Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Přednáška nebo poster

2022

HELEGDA, Matouš, Iris HELEGDA a Jan SKŘÍNSKÝ. The role of burning velocity in the validity of hybrid mixtures. 2022. [Detail]

2021

HELEGDA, Matouš, David BARTOSZ a Jan SKŘÍNSKÝ. The role of burning velocity in the validity of the hybrid mixtures measured in 1.00 m3 and 0.02 m3 chambers. 2021. [Detail]

2016

SATTLER, Michael, Isaline FRABOULET, Sabine BACHELLEZ, Thomas BRUNNER, Joachim KELZ, Franziska GOILE, Morten Gottlieb JESPERSEN, Lennart GUSTAVSON, Hans HARTMANN, Francesca HUGONI, Jorma JOKINIEMI, Alejandro KELLER, Celine Le DREFF, Gabriele MIGGLIAVACA, Caroline ROGAUME, Jarkko TISSARI, Justus Von SONNTAG, Josef WUEST, Christian GAEGAUF a Jiří HORÁK. Determination of particulate matter emissions from solid biomass fuel burning appliances and boilers – Proposal for a common European test method. 2016. [Detail]

2015

MIČKA, Vladimír, Šárka BERNATÍKOVÁ, Lucie SIKOROVÁ, Hana TOMAŠKOVÁ, Zdeňka KALIČÁKOVÁ, Karel LACH, Eduard JEŽO a Pavel DANIHELKA. Lessons learned from measurements of incidental nanoparticles at workplaces in the Czech Republic. 2015. [Detail]

2014

MIČKA, Vladimír, Karel LACH, Zdeňka KALIČÁKOVÁ a Eduard JEŽO. Monitorovací a vzorkovací techniky NANO/UFP pro zpřesnění expozice poletavým aerosolům v pracovním ovzduší. 2014. [Detail]
KALIČÁKOVÁ, Zdeňka, Pavel DANIHELKA, Jana KUKUTSCHOVÁ a Miroslav VACULÍK. Simulace emisí nanočástic z brzdných procesů na dynamometru. 2014. [Detail]
MARCIOCHA, Dorota, Joanna SURMACZ-GÓRSKA a Tadeáš OCHODEK. Biodegradation of sulfamethoxazole and post-reaction mixture as a result of its chemical oxidation. 2014. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan. Stanovení výbuchových charakteristik prachů, plynů a par kapalin. 2014. [Detail]
JANŠA, Jan. Energetický management pro municipality a pro průmysl. 2014. [Detail]

2013

KALIČÁKOVÁ, Zdeňka, Pavel DANIHELKA, K LACH a V MIČKA. Urban air pollution of Ostrava region by nanoparticles. Bristol: IOP Publishing, 2013. ISSN 1742-6588. [Detail]
DRASTICHOVÁ, Vendula, Kamil KRPEC, František HOPAN, Lubomír MARTINÍK, Petr KUBESA, Zuzana JANKOVSKÁ a Jiří HORÁK. Nanoparticles from combustion of waste city biomass. 2013. [Detail]
KALIČÁKOVÁ, Zdeňka, Pavel DANIHELKA a Vladimír MIČKA. Measurements and characterization of nanoparticles in ambient air in Ostrava region. 2013. [Detail]
SENČÍK, Josef, Jan SKŘÍNSKÝ, Mária SKŘÍNSKÁ a Zdeňka KALIČÁKOVÁ. Úvod pro měření aerosolů při vybraných činnostech ve stavebnictví. 2013. [Detail]
MIČKA, Vladimír, Karel LACH, Zdeňka KALIČÁKOVÁ a Jan ŠTĚPNIČKA. Srovnání obsahu kadmia a niklu na základě frakční fyzikálně - chemické analýzy svářečských dýmů v pracovním ovzduší. 2013. [Detail]
MIČKA, Vladimír, Zdeňka KALIČÁKOVÁ a Karel LACH. Komparativní hodnocení rizik z kontaminace pracovního prostředí částicemi svářečských dýmů na základě frakční fyzikálně – chemické analýzy ultrajemných a nanorozměrných poletavých částic svářečských dýmů. 2013. [Detail]