Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Příspěvek ve sborníku

2023

HELEGDA, Iris, Matouš HELEGDA, Jan SKŘÍNSKÝ, Kateřina KUBRICKÁ a Marek PODKUL. NEW ASPECTS OF EXPLOSION CHARACTERISTICS OF SELECTED HYBRID MIXTURES. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 23, Issue 4.1. Sofie: International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2023. s. 101-108. ISBN 978-619-7603-59-0. [Detail]
POLCAR, Luboš. Casting velocity influence on heat transfer in mould. In: PhD students´ day FMST 2023. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2023. s. 76-79. ISBN 978-80-248-4697-2. [Detail]

2021

JADLOVEC, Marek, Jakub ČESPIVA, Jan VÝTISK, Stanislav HONUS, Tadeáš OCHODEK a Karel BOROVEC. Utilisation of Solid Recovered Fuel Ash as Sorbent for Mercury Capture. In: Proceedings SARDINIA 2021 : 18th International Symposium on Waste Management and Sustainable Landfilling : 11.-15.10.2021, Forte Village Resort, Santa Margherita di Pula, Sardinie, Itálie. Padova: Cisa Publisher, 2021. s. 1-11. ISBN 978-88-6265-026-7. [Detail]
ČESPIVA, Jakub, Marek JADLOVEC, Jan VÝTISK, Tadeáš OCHODEK, Stanislav HONUS a Karel BOROVEC. Products of Solid Recovered Fuel Gasification in Unique Pilot-scale Unit. In: Proceedings SARDINIA 2021 : 18th International Symposium on Waste Management and Sustainable Landfilling : 11.-15.10.2021, Forte Village Resort, Santa Margherita di Pula, Sardinie, Itálie. Padova: Cisa Publisher, 2021. s. 1-9. ISBN 978-88-6265-026-7. [Detail]

2020

SKŘÍNSKÝ, Jan a Jan KOLONIČNÝ. Maximizing the Safety Production of Energo Gas - Determination of Explosion Characteristics. In: MATEC Web of Conferences. Volume 328. Les Ulis: EDP Sciences, 2020. s. 1-5. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan, Jan KOLONIČNÝ a Tadeáš OCHODEK. Synthesis of Modelling and Simulation for Hydrogen Gas Release and Explosion. In: MATEC Web of Conferences. Volume 328. Les Ulis: EDP Sciences, 2020. s. 1-5. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]

2019

HORÁK, Jiří, František HOPAN, Milan DEJ, Karel BOROVEC a Miroslav JAROCH. Příprava nových metod PT pro HgT (pro manuální metody), příprava referenční hodnoty koncentrace H2O v plynu a zkoušení způsobilosti PM10/2.5. In: Měření emisí a ochrana ovzduší : 24. tradiční mezinárodní konference Ministerstva životního prostředí : sborník referátů : 20. - 21. května 2019, Kongres hotel Jezerka - Ústupky u Seče. Hradec Králové: Empla, 2019. s. 66-92. ISBN 978-80-906306-6-6. [Detail]
MOLCHANOV, Oleksandr, Kamil KRPEC, Jiří HORÁK, Lenka KUBOŇOVÁ a František HOPAN. Metoda vypočtu náboje aerosolových částic v elektrickém poli. In: Sborník XX. výroční konference České aerosolové společnosti : 30.10.–1.11.2019, Velké Bílovice = Proceedings of 20th Annual Conference of the Czech Aerosol Society. Praha: Česká aerosolová společnost, 2019. s. 59-65. ISBN 978-80-270-6416-8. [Detail]

2018

LÁTAL, Jan, Jan VITÁSEK, Marian BOJKO, Jan SKŘÍNSKÝ, Tomáš STRATIL, Zdeněk WILČEK a Jakub KOLÁŘ. Simulation and Measurement of Atmospheric Effect on Optical Beam. In: International Conference on Transparent Optical Networks 2018. Washington, D. C.: IEEE Computer Society, 2018. s. 1-7. ISBN 978-1-5386-6604-3. [Detail]
BRUMAROVÁ, Lenka, Vilém ADAMEC a Petr BERGLOWIEC. New progressive teaching methods at the fbi. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 18, Issue 5.4. Sofie: International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2018. s. 217-224. ISBN 978-619-7408-49-2. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan. Measurement and Calculation of Explosion Pressure for Hydroxyl Substituted Hydrocarbons Mixture. In: MATEC Web of Conferences. Paříž: EDP Sciences, 2018. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan, Jan KOLONIČNÝ a Tadeáš OCHODEK. Explosion Characteristics of Hydrogen for CFD Modelling and Simulation of Turbulent Gas Flow. In: MATEC Web of Conferences. Paříž: EDP Sciences, 2018. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan, Ján VEREŠ a Karel BOROVEC. Experimental Modelling of Autoignition Temperature for Alkyl/Alkenyl Products from Fischer-Tropsch Synthesis. In: MATEC Web of Conferences. Paříž: EDP Sciences, 2018. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
RICHTER, Aleš, Jan KOLONIČNÝ a Jan JANŠA. Transformation of Waste Heat into Electricity. In: MATEC Web of Conferences. Volume 168. Paříž: EDP Sciences, 2018. s. 1-5. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
HORÁK, Jiří, František HOPAN, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, Lenka KUBOŇOVÁ a Milan DEJ. Produkují malé moderní kotle na tuhá paliva vždy menší emise znečisťujících látek než kotle staré?. In: Ochrana ovzdušia 2018 : medzinárodná konferencia : zborník = Air Protection 2018 : international conference : proceedings : 28.–30. november 2018, Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Slovensko. Bratislava: Kongres studio, 2018. s. 150-154. ISBN 978-80-89565-37-5. [Detail]
KŘŮMAL, Kamil, Mikuška PAVEL, Jiří HORÁK a František HOPAN. Složení prachových částic v emisích ze spalování uhlí v různých typech kotlů používaných pro vytápění domácností. In: Sborník XIX. výroční konference České aerosolové společnosti: 25.-26. října 2018, Piešťany = Proceedings of 19th Annual Conference of the Czech Aerosol Society : 25th-26th October 2018, Piešťany. Praha: Česká aerosolová společnost, 2018. s. 24-27. ISBN 978-80-270-4780-2. [Detail]
MOLCHANOV, Oleksandr, Kamil KRPEC, Jiří HORÁK, František HOPAN, Vladimír ŽDÍMAL a Jaroslav SCHWARZ. The distinctive changes of particles' numeric concentrations, are caused by electrostatic flue gases cleaning. In: Sborník XIX. výroční konference České aerosolové společnosti: 25.-26. října 2018, Piešťany = Proceedings of 19th Annual Conference of the Czech Aerosol Society : 25th-26th October 2018, Piešťany. Praha: Česká aerosolová společnost, 2018. s. 32-37. ISBN 978-80-270-4780-2. [Detail]
HOPAN, František, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, Milan DEJ, Petr KUBESA, Lenka KUBOŇOVÁ a Jiří RYŠAVÝ. Kalibrace impaktoru PM10/2.5 pomocí APS analyzátoru. In: Sborník XIX. výroční konference České aerosolové společnosti: 25.-26. října 2018, Piešťany = Proceedings of 19th Annual Conference of the Czech Aerosol Society : 25th-26th October 2018, Piešťany. Praha: Česká aerosolová společnost, 2018. s. 94-99. ISBN 978-80-270-4780-2. [Detail]
DEJ, Milan, Jiří HORÁK, Stanislav BAJER, Kamil KRPEC, Jiří KREMER, Martin GARBA, Petr KUBESA, František HOPAN a Miroslav JAROCH. Co je metoda semafor? Metodika prokázání spalování odpadu prostřednictvím analýzy vzorku popela odebraného u provozovatele. In: XIII. konference Ochrana ovzduší ve státní správě, teorie a praxe : sborník konference : 14.-16. listopadu 2018, Ostrava. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2018. s. 44-50. ISBN 978-80-88238-10-2. [Detail]
MODLÍK, Miloslav, Aleš BUFKA, František HOPAN a Jiří HORÁK. Metodika inventarizace emisí z lokálního vytápění domácností. In: XIII. konference Ochrana ovzduší ve státní správě, teorie a praxe : sborník konference : 14.-16. listopadu 2018, Ostrava. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2018. s. 57-62. ISBN 978-80-88238-10-2. [Detail]

