Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ostatní

2022

MICHALSKA, Monika Kinga, Vlastimil MATĚJKA, Jiří PAVLOVSKÝ, Jana SERENČÍŠOVÁ, Lucie GEMBALOVÁ a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Silver modified TiO2 and melem/g-C3N4: preparation, characterization, and photodegradation activity against model dye acid orange 7. 2022. [Detail]

2021

OCHODEK, Tadeáš, David KUPKA, Petr SALVET a Petr MUSIL. Vývoj roštového ohniště pro horkovodní kotel spalující TAP. 2021. [Detail]

2020

OCHODEK, Tadeáš, David KUPKA, Petr SALVET a Petr MUSIL. Vývoj roštového ohniště pro spalování alternativních paliv. 2020. [Detail]

2018

HORÁK, Jiří, Lenka KUBOŇOVÁ, Milan DEJ, Vendula LACIOK, František HOPAN a Kamil KRPEC. EFFECT OF TEMPERATURE AND TYPE OF BIOMASS DURING THE PRODUCTION OF SOLID FUEL ASHES ON THEIR COMPOSITION AND PROPERTIES IN COMPARISON WITH COAL ASHES. Krakow: AGH University of Science and Technology, 2018. 66 s. ISBN 978-83-948318-2-0. [Detail]
HORÁK, Jiří, Petr KUBESA a Jiří RYŠAVÝ. Roztopte to se Smokemanem. 2018. [Detail]

2017

HOPAN, František a Jiří HORÁK. Mezilaboratorní porovnávací zkoušky PM10/2.5. Hradec Králové: Empla, 2017. 38-59 s. ISBN 00-000000-0-0. [Detail]
TOPINKA, Jan, Jiří HORÁK, František HOPAN, Alena MILCOVÁ, Antonín AMBROŽ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Pavel RÖSSNER, Kamil KRPEC a Petr KUBESA. Genotoxic potential of particulate emissions from residential solid fuel boilers: the effect of technology, fuel, and operation output. 2017. [Detail]

2016

ŘEHÁK, David. Povinnosti a opatření podnikatelských subjektů pro snížení dopadů poruch energetické kritické infrastruktury na životní prostředí. 2016. [Detail]
ŘEHÁK, David. Rešerše legislativních předpisů souvisejících s poruchami prvků kritické infrastruktury a jejími dopady na environmentální bezpečnost. 2016. [Detail]

2011

MAREK, Jan, Pavel DANIHELKA a Pavel DOBEŠ. Návrh nového přístupu ke zkoušení směsí, které mohou projevit hořlavé vlastnosti. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. 148-160 s. ISBN 978-80-248-2486-4. [Detail]
PŘICHYSTALOVÁ, Radka, Lucie SIKOROVÁ, Pavel DANIHELKA a Aleš KOŤÁTKO. ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ NÁSTROJE V MANAGEMENTU RIZIK CHEMICKÝCH LÁTEK. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. 199-210 s. ISBN 978-80-248-2486-4. [Detail]
BAUDIŠOVÁ, Barbora, Jakub DLABKA, Pavel DOBEŠ, Jan SKŘÍNSKÝ, Pavel DANIHELKA, Vilém SLUKA, Kateřina BLAŽKOVÁ, Miroslav DÍTĚ, Jakub ŘEHÁČEK, Eva BEŇOVÁ a Stanislav MALÝ. Vybrané přístupy k definování smyslu zóny havarijního plánování. 2011. [Detail]

2010

HORÁK, Jiří a František HOPAN. Závěrečná zpráva č. 90/10 o řešení projektu SP/1a2/116/07 za léta 2007 až 2010. Ostrava: Výzkumné energetické centrum, 2010. [Detail]
HORÁK, Jiří a Michal BRANC. Závěrečná zpráva č. 87/10 o řešení projektu SP/1a3/148/08 za rok 2010 za VŠB-TU Ostrava, VEC. Ostrava: Výzkumné energetické centrum, 2010. [Detail]
HORÁK, Jiří a František HOPAN. Závěrečná zpráva č. 74/10 o řešení projektu SP/1a2/116/07 za rok 2010. Ostrava: Výzkumné enrgetické centrum, 2010. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Jan NAJSER a Rafal Adam CHŁOND. Heat and electric energy production by biomass gasification. Pacific Rim Summit on industrialbiotechnology & bioenergy, 2010. [Detail]