRIEDEL. Odnímaní dolní části zplyňovacího reaktoru. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]

2014

NAJSER, Jan, Václav PEER a Tadeáš OCHODEK. Demonstrační jednotka zplyňování paliv s čištěním spalin a plynu. VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2014. [Detail]
NAJSER, Jan a Václav PEER. Technologie pro odstraňování prachu z horkého plynu. VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2014. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Jan KOLONIČNÝ, Jiří HORÁK a David KUPKA. Technologie čištění teplosměnných ploch pulzním ofukováním. VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2014. [Detail]

2013

NAJSER, Jan. Technologický celek pro alotermní zplyňování. ATEKO a.s., 2013. [Detail]
NAJSER, Jan, Pavel STOČEK a Jarmila DEDKOVÁ. Technologický celek pro syntézu Fischer-Tropsch. ATEKO a.s., 2013. [Detail]

2012

NAJSER, Jan. Energetický zdroj. TEMEX, spol. s r. o., 2012. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch, Eva PERTILE, Tomáš DVORSKÝ a Vilém ADAMEC. Poloprovozní ověření aplikace sorbentu s názvem POROSORB k sorpci kyselin. VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]

2011

NAJSER, Jan, Rafal Adam CHŁOND a Tadeáš OCHODEK. Systém regenerace filtru vyčištěným plynem. TEMEX, spol. s r. o., 2011. [Detail]
NAJSER, Jan a Rafal Adam CHŁOND. Technologie čištění plynu. TEMEX, spol. s r. o., 2011. [Detail]

2010

BURYAN, Petr, Siarhei SKOBLIA, Karel DĚDEK a Jan NAJSER. Poloprovozní jednotka na zplyňování biomasy a tříděného tuhého odpadu s výrobou elektrické energie pomocí turbosoustrojí. Ateko+První brněnská strojírna+VŠCHT Praha+VUT Brno+VŠB Ostrava, 2010. [Detail]

2009

BURYAN, Petr, Siarhei SKOBLIA, Jan NAJSER, Tadeáš OCHODEK a Pavel OMELKA. Reaktor pro zplynění dřevního odpadu. Boss engineering s.r.o., 2009. [Detail]