2017

FRANTÍK, Jaroslav, Jan NAJSER, Petr KUBALÍK a Petr VACULÍK. Power increase of semiconductor converter: Problems with warming of balancing resistors and power capacitors. In: EPE 2017 : proceedings of the 18th international scientific conference on electric power engineering : May 17-19, 2017, Kouty nad Desnou, Czech Republic. Piscataway: IEEE, 2017. s. 1-6. ISBN 978-1-5090-6406-9. [Detail]
BOROVEC, Karel, Jerzy GORECKI a Tadeáš OCHODEK. Tests and Comparison of Two Mobile Industrial Analytical Systems for Mercury Speciation in Flue Gas. In: ICEM 2017 : proceedings of the 19th international conference on environmental monitoring and management : November 2-3, 2017, Cape Town, South Africa. [Jihoafrická republika]: [s.n.], 2017. s. 170-176. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MALÉŘOVÁ, Lenka a Vilém ADAMEC. Využití zátěžových testu při ověřování bezpečnostní připravenosti. In: Konference Krizového řízení a řešení krizových situací : 14. - 15. září 2017, FLKŘ v Uherském Hradišti. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. s. 211-218. ISBN 978-80-7454-717-1. [Detail]
DEJ, Milan, Jiří HORÁK a Stanislav BAJER. VYUŽITELNOST ANALÝZ POPELA K IDENTIFIKACI SPALOVÁNÍ NEPOVOLENÝCH PALIV A ODPADŮ V LOKÁLNÍCH TOPENIŠTÍCH. In: Ochrana ovzduší ve státní správě, teorie a praxe XII : sborník příspěvků : 8. – 10. listopadu 2017, Tábor, Česko. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2017. s. 49-53. ISBN 978-80-88238-04-1. [Detail]
HORÁK, Jiří, František HOPAN, Miloslav MODLÍK, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, Milan DEJ a Vendula LACIOK. Porovnání emisí benzo[a]pyrenu z jednotlivých kategorií zdrojů pro ČR, MSK a části Ostravska v okolí hutního podniku. In: Ovzduší 2017 : sborník příspěvků XIII. česko-slovenské konference : 10. - 12. dubna 2017, Brno, Česko. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 51-55. ISBN 978-80-210-8544-2. [Detail]
KŘŮMAL, Kamil, Pavel MIKUŠKA, Jiří HORÁK a František HOPAN. Porovnání složení prachových částic v emisích ze spalování dřeva a uhlí v různých typech kotlů používaných pro vytápění domácností. In: Ovzduší 2017 : sborník příspěvků XIII. česko-slovenské konference : 10. - 12. dubna 2017, Brno, Česko. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 83-87. ISBN 978-80-210-8544-2. [Detail]
LACIOK, Vendula, Kamil KRPEC a Jiří HORÁK. Produkce PM1 a PM0.1 při spalování tuhých paliv v kotlích malých výkonů. In: Sborník XVIII. výroční konference České aerosolové společnosti : 2. – 3. listopadu 2017, Třešť, Česko. Praha: Česká aerosolová společnost, 2017. s. 40-43. ISBN 978-80-270-2862-7. [Detail]
SCHREIBEROVÁ, Lenka, Veronika HASE, Pavel DANIHELKA a Pavel DOBEŠ. Nanoodpad jako nově vznikající druh odpadu: výzvy a příležitosti. In: TVIP 2017: Týden vědy a inovací pro praxi a životní prostředí: 21. - 23. 3. 2017, Hustopeče. Praha: CEMC-České ekologické manažerské centrum, 2017. s. 1-6. ISBN 978-80-85990-30-0. [Detail]

2016

PŘICHYSTALOVÁ, Radka, Šárka BERNATÍKOVÁ, Veronika HASE a Lenka SCHREIBEROVÁ. OCCUPATIONAL EXPOSURE ASSESSMENT OF NANOMATERIALS: LESSONS LEARNED FROM CZECH CASE STUDIES. In: 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2016 : political sciences, law, finance, economics and tourism : 24-30 August, 2016 : Albena, Bulgaria. Volume II, Political sciences, law. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 691-698. ISBN 978-619-7105-73-5. [Detail]
JANŠA, Jan, Václav PEER a Petra PAVLOKOVÁ. Effect of small-scale biomass gasification at the state of refractory lining the fixed bed reactor. In: AIP Conference Proceedings. Volume 1745. New York: American Institute of Physics, 2016. s. nestránkováno. ISBN 978-0-7354-1402-0. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan, Ján VEREŠ, Václav PEER a Pavel FRIEDEL. Explosion Characteristics of Methane for CFD Modeling and Simulation of Turbulent Gas Flow Behavior during Explosion. In: AIP Conference Proceedings. Volume 1745. New York: American Institute of Physics, 2016. s. nestránkováno. ISBN 978-0-7354-1402-0. [Detail]
PEER, Václav, Pavel FRIEDEL a Jan JANŠA. Changes of the ash structure. In: AIP Conference Proceedings. Volume 1745. New York: American Institute of Physics, 2016. s. nestránkováno. ISBN 978-0-7354-1402-0. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan, Ján VEREŠ a Silvie PETRÁNKOVÁ ŠEVČÍKOVÁ. Flashpoint prediction for ternary mixtures of alcohols with water for CFD simulation of unsteady flame propagation during explosion. In: AIP Conference Proceedings. Volume 1745. New York: American Institute of Physics, 2016. s. Červen 2016. ISBN 978-0-7354-1402-0. [Detail]
SCHREIBEROVÁ, Lenka, Veronika HASE a Pavel DANIHELKA. THE TOXICITY OF NANOMATERIALS AND ITS MONITORING IN THE LIGHT OF CLASSICAL ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY – CHALLENGES AND OPPORTUNITIES. In: NANOCON 2016: 8th International Conference on Nanomaterials - Research & Application : list of abstracts : October 19th-21st 2016, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2016. s. 1-7. ISBN 978-80-87294-68-0. [Detail]
KRPEC, Kamil, Jiří HORÁK, Vendula LACIOK a František HOPAN. Vliv typu kotle, výkonu kotle a spalovaného paliva na emisní faktory plynných a tuhých znečišťujících látek. In: Sborník XVII. výroční konference české aerosolové společnosti : 25. - 26. října 2016, Mikulov, Česko. Praha: Česká aerosolová společnost, 2016. s. 59 - 64. ISBN 978-80-86186-85-6. [Detail]
HOPAN, František, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, Milan DEJ a Vendula LACIOK. Production of dioxins and furans for various solid fuels burnt in 25 kW automatic boiler. In: The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2016 : proceedings of the international conference : 27.04.-29.04.2016, Terchová - Vrátna dolina, Slovakia. Žilina: University of Žilina, 2016. s. 1-6. ISBN 978-80-554-1193-4. [Detail]

