Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Oponentský posudek

2012

HORÁK, Jiří. Oponentský posudek bakalářské práce Možnosti zpracování čistírenských kalů. 2012. [Detail]
HORÁK, Jiří. Oponentský posudek doktorské disertační práce Tříděný odběr vzorků emisí. 2012. [Detail]
KUBESA, Petr. Závislost účinnosti plynového kondenzačního kotle na změně výkonu. 2012. [Detail]

2009

HORÁK, Jiří. Oponentský posudek tezí disertační práce nazvané: Studium procesu hoření dřeva. 2009. [Detail]
HORÁK, Jiří. Oponentský posudek doktorské disertační práce nazvané: Tříděný odběr vzorků emisí. 2009. [Detail]