2015

DANIHELKA, Pavel, Veronika HASE, Lenka SCHREIBEROVÁ, Karel LACH a Bohdan FILIPI. Carbon Nanomaterials Thermal Degration: Potencial Risk of Nanowaste Combustion. In: NANOCON 2015: 7th international conference : proceedings of abstracts. Ostrava: Tanger, 2015. s. 1-7. ISBN 978-80-87294-59-8. [Detail]
JANŠA, Jiří, Zdeněk HRADÍLEK a Jan JANŠA. Energy Balance of Biogas Station. In: Proceedings Of The 8th International Scientific Symposium On Electrical Power Engineering (Elektroenergetika 2015). Košice: TECHNICAL UNIV KOSICE, FAC ELECTRICAL ENGRG & INFORMATICS, 2015. s. 168-171. ISBN 978-80-553-2187-5. [Detail]
BLEJCHAŘ, Tomáš, Václav NEVRLÝ, Michal VAŠINEK, Michal DOSTÁL, Lukáš PEČÍNKA, Jakub DLABKA, Martin STACHOŇ, Libor JUHA, Petr BITALA, Zdeněk ZELINGER, Peter PIRA a Jan WILD. Material properties of lithium fluoride for predicting XUV laser ablation rate and threshold fluence. In: Proceedings of SPIE. Volume 9511. Bellingham: SPIE, 2015. s. "95110K-1" - "95110K-9". ISBN 978-1-62841-632-9. [Detail]
SKŘÍNSKÁ, Mária, Jan SKŘÍNSKÝ, Petr DOLNÍČEK, Petra LUKEŠOVÁ, Radka PŘICHYSTALOVÁ a Christina SERAFÍNOVÁ. BLEVE CASES, CAUSES, CONSEQUENCES, AND PREVENTION. In: Proceedings of the 23rd International Conference Corrosion in power industry 2014. Žilina: Technická univerzita, 2015. s. 91-94. ISBN 978-80-553-1715-1. [Detail]
DOBEŠ, Pavel, Barbora BAUDIŠOVÁ, Jakub DLABKA, Pavel DANIHELKA a David ŘEHÁK. Approach of the Czech Republic to the prevention of environmentally oriented terrorism. In: SGEM 2015 : 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts : conference proceedings : 26 Aug - 01 Sep 2015, Albena, Bulgaria. Book 3, Anthropology, archeology, history & philosophy. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 11-18. ISBN 978-619-7105-49-0. [Detail]
TRČKA, Martin, Adam THOMITZEK, Barbora BAUDIŠOVÁ a Jan ONDRUCH. Safe Distance for Firefighting in Protective Zones of 400kV Power Lines. In: Safety and reliability of complex engineered systems : proceedings of the 25th European Safety and Reliability Conference, ESREL 2015, Zürich, Switzerland, 7-10 September 2015. London: CRC Press, 2015. s. 3319-3322. ISBN 978-1-138-02879-1. [Detail]
VODIČKOVÁ, Martina, Veronika ŠÍPKOVÁ a Zdeněk JAROŇ. Movement of CO2 in the room. In: enviBUILD 2015 : International Conference Buildings and Environment 2015 : 15th ‐ 16th October 2015, University Library, Ventúrska 11, Bratislava, Slovakia. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2015. s. nestránkováno. ISBN 978-80-227-4469-0. [Detail]

2014

PEER, Václav, Jan NAJSER a Peter PILÁT. Modifiers of the ash properties. In: AIP Conference Proceedings. Volume 1608. Melville: American Institute of Physics, 2014. s. 187-190. ISBN 978-0-7354-1244-6. [Detail]
SKŘÍNSKÁ, Mária, Jiří HORÁK, Pavel DANIHELKA, Kamil KRPEC, František HOPAN, Zdeňka KALIČÁKOVÁ, Petr KUBESA, Lubomír MARTINÍK, Vendula DRASTICHOVÁ, Jan SKŘÍNSKÝ, Jan KOLONIČNÝ, Tadeáš OCHODEK a Jozef JANDAČKA. Aerosols and the methods of determining the characteristics of nanoparticles. In: AIP Conference Proceedings. Volume 1608. Melville: American Institute of Physics, 2014. s. 211-218. ISBN 978-0-7354-1244-6. [Detail]
NAJSER, Jan, Václav PEER a Martin VANTÚCH. Biomass Gasification for Liquid Fuel Production. In: AIP Conference Proceedings. Volume 1608. Melville: American Institute of Physics, 2014. s. 71-75. ISBN 978-0-7354-1244-6. [Detail]
KUBESA, Petr, Jiří HORÁK, Michal BRANC, Kamil KRPEC, František HOPAN, Jan KOLONIČNÝ, Tadeáš OCHODEK, Vendula DRASTICHOVÁ, Lubomír MARTINÍK a Milan MALCHO. Lump wood combustion process. In: AIP Conference Proceedings. Volume 1608. New York: American Institute of Physics, 2014. s. 137-145. ISBN 978-0-7354-1244-6. [Detail]
DRASTICHOVÁ, Vendula, Kamil KRPEC, Jiří HORÁK, František HOPAN, Petr KUBESA, Lubomír MARTINÍK, Jan KOLONIČNÝ, Tadeáš OCHODEK a Michal HOLUBČÍK. Emission of nanoparticles during combustion of waste biomass in fireplace. In: AIP Conference Proceedings. Volume 1608. New York: American Institute of Physics, 2014. s. 27-32. ISBN 978-0-7354-1244-6. [Detail]
PAPUČÍK, Štefan, Richard LENHARD, Katarína KADUCHOVÁ, Jozef JANDAČKA, Jan KOLONIČNÝ a Jiří HORÁK. Dependence the amount of combustion air and its redistribution to primary and secondary combustion air and his depending on the boiler. In: AIP Conference Proceedings. Volume 1608. New York: American Institute of Physics, 2014. s. 98-102. ISBN 978-0-7354-1244-6. [Detail]
KUBEČKOVÁ, Darja, Jana KUKUTSCHOVÁ a Veronika KUČERIKOVÁ. Context of the Growth of Microorganism on the External Composite Systems of Claddings of Panel Buildings. In: Advanced Materials Research. Volume 1020. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 610-614. ISBN 978-3-03835-237-2. [Detail]
DRASTICHOVÁ, Vendula, Lubomír MARTINÍK, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, František HOPAN a Petr KUBESA. Emissions of Nanoparticles from Small Combustion Equipment with Regard to the Combustion Mode and Wood Humidity. In: Advanced Materials Research. Volume 1041. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 226-230. ISBN 978-3-03835-280-8. [Detail]
MARTINÍK, Lubomír, Vendula DRASTICHOVÁ, Jiří HORÁK, Zuzana JANKOVSKÁ a Petr KUBESA. Evaluation of possible use of foliage as a fuel for small combustion equipment. In: Advanced Materials Research. Volume 899. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. s. 218-221. ISBN 978-3-03835-040-8. [Detail]
KRPEC, Kamil, Jiří HORÁK, Lubomír MARTINÍK, Petr KUBESA, František HOPAN, Zdeněk KYSUČAN, Jiří KREMER a Zuzana JANKOVSKÁ. Potential Utilization of Catalyst for the Combustion of Wood in Households. In: Advanced materials research. Volume 911. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. s. 388-392. ISBN 978-3-03835-066-8. [Detail]
BENYAHIA, Saadeddine, Jan SKŘÍNSKÝ, Mária SKŘÍNSKÁ, Vilém SLUKA, Martina PRAŽÁKOVÁ a Stanislav MALÝ. CHARACTERIZATION OF HEAT FLUX FROM HYDROCARBON POOL FIRES. In: Bezpečné Slovensko a Európska Únia 2014 : 8. medzinárodná konferencia : 13. - 14. november 2014, VŠBM v Košiciach Košťova 1, Košice, Slovenská republika. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2014. s. 25-31. ISBN 978-80-89282-95-1. [Detail]
SKŘÍNSKÁ, Mária, Jan SKŘÍNSKÝ, Petr DOLNÍČEK, Jan MAREK a Petra LUKEŠOVÁ. The application of mathematical approximation for prediction of the flashpoint of binary aqueous-organic mixtures. In: Bezpečné Slovensko a Európska Únia 2014 : 8. medzinárodná konferencia : 13. - 14. november 2014, VŠBM v Košiciach Košťova 1, Košice, Slovenská republika. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2014. s. 321-324. ISBN 978-80-89282-95-1. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan, Mária SKŘÍNSKÁ a Ján VEREŠ. CALCULATION OF MAXIMUM EXPLOSION PRESSURE IN GASEOUS FUEL-AIR MIXTURES. In: Bezpečné Slovensko a Európska Únia 2014 : 8. medzinárodná konferencia : 13. - 14. november 2014, VŠBM v Košiciach Košťova 1, Košice, Slovenská republika. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2014. s. 325-330. ISBN 978-80-89282-95-1. [Detail]
DOLNÍČEK, Petr, Jan SKŘÍNSKÝ, Mária SKŘÍNSKÁ, Jan MAREK a Petra LUKEŠOVÁ. THE APPLICATION OF THE NON-RANDOM TWO LIQUID MODEL FOR ALCOHOL MIXTURES FLASHPOINT. In: Bezpečné Slovensko a Európska Únia 2014 : 8. medzinárodná konferencia : 13. - 14. november 2014, VŠBM v Košiciach Košťova 1, Košice, Slovenská republika. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2014. s. 94-97. ISBN 978-80-89282-95-1. [Detail]
HORÁK, Jiří, František HOPAN, Vendula DRASTICHOVÁ, Kamil KRPEC, Šárka TOMŠEJOVÁ, Milan DEJ, Petr KUBESA, Lubomír MARTINÍK, Miloslav MODLÍK a Pavel MACHÁLEK. Může jedna vesnice vyprodukovat stejné množství B(a)P jako průměrná koksovna?. In: Ochrana ovzdušia 2014 : medzinárodná konferencia : zborník : 24.-26. november 2014, Vysoké Tatry, Štrbské Pleso. Bratislava: Kongres studio, 2014. s. 105-110. ISBN 978-80-89565-17-7. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan, Mária SKŘÍNSKÁ a Zdeněk ZELINGER. Allan Variance - Stability of Diode-Laser Spectrometer for Monitoring of Gas Concentrations. In: Proceedings of the 2014 International Conference on Mathematics and Computrers in Sciences and Industry (MCSI 2014). New York: IEEE, 2014. s. 159. ISBN 978-1-4799-4324-1. [Detail]
SKŘÍNSKÁ, Mária, Jan SKŘÍNSKÝ, Petr DOLNÍČEK, Petra LUKEŠOVÁ a Jan MAREK. Flash-Point Prediction for Industrial Applications. In: Proceedings of the 2014 International Conference on Mathematics and Computrers in Sciences and Industry (MCSI 2014). New York: IEEE, 2014. s. 86. ISBN 978-1-4799-4324-1. [Detail]
DANIHELKA, Pavel, Pavel DOBEŠ a Jan MAREK. Case study of tank explosion caused by wastewater without flash point. In: Safety, reliability and risk analysis : beyond the horizon. Leiden: CRC Press, 2014. s. 103-107. ISBN 978-1-138-00123-7. [Detail]

2013

MATĚJOVÁ, Lenka, Zuzana JANKOVSKÁ, Jiří HORÁK a Jana KUKUTSCHOVÁ. Thermogravimetric study of TiO2 based nanostructured materials prepared using sol-gel method. In: 40th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering : proceedings : hotel Hutník, Tatranské Matliare, Slovakia, May 27-31, 2013. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2013. s. 1228-1234. ISBN 978-80-89475-09-4. [Detail]
KUBEČKOVÁ, Darja, Jana KUKUTSCHOVÁ, Michal KRAUS, Libor ŽÍDEK a Vlastimil MATĚJKA. Biotic attack in claddings of prefabricated buildings. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 372. Enfield, New Hampshire: Trans Tech Publications, 2013. s. 189-194. ISBN 978-3-03785-797-7. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, František KOVANDA, Květuše JIRÁTOVÁ, Jaromír ŠRÁMEK, Kateřina KARÁSKOVÁ, Žaneta CHROMČÁKOVÁ, Karel BOROVEC a Milan DEJ. New catalyst for removal of N2O from nitric acid plant tail gases. In: International Conference n Chemical Technology - ICCT 2013. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2013. s. 319-324. ISBN 978-80-86238-55-5. [Detail]
BRZICOVÁ, Táňa, Ivo LOCHMAN, Pavel DANIHELKA, Alexandra LOCHMANOVÁ, Karel LACH a Vladimír MIČKA. Immunological Assays as an Opportunity of Assessment of Health Risks of Airborne Particle Mixture Including Nanoparticles. In: International Conference on Safe Production and Use of Nanomaterials : book of abstracts : Minatec, Grenoble, France, 13-15 November 2012. [Francie]: [s.n.], 2013. s. 1-10. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
HORÁK, Jiří. Praktické zkušenosti s emisemi z lokálních topenišť. In: Konference vytápění Třeboň 2013 : sborník přednášek : [14.-16. května 2013]. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2013. s. 97-101. ISBN 978-80-02-02431-6. [Detail]
HORÁK, Jiří, Kamil KRPEC, Lubomír MARTINÍK, Lenka MICHNOVÁ, František HOPAN a Petr KUBESA. How to determine moisture and heating value of firewood?. In: MMK 2013 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : [9.-13. prosince 2013, Hradec Králové]. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. s. 3722-3728. ISBN 978-80-87952-00-9. [Detail]
HORÁK, Jiří, Lubomír MARTINÍK, Kamil KRPEC, Jiří DVOŘÁK, František HOPAN, Petr KUBESA, Zuzana JANKOVSKÁ a Vendula DRASTICHOVÁ. What parameters must stoves, inset stoves, and cookers comply with? Legislation in the CR and Europe. In: MMK 2013 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : [9.-13. prosince 2013, Hradec Králové]. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. s. 3729-3739. ISBN 978-80-87952-00-9. [Detail]
DRASTICHOVÁ, Vendula, Kamil KRPEC, Jiří HORÁK, Lubomír MARTINÍK, František HOPAN a Petr KUBESA. Emissions of nanoparticles during combustion of waste biomass in fireplace. In: MMK 2013 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : [9.-13. prosince 2013, Hradec Králové]. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. s. 4320-4326. ISBN 978-80-87952-00-9. [Detail]
HORÁK, Jiří, František HOPAN, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, Vendula DRASTICHOVÁ, Lubomír MARTINÍK, Mária SKŘÍNSKÁ, Zdeněk KYSUČAN a Jiří KREMER. Proč sušit dřevo a učit lidi topit? Vliv vlhkosti dřeva a obsluhy na emise znečišťujících látek. In: Ochrana ovzdušia 2013 : zborník : medzinárodná konferencia : 27.-29. november 2013, [Vysoké Tatry - Štrbské Pleso, Slovak Republic]. Bratislava: Kongres studio, 2013. s. 53-58. ISBN 978-80-89565-11-5. [Detail]
HORÁK, Jiří, František HOPAN, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, Vendula DRASTICHOVÁ, Lubomír MARTINÍK, Mária SKŘÍNSKÁ, Zdeněk KYSUČAN a Jiří KREMER. PROČ SUŠIT DŘEVO A UČIT LIDI TOPIT? VLIV VLHKOSTI DŘEVA A OBSLUHY NA EMISE ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK. In: Ochrana ovzduší ve státní správě VIII : teorie a praxe : 18.-20. listopadu 2013 : Top CityLine Primavera Hotel & Congress Centre, Plzeň. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2013. s. 37-41. ISBN 978-80-86832-76-0. [Detail]
BOROVEC, Karel, Jiří HORÁK a František HOPAN. Může jedna vesnice vyprodukovat tolik dioxinů jako velká spalovna odpadů?. In: Odpady 21 : odpadové hospodářství středoevropských zemí : sborník referátů : 13. ročník konference : Ostrava, 21.-22.5.2013. Ostrava: Fite, 2013. s. 88-93. ISBN 978-80-904951-2-8. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan, Zdeněk ZELINGER, Tomáš HEJZLAR, Václav NEVRLÝ, Barbora BAUDIŠOVÁ a Petr BITALA. CO2 laser photoacoustic spectrometry - Sensitivity and drift analysis. In: Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. Volume 8788. Bellingham: SPIE, 2013. s. 1-8. ISBN 978-0-8194-9604-1. [Detail]
ZAJÍČEK, Jaroslav a Jan KAMENICKÝ. Proces posuzování rizika a jeho nejednoznačnosti. In: Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 349-353. ISBN 978-80-248-2988-3. [Detail]
KAMENICKÝ, Jan a Jaroslav ZAJÍČEK. Analýza důležitosti bezpečnostních systémů elektrárny. In: Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 547-551. ISBN 978-80-248-2988-3. [Detail]
KAMENICKÝ, Jan a Jaroslav ZAJÍČEK. Economic Evaluation of Commonly used Multiple Measurement Signal Processing Algorithms. In: Recent advances in energy, environment and geology : proceedings of the 2nd International Conference on Natural Resource Management (NRM'13) ... : Antalya, Turkey, October 8-10, 2013. [Turecko]: WSEAS Press, 2013. s. 129-135. ISBN 978-960-474-338-4. [Detail]
ZAJÍČEK, Jaroslav a Jan KAMENICKÝ. Experience and Recommendations from Real Applications of RCM. In: Recent advances in energy, environment and geology : proceedings of the 2nd International Conference on Natural Resource Management (NRM'13) ... : Antalya, Turkey, October 8-10, 2013. [Turecko]: WSEAS Press, 2013. s. 151-157. ISBN 978-960-474-338-4. [Detail]
SKŘÍNSKÁ, Mária, Jan SKŘÍNSKÝ, Vilém SLUKA, Jozef SENČÍK, Martina PRAŽÁKOVÁ, Stanislav MALÝ a Barbora BAUDIŠOVÁ. Consequences of Aerosols Flammability-Fire Ball Effects Calculations. In: Recent advances in energy, environment and geology : proceedings of the 2nd International Conference on Natural Resource Management (NRM'13) ... : Antalya, Turkey, October 8-10, 2013. [Turecko]: WSEAS Press, 2013. s. 31. ISBN 978-960-474-338-4. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan, Mária SKŘÍNSKÁ a Zdeněk ZELINGER. Calculation, simulation and experimental validation of Allan and Hadamard Variance. In: Recent advances in energy, environment and geology : proceedings of the 2nd International Conference on Natural Resource Management (NRM'13) ... : Antalya, Turkey, October 8-10, 2013. [Turecko]: WSEAS Press, 2013. s. 75-81. ISBN 978-960-474-338-4. [Detail]
SKŘÍNSKÝ, Jan, Vilém SLUKA, Vilém SENČÍK, Martina PRAŽÁKOVÁ a Stanislav MALÝ. Application of emergency planning criteria for the control of major accident hazards—calculation of the consequences of fire accidents. In: Safety, reliability and risk analysis : beyond the horizon. London: CRC Press, 2013. s. 135-142. ISBN 978-1-138-00123-7. [Detail]
MARCIOCHA, Dorota, Joanna NACKIEWICZ, Krzysztof KOZIEŁ a Celina PIESZKO. PHTHALOCYANINES AS THE SUBSTANCES CATALYTIC OF ANTIBIOTICS DECOMPOSITION. In: Workshop of young researchers VŠB-TUO (postdocs, students and academic researchers) 2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 46-50. ISBN 978-80-248-2953-1. [Detail]
RAJCZYKOWSKI, Krzysztof, Dorota MARCIOCHA, Joanna KALKA, Korneliusz MIKSCH a Joanna SURMACZ-GÓRSKA. CHARACTERIZATION AND PROBLEMS RELATED WITH TARS GENERATED DURING THE BIOMASS GASIFICATION PROCESSES. In: Workshop of young researchers VŠB-TUO (postdocs, students and academic researchers) 2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 51-56. ISBN 978-80-248-2953-1. [Detail]
CHLUBA, Beata, Dorota MARCIOCHA, Joanna KALKA, Jolanta TUREK-SZYTOW a Joanna SURMACZ-GÓRSKA. PHYSICOCHEMICAL PARAMETERS OF ORGANIC FERTILIZER CONTAINING VETERINARY PHARMACEUTICALS. In: Workshop of young researchers VŠB-TUO (postdocs, students and academic researchers) 2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 57-61. ISBN 978-80-248-2953-1. [Detail]
MARTINÍK, Lubomír, Vendula DRASTICHOVÁ, Jiří HORÁK, Zuzana JANKOVSKÁ a Petr KUBESA. Verification of using possibility of fallen leaves for combustion in small combustion equipment. In: enviBuild 2013 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : [17. október 2013, Univerzitná knižnica, Ventúrska 11, Bratislava]. Bratislava: STU Bratislava, 2013. s. 328-331. ISBN 978-80-227-4070-8. [Detail]

2012

PŘICHYSTALOVÁ, Radka, Alena LABODOVÁ a Pavel DANIHELKA. CERTIFICATION OF AN ENERGY BY-PRODUCT AS A PRODUCT – CASE STUDY IN THE CZECH REPUBLIC. In: 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 : conference proceedings. Volume I-V. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2012. s. 1069-1075. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
SIKOROVÁ, Lucie, Marcela ŠUCMANOVÁ, Pavel DANIHELKA a Dalibor MÍČEK. Platinum group metals from autocatalysts in soils of Ostrava city, Czech Republic. In: 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 : conference proceedings. Volume I-V. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2012. s. 185-192. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
HORÁK, Jiří a Petr KUBESA. Lze si doma jednoduše změřit účinnost kamen?. In: Kamnářská konference 2012. Ostrava: Renome CZ, 2012. s. 43-44. ISBN 978-80-260-2382-1. [Detail]
HORÁK, Jiří a František HOPAN. Kvalita přípravy referenčních hodnot na prašné trati. In: Měření emisí : 16. tradiční mezinárodní konference : změny legislativy ochrany ovzduší, akreditace laboratoří pro měření emisí, nové normy : sborník referátů. Hradec Králové: Empla, 2012. s. 57-61. ISBN 978-80-904343-3-2. [Detail]
HORÁK, Jiří, Petr KUBESA, František HOPAN a Kamil KRPEC. Co nejvíce ovlivní Tvůj kouř?. In: Ochrana ovzdušia 2012 : zborník : medzinárodná konferencia : 28.-30. november 2012, [Vysoké Tatry - Štrbské Pleso]. Bratislava: Kongres studio, 2012. s. 104-109. ISBN 9788089565078. [Detail]
KUBESA, Petr, Jiří HORÁK, František HOPAN a Kamil KRPEC. Emise prachu z malých spalovacích zařízení na tuhá paliva. In: Ochrana ovzdušia 2012 : zborník : medzinárodná konferencia : 28.-30. november 2012, [Vysoké Tatry - Štrbské Pleso]. Bratislava: Kongres studio, 2012. s. 99-103. ISBN 978-80-89565-07-8. [Detail]
HORÁK, Jiří a Michal BRANC. Spalování tuhých paliv v malých spalovacích zařízeních a emise jemných částic prachu, těžkých kovů a PAU. In: Ovzduší 2011 : program a sborník konference. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 40-44. ISBN 978-80-210-5450-9. [Detail]
HORÁK, Jiří, František HOPAN a Kamil KRPEC. Is One Village Able to Produce as Many Dioxins as a Big Waste Incineration Plant?. In: PETrA 2011 (Pollution and Environment-Treatment of Air). Praha: Odour s.r.o., 2012. s. 1-5. ISBN 978-80-02-02293-0. [Detail]
HOPAN, František, Zuzana MIKULOVÁ a Jiří HORÁK. OKREŚLANIE PARAMETRÓW KINETYCZNYCH PYŁU WĘGLOWEGO ZA POMOCĄ „RURY OPADOWEJ”. In: Rynek Ciepła 2012 : materiały i studia : praca zbiorowa. Lublin: Kaprint, 2012. s. 435-447. ISBN 978-83-934328-5-1. [Detail]

2011

BOJKO, Marian a Radim PALUSKA. Comparison of the mathematical model of pulverized coal burnout with results gained from experimental tests on drop tube. In: 27th Annual International Pittsburgh Coal Conference 2010, PCC 2010. Volume 2. Pittsburgh: University of Pittsburgh, 2011. s. 1548-1555. ISBN 978-1-61782-321-3. [Detail]
DANIHELKA, Pavel, Veronika HASE, František HOPAN, Karel LACH a Vladimír MIČKA. Nanoparticles emission from small output furnaces. In: 3rd International Conference NANOCON 2011. Ostrava: Tanger, 2011. s. 1. ISBN 978-80-87294-23-9. [Detail]
BITALA, Petr, Václav NEVRLÝ, Michal STŘIŽÍK, Jakub DLABKA, Eva GRIGOROVÁ, Milada KOZUBKOVÁ, Marian BOJKO, Zdeněk ZELINGER, Martin FERUS, Pavel KUBÁT a Svatopluk CIVIŠ. Investigation of a cup-burner flame influenced by gaseous thermal agents. In: Cleaner Combustion 2011 : CM0901: Detailed Chemical Models for Cleaner Combustion : scientific report of the 2nd annual meeting held in Zaragoza. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 2011. s. 140-141. ISBN 978-84-615-3062-5. [Detail]
DANIHELKA, Pavel, Vladimír MIČKA, Karel LACH, Veronika HASE a David KUPKA. Nanoparticles emissions from molten metals. In: Nano Ostrava 2011. Ostrava: REPRONIS, 2011. s. 1. ISBN 978-80-7329-264-5. [Detail]
DANIHELKA, Pavel, Karel LACH, Vladimír MIČKA a Veronika HASE. Nanoparticles in the Ostrava urban atmosphere. In: Nano Ostrava 2011. Ostrava: REPRONIS, 2011. s. 1. ISBN 978-80-7329-264-5. [Detail]
HORÁK, Jiří, Michal BRANC, Kamil KRPEC a Petr KUBESA. Problematika stanovení charakteristických teplot tavitelnosti popela biomasy. In: Ochrana ovzdušia 2011. Bratislava: Kongres studio, 2011. s. 43-46. ISBN 978-80-89565-01-6. [Detail]
TUTSCH, Michal, Petr VOJČINÁK, Jiří KOZIOREK a Michal SKŘÉPEK. Using Automated Evaluation of Efficiency for Photovoltaic Power Plant. In: Proceedings of 2011 IEEE 16th Conference on Emerging Technologies and Factory Automation. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011. s. 1-4. ISBN 978-1-4577-0018-7. [Detail]
SKŘÉPEK, Michal, Tadeáš OCHODEK a Michal ŽIDEK. Real Failure Rate of Photovoltaic Power Plants. In: Proceedings of the International Conference on Carbon Reduction Technologies. Gliwice: Silesian University of Technology, 2011. s. 47-48. ISBN 978-83-61506-06-5. [Detail]
HORÁK, Jiří, Michal BRANC, Petr KUBESA a Kamil KRPEC. Time behaviour of total suspended particles emissions during wood combustion. In: Rynek ciepla 2011 - Materialy i studia. Lublin: Kaprint, 2011. s. 125-130. ISBN 978-83-927680-7-4. [Detail]
HORÁK, Jiří, Michal BRANC, Kamil KRPEC a František STRAKA. Problems of determination of biomass ash fusibility characteristic temperatures. In: Rynek ciepla 2011 - Materialy i studia. Lublin: Kaprint, 2011. s. 131-143. ISBN 978-83-927680-7-4. [Detail]

2010

HORÁK, Jiří, František HOPAN a Zdeněk KYSUČAN. Zkušenosti z MPZ stanovení TZL 2009 na prašné trati a jejich další směr. In: 15. tradiční mezinárodní konference Měření emisí. Hradec Králové: Empla, 2010. s. 96-101. ISBN 978-80-904343-1-8. [Detail]
BRANC, Michal, Jiří HORÁK a Helena HNILICOVÁ. The Influence of Combustion Furnace Type on Particulate Matter Emissions. In: 18th European Biomass Conference and Exhibition. Florence: ETA-Florence Renewable Energies, 2010. s. 1-2. ISBN 978-88-89407-56-5. [Detail]
KOLONIČNÝ, Jan, Pavel NOSKIEVIČ a David KUPKA. Carbon dioxide removal from steam-gas mixture using condensation process in tube exchanger. In: 19th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA 2010 and 7th European Congress of Chemical Engineering, ECCE-7. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2010. s. 1201-1201. ISBN 978-80-02-02248-0. [Detail]
ABRLA, Pavel. Příprava směsných pelet pro spalovací zkoušky. In: Aplikace biologických metod úpravy nerostných surovin při výrobě alternativních paliv z méně hodnotného uhlí, biomateriálů a bioodpadů. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2010. s. 3-8. ISBN 978-80-248-2354-6. [Detail]
PALUSKA, Radim, Marian BOJKO a Jiří HORÁK. Experimental measuring and CFD modeling of pulverized coal burnout in drop tube. In: Energetyka 2010. Wrocław: Politechnika Wrocławska, 2010. s. 81-88. [Detail]
OCELKA, Tomáš, Tomáš TOMŠEJ, Jiří HORÁK, Michal ŠYC, Milan MELOUN, Kamil KRPEC, František HOPAN a Milan DEJ. Emission of PCDD/Fs from domestic combustion using various woods, biofuel and coals. In: Halogenated Persistent Organic Pollutants, Dioxin 2010. San Antonio: DIOXIN 2010, 2010. s. 1477-1450. [Detail]
ŠYC, Michal, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, František HOPAN, Milan DEJ, Tomáš OCELKA a Tomáš TOMŠEJ. Effect of non-stationary combustion phases on emission factors of selected pollutants and PCDD/F from domestic combustion. In: Halogenated Persistent Organic Pollutants, Dioxin 2010. San Antonio, USA: DIOXIN 2010, 2010. s. 1150-1153. [Detail]
PALUSKA, Radim a Jiří HORÁK. Experimentální stanovení termokinetických vlastností uhelného prášku. In: KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ. Praha: Asociace výzkumných organizací, 2010. s. 1-6. ISSN 1803-1064. [Detail]
BRANC, Michal a Jiří HORÁK. Emise jemných částic prachu, těžkých kovů a PAU při spalování tuhých paliv v malých spalovacích zařízeních. In: Ochrana ovzdušia 2010. Bratislava: Kongres studio, 2010. s. 132-135. ISBN 978-80-970356-3-1. [Detail]
BRANC, Michal, Jiří HORÁK a Petr KUBESA. Časové průběhy emisí znečišťujících látek při spalování dřeva. In: Ochrana ovzdušia 2010. Bratislava: Kongres studio, 2010. s. 140-143. ISBN 978-80-970356-3-1. [Detail]
HOPAN, František, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, Milan DEJ, Michal ŠYC, Tomáš TOMŠEJ a Tomáš OCELKA. Vliv konstrukce spalovacích zařízení malých výkonů při spalování různých paliv na tvorbu emisí vybraných polyaromatických uhlovodíků. In: Ochrana ovzdušia 2010. Bratislava: Kongres studio, 2010. s. 91-94. ISBN 978-80-970356-3-1. [Detail]
HORÁK, Jiří, František HOPAN a Zdeněk KYSUČAN. Jak dobře umíme stanovit koncentraci tuhých znečišťujících látek? Dílčí výsledky mezilaboratorního porovnání tuhých znečišťujících látek 2010. In: Ochrana ovzdušia 2010. Bratislava: Kongres studio, 2010. s. 70-73. ISBN 978-80-970356-3-1. [Detail]
HORÁK, Jiří, František HOPAN, Michal BRANC a Miloslav MODLÍK. Problematika bilance emisí znečišťujících látek z malých spalovacích zdrojů - návrh emisních faktorů. In: Ochrana ovzduší ve státní správě - teorie a praxe VI. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2010. s. 85-90. ISBN 978-80-86832-55-5. [Detail]
PALUSKA, Radim a Marian BOJKO. Comparison of the mathematical model of pulverized coal burnout with results gained from experimental tests on drop tube. In: Pittsburgh Coal Conference. Pittsburgh: Univerzity of Pittsburgh, 2010. s. 1-8. ISBN 1-890977-24-1. [Detail]
PALUSKA, Radim, František HOPAN, Jiří HORÁK, Zdeněk KOLAJA a Radek VÁNI. Improvement of methodology of pulverized coal thermo-kinetic properties determination. In: Rynek Ciepła 2010. Lublin: Kaprint, 2010. s. 151-159. ISBN 978-83-927680-5-0. [Detail]
HORÁK, Jiří a František HOPAN. Výsledky a zkušenosti z MPZ stanovení hmotnostního toku TZL2010 na prašné trati Výzkumného energetického centra. In: Vzdělávání pracovníků měřících skupin. Hradec Králové: Empla, 2010. s. 23-28. ISBN 978-80-904343-2-5. [Detail]
HOPAN, František. Problematika stanovení objemového průtoku vzdušiny pomocí rychlostních sond v potrubích malých průměrů. In: Vzdělávání pracovníků měřících skupin. Hradec Králové: Empla, 2010. s. 29-38. ISBN 978-80-904343-2-5. [Detail]

2009

ABRLA, Pavel. Spalování směsných paliv v malých ohništích. In: Aplikace biologických metod úpravy nerostných surovin při výrobě alternativních paliv z méně hodnotného uhlí , biomateriálů a bioodpadů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, HGF, 2009. s. 51-57. ISBN 978-80-248-2154-2. [Detail]
BRANC, Michal. Comparison of emissions during combustion of bimass and fossil fuels. In: Day of Creative Activities in Moravian-Silesian Region. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. s. 37-41. ISBN 978-80-7368-673-4. [Detail]
HORÁK, Jiří, Michal BRANC a Helena HNILICOVÁ. Emise jemných částic prachu při spalování tuhých paliv v malých spalovacích zařízeních. In: Energie z biomasy X. Brno: VUT Brno, 2009. s. 113-118. ISBN 978-80-214-4027-2. [Detail]
NAJSER, Jan. Sesuvný zplyňovač s řízeným podáváním paliva. In: Energie z biomasy X. Brno: VUT Brno, 2009. s. 6-12. ISBN 978-80-214-4027-2. [Detail]
CHŁOND, Rafal Adam. INHIBITORY V PROCESU ZPLYŇOVÁNÍ. In: Energie z biomasy X. Brno: VUT Brno, 2009. s. 7-14. ISBN 978-80-214-4027-2. [Detail]
NAJSER, Jan, Tadeáš OCHODEK a Rafal Adam CHŁOND. ZGAZOWANIEM BIOMASY W KOGENERACJI. In: Rynek Gazu. Lublin: Kaprint, 2009. s. 229-235. ISBN 978-83-927680-4-3. [Detail]
NAJSER, Jan, Tadeáš OCHODEK a Rafal Adam CHŁOND. WYSOKOTEMPERATUROWA TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA GAZU GENERATOROWEGO. In: Rynek Gazu. Lublin: Kaprint, 2009. s. 237-244. ISBN 978-83-927680-4-3. [Detail]
NAJSER, Jan. Zplyňování odpadů v cementárně Prachovice. In: Technické systémy pro energetické využití biomasy a odpadů zplyňováním. Bučovice: Mgr. Radovan Šejvl, 2009. s. 3-4. [Detail]
NAJSER, Jan. Výzkum energetického využívání kontaminované biomasy. In: Technické systémy pro energetické využití biomasy a odpadů zplyňováním. Bučovice: Mgr. Radovan Šejvl, 2009. s. 4-5. [Detail]

2006

OCELKA, Tomáš, Jiří HORÁK, Vratislav TYDLITÁT, Vladimír PEKÁREK, Pavel DANIHELKA, Roman GRABIC a Libor OBAL. Emission of PCDD/Fs from Commercially Available Small Scale Appliances at Combustion of Various Oils. In: Organohalogen Compounds. Oslo: Organohalogen Compounds DIOXIN 2006, 2006. s. 2287-2290. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Jan NAJSER a Pavel NOSKIEVIČ. High temperature purification technology. In: Renewable energy 2006. Makuhari Messe, Chiba: The Renewable Energy 2006, 2006. s. 1173-1175. [Detail]

2005

PARADIZ, B., Jiří HORÁK, P. DILARA a G. UMLAUF. High emissions of PCDD/Fs from coal fired stoves: indications of the formation in the chimney. In: 25th International Symposium on Halogenated Environmental Organic Pollutants and Persistent Organic Pollutants (POPs) - DIOXIN 2005. Toronto, Canada: DIOXIN 2005, 2005. s. 2213-2214. [Detail]

2004

VARRO, Tomáš a Jiří HORÁK. Nové trendy v emisnom monitoringu ? informácie zo 6. medzinárodnej konferencie o emisnom monitoringu CEM 2004 (Miláno, 2004). In: Ochrana ovzduší - 19.mezinárodní konference. Bratislava: Dom techniky ZSVTS Bratislava, 2004. s. 126-131. ISBN 80-233-0500-X. [Detail]

2002

DANIHELKA, Pavel, Roman GRABIC, Tomáš OCELKA, Jiří HORÁK a Lucie ADAMČÍKOVÁ. Emise polychlorovaných dioxinů a furanů z lokálních topenišť spalujících kapalná a tuhá paliva. In: Ochrana ovzduší. Bratislava: Dom techniky ZSVTS Bratislava, 2002. s. 42-47. [Detail]

2001

OCHODEK, Tadeáš, Jiří HORÁK a Pavel NOSKIEVIČ. Moderní energetické zdroje malých výkonů. In: Snižování energetické náročnosti budov - 2001. Ostrava: Dům techniky Ostrava, spol. s r.o., 2001. s. 73-76. ISBN 80-02-01452-9. [Detail]
HORÁK, Jiří, Zdeňka VOLNÁ, Tomáš TRAGAN a Kamil KRPEC. Hodnocení kvality spalování uhlí a dřevěných pelet v kotli Ling 25. In: Spalování a životní prostředí - 2001. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, katedra energetiky, 2001. s. 134-138. ISBN 80-7078-906-9. [Detail]
VOLNÁ, Zdeňka, Pavel DANIHELKA, Krystýna KUBICA, Tomáš OCELKA a Jiří HORÁK. Chování těžkých kovů během spalování uhlí a biomasy. In: Spalování a životní prostředí - 2001. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, katedra energetiky, 2001. s. 238-242. ISBN 80-7078-906-9. [Detail]

2000

HORÁK, Jiří, Václav KOTRÁŠ a Zdeňka VOLNÁ. Moderní kotle malých výkonů a využití biomasy. In: Snižování energetické náročnosti budov - Sborník vybraných referátů konference. Ostrava: Dům techniky Ostrava, spol. s r.o., 2000. s. 149-156. ISBN 80-02-01395-6. [Detail]
DANIHELKA, Pavel, Jiří HORÁK a Jan KOLONIČNÝ. Sorbent addition desulphurisation for stoker-fired boilers. In: UK Meeting on Cool Research and Its Applications - poster. Birmingham: Aston University, Birmingham, 2000. s. 1-2. [Detail]

1999

GRABIC, Roman, Pavel DANIHELKA, Tomáš OCELKA, Milan DEJ a Jiří HORÁK. Emission of POPs from incineration of used oils in heat sources to 30 kW and to 233 kW power at presence of heavy metals. In: Miedzynarodowa Konferencja Dioksyny w Przemysle. Krakov: Studio Graficzne KAJA, 1999. s. 79-84. [Detail]